Propagační jízda s plzeňskými trolejbusy 9 Tr a 14 Tr

 

Ve čtvrtek 22. října 2020 byla spolu s Plzeňskými městskými dopravními podniky uskutečněna jízda s historickými trolejbusy ŠKODA 9 Tr a 14 Tr, konaná u příležitosti dvou trolejbusových výročí: prvního, ryze plzeňského - 70 let od zahájení provozu na dnes již zaniklé trolejbusové trati na Košutku (1950) a druhého, týkajícího se výroby trolejbusů - 60 let od dokončení prvního škodováckého vozu v novém závodě v Ostrově nad Ohří (1960).  Cílem jízdy, krom připomínky těchto událostí, bylo v současné těžké době pozvednout náladu Plzeňanů, alespoň pohledem na "retro" vozy, (jízda pro cestující byla za současných nepříznivých podmínek kolem řádění čínského koronaviru vyloučena), projet historické veterány před zimním obdobím nuceného odpočinku, ale hlavně zahájit propagaci projektu spolku SPVD a jeho partnerů - Trolejbusy 2021.

 

20201022 zdkr 323 429 vozkarlov
Dvojice generací úspěšných škodováckých trolejbusů - dvojice vzorných historických vozů PMDP.
Aranžovaný záběr pochází z vozovny Karlov těsně před výjezdem do ulic Plzně na propagační jízdu.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020

Trolejbusy 2021

V roce 2021 si připomeneme dvě významná dopravní výročí - 85 let od zahájení výroby trolejbusů ŠKODA (1936) a 80 let od zahájení provozu trolejbusů v Plzni (1941). Projekt Trolejbusy 2021 navazuje na činnost spolku a jeho partnerů při pořádání oslav k předchozím výročím v roce 2016. Pro tehdejší výstavu mapující historii obou témat bylo nashromážděno velké množství materiálů, fotografií, archivních podkladů, vzpomínek pamětníků apod., které však svým objemem značně přesahovaly možnosti rozsahu pouhé výstavy. Proto bylo rozhodnuto využít je pro tvorbu samostatných obsáhlých knižních publikací, které se budou věnovat: "Provozu" - tj. do podrobností mapovat historický vývoj plzeňského trolejbusového provozu a "Výrobě" - což bude monografie zcela věnovaná tradici výroby trolejbusů "s okřídelným šípem" ve znaku. A zde již vstupuje do popředí projekt Trolejbusy 2021, který tento záměr zastřešuje a jehož součástí budou také návazné velkolepé trolejbusové oslavy, plánované na 19.6.2021.
 

 

20201022 mk 323 can
Legendární trolejbus ŠKODA 9 Tr na záběru s hlavní (I.) bránou (dříve) obřího strojírenského gigantu ŠKODA.
Snímek pochází z propagační jízdy, což potvrzuje i logo společnosti Elektroline za oknem trolejbusu.
Foto Miroslav Klas, 22. října 2020

Propagační jízda

Propagace projektu Trolejbusy 2021 byla oficiálně zahájena 22. října 2020 jízdou dvojice plzeňských historických trolejbusů ŠKODA 9Tr HT26 č. 323 a 14 Tr08/6 č. 429. Zatímco "čtrnáctku" zdobilo oficiální logo projektu, trolejbus 9 Tr nesl znaky jednoho z partnerů záměru - společnosti Elektroline, vyrábějící špičkové prvky vrchního vedení trolejbusů a mnoho dalšího. Jízda začala ve vozovně Karlov a trasa odtud vedla po Borské, Koperníkově a Tylově ulici do centra města, kde se trolejbusy otočily na nové smyčce Hlavní nádraží. Dále pokračovaly po trase linky 12 na obratiště Zátiší, pak jakoby zpět do města, ale u "Panelárny" využily novou trolejovou spojku pro obrat do opačného směru a přes Borská pole (a tamní konečnou) se následně po Folmavské a Borské vrátily zpět do svého domovského stání na Karlově.

