Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

litomerice

Litoměřice

Město

Mírové náměstí v Litoměřicích
Mírové náměstí v Litoměřicích.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Litoměřice jsou bývalým okresním městem v Ústeckém kraji. Rozkládají se na jižním úbočí Českého středohoří při soutoku Ohře s Labem. V současné době mají zhruba 24 000 obyvatel a funguje zde průmysl potravinářský, kožedělný, konfekční, stavebních hmot, strojírenský a dřevozpracující, na Labi je v provozu přístav. V okolí města se nacházejí četné vinice, chmelnice a sady.
Zajímavé je historické centrum města, rozložené na kopci nad řekou, které je městskou památkovou rezervací. V ní je zachováno několik významných památek a část středověkého opevnění.

Silniční doprava

SOR B 10.5 CNG 1U3 3450
SOR B 10.5 CNG 1U3 3450 na konečné linky D Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Litoměřicemi procházejí dvě významné pozemní komunikace, a to silnice 1. třídy číslo I/15 Most - Třebenice - Lovosice - Litoměřice - Úštěk - Zahrádky (u České Lípy) a silnice 2. třídy II/261 Mělník - Štětí - Litoměřice - Ústí nad Labem - Děčín. Silnice I/15 s navazujícími komunikacemi zajišťuje spojení s dálnicí D8 Lovosice západ - Praha.
Z Německa dovezené ojeté autobusy Mercedes-Benz O 405, O 405N a Citaro Ü
Z Německa dovezené ojeté autobusy Mercedes-Benz O 405, O 405N a Citaro Ü dopravců ZDAR a ČSAD Slaný na litoměřickém autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
V minulosti zajišťoval naprostou většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Litoměřicích a okolí Dopravní podnik Ústeckého kraje a jeho předchůdci. Spory o výši dotací mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje však vedly k tomu, že od 9. září 2006 Dopravní podnik provoz výrazně omezil. Velká část linek má pouze jeden nebo několik spojů, které jedou jediný den nebo několik dní v roce, aby na tyto linky zůstala v platnosti licence. Ve výběrovém řízení byli vybráni pro zajišťování základní dopravní obslužnosti noví provozovatelé, takže současnými nejvýznamnějšími dopravci jsou ZDAR, ČSAD Slaný a Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. Z dalších dopravců stojí za zmínku např. Květoslav Jirásek - CarBus a Petr Stejskal - SPORTBUS, jejichž provozu se výběrové řízení nedotklo.
Karosa C 734 dopravce Květoslav Jirásek - CarBus LT 92-94
Karosa C 734 dopravce Květoslav Jirásek - CarBus LT 92-94 na autobusovém nádraží. S příchodem nových dopravců bohužel vozů v podobně dezolátním stavu přibylo.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Velký význam má dálková autobusová linka Ústí nad Labem - Litoměřice - Praha provozovaná dceřinnou společností DP Ústeckého kraje DP INTERCITY. Některé její spoje jsou zajišťovány dvěma autobusy, přesto má linka běžně problémy s nedostatečnou kapacitou vozů.
Dopravci ZDAR a ČSAD Slaný zajišťují provoz regionální dopravy v Ústeckém kraji větším počtem autobusů typů Mercedes-Benz O 405, O 405N a O 407 dovezených ojetých z Německa. Vozy typu O 405 a O 405N jsou vybaveny automatickými převodovkami, autobusy O 405N jsou nízkopodlažní. Bohužel snaha o nasazování ekologicky šetrných plynových autobusů byla nástupem nových dopravců zmařena.

