Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

 

Banská Bystrica

Provoz trolejbusů v Banské Bystrici 1989 - 2005

Banská Bystrica patří mezi nejobdivovanější slovenská města. Její historické centrum je chráněno jako městská památková rezervace vyhlášená v roce 1955. Plocha předměstských čtvrtí rychle přechází do nádherné přírody úbočí Nízkých Tater. V roce 2005 oslavila Banská Bystrica 750. výročí od svého založení. V roce 2001 měla 83 tisíc obyvatel.
Historické centrum Banské Bystrice
Historické centrum Banské Bystrice protíná osa rozsáhlé pěší zóny. Trasa pro pěší vede širokou Dolnou ulicí a přes náměstí SNP. Díky množství příjemných obchůdků a zahrádek před restauracemi je na ní neustále velmi živo. Pěší zóna patří bezesporu mezi pozitivní stránky banskobystrické dopravní politiky. Bohužel veřejná doprava dělá Banské Bystrici bez přehánění mezinárodní ostudu.
Foto Jiří Kohout (24. 5. 2004)
Až do 80. let čekala Banská Bystrica společně s mnoha dalšími slovenskými městy (Žilina, Košice, Martin, Nitra...) na zavedení nového systému kapacitní elektrické městské dopravy. Tou se měly stát trolejbusy a město Banská Bystrica mělo štěstí, že se jejich zavedení dočkalo, dokonce dříve než Žilina a Košice. Po pětiletce výstavby byl 24. srpna 1989 slavnostně zahájen trolejbusový provoz. Zajímavostí je, že trolejbusový provoz v Banské Bystrici byl prvním československým provozem na napětí 750 V (mezinárodní norma pro nově budované provozy městské veřejné dopravy). Z tohoto důvodu byl prvním slavnostně vypraveným trolejbusem prototyp vozu Škoda 14Tr s elektrickou výzbrojí na napětí 750 V. Prostorná a moderně vybavená trolejbusová vozovna byla postavena ve čtvrti Kremnička na jihu města.
Těsně před politickými změnami podzimu 1989 se tedy trolejbusy rozjely do členitých předměstí na pravém břehu Hronu. Městská doprava v Banské Bystrici dosáhla nové dimenze městské dopravy - do městských ulic vyjely tehdy moderní, tiché a kapacitní trolejbusy. V táhlých stoupáních předvedly nové kloubové trolejbusy 15Tr sílu dvou poháněných náprav a úsporné využívání energie. Banská Bystrica dostala neopakovatelnou šanci vyjít vstříc rozkvětu moderního systému městské dopravy, který by zajistil trvalou kvalitu cestování a životního prostředí pro obyvatele tohoto města.
 Trolejbusy obsluhovaly rozlehlé kopcovité sídliště Fončorda na západě města.
Trolejbusy obsluhovaly rozlehlé kopcovité sídliště Fončorda na západě města.
Foto Jiří Kohout (24. 5. 2004)
Trolejbusová síť dosáhla během devadesátých let minulého století úctyhodných 26 km (jednostopě), které obsluhovalo 36 trolejbusů Škoda 14Tr a 15Tr. Provozovatelem byl po celou dobu pokračovatel bývalé ČSAD, dnes SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s. Autor článku může podle své návštěvy města pozitivně hodnotit údržbu vozového parku (stav v roce 2004), kdy byla značná část trolejbusů vzorně modernizována. Tragický však byl pohled na kvalitu nabízené dopravní obsluhy - dlouhé a nepravidelné intervaly, překrývání spojů a zejména odbavovací systém.
Pozoruhodným se stal odbavovací systém městské dopravy v Banské Bystrici. V dobách ČSAD, a tedy i v prvních letech provozu trolejbusové dopravy, se do vozidel nastupovalo všemi dveřmi a užívalo se systému "mechanického odbavování cestujících" (tzv. MOC), což byl tehdy systém užívaný téměř všemi velkými městy. Od 1. března 1994 však byl z ekonomických důvodů zaveden nástup výlučně předními dveřmi. Nástup do kloubových trolejbusů první polovinou předních dveří se tak ve špičkách prodloužil až na celé minuty. Průměrná jízdní rychlost při tomto odbavovacím systému nemohla mnohdy konkurovat ani rychlé chůzi. Na mizerné úrovni též byla propagace dopravního podniku (SAD) a informační služby zákazníkům. Nedostatky systému městské dopravy v Banské Bystrici byly tak dlouho samosprávou města přehlíženým vykřičníkem, až městská doprava dospěla ke krizi v závěru roku 2005.
Odbavovací systém
Odbavovací systém sice zajistil důsledné placení jízdného, ale stal se velkolepou brzdou plynulosti provozu městské dopravy. Nákup jízdenek u řidiče nejen zdržoval, ale i ponižoval cestující, kteří se museli naklánět na schodech k nízko umístěnému okénku u kabiny řidiče.
Foto Jiří Kohout (24. 5. 2004)
Po šestnácti letech provozu došlo koncem roku 2005 k dramatickému zvratu - město Banská Bystrica se rozhodlo objednat zajištění dopravní obsluhy u jiného provozovatele a tím vyautovalo dosavadního majitele a provozovatele většiny vozového parku a trolejového vedení, firmu SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť, a.s. K zásadním chybám došlo jistě na obou stranách - u dopravce i u vedení města. Dopravce svým přístupem odradil řadu zákazníků i svých příznivců a město naoplátku přišlo s mylnou myšlenkou, že moderní městská doprava by se měla uživit z vlastních zdrojů, bez dotací. Provozovat kvalitní veřejnou dopravu bez odpovídajících dotací od samosprávy je iluze politických představitelů města, která může přivést celou dopravní infrastrukturu a životní prostředí města ke krachu. V době, kdy se i v konzervativních západních zemích masivně investuje do obnovy elektrické městské dopravy, se jedná o krok třicet let nazpátek.
Odkaz: Úvaha o transformaci slovenské veřejné dopravy a jejích důsledcích v současnosti.

