Pacov

Škoda 706 RTO na konečné Pacov, nádraží
Škoda 706 RTO na konečné Pacov, nádraží.
Foto Erich Novak (8. 11. 1975)
Město Pacov s více jak pěti tisíci obyvateli najdeme na rozhraní Českomoravské vysočiny a jižních Čech. Jeho nejstarší známá historie zasahuje do přelomu 13. a 14. století. První písemné zmínky o městě jsou ze začátku 14. století. Obdobím prvního rozkvětu města je 15.  a 16.  století, kdy Pacov získává první městská privilegia. Do této doby spadá i gotická přestavba děkanského kostela. Roku 1519 získává město právo volby purkmistra, užívání znaku a pečeti. Roku 1597 za Michala Španovského z Lisova je Pacov povýšen na město panské. Po vládě Jana st. Černína z Chudenic přechází do majetku Zikmunda Myslíka z Hyršova a jeho závětí se panství i město stává majetkem církevního řádu bosých karmelitánů. To už je začátek 18. století. Řád je zrušen za josefinských reforem, ale teprve druhá polovina 19. století znamená oživení hospodářského, kulturního a spolkového života. Tady má svůj základ současná průmyslová výroba - strojírenství pro potravinářský průmysl (tehdy mědikovectví) a drobná kožená galanterie. Roku 1888 dostává Pacov rychlejší spojení se světem otevřením českomoravské transverzální dráhy.
Skupinka odstavených autobusů zachycená poblíž autobusového nádraží. Po zrušení pacovského závodu ČSAD byly autobusy po nějaký čas takto odstavovány na různých místech ve městě. Dnes parkují na pronajaté ploše v areálu místního nikdy zcela nedokončeného kasárenského komplexu „Na propadě“. Údržba vozů je prováděna v závodě v Humpolci.
Skupinka odstavených autobusů zachycená poblíž autobusového nádraží. Po zrušení pacovského závodu ČSAD byly autobusy po nějaký čas takto odstavovány na různých místech ve městě. Dnes parkují na pronajaté ploše v areálu místního nikdy zcela nedokončeného kasárenského komplexu „Na propadě“. Údržba vozů je prováděna v závodě v Humpolci.
Foto Roman Bezemek (1. 8. 2004)
Začátek dvacátého století je pro město významný i v historii motocyklového sportu. Pravděpodobně tady vznikla myšlenka založení mezinárodní motocyklové federace, která pak byla uskutečněna v Paříži na prvním kongresu FIM 22. prosince 1904. O dva roky později (8. 7. 1906) se jely první mezinárodní závody na pacovském okruhu. Tuto historii připomíná pamětní deska na budově zámku, expozice jednostopých vozidel na hradě Kámen a veteran rallye. K podstatnému rozšíření některých podniků s tradiční výrobou, ale i k vybudování nových došlo v 60.- 80. letech dvacátého století. V té době byly také vystavěny nové školní budovy, poliklinika s lékárnou i nová sídliště - bohužel většinou s panelovou výstavbou. Velkým negativem byl necitlivý demoliční zásah do historické zástavby v centru města. Poslední desetiletí postupně zaceluje tyto jizvy. Nově opravenými fasádami získává město na barevnosti a příjemném vzhledu, ale i v pracovní dny zde vládne klidná atmosféra nudného víkendového dne.
Jízdní řád 1986/1987
Jízdní řád 1986/1987.
Městskou, nebo-li správně místní dopravu (neb zdejší provoz nemá a nikdy neměl statut oficiální městské veřejné dopravy) zde zajišťovalo ČSAD Pelhřimov a linka spojovala relativně vzdálené železniční nádraží s vlastním městem. Kdysi zde byl v provozu městský dvoudvéřový autobus Škoda 706 RTO, později zde byly nasazovány již jen klasické linkové autobusy Karosa C734. Dnes provozuje místní dopravu  Pacov ICOM transpot Jihlava a.s., divize Pelhřimov, provozovna Pacov. Městská linka 350790 Nádraží ČD - strojírny - škola - aut. nádraží - Poláček - Blata - Sídliště byla v letech 2002-2004 zrušena a nahrazena linkou 350050 Jihlava - Pelhřimov - Pacov, která má ve svém jízdním řádu osm párů spojů vedených pouze po území města Pacova. Čtyři páry spojů jedou v přibližně půlhodinovém intervalu mezi pátou a sedmou hodinou ranní, čtyři páry spojů pak mezi druhou a čtvrtou hodinou odpolední. Linka je v provozu v pracovní dny, poslední dva páry spojů jedou i v neděli a svátek.
Karosa C934 na konečné u nádraží
Karosa C934.1351, (PE 91-40) na konečné Pacov, nádraží.
Foto Erich Novak (31. 3. 2003)
Autobus Mercedes na konečné u nádraží
Mercedes O 345, (JIJ 24-06) na konečné Pacov, nádraží.
Foto Erich Novak (31. 3. 2003)
Menší Mercedes projíždí městem
Mercedes O 815, (JIJ 63-42) projíždí městem.
Foto Roman Bezemek (26. 7. 2004)
Schéma sítě
Schéma sítě městské dopravy v Pacově.
Autor Roman Bezemek
Centrum města s pozadím dvou kostelů – vpravo sv. Michala na náměstí a vlevo sv. Václava, který je součástí zdejšího zámku. Na ulici jsou potom k vidění dva autobusy dopravce ICOM Transport.
Centrum města s pozadím dvou kostelů – vpravo sv. Michala na náměstí a vlevo sv. Václava, který je součástí zdejšího zámku. Na ulici jsou potom k vidění dva autobusy dopravce ICOM Transport.
Foto Roman Bezemek (10. 4. 2008)
Mercedes O815 (JII 63-42) na zastávce Pacov, škola Za branou sídl.. Ta je dnes konečnou zastávkou místní autobusové dopravy, kdy nahradila původní konečnou Sídliště Blata, ležící o pár desítek metrů dále. Oproti dřívějšku sem dnes zajíždějí také příměstské linky, na snímku zachycený spoj např. přijel jako linka 350760 z Lukavce. A ono sídliště i škola objevující se v názvu zastávky se nacházejí vpravo naproti rodinným domkům.
Mercedes O815 (JII 63-42) na zastávce Pacov, škola Za branou sídl.. Ta je dnes konečnou zastávkou místní autobusové dopravy, kdy nahradila původní konečnou Sídliště Blata, ležící o pár desítek metrů dále. Oproti dřívějšku sem dnes zajíždějí také příměstské linky, na snímku zachycený spoj např. přijel jako linka 350760 z Lukavce. A ono sídliště i škola objevující se v názvu zastávky se nacházejí vpravo naproti rodinným domkům.
Foto Roman Bezemek (17. 4. 2008)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20