Slovanská třída a náměstí Milady Horákové - Náš návrh

K vypracování návrhu řešení Slovanské a náměstí Milady Horákové nás přiměla jedna z diskuzí na jednání Komise pro dopravu a bezpečnost Rady města Plzně, kde má SPVD zastoupení. V únoru 2006 předvedené náčrtky řešení vzbudily pozitivní odezvu u členů komise, a proto se budeme snažit o další prosazování nového řešení, zejména lokality náměstí Milady Horákové. Náš návrh si můžete prohlédnout na této stránce, nebo stáhnout jeho plnou verzi zde:

Návrh komplexního řešení náměstí Milady Horákové

V případě návrhu řešení Slovanské třídy je účelné vyjít z řešení nejobtížnější situace, a sice intenzivně využívaného náměstí Milady Horákové. Zde se v dnešní době dostávají do nepříjemného střetu všechny druhy dopravy, kritická je zejména otázka bezpečnosti. Nevyhovující jsou velmi dlouhé přestupní vazby, většinou zcela chybí přechody pro chodce mezi zastávkami a rozměrově odpovídající nástupiště. Díky nepřehledným křižovatkám a kolizi koridorů veřejné a individuální dopravy je ohrožována plynulost a bezpečnost všech druhů dopravy.
Myšlenka prostorového rozdělení náměstí Milady Horákové
Myšlenka prostorového rozdělení náměstí Milady Horákové na zóny je velice prostá, ale o to více účinná. Tramvaj vedená po jedné straně Slovanské umožňuje vytvořit na náměstí přestupní terminál zcela oddělený od individuální dopravy.
Náčrt Jiří Kohout (únor 2006)
Podrobnější náčrt řešení náměstí Milady Horákové
Podrobnější náčrt řešení náměstí Milady Horákové s důrazem na řešení tramvajové točky, rozmístění nástupišť a vedení automobilové dopravy odděleně od koridorů veřejné dopravy a zvýšeného pohybu pěších. Ze segregace má prospěch právě i doprava individuální, která není zpomalována křížením s tramvajemi a intenzivním pěším provozem na přestupních vazbách. Navíc jsou křižovatky řešeny pouze v jednoduchém tvaru T (v jednom případě se 4. ramenem pro veřejnou dopravu). (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Detaily by mohlo dořešit digitální zpracování našeho návrhu, o něž usilujeme.
Náčrt Jiří Kohout (únor 2006)
Výše uvedené dva obrázky již představují zcela nové řešení náměstí Milady Horákové. Je dosaženo maximální segregace veřejné dopravy od individuální a vzniká také zajímavý prostor klidové části náměstí bez rušné individuální dopravy. Řešení má následující výhody:
  • trolejbusová a autobusová doprava využívá koridoru, který je v nejzatíženějším úseku Malostranská - Slovanská alej segregován od individuální dopravy
  • výrazné zkrácení přestupních vazeb a jejich soustředění do prostoru odděleného od individuální dopravy
  • významné zvýšení bezpečnosti pěší dopravy
  • vytvoření rozsáhlejší zóny s vyloučenou individuální dopravou, což umožní lepší urbanizaci náměstí, zvýšení bezpečnosti a atraktivity celého prostoru
  • zvýšení plynulosti a bezpečnosti individuální dopravy díky jednoduchému řešení křižovatek a segregaci veřejné dopravy
Přeložení tramvajového tělesa k jedné (východní) straně Slovanské třídy umožňuje segregaci veřejné a pěší dopravy v celém horním profilu komunikace, lze uspokojivě řešit i dopravu v klidu a vysazovat zeleň. Zůstává zachována výhoda oddělení prostoru zastávek a nástupišť tramvaje od jízdních pásů (oddělení v řádu metrů zelení nebo parkováním).
V neposlední řadě je výhodou možnost přestavby Slovanské třídy do cílového stavu po etapách s první etapou nejlépe právě na náměstí Milady Horákové.
Varianty příčného uspořádání Slovanské třídy v její horní části
Varianty příčného uspořádání Slovanské třídy v její horní části (Liliová - náměstí M. Horákové). Z hlediska bezpečného řešení jkřižovatek je vhodnější varianta B, která umožňuje autům křížení tramvajového tělesa s dostatečným rozhledem na trať. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Náčrt Jiří Kohout (únor 2006)
Skripta: tramvaj při jedné straně komunikace
Tramvaj při jedné straně komunikace místo klasického středového uspořádání je běžným řešením v moderním dopravě, což dokladují i skripta dopravního stavitelství.
Zdroj Internet