 

Fotogalerie

20201022 mk 323 wilsonuv most
"Průnik do centra města" - Trasa propagační jízdy byla zvolena také skrze nejrušnější místa v Plzni,
aby si jedoucí trolejbusy mohlo prohlédnout co nejvíce lidí. "Devítka" právě překonává řeku Radbuzu
po historickém kamenném obloukovém (Wilsonově) mostě z roku 1913.
Foto Miroslav Klas, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 hlavninadrazi
Trolejbus 9 Tr vyfotografovaný na nově postavené smyčce Hlavní nádraží, která je součástí odstavů
zdejšího autobusového terminálu. Ten byl vybudován v rámci koridorizaci železničního uzlu
a slouží jako částečná náhrada Centrálního autobusového nádraží.
Za bočním oknem vozu je vidět logo jednoho ze sponzorů projektu Trolejbusy 2021 - společnost Elektroline.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 429 hlavninadrazi-2
Nesmělé podzimní slunce vrhá svou záři na fotogenickou dvojici historických trolejbusů,
pózujících na výjezdu z nové smyčky Hlavní nádraží, která je, jak patrno, řešena jako dvoustopá..
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 429 trolejbusy2021
Detail části bočnice a trolejových sběračů vozu 14 Tr odhaluje také symbol projektu Trolejbusy 2021.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 interier Bombay obrat
Užaslí Plzeňané sledují první nové trolejbusy v levostranném provedení ;D Tak nějak podobně mohl vypadat interiér škodováckých trolejbusů 9 Tr, vyrobených v 60. letech pro indickou Bombay, které byly opravdu levostranného provedení.
Náš snímek chtěl ukázat hlavně zrcadlově "správně" otočený nápis Elektroline, po rozkliknutí uvidíte pravou podobu snímku.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 mk 323 uprace
Křižovatka U Práce je rušným uzlem městské hromadné dopravy, kde se potkává svazek trolejbusových linek
s páteřní tramvajovou trasou číslo 4, jejíž koleje historický vůz 9 Tr právě překonává.
Foto Miroslav Klas, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 429 can-3
Podzimní boční sluneční paprsky dopadají na krémovo-červené veterány, které právě tráví krátkou přestávku
na konečné zastávce u CAN (Centrálního Autobusového Nádraží).
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 429 can
Dvojkolejnost. "Čtrnáctka" se sběrači současně na obou trolejových stopách, zavěšených nad konečnou zastávkou u CAN.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 429 can
Pohled na trolejbusy "zaparkované" v odstavném zálivu obratiště CAN Husova z druhé strany.
Pokud bychom si odmysleli pár maličkostí, snímek by mohl působit jako dobový z počátku 90. let.
Samotná konečná je však mladší, do roku 2001 se trolejbusy otáčely o něco blíže městu,
přes Husovo náměstí (viditelné za postavami vlevo v pozadí).
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 429 zatisi-spoj
Dvojice fotografií "na výšku" ukazuje vlevo příkré klesání Domažlické ulice mezi zastávkou Panelárna a Zátiším.
Pravý snímek nás pak přivádí na mezilehlé obratiště Zátiší, kde se obrací vybrané spoje linky 12.
I zde je k dispozici předjízdná stopa končící podvěsnou sjízdnou výhybkou zabírající horní třetinu záběru.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 429 zatisi
Přiblížený snímek trolejbusů ve chvíli odpočinku na točně Zátiší.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 429 zatisi-2
A ještě pohled z druhé strany. Už z tohoto záběru je patrná čilá stavební činnost v okolí.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 429 zatisi-3
Průjezd staveništěm. Ještě do nedávné doby bylo okolí točny Zátiší tvořeno atypickými, částečně dřevenými, bytovými domy
z 50. let, tehdy postavenými jako nouzové řešení. Kvůli jejich celkové sešlosti je místo zcela revitalizováno
a probíhá zde nová výstavba. Točna tak pro historické trolejbusy trošku ztratila "dobové kulisy".
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 323 429 borskapole
Posledním zastavním propagační jízdy se stala vytížená konečná v průmyslové oblasti Borská pole. Koloně vozů vévodí
trolejbus 9 Tr, za ním pak historická čtrnáctka a dál již moderní 27 Tr a s ní unifikované autobusy Solaris Urbino 18.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020
20201022 zdkr 429 interier trolejbusy2021
A posledním snímkem se pro letošní rok s plzeňskými historickými trolejbusy loučíme vstříc novým zářným zítřkům.
Foto Zdeněk Kresa, 22. října 2020