Když zazlobí most...

4. září 2009 patřilo ke dnům, kdy pražská veřejná doprava proti své vůli plnila stránky novin i prostor zpravodajských webů. Začalo to už ráno - v pražském Podolí nedal řidič osobního auta přednost autobusu linky 124. Srážka obou vozidel skončila nejen zraněním pěti lidí, ale i destrukcí několika dalších zaparkovaných automobilů. Během dne pak ještě došlo ke dvěma výpadkům provozu trasy metra C a k vážné nehodě dalšího osobního auta, tentokrát s tramvají linky 16, na velmi frekventovaném místě - náměstí I. P. Pavlova. I zde musela zasahovat záchranná služba a provoz na důležité tramvajové tepně mezi zastávkami I. P. Pavlova a Karlovo náměstí se zhruba na hodinu zastavil. Ale nejtěžší rána přišla z jihu města...
Tramvajový most v pražských Modřanech jevil už roku 2006 známky poškození, přesto zůstal v provozu a tramvaje z něj vyhnal až verdikt statika vynesený o tři roky později...
Tramvajový most v pražských Modřanech jevil už roku 2006 známky poškození, přesto zůstal v provozu a tramvaje z něj "vyhnal" až verdikt statika vynesený o tři roky později...
Foto Damir Holas (9. 9. 2009)
Uběhla ranní špička a tramvaje v celé Praze prožívaly období dopoledního sedla. Modřany, kam vede tramvajová trať, částečně vystavěná na megalomanské masivní estakádě, nebyly výjimkou. Součástí oné estakády je i most, po kterém soupravy překonávají ulici Generála Šišky. A právě ten byl v té době objektem zájmu statika. Na základě jeho verdiktu následně zazněla zásadní zpráva: provoz tramvají do Modřan je zastaven. Do odvolání! Dopravní podnik musí operativně zkrátit tramvajové linky, zorganizovat náhradní autobusovou dopravu, přepracovat směny řidičům, zajistit dispečerský dozor a informování cestujících přímo v terénu. Nutno říci, že se s těmito úkoly "popral" velmi dobře. V podstatě nic nenasvědčovalo tomu, že výluka začala naprosto neočekávaně a bez předchozí přípravy. Příslušné útvary a zaměstnanci dopravce si tak zaslouží opravdové uznání.
Pokud by někoho náhodou napadlo jít v Modřanech na tramvaj, zastávkové sloupky mu to rychle vymluví...
Pokud by někoho náhodou napadlo jít v Modřanech na tramvaj, zastávkové sloupky mu to rychle vymluví...
Foto Damir Holas (9. 9. 2009)
A co že se vlastně stalo? Selhala ložiska, která způsobila vychýlení mostu a znemožnila další tramvajový provoz. Mimořádně zarážející ale je skutečnost, že Dopravní podnik upozorňoval na problém vlastníka mostu, tedy pražský Magistrát, už před třemi lety, v roce 2006. Za celou dobu se ale v této věci vůbec nic nepodniklo. Po dobu této mimořádné výluky, která nakonec skončila se zahájením denního provozu v neděli 20. 9., bylo provedeno jen provizorní zajištění mostu, aby se na něj mohly tramvaje vrátit. Ale to neřeší hlavní problém - most se musí podrobit zásadnější rekonstrukci, aby byly příčiny současného stavu definitivně odstraněny. Že tedy stačí, aby hlavní město našlo peníze?
X3.
Tato Karosa B732 firmy Hotliner původně sloužila u DP Praha. V září 2009, i když už s novým vlastníkem, pomáhala tomuto dopravci zvládnout náhradní dopravu do Modřan. Na snímku odbavuje cestující v zastávce Poliklinika Modřany, aby se následně vydala k branickému nádraží.
Foto Damir Holas (9. 9. 2009)
Možná ne tak docela... Jisté přísloví praví, že čím víc se v lejně maže, tím víc smrdí - a v případě modřanského mostu to platí dvojnásob. Jak se dočteme v článku Pavla Ďurana "Co se stalo v Modřanech" na webu DP - Aréna, mimo problémů technických se vynořily i problémy legislativní. Tramvajová trať, rozestavěná ještě před listopadem 1989, totiž údajně vede částečně i po pozemcích, u nichž dodnes není vyjasněno jejich vlastnictví. A aby toho nebylo málo, hlavní město tvrdí, že ona celková oprava má proběhnout v režii DP, i přesto, že není vlastníkem mostu ani celé trati - má ji od města jen propůjčenou. Čili v našich luzích a hájích klasická situace přehazovaného horkého bramboru...
Osiřelá tramvajová trať u zastávky Nádraží Modřany.
Osiřelá tramvajová trať u zastávky Nádraží Modřany.
Foto Damir Holas (9. 9. 2009)
Ať celá tato kauza dopadne ve finále jakkoli, jedno je jisté. Veřejné dopravě všechno tohle dění dobré jméno nedělá. Po peripetiích s rekonstrukcí tratě ve Vyšehradském tunelu je to další políček všem, kdo využívají tramvajovou dopravu v jižní části Prahy.
Souprava tramvají T3R.P linky 17 čeká na nástupní zastávce Nádraží Braník na ukončení nástupu cestujících přivezených náhradními autobusy, aby se s nimi mohla vydat vstříc centru metropole.
Souprava tramvají T3R.P linky 17 čeká na nástupní zastávce Nádraží Braník na ukončení nástupu cestujících přivezených náhradními autobusy, aby se s nimi mohla vydat vstříc centru metropole.
Foto Damir Holas (9. 9. 2009)
253.
Kromě náhradní linky X3 pomáhala dopravu do Modřan zvládat mj. i posílená pravidelná linka 253. Kloubové vozy, jako na snímku zachycená Karosa B941E, jsou na ní nasazovány pravidelně. Ve špičkách pracovních dnů sem byly ale mimořádně zařazeny i posilové spoje vedené standardními autobusy. Kromě toho se na náhradní dopravě podílela i další pravidelná linka, 153, vedená z Libuše před Modřany k nádraží Braník.
Foto Damir Holas (9. 9. 2009)