Tramvaj po jedné straně komunikace - inspirace v zahraničí

Propagační materiál dopravního podniku v německé Geře
V německém městě Gera se v letech 2005 - 2006 staví nová tramvajová trať, linka 1. Má spojit severní a jižní předměstí s centrem města a hlavním nádražím. Skoro celá linka je trasována hustou zástavbou. Má tedy podobné znaky s tramvají na Slovanské třídě. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Repro Propagační materiál dopravního podniku v německé Geře (2005)
Centrem Gery vede tramvaj při jedné straně městských ulic
Centrem Gery vede tramvaj při jedné straně městských ulic. Řešení tramvajové trati i souběžné frekventované nádražní ulice pro auta plně respektuje městskou zástavbu. Na Puškinově náměstí se dokonce tramvajová trať rozděluje na dvě samostatná tělesa, aby se vyhla starému dubu, který je zelenou dominantou náměstí. Takový starostlivý přístup o veřejný prostor by nám měl být v Plzni vzorem. Můžeme začít právě na Slovanské třídě. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Repro Propagační materiál dopravního podniku v německé Geře (2005)

Návrh řešení dolního úseku Slovanské třídy

Na řešení náměstí Milady Horákové a horní části Slovanské třídy (široké 30m) lze úspěšně navázat i v dolní části a v ulici Mikulášské. Zde jsou však stísněné podmínky (šířka cca 18m), které umožňují zachování plnohodnotného obousměrného vedení individuální dopravy pouze v současném uspořádání. To je ale nevhodné z hlediska bezpečnosti pěší dopravy při přecházení a z důvodu obtížného zásobování.
V následujících dvou variantách (2. varianta viz příloha v úvodu stránky) je Slovanská třída řešena jako jednosměrka pro individuální dopravu ve směru z centra na Slovany (opačný směr lze řešit nejlépe Koterovskou ulicí a na Slovanské pouze částečně jako obsluhu s přerušením zamezujícím tranzitu do centra).
Na předchozí řešení horní části Slovanské nejlépe navazuje níže předložená první varianta, vzniká dostatek prostoru pro tramvajovou, pěší a individuální dopravu, standardně jsou řešeny i zásobovací boxy a bezpečné přechody pro chodce. Druhá varianta představuje výhodu z hlediska osob vystupujících z tramvaje přímo na oba chodníky po stranách Slovanské a také umožňuje zachovat odbočení tramvajové trati na Světovar Sladkovského ulicí.
Detail možného řešení Slovanské třídy v okolí křižovatky se Sladkovského
Detail možného řešení Slovanské třídy v okolí křižovatky se Sladkovského. Při asymetrické poloze tramvajového tělesa by bylo nutné přemístit odbočení tratě na Světovar do Houškovy nebo Radyňské ulice. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Náčrt Jiří Kohout (únor 2006)
Návrh příčného uspořádání Slovanské třídy v její dolní části
Návrh příčného uspořádání Slovanské třídy v její dolní části o šířce 18 metrů. Najde se dostatek místa jak na zastávková nástupiště, tak na zásobovací boxy a ochranné prvky pro přecházející chodce. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Náčrt Jiří Kohout (únor 2006)
Opět inspirace z německé Gery. I tam mají ulici o šířce cca 18 m, kterou má i Slovanská. Proč nepoužít jinde osvědčená řešení? (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Repro Propagační materiál dopravního podniku v německé Geře (2005)
Návrh dopravního řešení Mikulášské třídy
Návrh dopravního řešení Mikulášské třídy u Mikulášského náměstí. Tento úsek návrhu je prakticky v souladu s projekty města. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Náčrt Jiří Kohout (únor 2006)

Vyhledávání