Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

Augustusburg

 

V září 2011 jsem podniknul výlet do saského příhraničí a jednou ze zastávek byl i Augustusburg, ležící přibližně 15 km severovýchodně od Chemnitzu na úpatí saských Krušných hor v kraji Střední Sasko (Landkreis Mittelsachsen). Jedná se o dvouměstí obdobně jako například Brandýs nad Labem/Stará Boleslav. Zatímco Erdmannsdorf leží v údolí řeky Zschopau, Augustusburg se naopak rozprostírá na kopci pod stejnojmenným loveckým zámkem. K tomuto městu patří ještě vzdálenější části Grunberg, Hennersdorf a Kunnersdorf.

 

augustusburg město

Vítejte v Augustusburgu, jež leží v prudkém kopci na úpatí německé části Krušných hor!
Foto Michal Lošťák, září 2011

 

 

 

První zmínka pochází z roku 1206, kdy byl na kopci nad řekou Zschopau postaven hrad Schellenberg. V letech 1528 až 1547 vlastnil hrad Opfer von Brannen, po jeho opuštění se z hradu postupně stala ruina. Roku 1548 na místě hradu započal významný renesanční architekt Hieronymus Lotter se stavbou dnešního loveckého zámku, jež vlastnil Kurfiřt August. Ten je v současné době největší dominantou města a kandiduje na zapsání do seznamu světového dědictví UNESCO. Najdeme zde například muzeum motocyklů, kočárů, lovecké muzeum, nebo muzeum sokolnictví. Funguje zde též zámecká restaurace, nebo jedna z mnoha, po celém německu proslulých mládežnických ubytoven "Jugendherberge".

 

augustusburg zámek

 
Renesanční zámek je v současné době největší dominantou města.
Michal Lošťák, září 2011 

 

Historie sousedního města Erdmannsdorf sahá do roku 1206, kdy je zde poprvé doloženo osídlení. Původně se jednalo spíš o rytířský statek, kterému náležely pastviny s ovcemi, pivovar a několik mlýnů, později byla založena manufaktura na zpracování bavlny. Větší rozmach zažila obec až v 19. století, kdy zde byla postupně manufaktura rozšířena a poskytla tak lidem práci, čímž stoupnul počet obyvatel. Roku 1953 byla továrna znárodněna. Ke spojení s Augustusburgem a dalšími již zmíněnými obcemi došlo roku 1995. V současné době má tato aglomerace přes 5 tisíc obyvatel a je zde mj. středisko zimních sportů, či letní bobová dráha.

 

augustusburg výhled

Od zámku Augustusburg je nádherný výhled na okolní krajinu. 
Michal Lošťák, září 2011

 

Spojení veřejnou dopravou s okolním světem zajišťuje od 2. února 1866 trať, zvaná Zschopautalbahn, která odbočuje z hlavní tratě, zvané "Sachsenmagistrale" (Saská magistrála) ve stanici Floha přibližně 13 km od Chemnitzu a ze zastávky Erdmannsdorf-Augustusburg pokračuje dále na jih do horských středisek v německých Krušných horách a původně byla ukončena v přibližně 40 km vzdálené stanici Annaberg-Buchholz unterer Bahnhof. Na ni pak od 1872 navázala 18 km dlouhá spojnice do Vejprt, kde se napojila na Buštěhradskou dráhu do Chomutova a Prahy. Kdysi se jednalo o významnou spojnici se silnou nákladní přeshraniční dopravou (především se vozilo severočeské uhlí do Německa), na kterou navazovalo několik úzkokolejek ve stanicích Wilischtal, Wolkenstein (koncový úsek tratě ze Steinbachu do Johstadtu byl před několika lety obnoven jako muzejní), Schonfeld a Cranzahl (v provozu dodnes). Její význam však začal po druhé světové válce upadat a dnes se jedná spíš o lokálku) Od 1. ledna 2002 zde provozuje dopravu společnost DB Regionetz Erzgebirgsbahn, která provozuje několik dalších tratí v této oblasti a platí zde tarif integrovaného dopravního systému Střední Sasko (Verkehrsverbund Mittelsachsen) - zastávka s názvem Erdmannsdorf-Augustusburg se nachází v tarifní zóně 8, což je sousední zóna hned vedle Chemnitzu. V roce 2007 pak byla trať rekonstruována  a nyní je provoz řízen dálkově. Na této 75 km dlouhé trati, v knižním jízdním řádu německých drah, označené č. 517 v současné době jezdí v hodinovém intervalu v pracovní dny a v dvouhodinovém o víkendech a svátcích osobní vlaky, provozované motorovými jednotkami Desiro, označené jako linka RB 80 a to přímo z Chemnitzu. Některé vlaky jsou ukončeny ve stanici Annaberg Buchholz Sud, další v Cranzahlu, pouze o víkendu 1 pár zajíždí do Vejprt a jeden pár spěšného vlaku z Lipska (označený jako linka RE28) až do Chomutova (doprava na české straně byla silně redukována pouze na dva víkendové páry)

