Pardubice

První písemná zmínka o Pardubicích, městě na soutoku Labe a Chrudimky, pochází z roku 1295, kdy vzal papež Bonifác pod svou ochranu místní kostel sv. Bartoloměje s klášterem křížovnického řádu cyriaků. Městská práva získaly Pardubice roku 1340 zásluhou Arnošta z Pardubic, prvního pražského arcibiskupa a rádce císaře Karla IV. Arnošt dal později přestavět původní tvrz na blatný hrad. Po dobu husitských válek držel město husitský hejtman Viktorín z Kunštátu a Poděbrad, otec krále Jiřího z Poděbrad. Roku 1491 koupil pardubické panství moravský šlechtic Vilém z Pernštejna. Ten se pak pustil do pozdně gotické přestavby zdejšího vodního hradu, jeho synové pak pokračovali v přestavbě ve stylu renesančním. Vznikl tak historický unikát - přechod obranného vodního hradu na rozlehlý a pohodlný zámek. Po zhoubných požárech v letech 1507 a 1538 obnovili Pernštejnové celé město podle jednotného urbanistického slohu v renesančním stylu, vzniká celé historické městské jádro včetně jeho dominanty - Zelené brány, od roku 1964 městská památková rezervace.
Historické centrum a zámek v Pardubicích obklopený zámeckým parkem, v pozadí soutok Labe a Chrudimky
Historické centrum a zámek v Pardubicích obklopený zámeckým parkem, v pozadí soutok Labe a Chrudimky.
Letecký snímek (2000)
Pernštejnové, jeden z nejmocnějších a nejbohatších rodů vůbec, zde měli pak své hlavní sídlo až do roku 1560, kdy museli zadlužené panství prodat. Později se z Pardubic stalo oblíbené sídlo Habsburků. Třicetiletá válka jej však těžce postihla a předznamenala jeho úpadek.
Nový rozkvět nastal po vybudování železnice v roce 1845. Mezi válkami zde byl vybudován mohutný komplex chemických závodů Synthesia a Explosia, rozvíjel se strojírenský a elektrotechnický průmysl. Po druhé světové válce pak vznikly nové městské části Dukla, Polabiny a nedávno sídliště Dubina.
Pardubice jsou známé výrobou perníku už od počátku 20. století, kromě toho také pořádáním dostihů, nejznámější z nich - "Velká pardubická" - se zde pravidelně koná již od roku 1874.
Kunětická hora
Kunětická hora.
Oblíbeným výletním místem a dominantou celého kraje je třetihorní vyvřelina o výšce 82 metrů, Kunětická hora, nacházející se 7 km od Pardubic směrem na Hradec Králové. Svým návštěvníkům nabízí rozhled na průmyslovou rovinatou krajinu v okolí, ale i zajímavé kulturní a společenské akce zejména v letních měsících. Návštěvníci mohou k dopravě využít autobusovou linku číslo 16, která několikrát denně zajíždí až na parkoviště pod hradem.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20