Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

novyjicin

Nový Jičín

Historie města

Historické regionální centrum Nový Jičín leží na v Podbeskydské pahorkatině na říčce Jičínce. V současné době má přibližně 27 000 obyvatel a funguje zde průmysl strojírenský, oděvní (tradiční výroba klobouků) a dřevozpracující. Provoz městské hromadné dopravy má Nový Jičín společný s obcemi Šenov u Nového Jičína (2 000 obyvatel) a Kunín (1 900 obyvatel).
Nejstarší písemná zpráva o městě Nový Jičín, jehož předchůdcem byla osada pod hradem Starým Jičínem, pochází z roku 1313, kdy Novému Jičínu král Jan Lucemburský povolil vybírat clo a mýto. Již od samém vzniku bylo město opevněno a mělo pravidelný čtvercový půdorys, který se zachoval dodnes. Hradby obepínaly i nynější zámek a byly v nich proraženy dvě brány.
V 16. století město prosperovalo pod vládou Žerotínů a tento stav se projevil i na městské výstavbě. Byl přestavěn zámek a na náměstí vybudována radnice a měšťanské domy s kamenným podloubím. Právě v tomto období se Nový Jičín stal jedním z nejkrásnějších moravských měst.
Masarykovo náměstí
Novojičínské Masarykovo náměstí bývá právem řazeno k nejkrásnějším na Moravě. Snad k tomu přispívá i fakt, že je celá jeho plocha pěší zónou.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
Význam města s přestávkami, které vyplňovaly požáry, válečné útrapy a morové epidemie, stále rostl a proslulé bylo zejména místní soukenictví. V roce 1850 byly v Novém Jičíně zřízeny důležité státní instituce - okresní hejtmanství, berní úřad, okresní a krajský soud - a město se tak stalo přirozeným hospodářským, kulturním a správním centrem. Jeho význam by býval ještě více vzrostl, kdyby tehdejší měšťané nepodcenili význam železnice. Na tuto tehdejší chybu Nový Jičín částečně doplácí až do dnešní doby, i když má díky ní jednu železniční raritu. Ale nepředbíhejme...

Železnice

Železniční stanice Nový Jičín město
Frekventovaná železniční stanice Nový Jičín město leží na severu historického jádra města v sousedství autobusového nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
První vlak do Nového Jičína přijel až 20. prosince 1880 - tedy řadu let poté, kdy byla na železnici napojena i některá méně významná města v okolí. Nový Jičín navíc neležel na hlavní trase Severní Ferdinandovy dráhy, ale pouze na její odbočce ze Suchdola nad Odrou. O necelých devět let později - 1. června 1889 - do města dorazila železnice i ve směru od Valašského Meziříčí. Zatímco první trať byla ukončena severně od městského centra, nová dráha si vybudovala nádraží na jihu města. Přestože obě stanice vzdušnou čarou dělí necelý kilometr, i přes mnohé pozdější plány k jejich propojení nikdy nedošlo a dnes je realizace takového záměru vzhledem k husté zástavbě mezilehlého území již málo pravděpodobná.
Železniční stanice Nový Jičín horní nádraží
Méně známá je železniční stanice Nový Jičín horní nádraží na jihu města, kterým je ukončena železniční trať od Valašského Meziříčí. Od městského (dolního) nádraží jej dělí necelý kilometr.
Foto Ondřej Fábera, 20. listopadu 2004
Železniční trať ukončená ve stanici Nový Jičín město je dnes označena číslem 278 (Suchdol nad Odrou - Nový Jičín město), trať do stanice Nový Jičín horní nádraží nese číslo 326 (Hostašovice - Nový Jičín horní nádraží). Na území města leží ještě zastávka Bludovice na trati 326, zastávka Nový Jičín zastávka na trati 278 leží paradoxně na území sousední obce (donedávna ovšem městské části) Šenov u Nového Jičína.
Obě tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované a jsou po nich vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky. Ve všech je zaveden specifický způsob odbavování cestujících (provoz bez průvodčího).

