Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

kaplice

Kaplice

Město Kaplice se rozkládá v malebné jihočeské krajině na řece Malši při úpatí Novohradských hor blízko státních hranic s Rakouskem. Vznik města se datuje až do raného středověku jako trhové vsi na důležité obchodní stezce, která spojovala Horní Rakousko s jižními Čechami. Stezka, po níž se dopravovala hlavně sůl, měla důležité body v rakouském Cáhlově (Freistadtu) a Kaplici, a proto byla nazývána cáhlovskou nebo též kaplickou. Český název města je obvykle spojován s mariánskou kaplí, která stávala v místech dnešního kostela sv. Floriána. V písemných pramenech z 1.poloviny 14.století se Kaplice několikrát uvádí jako městečko, avšak městské právo jí bylo propůjčeno až v roce 1382. Vzhledem k delší stagnaci a malému počtu obyvatel byla vedena po určitou dobu jako městys. Statut města jí byl udělen teprve 9.července 1936. Během první republiky zůstávala Kaplice nadále městem s převahou německého obyvatelstva, Češi však již mohli svobodně rozvíjet svůj národní život. Město si však uchovalo svoji tvář a od šedesátých let 20.století se začalo utěšeně rozrůstat. Byly postaveny nové školy, průmyslové podniky, sídliště, přicházeli noví lidé. I když v té době přestala být Kaplice okresním městem, zůstala přirozeným centrem širokého okolí. Na konci roku 1997 žilo ve městě 6466 obyvatel a v přičleněných osadách Blansko, Dobechov, Hradiště, Hubenov, Květoňov, Mostky, Pořešín, Pořešínec, Rozpoutí, Rožnov a Žďár dalších 638 lidí. Do roku 1989 byla poloha města blízko uzavřené hranice velkou nevýhodou. Po pádu totalitního režimu a odstranění železné opony ale město ožilo čilým podnikatelským a turistickým ruchem. Opravené a rekonstruované domy září čerstvými omítkami, nové obchody upoutávají pestrostí nabídky.
SOR C9,5 RZ 1C8 9295 čeká na odjezd druhého spoje
SOR C9,5 RZ 1C8 9295 čeká na odjezd druhého spoje městské dopravy.
Foto Jan Přibyl (1. 9. 2004)
Současná Kaplice se chce stát příjemným domovem pro své obyvatele i přitažlivým místem pro české a zahraniční návštěvníky. V okolí města se také nalézá několik přírodních rezervací a zajímavostí, které jsou vyhledávanými cíli turistů i místních obyvatel.
Zastávka na náměstí
Zastávka Kaplice, náměstí byla vytvořena v místě bývalého parkoviště.
Foto Jan Přibyl (1. 9. 2004)
Stejně jako historie, i doprava v okolí města je velmi zajímavá. Asi neznámějším historickým mezníkem bylo zřízení koněspřežné železnice České Budějovice - Linec, což se Kaplici, stojící v blízkosti bývalé obchodní cesty mezi Čechy a Rakouskem, výrazně dotýkalo v dalším rozvoji. Koněspřežnou železnici dodnes připomíná původní opravený most u osady Holkov u Velešína, kde se dochovala i část původního svršku a částečně je patrné původní těleso dráhy. V současné době je Kaplice relativně důležitým dopravním centrem jihočeského pohraničí. V těsné blízkosti města vede tolik diskutovaná mezinárodní silnice E55, která tomuto regionu přináší užitek i starosti. Za všechno jmenujme nehodu z března 2003, kdy několik kilometrů před Kaplicí havaroval český zájezdový autobus, ve kterém zahynulo 19 osob. Kolem Kaplice vede nedávno zmodernizovaná elektrifikovaná trať České Budějovice - Horní Dvořiště - Summerau. Tato trať ale prochází přes obec Kaplice Nádraží, která je od centra samotné Kaplice vzdálená cca 5 km. V současné době byl na této trati zahájen provoz rekonstruovaných lokomotiv řady 340, které tak zajíždí až za hranice republiky do Summerau.
