Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

london

Londýn

Londýnské mýto

S dopravními problémy ve formě přeplněných ulic se potýká v dnešní době téměř každé velké město. Londýn se rozhodl pro velmi radikální řešení, a to zpoplatnění vjezdu do centrální části města o rozloze 8 čtverečných mil (cca 21 km2). Do oblasti přijíždí denně přes milion lidí - kolem 80 % jich sice již dříve používalo veřejnou dopravu (především metro a národní dráhy), přesto však byla intenzita silničního provozu na úrovni 40 tisíc vozidel ve špičkových hodinách.
Historický královský hrad
Historický královský hrad "Tower" již leží v placeném centru.
Foto Jan Spousta
Projekt byl oficiálně vyhlášen na jaře 2001, do provozu byl uveden v pondělí 17.února 2003.
Cílem zpoplatnění je:
 • snížit počet vozidel v centru o minimálně 15 %
 • získat prostředky pro zkvalitnění MHD a rozvoj dopravní infrastruktury
 • zajistit lepší průjezdnost
Náklady na zavedení systému byly 200 milionů liber, z nichž polovina byla investována do úprav organizace provozu mimo zpoplatněnou zónu. Roční provozní náklady jsou odhadnuty na 50 milionů liber. Předpokládaný roční čistý výnos je 130 milionů liber, příjem z prvních 18 měsíců fungování systému tedy využit na uhrazení těchto vstupních investic. První využití "zisku" se předpokládá především do zkvalitnění autobusové dopravy a zvýšení bezpečnosti provozu.
Z dlouhodobého hlediska je plánováno využití těchto peněz pro vytvoření skutečně integrované dopravní infrastruktury, počínaje budováním nových tratí metra a tramvajových či rychlodrážních tratí, přes rozšiřování autobusových linek a zkvalitňování silniční sítě (zejména na hranicích zóny) až po cyklisté a turistické stezky.
 Těsně po ranní špičce bývají londýnské ulice docela průjezdné.
Těsně po ranní špičce bývají londýnské ulice docela průjezdné.
Foto Jan Spousta

Jak systém funguje

Povinnost zaplatit poplatek se týká téměř všech motorových vozidel, která se ve vymezené zóně viz mapa pohybují, a to v pracovních dnech mezi 7 hodinou ranní a 18:30 večer. Tato povinnost platí jak pro vozidla vjíždějící do zóny "z venku", tak pro vozidla jezdící jen uvnitř zóny.
 Těsně po ranní špičce bývají londýnské ulice docela průjezdné.

Výše poplatku a způsob placení

Poplatek, který byl stanoven ve výši 5 liber za den (od července 2005 zvýšený na 8 liber), lze zaplatit předem nebo v průběhu dne (až do 22 hod.). Poplatek se platí jedenkrát na celý den, tj. je možné do zóny během dne několikrát vjet a opustit ji. Při úhradě mezi 22 a 24 hod. dne, kdy byla jízda uskutečněna, je poplatek zvýšen na 10 liber. Lze si předplatit i celý týden (5 po sobě následujících pracovních dnů), měsíc nebo rok, ovšem bez slevy, "předplatné" je 5-, 20- resp. 252-násobkem denní sazby. Nevyužité předplatné lze nárokovat zpět při zaplacení manipulačního poplatku 10 liber. Provozovatelé velkých vozových parků mají možnost hromadné registrace.
Vzhledem k tomu, že systém je založen na elektronické databázi plátců, lze platit:
 • osobně v hotovosti nebo kartou na 9 tisíci platebních místech označených PP (obchody, čerpací stanice) , která jsou po celém Spojeném království
 • osobně pomocí platební nebo kreditní karty na vybraných parkovištích
 • telefonem do platebního centra Transport for London (telefonní číslo 0845 900 1234)
 • na speciální internetové stránce Transport for London https://www.cclondon.com
 • pomocí SMS (je nutné se předregistrovat)
 • na poště pomocí speciální "složenky".

Kdo neplatí?