Mezinárodní boj o záchranu

Zpráva o ukončení trolejbusového provozu zasáhla veřejnost laickou i odbornou zcela nečekaně. Přesto se rychle vzedmula vlna snahy o pomoc trolejbusům v Banské Bystrici. Aktuální články a komentáře k situaci v Banské Bystrici naleznete na slovenském serveru IMHD: Informace o městské dopravě v Banské Bystrici
Záměr zrušit relativně nový trolejbusový provoz se rozletěl po celém světě, překvapil i představitele dopravního podniku v Salcburku, kde se nachází jeden z nejmodernějších trolejbusových provozů na světě s více jak 80%-ním podílem trolejbusové trakce. Díky jeho aktivitě zástupci mezinárodní společnosti TrolleyMotion vyzvali 28. 12. 2005 ministra dopravy Slovenské republiky a primátora města Banská Bystrica ke spolupráci:
Ministry of Transport, Posts and Telecommunications of the Slovak Republic
Sectoral Aid Coordinator Department
Herrn Viliam Podhorsky
Námestie slobody, 6 P.O. Box 100
SK-81235 Bratislava
Slovenská republika
28. Dez. 05

copy to:

Herrn Ing. Jan Kralik CSc.
Mstsky urad, CSA 26
Banska Bystrica
Slovenská republika
28. Dez. 05

Trolleybusbetrieb in Banska Bystrica schützt Ihre Umwelt
- Einstellung führt zu gravierender Schadstoffbelastung der Menschen
- Halten Sie bitte am umweltfreundlichen Trolleybus fest
- Vorschlag für Nachdenkpause von einem Jahr
Sehr geehrter Herr Minister!

Namens von "TrolleyMotion", einer internationale Aktionsgruppe zur Förderung umweltfreundlicher Trolleybussysteme, bitten wir Sie, den Beschluss rückgängig zu machen, ab 1.1.2006 statt umweltfreundlicher Trolleybusse in Banska Bystrice nur mehr Dieselbusse mit hoher Schadstoffbelastung einzusetzen. Dieser Schritt wird in Europa mit Unverständnis und Erstaunen wahrgenommen und ist für die Menschen in der Slowakei keinesfalls positiv.