Zastávka s popelnicemi
Prostor zastávky Kaplice, sídl.9.května "zdobí" popelnice...
Foto Jan Přibyl
Nejrozšířenějším způsobem dopravy je tedy pochopitelně doprava autobusová. Ze zdejšího nemalého autobusového nádraží jsou vypravovány meziměstské linky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Linky jsou někdy místního charakteru, např. Kaplice - Pořešín - Střítež, nebo linky do větších měst jako Český Krumlov, České Budějovice nebo do Trhových Svinů. Nejdále zajíždějící linkou je Kaplice - Český Krumlov - Ktiš - Vimperk, kterou ale provozuje sesterský závod ČSAD České Budějovice - d.z. Vimperk. Nejvíce je zde zastoupen autobusový dopravce ČSAD Autobusy České Budějovice, d.z. Kaplice a d.z. Český Krumlov. Linku České Budějovice - Velešín - Kaplice obsluhuje dopravce ČSAD Jihotrans, který na tuto kapacitně vytíženou linku nasazuje zejména velkokapacitní autobusy Man SG313 nebo Karosa Ares 15m. Nedaleko centra města se nalézá závod ČSAD České Budějovice, který ale byl v loňském roce odprodán dopravci ČSAD Jihotrans, který zde deponuje flotilu nákladních automobilů. V areálu je vyčleněno jen několik míst pro stání autobusů ČSAD ČB a dále místní dílny a čerpací stanice, které jsou zřejmě pronajaté. Některé autobusy jsou o víkendech, nebo v době přepravních přestávek odstavovány na místním autobusovém nádraží, nebo v blízkosti areálu ČSAD.
Relativně zaplněný spoj městské linky zastavil na zastávce Kaplice, sídliště 9.května
Relativně zaplněný spoj městské linky zastavil na zastávce Kaplice, sídliště 9. května.
Foto Jan Přibyl (7. 9. 2004)
Rok 2004, přesněji řečeno září tohoto roku, je pro město Kaplici i jeho nejbližší okolí určitě mezníkem. Od 1.9.2004 zde byla zavedena městská doprava, respektive městská okružní linka. První impuls k zavedení městské dopravy byl vyslán počátkem července 2004, kdy byl vypracován projekt počítající se 13 zastávkami v centru města i mimo něj a zavedení městské okružní linky. Jenomže po dlouhém projednávání se ze strany Policie ČR došlo k závěru, že většina zastávek je po dopravní stránce nevyhovující. Policie argumentovala tím, že by zastavující autobusy brzdily provoz automobilové dopravy, nebo by byla ohrožena bezpečnost provozu i chodců, přestože bylo již známo, že na linku budou vypravovány malé autobusy v rozsahu jednoho, maximálně dvou vozů. I přes nejasné vyhlídky se podařilo prosadit většinu zastávek tak, aby byl provoz 1.9.2004 zahájen. K datu zahájení provozu se nepodařilo prosadit a zprovoznit zastávky u obchodního centra Penny Market a v obchodní zóně Kredo. Město a zástupci ČSAD však již vedou jednání s majiteli pozemků, na kterých by zastávky měly vzniknout. Je tedy více než pravděpodobné, že se počet zastávek i částí města obsluhovaných městskou linkou ještě zvýší. Některé zastávky byly vybudovány v místech současných zastávek ČSAD (Autobusové nádraží, Na Vyhlídce, škola), některé v prostoru pro zastávky vytvořeném (Náměstí, U školy) a některé dalo by se říci přímo na "trávě" (Omlenická). Pokud ale někdo očekával, že se jízdní řády a trasu dozví předem, ten byl zklamán. Ještě odpoledne, den před zahájením nebyla o kaplické městské lince ve městě ani zmínka. Jedinou informací pro občany byl článek uveřejněný v novinách 31.8.2004. I přesto ale bylo pracovníky technických služeb vše včas přichystáno a připraveno na první vyjetí autobusu, a to spoje z Autobusového nádraží v 7.33. Zastávkové označníky jsou provedeny ve stylu ČSAD, tj. žlutě natřený sloupek s jízdním řádem a slušivě zpracovanou a přehlednou mapou městského okruhu. Zajímavostí barevné mapky je, že dva úseky, které prozatím nejsou obsluhovány, jsou vyznačeny červeně.