Železniční doprava

Osobní vlak do Ústí nad Labem v čele s lokomotivou řady 163
Osobní vlak do Ústí nad Labem v čele s lokomotivou řady 163 v zastávce Litoměřice město.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Litoměřicemi procházejí železniční tratě číslo 072 Lysá nad Labem - Všetaty - Mělník - Štětí - Velké Žernoseky - Ústí nad Labem západ a 087 Lovosice - Litoměřice horní nádraží - Úštěk - Česká Lípa hlavní nádraží. Trať 072 je dvoukolejná a elektrifikovaná a jsou po ní vedeny kromě osobních (zastávkových) vlaků také vlaky spěšné a rychlíky. Na této trati je na území Litoměřic umístěna pouze železniční zastávka Litoměřice město, která je však nejvýznamnějším vlakovým nádražím ve městě, je vybavena velkou výpravní budovou a jsou v ní poskytovány služby jako ve velkých stanicích. Nachází se v sousedství autobusového nádraží jižně od centra města u Labe. Zastavují zde všechny po trati vedené vlaky.
Trať 087 je jednokolejná, neelektrifikovaná a jsou po ní vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky. Leží na ní železniční stanice Litoměřice horní nádraží umístěná ve svahu na severním okraji centra města v blízkosti části města Pokratice. Kromě ní je na trati umístěna zastávka Litoměřice-Cihelna.
Výpravní budova ŽST Litoměřice horní nádraží
Výpravní budova ŽST Litoměřice horní nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
V Litoměřicích stojí za pozornost jedna železniční zajímavost: pod centrem města vede opuštěný tunel. Byl zbudován v letech 1871 - 1873 na trati Severozápadní dráhy, dnešní trati 072, a pravidelně jím začaly vlaky jezdit 1. 1. 1874. V letech 1954 - 1958 byla trať zdvoukolejněna a přeložena na dnešní násep blíže k Labi.
Opuštěný tunel slouží jako sklad. Jeho východní portál se nachází pod hradbami v blízkosti autobusového nádraží. Před tunelem je položen kus koleje a na ní stojí vyřazený služební vagón, který připomíná zrušený provoz. Západní portál vychází rovněž pod hradbami a je u něj zbudována nakládací rampa.
ýchodní portál opuštěného železničního tunelu
Východní portál opuštěného železničního tunelu s památníkem v podobě vagónu.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Západní portál opuštěného železničního tunelu
Západní portál opuštěného železničního tunelu.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004

Městská hromadná doprava

SOR B 10.5 CNG 4A6 2647
SOR B 10.5 CNG 4A6 2647 na lince D v zastávce Pokratice, u lávky.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Provoz městské hromadné dopravy v Žatci zajišťuje dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. se sídlem Lumiérů č.p. 181 č.or. 41, Praha 5. V jízdních řádech umístěných na zastávkách je uvedena adresa Lumiérů č.p. 1025 č.or. 34a, Praha 5, na které dopravce sídlil do 19. července 2006, a kontaktní adresa Sociální péče 3316/12A, Ústí nad Labem. Jízdní řády v Celostátním informačním systému o jízdních řádech uvádějí aktuální pražskou adresu, ústeckou kontaktní adresu nikoli.
Provozovna Litoměřice se nachází v Českolipské ulici.
Naftový SOR B 10.5 1U3 3922
Naftový SOR B 10.5 1U3 3922 na lince D vjíždí na autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Litoměřická provozovna ČSAD byla v minulosti součástí dopravního závodu 407 Lovosice krajského národního (od roku 1988 státního) podniku ČSAD Ústí nad Labem, který působil na celém území tehdejšího Severočeského kraje. V roce 1991 byl podnik rozdělen a jednou z následnických organizací se stala akciová společnost ČSAD Ústí nad Labem, o rok později po oddělení nákladní dopravy přejmenovaná na ČSAD BUS Ústí nad Labem. Tento dopravce se v listopadu 2004 opět rozdělil. Došlo ke vzniku nových tří akciových společností - provozovny na území Ústeckého kraje jsou součástí Dopravního podniku Ústeckého kraje, provozovny v Libereckém kraji spadají pod ČSAD Česká Lípa a správu autobusových nádraží zajišťuje společnost BUS.COM. Vybrané dálkové linky DP Ústeckého kraje byly od května 2006 postupně převedeny pod dceřinnou společnost DP INTERCITY s.r.o. Vzhledem k pražskému sídlu nových dopravců byly po reorganizaci všechny autobusy vybaveny pražskými registračními značkami.
SOR B 10.5 CNG 4A6 3967
SOR B 10.5 CNG 4A6 3967 na konečné linky B na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Městská hromadná doprava v Litoměřicích je tvořena třemi autobusovými linkami označenými neobvykle písmeny A, B a D. Označení linek MHD písmeny používají kromě Litoměřic jen pražské metro, jihlavské trolejbusy a autobusy v Berouně. Nezvyklá je také posloupnost licenčních čísel - 557 560 (A), 557 550 (B) a 557 540 (D).
Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou vypsány všechny zastávky, varianty tras spojů jsou vyznačeny.