Silniční doprava

Autobusové nádraží
Moderní autobusové nádraží v Novém Jičíně. Přestože byla jeho plocha výrazně zmenšena, kapacita terminálu je plně dostačující.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
Novým Jičínem procházejí silnice 1. třídy číslo I/48 Hranice - Nový Jičín - Příbor - Frýdek-Místek - Český Těšín a I/57 Brumov-Bylnice (státní hranice se Slovenskem) - Valašské Klobouky - Vsetín - Valašské Meziříčí - Nový Jičín - Fulnek - Hradec nad Moravicí - Opava - Krnov - Město Albrechtice - Třemešná - Vysoká (státní hranice s Polskem) a silnice 2. třídy II/482 Nový Jičín - Kopřivnice.
Větší díl spojení Nového Jičína se světem než železnice zajišťuje regionální a dálková autobusová doprava, která má díky odprodeji části autobusového nádraží dravému obchodnímu řetězci malý, ale moderní terminál mezi centrem města a železniční stanicí Nový Jičín město.
Většinu provozu zajišťuje dopravce Connex Morava a.s., dalšími dopravci jsou např. ČSAD Vsetín a.s. a Student Agency, s.r.o. (na lince Praha - Ostrava). Některé autobusové linky jsou začleněny do Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS).
Provozovna Connexu Morava (areál ČSAD Ostrava) v Palackého ulici v Novém Jičíně
Provozovna Connexu Morava (areál ČSAD Ostrava) v Palackého ulici v Novém Jičíně.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007

Historie městské hromadné dopravy

Před zavedením současného systému provozu MHD, které proběhlo 1. září 2006, byla v Novém Jičíně provozována jediná linka městské hromadné dopravy. I když jediná byla pouze formálně, protože stejnou funkci plnily ještě další linky, které byly zařazeny mezi regionální nebo zvláštní linkovou dopravu. Dopravcem na všech linkách byl Connex Morava a.s.

Linka MHD 885 616

Karosa C 934 NJA 80-65 na jediné oficiální lince MHD před 1. zářím 2006 - 885 616
Karosa C 934 NJA 80-65 na jediné oficiální lince MHD před 1. zářím 2006 - 885 616 - vyjíždí z autobusového nádraží.
Foto Ondřej Fábera, 20. listopadu 2004

885 616

Polookružní provoz, v obou směrech:
Autobusové nádraží - Dlouhá - K nemocnici, nemocnice - Autobusové nádraží - Hřbitovní, domov důchodců - Suvorovova, Autopal - Autobusové nádraží

Trasa "oficiální" městské linky 885 616 tvořila ve své podstatě osmičku, která spojovala autobusové nádraží v centru nejprve se sídlištěm na jihozápadě a nemocnicí a poté přes centrum mířila na sever ke hřbitovu a do průmyslové zóny, odkud se znovu vracela na autobusové nádraží. Linka byla provozována polookružně v obou směrech. V pracovní dny bylo vedeno ve směru Aut. nádr. - K nemocnici, nemocnice - Aut. nádr. - Hřbitovní, domov důchodců - Aut. nádr. 8 spojů a v opačném směru 11 spojů, v sobotu v každém směru dva spoje a v neděli a svátek v uvedeném směru tři a v opačném čtyři spoje.
Specialitou původní linky novojičínské MHD byly názvy zastávek: název typu "K nemocnici, nemocnice" musel vymýšlet opravdový lingvista...
Zaniklou linku 885 616 nahradila v novém provozu MHD vzniklém 1. září 2006 linka číslo 1.
Karosa C 9354E OSB 64-06 na jediné oficiální lince MHD před 1. zářím 2006 - 885 616
Karosa C 934E OSB 64-06 na jediné oficiální lince MHD před 1. zářím 2006 - 885 616 - v nástupní zastávce Autobusové nádraží.
Foto Ondřej Fábera, 20. listopadu 2004

Linka 880 604

880 604

Šenov u Nového Jičína, Dřevoplast - Autobusové nádraží - Skalky - Kojetín, rozcestí Nový Jičín

Regionální autobusová linka 880 604 měla také charakter městské linky, protože celotýdenně spojovala střed města s malou městskou částí Kojetín. Pouze několik spojů bylo vedeno z autobusového nádraží na opačnou stranu a směřovaly k závodu Dřevoplast v obci Šenov u Nového Jičína (dříve městská část, která je s městem stavebně srostlá, takže ji lze rozeznat pouze podle cedulí). Oficiální název konečné zastávky Nový Jičín, Kojetín, rozcestí Nový Jičín patřila rovněž mezi jazykové lahůdky.
V současné době už není tato linka v provozu. V dopravní obsluze Kojetína ji nahradila linka MHD číslo 4 a v obsluze Šenova u Nového Jičína linka číslo 2.