Viele westeuropäische Städte leiden bereits sehr unter der Schadstoffbelastung von PKW und vor allem Dieselbussen. Manche Städte wie Bozen (I) verhängen aufgrund der Überschreitung der Grenzwerte bereits zeitweilige Fahrverbote. Rom setzt seit einigen Monaten wiederum auf Trolleybusse eingesetzt, die sie vor Jahren abgeschafft haben. Auch dort aus Umweltgründen. Salzburg baut ihr Trolleybusnetz weiter aus - aus Umweltgründen.

Ihr Trolleybusbetrieb in Banska Bystrice ist erst 15 Jahre alt, ein durchaus junger und ausbaufähiger Betrieb. Wenn Sie die Trolleybusse jetzt abschaffen, wird es später noch viel mehr kosten, ihn wieder aufzubauen.

Bitte, setzen Sie sich für eine Nachdenkpause von einem Jahr ein. In dieser Zeit sollte es gelingen, die Ausbaupotentiale festzulegen, die Vor- und Nachteile abzuwägen und auch die finanziellen Möglichkeiten gegenüber zu stellen. TrolleyMotion unterstützt Sie gerne dabei.

Informationen darüber, warum Trolleybusse nicht nur umweltfreundlicher sondern auch wirtschaftlicher sind als Dieselbusse finden Sie unter www.trolleymotion.com.

Mit der Bitte um rasche Antwort bzw. positive Entscheidung PRO TROLLEBUSSE:

Mag. Peter Haibach
General Manager TrolleyMotion

(Volný překlad)
Trolejbusový provoz v Banské Bystrici chrání Vaše životní prostředí
- zrušení trolejbusového provozu zatíží obyvatelstvo škodlivinami
- zachovejte, prosím, k životnímu prostředí šetrné trolejbusy
- návrh ročního odkladu rozhodnutí
Vážený pane ministře! (/Vážený pane primátore!)
TrolleyMotion je mezinárodní skupinou podporující k životnímu prostředí šetrné trolejbusové provozy. Rozhodnutí o zrušení trolejbusové dopravy v Banské Bystrici je v Evropě vnímáno s nepochopením a úžasem.
Mnoho západoevropských zemí trpí exhalacemi osobní automobilové dopravy a především dieselových autobusů. Mnohá města, jako např. Bolzano v Itálii, jsou nucena k častým dopravním uzavírkám z důvodu překročení povolených limitů znečištění. Řím z důvodu ochrany životního prostředí již několik měsíců opět sází na trolejbusy, které přitom před několika lety nechal zrušit. Stejně tak Salcburk rozvíjí trolejbusovou síť.
Váš trolejbusový systém v Banské Bystrici je teprve 15 let mladý a teprve vyvíjející se systém. Když nyní trolejbusy zrušíte, bude později stát o mnoho více peněz jej znovu obnovit.
Prosíme, odložte rozhodnutí o jeden rok. Během následujícího roku se může podařit určit potenciál dalšího rozvoje, zvážit přednosti a nedostatky a také finanční možnosti. TrolleyMotion Vás v tomto úsilí může podpořit.
Informace, že trolejbusy jsou nejen přátelštější k životnímu prostředí, ale také hospodárnější než autobusy, můžete najít na našich internetových stránkách www.trolleymotion.com.
S prosbou o rychlou odpověď případně pozitivní rozhodnutí PRO TROLEJBUSY
Mag. Peter Haibach
General Manager TrolleyMotion
Mezinárodní společnost pro podporu moderní trolejbusové dopravy: Trolleymotion.com
 Trolejbusy a autobusy na prostranství před budovou hlavního nádraží.
Trolejbusy a autobusy na prostranství před budovou hlavního nádraží. Bude patřit tento snímek k historickým dokumentům o promarněné šanci Banské Bystrice? Doufáme, že ne! Podpořte zachování trolejbusové dopravy v tomto krásném městě, napište zastupitelům a radním Banské Bystrice!
Foto Jiří Kohout (24.5.2004)