 

 

 

A 557 560

Žel. st. horní - Pokratice, kaplička - U garáží - U pošty - Autobusové nádraží - INTERSPAR - Terezín, křižovatka ( - Terezín, aut. nádr. - Bohušovice nad Ohří, žel. st.)

B 557 550

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Autobusové nádraží - U pošty - Vojtěšské nám. - Stránského Luna - Předměstí - Pokratice, kaplička - Nemocnice hl. vstup - Autobusové nádraží

D 557 540

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Autobusové nádraží ( - Výstaviště - HZS - U stadionu - 6. ZŠ) / ( - Daliborova čerp. st.) - Nemocnice hl. vstup - Pokratice, kaplička - Předměstí - Stránského Luna - Vojtěšské nám. - U pošty - Autobusové nádraží

SOR C 10.5 4A6 4058
SOR C 10.5 4A6 4058 na konečné linky A Železniční stanice horní.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Linka A je v provozu teprve od 1. září 2005 a její začlenění do MHD je vzhledem k jejímu regionálnímu charakteru poněkud zvláštní. V každém směru je na ní vedeno sedm spojů v pracovní den a sobotu a šest spojů v neděli v rozsahu od 5.40 do 22.00 hodin; úsek Terezín, křižovatka - Bohušovice nad Ohří, žel. st. projíždějí pouze některé z nich. Vzhledem ke slabému provozu je linka MHD v relaci Litoměřice - Terezín - Bohušovice nad Ohří pouze doplňkem regionálních linek.
SOR B 10.5 1U8 6092
SOR B 10.5 1U8 6092 na konečné linky B na autobusovém nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Dopravu po území Litoměřic tedy zajišťují především polookružní linky B a D. Linka B je protisměrnou variantou linky D s tím rozdílem, že na rozdíl od linky D nezajíždí k HZS (Hasičskému záchrannému sboru).
Linka B je v provozu pouze v pracovní dny v době od 5.00 do 19.45 hodin, ve špičkách převážně v pravidelném intervalu 30 minut a v dopoledním sedle a večer většinou 90 minut. Všechny spoje jsou vedeny v jedné trase.
Linka D jede od 4.55 do 21.25 hodin. V pracovní dny jsou intervaly ve špičkách 25, 30 nebo 35 minut, v sedle a večer 40 - 90 minut. Mimo pracovní dny jede jeden spoj dopoledne a jeden odpoledne. Několik spojů ve špičkách pracovních dnů zajíždí k HZS, ostatní jsou vedeny přímo po Daliborově ulici.
Provozovna Dopravního podniku Ústeckého kraje v Českolipské ulici
Provozovna Dopravního podniku Ústeckého kraje v Českolipské ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Provoz městské dopravy zajišťují především autobusy SOR B 10.5 městského trojdvéřového provedení vybavené mechanickou převodovkou. Tato vozidla mají sníženou podlahu - u předních a prostředních dveří mají jeden schod, u zadních dveří dva schody. Pouze střední dveře jsou dvoukřídlé, zbylé dvoje jednokřídlé. Řidič může ovládat každé dveře zvlášť.
Některé autobusy tohoto typu jsou upraveny pro pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Autobusy SOR s pohonem tímto palivem dodává firma Ekobus a.s. Plynové autobusy jsou vybaveny nádrží na plyn na střeše, jsou bíle natřené a na bocích doplněné velkými logy Ekobusu, která většinou zasahují i na okna a omezují tak cestujícím výhled.
Provozovna Dopravního podniku Ústeckého kraje v Českolipské ulici
Provozovna Dopravního podniku Ústeckého kraje v Českolipské ulici s autobusy Karosa C 734.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Autobusy SOR B 10.5 CNG přejíždějí z linek MHD Litoměřice na regionální linky do Roudnice nad Labem za účelem doplňování paliva v roudnické provozovně, v Litoměřicích se totiž plnička CNG nenachází.
SOR B 10.5 CNG 4A6 3967
SOR B 10.5 CNG 4A6 3967 na lince D v zastávce Autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Provoz doplňují naftové autobusy linkového dvoudvéřového provedení, většinou typu SOR C 10.5. Naftové autobusy jezdí ve firemním nátěru bývalého dopravce ČSAD BUS Ústí nad Labem, tzn. jsou bílé se dvěma tmavými barevnými pruhy - spodním modrým a horním červeným. Oba pruhy jsou umístěny ve spodní části vozu bez souvislosti s původním továrním nátěrem. V zadní části vozu jsou zahnuty směrem vzhůru.