Linka 880 629

Karosa C 934 NJA 87-22 na lince 880 629 do Loučky
Karosa C 934 NJA 87-22 na lince 880 629 do Loučky v zastávce K nemocnici, pošta (dnes Pošta) v blízkosti centra města.
Foto Ondřej Fábera, 20. listopadu 2004

880 629

Autobusové nádraží - Palackého ČSAD - Loučka, restaurace Koruna - Bocheta - Nemocnice - Autobusové nádraží

Mezi městské autobusové linky v novojičínské aglomeraci patřila nesporně také regionální autobusová linka 880 629, která byla vedena polookružně z centra města do městské části Loučka s velkým sídlištěm. Navzdory husté zástavbě byla tato linka provozována až na několik výjimek pouze v denním období pracovních dnů. Stejně podivná byla také skutečnost, že zastávka u nemocnice byla v případě linky do Loučky označena prostým názvem Nemocnice.
Pod licenčním číslem 880 629 je v současnosti v provozu jiná autobusová linka, která na území MHD Nový Jičín nezasahuje. Obsluhu Loučky převzala linka MHD 1 a k Bochetě dnes jezdí také linka 6.
Na linku MHD číslo 885 616 i na obě regionální linky s charakterem MHD byly dopravcem Connex Morava a.s., provozovnou Nový Jičín, vypravovány autobusy linkového dvoudvéřového provedení.

Linka k Hypernově - "7", dříve "0"

7

Autobusové nádraží - Hřbitovní, domov důchodců (tam) - Hřbitovní, nákupní středisko (zpět) - Suvorovova, Technické služby (zpět) - Hypermarket

Karosa C 934 dopravce Connex Morava NJA 80-68
Karosa C 934 dopravce Connex Morava NJA 80-68 v nástupní zastávce bezplatné linky "0" (dnes "7") k Hypernově na autobusovém nádraží.
Foto Ondřej Fábera, 20. listopadu 2004
Charakter městské hromadné dopravy má v Novém Jičíně také linka zvláštní veřejné linkové dopravy s nulovým tarifem vedená z autobusového nádraží k Hypernově na konci Suvorovovy ulice. Linka je v jízdních řádech i na autobusech označována číslicí 7, čímž navazuje na označení linek MHD čísly 1 - 6. Před zahájením provozu současného sytému MHD byla označována číslicí 0. Licenční číslo není v jízdních řádech, stejně jako u linek MHD Nový Jičín (provozovaných Technickými službami) uváděno.
Provoz linky zajišťuje dopravce Connex Morava a.s., provozovna Nový Jičín, autobusy dvoudvéřového linkového provedení. V rozmezí od 6.15 do 20.35 hodin jede v pracovní dny devět spojů ve směru k Hypernově a sedm na autobusové nádraží, v sobotu čtyři spoje k Hypernově a tři zpět a v neděli tři spoje v každém směru. Většina spojů má pouze konečné zastávky Nový Jičín, aut. nádr. a Nový Jičín, hypermarket, jeden spoj obsluhuje cestou k Hypernově zastávky Máchova a Hřbitovní, domov důchodců (které jsou pouze pro nástup), jeden spoj na autobusové nádraží zastavuje v zastávkách Hřbitovní, nákupní středisko a Máchova a jeden v zastávce Suvorovova, Technické služby (všechny jsou pouze pro výstup).
Konečná Nový Jičín, hypermarket nesla původně název Nový Jičín, Hypernova, který byl však uváděn zásadně s malým "h".

Současný provoz městské hromadné dopravy

SOR BN 9.5 3T7 3344
SOR BN 9.5 3T7 3344 na lince 1 u zastávky Autobusové nádraží, MHD.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007

Rozšíření provozu od 1. září 2006

Město Nový Jičín ve spolupráci s partnery - obcemi Kunín a Šenov u Nového Jičína a Centrem pro zdravotně postižené Nový Jičín - připravilo rozšíření služby v oblasti městské hromadné dopravy v termínu od 1. září 2006. Od této doby byl provoz zajištěn čtyřmi nízkopodlažními autobusy MHD na pěti linkách pokrývajících území města a místních částí Loučky, Bludovic, Žiliny, Kojetína, Libhoště a obcí Šenov u Nového Jičína a Kunín. Později byla pro zlepšení obsluhy tohoto území doplněna šestá linka.
Současně se zavedením nových spojů byl také spuštěn nový odbavovací systém. Nízkopodlažní autobusy umožnily cestujícím, především matkám s kočárky, důchodcům a osobám zdravotně postiženým snadnější přepravu.