 

augustusburg vlak

Spojení aglomerace Erdmannsdorf-Augustusburg veřejnou dopravou je zajištěno především osobními vlaky společnosti Erzgebirgsbahn, jimiž lze dojet především do metropole kraje Střední Sasko (Mittelsachsen) - do Chemnitzu.

 

Michal Lošťák, září 2011 

 

Kromě vlaků do Erdmannsdorfu i Augustusburgu jezdí také autobusy několika příměstských linek. Linky č. 704 a 705 sem zajíždějí přímo z Chemnitzu (linka č. 704 pokračuje do Lengenfeldu, zatímco linka č. 705 do Eppendorfu. Dále linka 703 sem zajíždí od nádraží ve Frankenbergu a linka 234 od nádraží v Zschopau a funguje jako návazná doprava k vlakům. Linka 725 je spíše místní a obsluhuje obce v nejbližším okolí.

 

V Erdmannsdorfu-Augustusburgu také funguje "městská kolejová doprava" a to v podobě pozemní lanové dráhy, která byla mým hlavním cílem. Jedná se o klasickou jednokolejnou pozemní lanovku s kyvadlovým provozem dvou proti sobě jedoucích vozů a abtovou výhybnou uprostřed trati, jakou známe z pražského Petřína, či Karlových Varů.

 

augustusburg výhybna lanovky 

 
Spojení Augustusburgu se železniční zastávkou zajišťuje od roku 1911 tato pozemní lanovka. Zde cestou do Augustusburgu míjení s protijedoucím vozem ve výhybně.
Michal Lošťák, září 2011

 

Historie lanovky se začala psát roku 1897, kdy vznikly první úvahy o spojení města Augustusburg kolejovou dopravou. Roku 1910 pak saská zemská vláda udělila koncesi ke stavbě a provozování pozemní lanovky, která měla umožnit co nejkratší spojení Erdmannsdorfu s Augustusburgem, společnosti Drahtseilbahn A.G. (Lanová dráha a.s.). Slavnostní zahájení provozu se pak uskutečnilo 24. června v 1911 ve 13 hodin. Její výstavba přitom trvala pouhých 10 měsíců.

 

augustusburg dolní stanice lanovky

 

Dolní stanice lanovky se nachází naproti železniční zastávky.
Michal Lošťák, září 2011

 

Roku 1923 provoz lanovky ovlivnila hospodářská krize - provoz byl nejprve silně redukován a poté zcela zastaven. Roku 1924 pak Spolková země Sasko koupila akcie lanovky a díky tomu byla lanovka opětovně zprovozněna a postupně se stala velmi oblíbenou jak místními, tak i výletníky.Roku 1928 započala první kompletní rekonstrukce lanovky, během které byly rovněž dodány nové vozy, které vyrobila firma WUMAG Gorlitz - ty měly hmotnost 9500 kg, kapacitu 74 osob a v provozu byly až do roku 1971.