Reklama na zádi Ekobusu SOR B 10.5 CNG
Reklama na zádi Ekobusu SOR B 10.5 CNG.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Některé autobusy jsou vybaveny jednou tabulí digitální orientace na čele, na které se dříve zobrazovalo v levé části ve dvou řádcích pod sebou "Městská doprava Litoměřice" (název města ve spodním řádku, zybtek v horním), v pravé části pak přes oba řádky písmeno linky. V době mé poslední návštěvy Litoměřic v prosinci 2006 však nebyla digitální orientace na žádném autobusu v provozu. Vozy tak byly označeny pouze žlutou papírovou cedulí s písmenem linky ve spodní části čelního skla. Ta byla na každém voze i v době, kdy se digitální orientace používaly. Na boky a zádě vozů se žádné orientace neumísťují.
Plnocenné jízdenky MHD Litoměřice
Plnocenné jízdenky MHD Litoměřice v hodnotě 8,- Kč zleva z října 2004 a prosince 2006.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Jízdné městské dopravy činí obyčejné 8,- Kč, zlevněné (děti ve věku 6 - 15 let, rodiče pro návštěvu dětí v ústavech, pes) 4,- Kč, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P platí 2,50 Kč. Dovozné za větší zavazadlo stojí 4,- Kč, za kočárek 5,- Kč, za zásilku bez doprovodu se platí 15,- Kč. Odbavení je možné v hotovosti nebo čipovou kartou, která je platná na všech linkách Dopravního podniku Ústeckého kraje. Na lince MHD je jízdné při platbě čipovou kartou stejné jako v hotovosti. Časové jízdenky (předplatní legitimace) neexistují. Důchodci a tělesně přepravení se přepravují zdarma pouze na základě průkazu vydaného Městským úřadem Litoměřice.
V minulosti se na lince MHD platilo jízdné dle vzdálenosti stejně jako v regionální dopravě. Při současném tarifu zajišťuje MHD dopravu z Bohušovic nad Ohří do Litoměřic o čtyři koruny levněji než regionální linky, na kterých se za tento úsek platí 12,- Kč.
Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva U stadionu a U pošty.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006
Zastávky MHD jsou osazeny označníky jednotného provedení bývalé ČSAD BUS Ústí nad Labem s malým kulatým terčem, který byl původně vybaven jen nápisem "zastávka", nad který bylo po vzniku Dopravního podniku Ústeckého kraje umístěno logo nového dopravce. Jakékoli další vybavení zastávek (čekárny, lavičky, odpadkové koše) je pouze výjimečné. Jízdní řády jsou shodného provedení s ostatními linkami dopravce, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek, z nichž aktuální je podtržena. Za licenčním číslem linky je místo trasy uvedeno "Městská autobusová doprava Litoměřice linka" s následujícím označením písmenem. Jízdní řády se vylepují na plech. Pokud využívají zastávku i regionální linky dopravce, jsou jejich jízdní řády vylepeny na stejném označníku. Ostatní dopravci většinou používají jiné označníky.
Zastávkový označník MHD na autobusovém nádraží
Zastávkový označník MHD na autobusovém nádraží ještě s logem ČSAD BUS, vlevo SOR B 10.5 CNG 1U3 3450 na lince D.
Foto Lukáš Vrobel, 29. 10. 2004
Na dvou stanovištích městských linek na autobusovém nádraží (stanoviště 1 pro linky A, B, stanoviště 2 pro linku D) jsou použity stejné označníky jako na ostatních stanovištích autobusového nádraží, tj. dvoutyčové červeně natřené konstrukce s kulatým terčem, na kterém je uvedeno číslo stanoviště a pod ním na plechové tabuli písmena linek a nápis "MHD Litoměřice", vedle kterého jsou drobným písmem uvedena licenční čísla.
V posledních letech provozu ČSAD BUS byla na některých zastávkách a ve vozech umístěna i schémátka provozu městských linek, později však byla přelepena jízdními řády nebo jinými vývěskami a dnes jsou z nich vidět pouze pozůstatky.
Jízdní řády linek MHD A a B
Jízdní řády linek MHD A a B.
Foto Lukáš Vrobel, 28. 12. 2006

 

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20