Karosa C734 RZ 1C6 5234 přijíždí k zastávce Kaplice, sídl.9.května
Karosa C734 RZ 1C6 5234 přijíždí k zastávce Kaplice, sídliště 9. května
Foto Jan Přibyl (7. 9. 2004)
V první dny provozu linky byl na lince zaregistrován vůz Sor C9,5 RZ 1C8 9295 z roku 2003, který na charakter linky plně dostačuje. Spoj v 12.55 je řešen přejezdem autobusu z linky Kaplice-Vimperk, spatřen byl autobus Karosa C734.1340 RZ 1C6 5234. Je pravděpodobné, že se na jednotlivé spoje v případě neprovozuschopnosti malého Soru nasazují jiné autobusy ze závodu Kaplice, např. typy Karosa C734, C934, C954 nebo případně Minibus Mercedes Benz Vario. Autobus Sor má na přední části umístěn elektronický informační systém s oranžovými LED diodami, který je čitelný za každého počasí, případně jiné vozy bez digitální orientace velkou plastovou ceduli s názvy zastávek. Na digitálním panelu je zobrazeno číslo linky 330009 v prvním řádku a v druhém trasa linky s průběžně se měnícími zastávkami.
Městská linka je na označníku na autobusovém nádraží označena jako O - městský okruh
Městská linka je na označníku na autobusovém nádraží označena jako O - městský okruh.
Foto Jan Přibyl (7. 9. 2004)
Zkušebně bylo prvních čtrnáct dní provozu linky zavedeno jízdné zdarma. Po skončení zkušebního provozu začali být cestující přepravováni dle tarifu platného ve vozech ČSAD ČB. První den a první týden provozu byl zaznamenán určitý počet lidí, kteří spíše zkoumali a opisovali si jízdní řády a trasu linky. Zájem cestujících byl zpočátku spíše menší, jelikož lidé se teprve "rozkoukávali". První cestující byli nedočkaví školáci, kteří první ranní spoj využili k cestě ze sídliště ke škole, někteří na svou vůbec první cestu do školy. Dnes již můžeme říci, že linka si své cestující našla, zejména ranní a první odpolední spoje.
Schéma linky
Grafické schéma městské linky na zastávkovém označníku, stáhnout si jej můžete zde.
Foto Jan Přibyl (7. 9. 2004)
Jistou zajímavostí je jízdní řád. Jedná se vlastně o polookružní linku s trasou Autobusové nádraží - škola - Omlenická - náměstí - sídliště 9. května - Na Vyhlídce - Omlenická - škola - náměstí - Autobusové nádraží. Jeden školní spoj ráno ve směru tam a jeden odpoledne ve směru zpět je veden také přes Jihostroj, Žďár, Pořešínec, Pořešín až k zastávce ČD ve Stříteži. Linka je provozovaná v rozsahu 7.30 hod ráno až cca 18.00 večer 6 spoji v nejfrekventovanější časy.
Karosa C734 RZ 1C6 5234 na městské lince v Kaplici
Karosa C734 RZ 1C6 5234 na městské lince v Kaplici.
Foto Jan Přibyl (7. 9. 2004)
I přesto, že se v principu jedná o linku ČSAD, získala si městský charakter a můžeme říci, že Kaplice získala městskou dopravu. Doufejme jen, že provoz bude mít úspěch, síť se případně rozšíří a třeba se jednou Kaplice dočká nízkopodlažního autobusu.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20