Dopravce

Provozovna Technických služeb města Nového Jičína v Suvorovově ulici
Provozovna Technických služeb města Nového Jičína v Suvorovově ulici, která slouží i jako garáže autobusů MHD.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
Provozovatelem městské hromadné dopravy jsou od 1. září 2006 Technické služby města Nového Jičína, příspěvková organizace (též uváděná pod názvem Technické služby města Nový Jičín), se sídlem a provozovnou na adrese Suvorovova 114, Nový Jičín. Technické služby již v dubnu 2006 zřídily středisko MHD a začaly uskutečňovat nábor řidičů.

Provoz linek

SOR BN 9.5 3T7 3346
SOR BN 9.5 3T7 3346 na lince 6 u zastávky Pošta.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
V současné době je v provozu šest linek městské hromadné dopravy označených čísly 1 - 6. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou uvedeny všechny zastávky a varianty větvení jednotlivých spojů. Konečné (některých nebo všech spojů) jsou vyznačeny tučně.

1

Polookružní provoz, v obou směrech:
Aut. nádraží, MHD - Suvorovova, SÚS - Suvorovova, Tech. služby - Hřbitovní, domov důchodců - Máchova - Aut. nádraží, MHD - Pošta - Smetanovy sady - Nemocnice - Loučka, kolonie - Bohuslava Martinů, Zem. stavby - Loučka, rest. Koruna - Gregorova, zdrav. sttředisko - Aut. nádraží, MHD

2

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Aut. nádraží, MHD - Šenov u N. Jičína, Malostranská, Fojtství - Kunín, mlékárna - Kunín, zdrav. středisko - Kunín, restaurace - Kunín, zdrav. středisko - Kunín, mlékárna - Šenov u N. Jičína, Tatra - Šenov u N. Jičína, OÚ - Aut. nádraží, MHD

3

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Aut. nádraží, MHD - Bludovice, samoobsluha - Žilina, kulturní dům - Žilina, požární zbrojnice - Žilina, kulturní dům - Bezručova - Aut. nádraží, MHD

4

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Aut. nádraží, MHD - Pošta - Smetanovy sady - Nemocnice - Rozcestí Čerťák - Kojetín, rozcestí - Rozcestí Čerťák - Nemocnice - Smetanovy sady - Pošta - Aut. nádraží, MHD

5

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Aut. nádraží, MHD - Suvorovova, SÚS - Libhošť, u kovárny - Libhošť, Malá Vídeň - Suvorovova, SÚS - Aut. nádraží, MHD

6

Polookružní provoz, v obou směrech:
Aut. nádraží, MHD - Palackého, ČSAD - Loučka, rest. Koruna - Loučka, kolonie - Nemocnice - Pošta - Aut. nádraží, MHD

SOR BN 9.5 3T7 3346
SOR BN 9.5 3T7 3345 na lince 1 u zastávky Suvorovova, Technické služby.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
U linek MHD je zajímavé jejich polookružní vedení, přičemž linky 1 a 6 jsou polookružně projížděny obousměrně a linky 2 - 5 pouze jednosměrně (u linek 4 a 5 je ostatně polookružní vedení čistě administrativní záležitostí bez praktického významu, protože jedou z autobusového nádraží do určitého cíle a z něj se vracejí stejnou cestou se shodnými zastávkami). Jednotlivé spoje linek 1 - 4 mají od sebe odlišnou trasu (dochází na nich k větvení).
SOR BN 9.5 3T7 3346
SOR BN 9.5 3T7 3346 na konečné linky 1 Autobusové nádraží, MHD.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
Linka 1 má v oracovní dny dva spoje za hodinu až jeden spoj za dvě hodiny a mimo pracovní dny pouze několik spojů. Na lince 2 jede osm spojů v pracovní dny a tři v sobotu, neděli a svátek, linka 3 má v pracovní dny čtyři a jindy dva spoje. Linka 4 jezdí v pracovní dny většinou jedním spojem zhruba za jednu a půl hodiny, mimo pracovní dny má několik spojů. Linka 5 v pracovní dny nejede a mimo pracovní dny má pouze dva spoje s odjezdy z autobusového nádraží v 17.30 a 19.40 hodin. Linka 6 naopak jezdí pouze v pracovní dny, kdy je na ní vedeno devět spojů ve směru Aut. nádr. - Palackého, ČSAD - Loučka, rest. Koruna - Nemocnice - Aut. nádr. a tři spoje ve směru opačném. Intervaly jsou na linkách většinou nepravidelné.
Jízdní řády linek MHD platné od 1. 9. 2006
Aktuální jízdní řády jsou umístěny na stránkách bezbariérové MHD Nový Jičín.