Leden 2006 - "náhradní autobusová doprava" v plném proudu

Trolejbusy a autobusy na prostranství před budovou hlavního nádraží.
Důležité informace jsou vylepeny na oknech autobusů tak, aby si je případný cestující mohl přečíst již před nástupem (zde informace o základním tarifu).
Foto Jan Ryšánek (16.1.2006)
16. ledna 2006 navštívil Banskou Bystrici náš kolega Jan Ryšánek a sledoval provoz městské hromadné dopravy bez trolejbusů. Přibližme si jeho cestu několika fotografiemi:
Autobus Karosa B952 na lince 80 k Roosweltově nemocnici je vybaven plošinou pro vozíčkáře. Plošina se rozkládá do 2.dveří. Na rozdíl od pražských Karos upravených pro přepravu invalidů se nejedná o rozkládací schody.Prázdný Citybus společnosti BBDS.Cenrtum s rádoby městským autobusem. V popředí bedny elektrických rozvodů pro trolejbusy.Linkový autobus C734 na původní trolebusové lince 2 jsem potkal na nám. Slobody.
Trolejové vedení a autobusy před banskobytrickou hlavnou stanicou.Autobusová doprava Moravčík ve službách SAD Zvolen. Na vozidle je dobře patrná orientace složená ze dvou, v tomto případě nezalaminovaných, papírů: na jednom je číslo a na druhém trasa.Stav před zahájením provozu trolejbusů v Banské Bystrici? Bohužel ne! Toto je realita z 16.ledna 2006.
 Trolejbusy a autobusy na prostranství před budovou hlavního nádraží.
Zastávkový sloupek na ulici 29. augusta.
Foto Jan Ryšánek (16.1.2006)
Deník SME, 1.2.2006
wm


Mesto Banská Bystrica sa po takmer mesiaci dostalo k svojim autobusom, ktoré prenajalo SAD Banskobystrickej dopravnej spoločnosti. Po zmene prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy mesto žiadalo dopravcu, aby autobusy vrátil, hrozilo však, že si 35 mestských autobusov nechá až do konca roka. Spoločnosť vrátila 28 z 35 autobusov, ostatné neboli podľa primátora Jána Králika pojazdné, a odovzdajú ich v najbližšom možnom termíne. Prednosta mestského úradu Miroslav Muroň ešte oficiálne autobusy neprevzal. Tvrdí, že pôvodní majitelia z nich neodmontovali svoje počítače a vysielačky. Kým mesto odovzdá 35 autobusov novému dopravcovi SAD Zvolen, môže prejsť ešte niekoľko dní. "Dopravca nemal dôvod držať autobusy a traumatizovať obyvateľov mesta. Nemám z toho dobrý pocit," hovorí Muroň. Banskobystrický dopravca nechcel autobusy odovzdať, lebo sa odvolával na zmluvu o prenájme, ktorú podpísal práve Muroň. Ten vtedy hovoril, že zástupcovia SAD BBDS pracovnú verziu zmluvy z magistrátu ukradli. Zaparkované autobusy strážila v noci mestská polícia spolu s Králikom. "Snažil som sa v noci vstať, aby som sa presvedčil, či je všetko v poriadku. Bol som veľmi prísny aj na mestských policajtov a trval som na tom, aby ustrážili parkovisko," vyhlásil. Magistrát sa snaží po zmene dopravcu zachrániť trolejbusovú dopravu, s ktorou Zvolenčania nepočítajú. Jednou z možností je doprivatizovať 34% akcií SAD, druhou, keby sa bystrický a zvolenský dopravca dohodli. Bystričania však vôbec nepožiadali o licenciu na prevádzkovanie trolejbusovej dopravy. "Urobím všetko preto, aby trolejbusy v Banskej Bystrici fungovali," tvrdí napriek tomu Králik. SAD Zvolen koncom roku vyhrala konkurz na dopravcu v Banskej Bystrici a od januára vymenila SAD Banskobystrickú dopravnú spoločnosť. Keďže jej chýbali autobusy, ktoré Banskobystričania odmietli vydať, doprava v meste začiatkom roka kolabovala. Neskôr si autobusy požičala od iných dopravcov.
 Trolejbusy a autobusy na prostranství před budovou hlavního nádraží.
Zastávkový sloupek typický pro většinu MHD ve Středoslovenském kraji. Tento patřil ČSAD-SAD-BBDS, o.z. MHD a je na něm mimo jiné i symbol vozidla, které nyní (počátek roku 2006) bohužel v Banské Bystrici nepotkáme, tj. trolejbusu.
Foto Jan Ryšánek (16.1.2006)

Naděje pro trolejbusy

Deník SME, 30. 3. 2006
dc nv


Banskobystričania sa možno budú voziť trolejbusmi

Banská Bystrica 30. marca (TASR) - Jedinou podmienkou Slovenskej autobusovej dopravy (SAD) Banskobystrickej dopravnej spoločnosti (BBDS), a.s., na znovusprevádzkovanie trolejbusov je, aby v mestskej hromadnej doprave (MHD) nejazdili podľa cestovného poriadku súbežne autobusové a trolejbusové linky. Reagoval tak dnes riaditeľ SAD BBDS Igor Korniet na petície Banskobystričanov požadujúce navrátenie ekologickejších trolejbusov.

