Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.


!-- -->

Přestupní uzel u Hlavního nádraží v Plzni - Naše anketa

V září 2002 jsme se rozhodli navrhnout základní principy možného řešení přednádražního prostoru a v anketě prozkoumat názor veřejnosti. Pro jednoduchost jsme navrhli tři varianty - a) ponechání současného stavu s rozšířením a propojením podchodů, varianty b) a c) s novými zastávkami tramvaje pod severním viaduktem, kde b) počítala s jednosměrným provozem IAD ve směru z centra a varianta c) uvažovala úplné uzavření severního podjezdu pro automobily. Samozřejmě realizace variant je podmíněna využitím nového mostu přes nádraží a otevřením přeložky státní silnice I/20. Ankety se zúčastnilo na čtyři stovky občanů a její celé zpracování (včetně dalších otázek o problémech plzeňské dopravy) naleznete zde:
Varianta A Varianta B Varianta C
Tři základní varianty řešení přednádražního prostoru (kliknutím na obrázek zvětšíte). SPVD samozřejmě prosazovala varianty b) a c) s tím, že varianta b) se zdá být nejsnáze prosaditelná (do budoucna se totiž tak jako tak počítá se zjednosměrněním Slovanské třídy). Varianty b) a c) by zejména umožnily zklidnění a urbanizaci přednádražního prostoru, výrazné zvýšení bezpečnosti, odstranění všech bariér a usnadnění přestupů. Na východní straně Sirkové ulice by bylo možné vystavět novou řadu domů, a tak zatraktivnit toto cenné území na kraji centrální části města Plzně.
Autor schémat Jiří Šplíchal (září 2002)
Výsledky ankety
Respondentům ankety se námi předložené varianty zklidnění zamlouvaly.
SPVD (září 2002)
Složení respondentů
Složení respondetů bylo poměrně reprezentativní. Pro úplnost dodejme, že na anketu odpovídali občané na výstavě U Branky a u Hlavního nádraží.
SPVD (září 2002)
Křižovatka před nádražím
Prostor křižovatky Sirková - Americká vypadá dnes bezútěšně. Po zklidnění dopravy, zúžení Sirkové ulice a převedení pěší dopravy na povrch by se z tohoto místa mohla stát reprezentativní vstupní brána do města. Při velkém počtu lidí, kteří se tudy procházejí, by se ze Sirkové ulice mohla stát nová obchodní třída přirozeně navazující na Americkou. V blízkosti centra, nádraží a pivovaru by se podnikatelům jistě dařilo.
Foto Jiří Kohout (14. 2. 2006)