 

augustusburg stanoviště průvodčího lanovky

Stanoviště průvodčího lanovky, jež se po automatizaci provozu nevyužívá.
Michal Lošťák, září 2011

 

augustusburg interiér lanovky

Pohled do interiéru jednoho z vozů lanovky, jež je stupňovitý, obdobně jako v případě pražské lanovky na Petřín.
Michal Lošťák, září 2011

 

Roku 1936 byla společnost "Drahtseilbahn A.G." rozpuštěna a provozovatelem lanovky se stala "Státní městská dráha Augustusburg" (Stadtische Drahtseilbahn Augustusburg). Další zlom nastal roku 1952, kdy byla lanovka kompletně znárodněna a převedena pod správu Národního městského dopravního podniku Floha. V letech 1971 až 1973 byla lanovka opět rozsáhle rekonstruována podle mezinárodních technických standardů. Ke zprovoznění došlo 1.9.1973.

 

augustusburg příjezd do výhybny lanovky

Příjezd do výhybny lanovky, v pozadí protijedoucí vůz.
Michal Lošťák, září 2011
 

augustusburg horní stanice lanovky 

Zde jeden z vozů odpočívá v horní stanici.
Michal Lošťák, září 2011

 

Roku 1986 lanovka oslavila výročí 75 let provozu - lanovka je v té době velmi oblíbená a ročně přepraví cca 500 000 osob. Po opětovném sjednocení německa začátkem devadesátých let se provozovatel lanovky mění na společnost s ručením omezeným. Zatím poslední velkou změnou pro lanovku byl rok 2005, kdy provoz převzala společnost DB Regionetz Erzgebirgsbahn a pod vedením dopravního svazu Střední Sasko (Verkehrsverbund Mitelsachsen) byla počínaje 31. června tohoto roku opět rozsáhle rekonstruována, aby o rok později, 24.6.2006 byla tato "Stará Lady", jak jí nazvali její příznivci, při příležitosti 95. výročí znovu v plné kráse zprovozněna.

 

augustusburg jízdní neřád lanovky

Původní stále sloužící jízdní řád v horní stanici lanovky. 
Michal Lošťák, září 2011

 

augustusburg model lanovky

V horní stanici se též nachází i funkční model lanovky.
Michal Lošťák, Září 2011
 

Lanovka je dlouhá 1237 metrů a překonává výškový rozdíl 168,06 metrů. Průměrné stoupání činí 13,5 procent, maximální 20,4 procent. Vozy jezdí konstantní rychlostí 3 metry za sekundu a jízda trvá 8 minut. Lanovka je v provozu denně cca od 9 do 18 hodin (v pondělí od 13. hodin). Jízdné stojí jedním směrem 3,50 Euro, oběma směry 4,50 Euro. Cestující, využívající železniční, nebo autobusovou dopravu mají slevu 50 Centů.

 augustusburg schéma ručně kreslené

Vlastnoručně nakreslené schéma lanovky.
Michal Lošťák, září 2011

Návštěvu Augustusburgu rozhodně lze doporučit. Využít se k tomu dá zmíněné víkendové železniční spojení z Chomutova na jízdenku SONE+DB s návštěvou dalších pamětihodností v německé části Krušných hor a návrat pak třeba uskutečnit oklikou přes Flohu, Drážďany a Bad Schandau.

 

K sestavení tohoto článku byly využity informace z článků "Augustusburg", "Erdmannsdorf (Augustusburg)", "Jagdschloss Augustusburg", "Drahtseilbahn Erdmannsdorf - Augustusburg" a "Bahnstrecke Annaberg-Buchholz unt. Bf. - Floha" na německé Wikipedii, dále informace z různých propagačních materiálů.

 

Odkazy:

 

Oficiální stránky lanovky: www.drahtseilbahn-augustusburg.de

Erzgebirgsbahn - soukromý web: www.rni-egb.de/egb.php

 

 

 


Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20