Platí řidiči téměř všech vozidel se spalovacími motory. Občané trvale bydlící v zóně mají nárok na zlevněné předplatné ve výši 50 pencí/den.
Zcela bez poplatku jsou:
 • taxíky s londýnskou licencí
 • všechna vozidla hromadné osobní dopravy (autobusy, autokary s 9 a více sedadly)
 • všechna jednostopá motorová vozidla (motocykly i se sajdkárou, mopedy, skútry)
 • vozidla pohotovostních služeb
 • vozidla městských služeb
 • vozidla ozbrojených sil
 • silniční služby ("žlutí andělé", odtahová vozidla)
 • invalidé a zdravotně postižení občané, kteří musí dojíždět na pravidelné léčení nebo nejsou schopni přepravy veřejnou dopravou (to se vztahuje i na zahraniční občany)
 • registrovaná vozidla s pohonem na alternativní palivo (plyn, elektro); motory dodávkových a nákladních vozidel s alternativním palivem musí splňovat emisní normu Euro III resp. Euro IV.
 • poplatek se neplatí, pokud je silniční provoz odkloněn do zóny; povinností řidičů je však co nejrychleji ze zóny vyjet.
Autobusy, taxíky i motocykly mají vjezd do centra Londýna bez poplatku. 
Foto Jan Spousta
Autobusy, taxíky i motocykly mají vjezd do centra Londýna bez poplatku.
Foto Jan Spousta

Jak se placení kontroluje?

Celá zóna je dozorována téměř 700 kamerami, které jsou umístěny na 230 pevných bodech. Většina kontrolních bodů (necelých 180) je na vnitřním okruhu. Kamery zachycují SPZ vozidel ve všech jízdních pruzích na vjezdu a výjezdu ze zóny. Další kamery jsou mobilní, které se pohybují resp. parkují uvnitř zóny. Zkušební provoz ukázal, že je spolehlivě zachyceno 98 % vozidel a to i za nepříznivých světelných podmínek.
Záběry z kamer jsou přenášeny do dispečinku a registrovány v digitální formě. Po uzavření plateb počítač porovná poznávací značky z ulice s databází plateb.

Co se stane při nezaplacení

Při nezaplacení do půlnoci běžného dne je vystaven na pokutu ve výši 80 liber. Tato částka se snižuje na 40 liber, pokud je pokuta uhrazena do 2 týdnů. Naopak při nezaplacení do měsíce od obdržení výměru je pokuta zvýšena na 120 liber, další řízení se předává soudu. Vozidla se třemi a více nezaplacenými pokutami mohou být zabavena, popř. na základě rozhodnutí soudu i sešrotována (totéž opatření je v Británii aplikováno i při nezaplacení silniční daně).
Od zahraničních vozidel je pokuty vymáhána prostřednictvím dlužní služby a částka může být výrazně vyšší o náklady spojené s vymáháním.

První zkušenosti

Londýnský starosta Ken Livingstone si pro první hodnocení stanovil termín velikonoce 2003. Možná i to je brzo na skutečně objektivní posouzení, to asi přinesou městské volby v roce 2004 (jeden z potenciálních protikandidátů hned v první den vyhlásil, že zpoplatnění zruší, bez ohledu na výsledky). Akce začala v první den školních prázdnin, tedy v době, kdy provoz klesá pravidelně. Letošní pokles o 25 % však byl hodnocen jako velmi výrazný, a to právě i zásluhou zpoplatnění. V prázdninovém týdnu zaplatilo 460 tisíc řidičů, počet zjištěných neplatičů byl asi 35 tisíc, tedy méně než desetina.
Obavy vyvolával následující týden - provoz je však stále 20 % pod normálem a tedy o 5 % na nižší úrovni než stanovený cíl. Neočekávaný úspěch však vyvolává starosti ekonomů, neboť příjmy z poplatků jsou nižší.
Z tisku lze vysledovat první reakce místních residentů, obyvatel ostatních částí Londýna a okolí i podnikatelů. Jednoznačnou podporu projekt dostává od obyvatel centra města a od jezdců na jednostopých vozidlech, bez ohledu na druh pohonu. Možná s překvapením však lze konstatovat, že neprotestují ani ostatní řidiči - ti, kteří platí, jsou spokojeni s výrazně lepší průjezdností, ostatní si našli přijatelné řešení s využitím MHD. Zásadní stížnosti nevyjadřují ani podnikatelé - menší počet znamená uvolnění parkovacích míst, takže lze lépe zásobovat obchody či dojet až k místu jednání.
Největší podíl na přepravě v Londýně mají dráhy (národní železnice a metro). 
Do centrální části města denně přepravují 450 tisíc pracujících. 
Foto Jan Spousta
Největší podíl na přepravě v Londýně mají dráhy (národní železnice a metro). Do centrální části města denně přepravují 450 tisíc pracujících.
Foto Jan Spousta

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20