Výhradným dopravcom MHD je tam SAD Zvolen, a.s. Zmluvu o výkonoch vo verejnom záujme podpísal s Mestom Banská Bystrica na šesť rokov. Dopravnú licenciu a schválené cestovné poriadky má na výkon MHD autobusmi, uvádza v stanovisku Korniet. "Po kolapse MHD začiatkom roku nás oslovil primátor, aby sme zabezpečili riadne fungovanie MHD a zároveň znovuzaviedli trolejbusy. Požiadali sme preto ešte 5. januára Banskobystrický samosprávny kraj (BBSK) o obnovenie povolenia na prevádzku trolejbusovej dopravy a licencie na trolejbusové linky. Splnili sme podmienky zákona o dráhach s výnimkou preukázania dokladu osvedčujúceho právny vzťah žiadateľa k dráhe, to znamená časti trolejbusovej dráhy v majetku mesta a jeho spoločnosti MHD," vysvetlil riaditeľ SAD BBDS.

SAD BBDS vzhľadom na nevysporiadané právne vzťahy s mestom ako podmienky na uzatvorenie nájomných zmlúv deklarovala záujem sprevádzkovať trolejbusy na tratiach, ku ktorým má nespochybniteľný majetkový vzťah. Napriek tejto snahe zmluvné vzťahy nepodpísali, lebo mesto podmienilo ich podpis usporiadaním všetkých otvorených právnych problémov so SAD BBDS. Úrad BBSK preto správne konanie o udelenie povolenia na prevádzku trolejbusovej dráhy a licencie na trolejbusovú dopravu prerušil.

V súčasnosti sú obe strany pred podpisom dohody o urovnaní, ktorá by mala odstrániť posledné prekážky na získanie povolenia na prevádzku trolejbusovej dráhy a licenciu na túto dopravu. Manažment SAD BBDS predpokladá, že všetky technické otázky súvisiace s reálnym prevádzkovaním dvoch trakcií MHD obaja spomínaní dopravcovia za aktívnej účasti mesta doriešia.

