Slovanská třída a náměstí Milady Horákové - Současnost

Problém Slovanské a Mikulášské třídy

Hlavní osou Východního předměstí je komunikace, která směrem od Hlavního nádraží po jihovýchodní okraj města střídá názvy Mikulášská, Slovanská a Nepomucká třída. Problematický je stav Mikulášské a Slovanské, které slouží intenzivnímu provozu tramvajové dopravy, dopravy silniční a v neposlední řadě je zde hustý pěší provoz - Slovanská patří mezi hlavní obchodní třídy města. Situace je o to horší, že po této komunikace vede trasa státní silnice I/20 Karlovy Vary - České Budějovice. Zvláště Mikulášská a dolní úsek Slovanské vede úzkým prostorem v obytné zástavbě, což znemožňuje velkorysá řešení. Naštěstí je už i v Plzni nereálné politicky prosadit původní plány z éry socialismu, kdy se uvažovalo o demolici domů od nádraží až k Liliové ulici. Současná tvář třídy městského charakteru by tedy měla zůstat zachována, je však třeba vyřešit dopravní rébus, tj. najít dlouhodobě uspokojivé řešení Slovanské třídy.
Mikulášská třída
Mikulášská třída, pohled směrem k nádraží na Mikulášské náměstí a Mikulášský hřbitov. Tramvaj tu přejíždí k vnějším krajům komunikace.
Foto Jiří Šplíchal (18. 8. 2005)
Slovanská třída
Slovanská třída, pohled směrem na Slovany. Tramvajové pásy jsou vedeny symetricky po stranách komunikace.
Foto Jiří Šplíchal (18. 8. 2005)
Slovanská třída
Současné řešení Slovanské třídy má výhodu zejména v elegantním řešení zastávek tramvaje - cestující vystupují přímo na chodník.
Foto Jiří Kohout (14. 2. 2006)
Odbočení tramvajové trati na Světovar
Odbočení tramvajové trati na Světovar ze Slovanské do Sladkovského ulice.
Foto Jiří Kohout (14. 2. 2006)
Slovanská třída
Slovanská třída ve své širší (30 metrové) části. Zastávky jsou s výhodou umístěny mimo jízdní pásy státní silnice, prostor široké komunikace však není příliš účelně využitý a upravený.
Foto Jiří Kohout (14. 2. 2006)

Možné řešení Slovanské a Mikulášské třídy v blízké budoucnosti

Vedení tramvaje po stranách Slovanské třídy má nesporně velké výhody pro klidný, příjemný a bezpečný nástup a výstup cestujících. Cestující vyčkávající na zastávce jsou vzdáleni o šířku tramvajového pásu od jízdních pásů, a tak se necítí tolik ohroženi a omezeni jako na běžných nástupních ostrůvcích. Řešení je vhodné pro oživení ulice, protože chodci mají velmi snadný přístup do obchodů. Problematické je však zásobování obchodů - zásobovací auta většinou postávají v jízdních pruzích a objíždějící auta ohrožují bezpečnost provozu jak ostatních aut, tak zejména chodců. Vůbec přecházení pěších přes Slovanskou je nevyhovující, protože se do stávajícího uspořádání nevejdou středové ochranné ostrůvky pro přecházející. Přesto až do převedení průtahu I/20 na Východní okruh lze považovat uspořádání dolního úseku Slovanské třídy (Mikulášská - Liliová) za nejlepší možné. Ovšem právě pro problémy na Slovanské je třeba usilovat o co nejrychlejší přeložení trasy I/20 jinam - před dokončením Východního okruhu by to měla být trasa Lobezskou ulicí. Pak bude možné řešit zásobování obchodů a bezpečné přecházení chodců. Ze Slovanské třídy by se měla stát jednosměrka ve směru od nádraží na Slovany. Pro opačný směr lze použít opravenou Koterovskou třídu.
Městem navržené rozšíření Mikulášské
Rozporuplný je plán města zbourat dva domy na Mikulášské třídě (Hotel Šumava a přilehlý dům) pro zřízení odbočovacího pruhu na Mikulášské náměstí. Vzhledem k tomu, že Slovanská třída má být do budoucnosti zklidněnou městskou komunikací, považujeme toto řešení za špatné. Kvůli jedinému odbočovacímu pruhu by došlo k neúměrným škodám na zástavbě (z urbanistického i ekonomického hlediska). Domníváme se, že městské ulice by se měly přizpůsobovat zástavbě a ne naopak. Kompromisní návrh (dole na obrázku) je již přijatelnější, počítá s vybudováním loubí pod horním okrajem Hotelu Šumava. Nemusel by se tak bourat.
Zdroj SVSMP (23. 9. 2004)

Problém náměstí Milady Horákové

Snad ještě aktuálnější a ožehavější je otázka řešení náměstí Milady Horákové. Jedná se o velmi rušnou křižovatku automobilové dopravy a jeden z nejdůležitějších přestupních uzlů plzeňské městské dopravy. Zároveň je to prostor s blízkostí škol, velkého parku, zástavby a mnoha obchodů. Právě proto se již desetiletí marně hledá nejvhodnější řešení, které by vyhovělo oprávněným požadavkům všech stran a všech druhů dopravy.
Náměstí Milady Horákové na leteckém snímku
Náměstí Milady Horákové na leteckém snímku (mapa otočena o 90 stupňů doprava). Červená linie vyznačuje osu Nepomucké a Slovanské třídy.
Zdroj Mapový portál města Plzně (ortofotomapa 2002)
Směry dopravy na současném náměstí Milady Horákové
Schéma dopravní situace na současném náměstí Milady Horákové a zvýraznění míst střetů silniční dopravy s tramvajovou dopravou.
Náčrt Jiří Kohout (únor 2006)
Mikulášské náměstí
Náměstí Milady Horákové je dnes jednou velkou a nepřehlednou křižovatkou, jedině o nedělích se trochu zklidní. Přesto je problém přejít z jedné strany průtahové komunikace na druhou, chybí chodníky, přechody pro chodce, bezpečnostní prvky a přehledné řešení křižovatek.
Foto Jiří Kohout (14. 2. 2006)
Mikulášské náměstí
Nástupní zastávka tramvajových linek má na první pohled výhodnou polohu, ve skutečnosti je ale obtížné dostat se k ní z ostatních zastávek trolejbusů a autobusů.
Foto Jiří Kohout (14. 2. 2006)
Jediné místo na náměstí Milady Horákové, které plně vyhovuje pěším a cestujícím, je výstupní zastávka tramvaje u parku Homolka. Přestup z tramvaje do trolejbusu do Bručné a Černic se odehrává na chodníku v parku, což je zcela ideální. Ovšem dostat se z této zastávky kamkoli na náměstí nebo na Slovanskou třídu je pro pěší doslova o život.
Foto Jiří Kohout (2002)
Jeden z návrhů Správy veřejného statku města Plzně, jak řešit náměstí Milady Horákové. Vychází z myšlenky přesunout tramvajové těleso doprostřed Slovanské třídy (tedy řešení s klasickými nástupními ostrůvky). Podle tohoto návrhu se z náměstí stane velká čtyřramenná křižovatka, v níž by se odehrávaly i přestupy mezi trakcemi městské dopravy. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Zdroj SVSMP (červenec 2002)
Jiný návrh (SPVD), který vychází z ponechání tramvaje po obou stranách Slovanské třídy. Při tomto řešení by se střety tramvaje s individuální dopravou omezily na jediné místo. Přesto to nelze považovat za optimální řešení tak rušné křižovatky a přestupního uzlu.
Náčrt Jiří Kohout (únor 2006)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20