Tarif a odbavování

Plnocenná jízdenka MHD Nový Jičín
Plnocenná jízdenka MHD Nový Jičín v hodnotě 6,- Kč zakoupená pomocí čipové karty v prosinci 2007.
Sbírka Ondřej Syrovátka
Do autobusů MHD se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jízdné se platí buď čipovou kartou (elektronická peněženka) nebo v hotovosti. Jízdné v hotovosti stojí občanské 8,- Kč a zlevněné (děti od 6 do 15 let, osoby nad 70 let) a dovozné (větší zavazadla, pes) 5,-, při platbě čipovou kartou činí 6,- / 3,- Kč. Jízdenky jsou přestupní po dobu 45 minut od vydání.
Časové jízdenky se vydávají jako nepřenosné čipové karty (na jméno držitele), a to jako občanská měsíční (120,- Kč) a čtvrtletní (320,- Kč), měsíční a čtvrtletní žákovská a měsíční a čtvrtletní pro osoby od 60 do 70 let. Kromě nich existuje roční jízdenka pro důchodce nad 70 let.
Zdarma se přepravují např. děti do 6 let věku, držitelé průkazů ZTP a ZTP/P, z toho ZTP/P včetně průvodce a psa, a členové Policie ČR a městské policie ve stejnokroji.
Od 1. ledna 2008 dojde ke zvýšení cen jízdného a dovozného. V případě jednotlivého jízdného bude navýšena pouze cena při platbě v hotovosti, a to na 10,- Kč u občanské a na 7,- Kč u zlevněné, při platbě čipovou kartou zůstanou ceny zachovány. Zvýšeny budou ceny časových jízdenek na čipové kartě - občanská měsíční bude stát 180,- a čtvrtletní 480,- Kč.

Vozový park

SOR BN 10.5 3T7 3347
SOR BN 10.5 3T7 3347 na konečné linky 1 Autobusové nádraží, MHD ve Štefánikově ulici.
Foto Ondřej Syrovátka, 18. prosince 2007
Provoz na linkách městské hromadné dopravy je zajišťován čtyřmi nízkopodlažními autobusy, z nichž tři jsou typu SOR BN 9.5 (registrační značky 3T7 3344, 3T7 3345 a 3T7 3346) a jeden typu SOR BN 10.5 (RZ 3T7 3347). Označení typu autobusu udává délku v metrech. Autobusy, které byly dodány výrobcem před zahájením provozu v roce 2006, jezdí v červeném nátěru, nad přední nápravou jsou na obou bocích jsou označeny výraznými logy provozu MHD (bílým nápisem "TSM Nový Jičín MHD", znaky města Nového Jičína a obcí Kunín a Šenov u Nového Jičína a bílou siluetou typických dvou věžiček novojičínského zámku). Jsou vybaveny předními, bočními i zadními digitálními orientacemi.

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva Hvězdárna, Pošta a Autobusové nádraží, MHD (dnes již nepoužívané stanoviště číslo 3).
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
Zastávky MHD jsou osazeny označníky jednotyčové nebo dvoutyčové červeně natřené konstrukce s obdélníkovým terčem, na kterém je nad modře orámovaným obrázkem autobusu umístěno logo provozu MHD v modrém poli a pod rámečkem červené pole s názvem zastávky. Pokud označník využívají současně regionální a dálkové autobusové linky, je k jeho konstrukci přepevněn také kulatý terč "zastávka". Jízdní řády se vylepují na desku na označníku. Odpadkový koš součástí označníku není a bývá umístěn samostatně.
Na autobusovém nádraží používaly linky městské hromadné dopravy odlišný označník dvoutyčové žlutě natřené konstrukce, s hranatým terčem s číslem stanoviště "3" a pod ním s výrazným nápisem "MHD". Od 2. září 2007 je zastávka Autobusové nádraží, MHD přemístěna z plochy vlastního autobusového nádraží do sousední Štefánikovy ulice, kde je použit označník shodného provedení s ostatními.
Jízdní řády linek MHD číslo 4 a 6 a schéma sítě
Jízdní řády linek MHD číslo 4 a 6 a schéma sítě.
Foto Lukáš Vrobel, 31. srpna 2007
Jízdní řády jsou konstrukčně shodného provedení s regionálními a dálkovými linkami, tj. s uvedením odjezdů spojů ze všech zastávek, ale graficky se od nich odlišují. Aktuální zastávka je barevně zvýrazněna. Není uváděna kilometráž, která v tarifu MHD nehraje roli. Vedle jízdních řádů je vylepeno barevné schéma městských linek.

Podkategorie

  • podklady of
    Kategorie podklady of automaticky dodana pri importu clanku
    Počet článků:
    1

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20