2007

Trend, 15. 2. 2007
Marián Benka


Bystrický dopravca sa učí prežiť

Boris Menšík má dobrý dôvod, prečo nechce hovoriť o číslach autobusového prepravcu - SAD Banskobystrickej dopravnej spoločnosti (BBDS). „Zverejňovať vývoj tržieb je zaujímavé skôr pre tých, ktorí sa majú čím chváliť,” zdôvodňuje svoju zdržanlivosť tento podpredseda predstavenstva banskobystrickej firmy a predstaviteľ jej väčšinového akcionára - ČSAD Ostrava. Priznal len toľko, že spoločnosti za minulý rok tržby klesli zhruba o tretinu. A po rokoch mierneho zisku sa po prvýkrát ocitla v strate. Pred rokom prišla o zákazky v bystrickej mestskej hromadnej doprave. Mesto, ktoré dlhodobo deklarovalo nespokojnosť s jej službami, ich dalo konkurenčnej SAD Zvolen. A nedávno Bystričanom nepredĺžili ani licencie na väčšinu prímestských liniek z Banskej Bystrice. Takže tento rok ich čaká ďalší pokles tržieb. Najlukratívnejšie linky získal bez výberového konania opäť zvolenský dopravca. Odbor dopravy Banskobystrického samosprávneho kraja zdôvodňuje fakt, že vyberali bez verejnej súťaže, nedostatkom času. BBDS sa chystá postup kraja napadnúť právnou cestou. B. Menšík uisťuje, že či firma na súde uspeje alebo nie, slovo „dopravná” v jej názve má stále opodstatnenie. A robia všetko pre to, aby sa opäť dostali do čiernych čísel. BBDS pri­šla o prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy k 1. januáru minulého roka. Spôsob, akým mestské zastupiteľstvo na poslednú chvíľu podpísalo zmluvu s konkurenčnou SAD Zvolen, považujú predstavitelia BBDS dodnes za tendenčný. Je im jasné, že na minulosti už nič nezmenia, no dodávajú, že negatívne dôsledky cítia stále. Okrem straty výkonov spoločnosť dodnes naplno nevyužíva všetky mestské autobusy, ktoré objednala ešte v čase, keď verila, že mestská doprava jej ostane. Mnohé stoja na jej dvore, nezarábajú. Ešte väčšia záťaž je 95 percent mestského trolejového vedenia a takmer všetky bystrické trolejbusy, ktoré má BBDS vo svojom vlastníctve. Na pokračovaní trolejbusovej dopravy sa po nástupe Zvolenčanov nedohodla ani s nimi, ani s mestom. Takže aj tento majetok je pre ňu len finančná záťaž. Udržiavanie vedenia a trolejbusov v prevádzkyschopnom stave nie je lacné. No podľa B. Menšíka to bolo lepšie riešenie, ako zariadenia jednoducho rozpredať. „Stĺp trolejového vedenia má hodnotu len ako súčasť infraštruktúry. Samostatne ho predáte maximálne tak do zberu,” vysvetľuje. A pravdepodobnosť, že by nečinnú infraštruktúru kúpila iná spoločnosť s nádejou, že bude sama trolejbusy v meste prevádzkovať, je takmer nulová. A tak sa radšej usilovali dohodnúť sa s mestom na riešení, ktoré by umožnilo návrat trolejbusov do ulíc. Rokovať začali v júni, koncom roka sa im predsa podarilo dopracovať k dohode, podľa ktorej bude trolejbusovú dopravu prevádzkovať mestská spoločnosť s názvom MHD a infraštruktúru a vozidlá si bude od BBDS prenajímať. B. Menšík nechce komentovať, prečo nedospeli k opačnému riešeniu, pri ktorom by trolejbusy prevádzkoval pôvodný dopravca, teda ich firma. Hovorí len, že inak sa dohodnúť nedalo. Ako dodáva, Banskobystrická dopravná spoločnosť nebude z prenájmu príliš profitovať. Od dohody očakávali, že sa zbavia zbytočných nákladov, a to sa im podarilo. Náklady na elektrickú energiu a údržbu vozidiel by malo v budúcnosti platiť mesto. Kedy trolejbusy skutočne vyrazia do bystrických ulíc, bude závisieť aj od toho, ako rýchlo sa vybavia všetky papiere okolo udeľovania licencií na prevádzku trolejbusovej dopravy. A aj od toho, ako sa dohodne mesto so SAD Zvolen. Zvolenčania sa budú musieť vzdať tých liniek, ktoré boli pôvodne trolejbusové a ktoré patria v Banskej Bystrici k ťažiskovým. O návrat k ziskom sa firma snaží inak. Napríklad komercializáciou oddelení, ktoré doteraz pôsobili len ako interné zložky v rámci podniku. Opravárenské oddelenie by malo začať fungovať aj ako klasický autoservis. A pokiaľ sa skončia rokovania s mestom úspešne, malo by mať na starosti aj údržbu trolejbusov. Autobusy, ktoré ČSAD Ostrava kúpila ako svoj kapitálový vstup do BBDS, sa dajú využiť aj na medzimestských, medzinárodných a nepravidelných linkách. Práve snahu o to, aby tieto vozidlá jazdili, považuje B. Menšík za kľúčovú. Keďže neuspeli v meste s prevádzkou hromadnej dopravy a na samosprávnom kraji s prevádzkou prímestských liniek, sústreďujú sa na komerčné linky, ktoré nie sú dotované a žiaden úrad na ne nemusí dať povolenie. Minulý rok rozbehli prenajímanie autobusov cestovným kanceláriám a tento rok v spolupráci pokračujú. Perspektívu vidí B. Menšík aj v nových medzinárodných linkách z Horehronia a Banskej Bystrice do Česka, Nemecka a najnovšie aj do Talianska. Súvisí to so zvyšujúcim sa záujmom obyvateľov regiónu študovať a pracovať v zahraničí. Či to bude stačiť na oživenie spoločnosti, sa ukáže. Ale ostravskí majitelia svoju bystrickú dcéru neodpisujú.

