Radiobusy

V souvislosti s celkovou reorganizací městské dopravy v Rychnově v prosinci 2003 se objevila také jedna novinka - radiobus, tedy autobus na zavolání. V "západním" zahraničí se s touto službou můžeme pod různými názvy (např. Anruftaxi) setkat celkem běžně, v České republice jde ovšem o naprostou novinku.

Zkušenosti z Holandska

Projekt vychází ze zkušeností z provozování podobného systému v Holandsku, který přivezl do Čech představit na setkání starostů Rychnovska pan Hans van Hamersveld. Systém je v Holandsku provozován pod názvem Regiotaxi již třetím rokem a zahájen byl v červnu 2000. Jeho cílem je především zajištění doplňkové dopravy jako návaznosti na další druhy dopravy, zajišťující v rozhodující míře dopravní obslužnost. S postupem času se zvyšuje počet cestujících a naopak snižuje počet připomínek a stížností, projekt lze tedy považovat za úspěšný.
Na provozu se podílí asi 45 taxislužeb z celého regionu. Klíčem pro výběr dopravce jsou následující faktory: Výše provozních nákladů, provozovaná vozidla (dostupná i pro starší a zdravotně postižené občany), vlídný a ochotný personál (zákaz kouření ve vozidle je samozřejmostí). Provoz pak organizuje centrála s 25 zaměstnanci, stížnosti jsou vyřizovány předem stanoveným postupem nezávislou komisí.
Informační kampaň byla zahájena tři měsíce před počátkem provozu radiobusu a zahrnovala tisk a distribuci jasných a srozumitelných informačních letáků a brožur, prezentaci služby v místním rádiu a televizní stanici formou inzerce, pořádání informačních setkání pro cílové skupiny cestujících a samozřejmě také internetovou prezentaci.
Jak přeprava funguje? Cestující zatelefonuje na centrálu (běžný telefonní poplatek) a sdělí čas a místo, kde má být vozidlo (osobní auto nebo minibus) přistaveno. Dopravce garantuje záruku přistavení vozidla při objednávce nejméně dvě hodiny předem. Po příjezdu na požadované místo řidič zazvoní na domovní zvonek a vyčká příchodu cestujícího, nejdéle dvě minuty. Pokud by cestující do dvou minut nepřijde, řidič odjíždí. Jízda se označí za prázdnou a platí jí dopravce.
Cestující zaplatí hotově při nástupu do vozidla, cena závisí pochopitelně na vzdálenosti přepravy (region je rozdělen do zón, platí se za každou projetou zónu na přímé trase mezi výchozím a cílovým místem přepravy).
Vedle tržeb od cestujících je provoz financován z příspěvku od obcí (1,25 € / obyv. - předfinancování) a z dotace ministerstva dopravy (se zpožděním 18 měsíců).
Uvedený systém vyžaduje především perfektní zvládnutí organizace a řízení provozu a přesnou evidenci jízd. Obliba Regiotaxi v Holandsku stále stoupá a počty cestujících se rok od roku zvyšují.

Radiobus v Rychnově

Rychnovské radiobusy se od své holandské předlohy poněkud liší, naopak můžeme říci, že se blíží spíš německému systému Anruftaxi. Jezdí totiž podle pevně daného jízdního řádu a v předem daných trasách (trasy pravidelných linek), nejde tedy o přepravu z domu do domu.
Radiobus
Rychnovský radiobus - Ford Transit (RKE 46 80) na zastávce MHD na autobusovém nádraží.
Foto Martin Janda (26. 3. 2004)
Při reorganizaci MHD byl dopravce veden snahou nabídnout cestujícím pravidelný hodinový interval v pracovní dny. Takový interval je však zbytečně krátký v obdobích s nižší poptávkou po přepravě, tedy v pracovní dny dopoledne a v pozdním odpoledni. Řešením je právě radiobus, tedy autobus na zavolání. Vybrané spoje jsou v jízdním řádu zvýrazněny oranžovou barvou, to znamená, že autobus jede v případě předchozí telefonické objednávky. Pokud potřebuje cestující využít právě tento spoj, musí si jej předem objednat na čísle 494 533 737, nejméně 40 minut před odjezdem z nástupní zastávky. K dispozici je zvláštní telefonní linka, která je v provozu v pracovní dny od 6:30 do 15:30 (pracovní doba dispečinku). Cestující musí při objednávce nahlásit den, čas, nástupní a cílovou stanici, počet osob, jméno a bydliště (uživatelé čipové karty sdělí jen číslo karty) a telefonní číslo. To slouží pro případ nutnosti kontaktovat cestujícího, pokud by nastala nějaká změna v přistavení autobusu - nesmíme zapomenout na to, že dopravce vlastní jen jeden vůz pro službu radiobus a pokud by se sešly dva požadavky na přepravu ve shodný čas a na různých místech, bylo by nutné domluvit se s cestujícím na odjezdu v mírně odlišném čase, než udává jízdní řád.
Jízdné pro cestující radiobusu se vychází z běžného tarifu městské dopravy, je ale navýšeno o dvoukorunový příplatek.
Radiobus
V zastávce Roveň, u mostu.
Foto Martin Janda (26. 3. 2004)
S odlišnou podobou provozu se setkáme v podvečerních hodinách. Po sedmnácté hodině zůstávají v provozu pouze "příměstské" linky 1 a 2 do Vamberka a Lukavice. Že však i nadále zůstává potřeba přepravy po městě, byť v omezeném rozsahu, to dokazovala například soukromá auta, čekající pravidelně před nádražím na cestující od večerních vlaků, aby je mohla odvézt domů. Firma Audis proto každý pracovní den přistavuje k nádraží v 17:05, 18:01 a 19:07 autobus jako rozvoz od večerních vlaků. Rozvoz je prováděn pouze v městském tarifním pásmu (5 a 6 Kč), řidič zvolí trasu jízdy sám na základě požadavků jednotlivých cestujících.
Jako každá novinka, také radiobusy si brzy získaly své příznivce i odpůrce. Proti jejich zavedení protestovali například taxikáři, kteří v nich viděli konkurenci. Možná oprávněně, možná zbytečně - obě služby jsou přeci využívány zcela odlišnými skupinami obyvatel a navíc většinou i v odlišnou denní dobu.
Radiobus
Sídliště Nad Habrovou.
Foto Martin Janda (26. 3. 2004)
Není ale všechno tak jednoduché, jak to na první pohled vypadá - existují tu totiž dva legislativní problémy. České zákony jaksi nepočítají s touto formou provozování veřejné dopravy a proto je podle zákona radiobus označován jako příležitostná doprava. To s sebou přináší dva problémy. Na zastávkách tak nemohou být v rámci jednoho jízdního řádu uváděny pohromadě běžné spoje (neboli pravidelná linková doprava) a spoje radiobusu (příležitostná doprava) - proto jsou uváděny zvlášť. Pro cestující jsou sice k dispozici zdarma letáčky s kompletním jízdním řádem MHD, kde jsou běžné autobusy i radiobusy uvedeny pohromadě, ale aby bylo zákonu učiněno zadost, obsahuje leták větu "Leták není úředním dokumentem, má pouze informativní charakter." S tím souvisí i druhý legislativní problém - jízdné. Zákon totiž nedovoluje, aby provozovatel příležitostné dopravy vybíral jízdné ve vozidle.
V obou případech jde však jen o maličkosti a lze doufat, že dříve či později budou zákony upraveny tak, aby uvedené "legislativní problémy" zanikly. Ostatně, se systémem radiobusů se ministr dopravy již seznámil osobně a další rozvoj projektu se zájmem sleduje.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20