Listopad 2007 - TROLEJBUSY OPĚT NA SCÉNĚ!!!

V sobotu 10. listopadu 2007 se stala věc do té doby cca dva roky nevídaná - trolejbusy opět vyjely! Zatím sice jen v omezeném rozsahu (pouze na dvou linkách), do konce roku 2007 pak měl být provoz obnoven kompletně. Zdravý rozum a elektrická trakce tedy nakonec přeci jen zvítězily, no? To by se zas tak říct nedalo. Ačkoli byl trolejbusový provoz v Banské Bystrici po zastavení dopravy kvůli změně dopravce opět téměř kompletně obnoven, stále mu ještě hrozil a hrozí zánik. Důvodem je jednak skutečnost, že autobusový dopravce SAD Zvolen, který koncem roku 2005 vyhrál výběrové řízení na provoz banskobystrické MHD, se stále jen tak nehodlá vzdát a zkoušel se nadále prosadit, ať už prostřednictvím soudů či jinak, např. posledně se snažil přesvědčit Banskobystrické radní nákupem nových krátkých plynových autobusů Citelis z prostředků EU (k nim chtěl ještě dokoupit kloubové, avšak na to už dotaci od EU nedostal), že autobusy jsou také ekologické. K tomu se ještě přidala finanční krize, díky níž vyjde provoz MHD trolejbusy podstatně dráž než autobusy, a navíc SAD Zvolen odkoupil část akcií Banskobystrického dopravního podniku (49 %). A tak se koncem loňského roku začaly nenápadně na některých trolejbusových linkách vedle trolejbusů objevovat také autobusy obdobně, jako tomu bylo v Mariánských Lázních během trolejbusové krize (od února jsou autobusy na trolejbusové lince linkově odlišeny přidáním číslice 1 ke stávající číslici a v jízdním řádu je jako linka uvedeno např. 6 + 16). Počátkem února 2010 se však v médiích objevila docela nečekaná a hlavně pozitivní zpráva. Banskobystrický dopravní podnik kompletně odkoupil od původního dopravce SAD Banskobystrická dopravná spoločnosť a. s. celou trolejbusovou dopravu, zahrnující především vozový park a veškeré zařízení, vč. vozovny, trolejového vedení, sloupů atd., které měl původně v pronájmu, což např. ztěžovalo možnost získat dotace z EU na obnovu. Sám banskobystrický primátor k tomu uvedl, že hodlá trolejbusovou dopravu nejen zachovat, ale i nadále rozvíjet. Prvním krokem by měl být nákup nových trolejbusů z prostředků EU, avšak objevily se i plány na jejich zavedení na největší banskobystrické sídliště Sásová na severu města, kam se s trolejbusy počítalo v 80-tých letech. Kromě toho však Banskobystrický dopravní podnik provozuje ještě další městský dopravní prostředek, a to minibusy (malé nízkopodlažní autobusy dodávkového typu) na dvou linkách, označených čísly 101 a 102. Klasické autobusové linky jsou však nadále provozovány společností SAD Zvolen. Uvidíme tedy, zda se trolejbusy skutečně podaří udržet a rozvíjet, či Sad Zvolen přeci jen neprosadí své plynové Citelisy a tento trolejbusový provoz nakonec nenávratně zanikne. Více informací lze nalézt zde: http://www.imhd.zoznam.sk/bb/
9.2.2010 Banskou Bystrici a její trolejbusový provoz navštívil náš spolupracovník Michal Lošťák a dle jeho poznatků bylo skutečně vidět, že trolejbusy, ač nejsou už zrovna nejmladší, se mají čile k světu. Mnoho jich bylo vybaveno elektronickým informačním systémem a v některých fungovalo dokonce i hlášení zastávek. Autobus na trolejbusové lince byl viděn v odpoledních hodinách jen jeden, a to na lince č. 7 (označen jako linka č. 17). O tom, jak to tam skutečně vypadalo, se můžete podívat v přiložené fotogalerii.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20