klasterecnadohri

Klášterec nad Ohří

Město

Novogotický zámek v Klášterci nad Ohří
Novogotický zámek v Klášterci nad Ohří.
Foto Tomáš Zavadil, zima 2003/2004
Město Klášterec nad Ohří leží v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji v okrese Chomutov na levém břehu řeky Ohře mezi Krušnými a Doupovskými horami v přibližné nadmořské výšce 330 metrů. První zmínka o Klášterci pochází z konce dvanáctého století, tehdy zde řád postoloprtských benediktínů vybudoval pobočku proboštství - tzv. malý klášter, který ve 13. století zanikl, ale název osady zůstal zachován a později se změnil na německý Klösterlin resp. v patnáctém století na český Klasterzecs - dnes Klášterec. Na zdejším panství se vystřídalo několik šlechtických rodů, z nichž nejvýznamnější byl rod Thunů. Jejich vliv byl patrný až do devatenáctého století a ve městě je připomíná řada památek - například barokní kostel Nejsvětější trojice či novogotický zámek (dnes muzeum porcelánu) obklopený anglickým parkem. Na významu začal Klášterec nabývat až v osmnáctém století, kdy zde v roce 1794 byla založena továrna na výrobu porcelánu, která město i okolí proslavila. Výroba porcelánu ve městě zůstala zachována dodnes a je jednou z nejdůležitějších aktivit města. Jelikož továrnu roku 1820 převzala rodina Thunů, nese veškerý porcelán (dnes výrobce Karlovarský porcelán a.s.) značku THUN. Dále ve městě funguje průmysl strojírenský a dřevozpracující.
Od poloviny 90. let je obnovováno lázeňství, které vzniklo po objevu prvního minerálního pramene na konci 19. století a po 2. světové válce ztratilo na významu. Lázeňský areál leží v blízkosti řeky a nacházejí se v něm dva slabě mineralizované prameny Klášterecká kyselka a Evženie. V letních měsících je pak největším lákadlem města moderní Aquapark, který nabízí dostatečné vodní vyžití malým i dospělým. V areálu Aquaparku se nachází vodní tobogán o délce 128 metrů, ale i hřiště na volejbal či minigolf.

Silniční doprava

Autobusové nádraží v Klášterci nad Ohří
Autobusové nádraží v Klášterci nad Ohří s vozy Autobusů Karlovy Vary a Dopravního podniku Ústeckého kraje.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Kláštercem nad Ohří prochází silnice 1. třídy číslo I/13 Karlovy Vary - Ostrov - Klášterec nad Ohří - Chomutov - Most - Teplice - Děčín - Liberec a silnice 2. třídy II/224 Vejprty - Hradiště - Klášterec nad Ohří - Kadaň - Pětipsy - Podbořany - Očihov (napojení na I/27).
Až do léta roku 2006 byl největším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy v Klášterci nad Ohří Dopravní podnik Ústeckého kraje a jeho předchůdci. Spory o výši dotací mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje však vedly k tomu, že od 9. září 2006 Dopravní podnik provoz výrazně omezil. Ve výběrovém řízení byl vybrán pro zajišťování základní dopravní obslužnosti na regionálních linkách v Klášterci nad Ohří a okolí dopravce Autobusy Karlovy Vary. Třetím dopravcem je Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova.
Autobusové nádraží v Klášterci nad Ohří leží v blízkosti železniční stanice. Regionální a dálkové autobusy mají na území města ještě několik významných zastávek, např. Náměstí, Porcelánka a Petlerská I.

Železniční doprava

Opravená výpravní budova ŽST Klášterec nad Ohří
Opravená výpravní budova ŽST Klášterec nad Ohří.
Foto Tomáš Zavadil, 7. 5. 2010
Kláštercem nad Ohří prochází železniční trať číslo 140 Chomutov - Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary - Sokolov - Cheb, která je dvoukolejná a elektrifikovaná a kromě osobních vlaků jsou po ní vedeny i rychlíky, které zde zastavují všechny. Na území Klášterce nad Ohří využívají vlaky pouze jednu železniční stanici. V průběhu roku 2010 se dočkala kompletní rekonstrukce výpravní budova. Opraven byl interiér budovy, směrem z nástupiště je navíc zajištěn bezbariérový přístup. Na budově samotné byla nanesena nová omítka, došlo k výměně oken a dveří. Zachována zůstala snad jen nádražní hospůdka.

Městská hromadná doprava

SOR C 7.5 1U7 0770 a SOR BN 10.5 3U9 9449
Autobusy zleva SOR C 7.5 1U7 0770 a SOR BN 10.5 3U9 9449 na konečné linky 1 Porcelánka.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Městskou hromadnou dopravu v Klášterci nad Ohří provozuje dopravce Pavel Škramlík s bydlištěm Chomutovská 165, Klášterec nad Ohří a garážemi při ulici Zahradní (kromě kterých se však autobusy odstavují i po městě a okolí podle potřeby řidičů).
Provoz městské hromadné dopravy je zajištěn dvěma autobusovými linkami označenými licenčními čísly 527 001 a 527 002 a používajícími také zjednodušené označení čísly 1 a 2. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou vypsány všechny zastávky a nejsou vyznačeny varianty jednotlivých spojů.

527 001

Porcelánka - Nádraží ČD - Autobusové nádraží - Petlérská II. - Olšová - Útočiště (tam) - Zdravotní středisko - Aut. nádraží (tam) - Porcelánka (tam) - Škola - Zámek - Náměstí (tam) - Lázně

527 002 Petlérská II. - Autobusové nádraží - IP Verne
Karosa B 732 CVA 45-00
Karosa B 732 CVA 45-00 na lince 1 u zastávky Náměstí.
Foto Andrej Hoffman, 24. 5. 2006
¨
Linka 1 je v provozu v pracovní dny od 5.00 do 22.37 hodin, v sobotu a v neděli od 6.18 do 20.13 hodin. Ve špičkách jsou v provozu 1 - 3 spoje za hodinu, v sedle a mimo pracovní dny jeden spoj za hodinu až za dvě hodiny, ve směru na náměstí je před posledním spojem interval 2,5 hodiny. Většina spojů vedena v úseku Nádraží ČD - Lázně a opačně. Ve směru na náměstí některé spoje zajíždějí do Útočiště, jiné nikoli, v opačném směru jej neobsluhují žádné, a některé spoje jsou navíc vedeny od zámku k nádraží přímo a míjejí Petlérskou. Ačkoli je ve směru Porcelánka - Kyselka v jízdním řádu uváděn dvakrát úsek k nádraží a porcelánce, ve skutečnosti jej žádný spoj dvakrát neprojíždí a podruhé je uveden jen kvůli odlišné trase jednoho ranního spoje vedeného z Petlérské I. k porcelánce. Ve směru z Kyselky k nádraží (či porcelánce) míjejí zastávku Náměstí. Maximální délka spoje je 9 km, nejdelší jízdní doba činí 27 minut. V prosinci 2009 se dočkala výrazného posílení doprava k Lázním z původních vybraných spojů na drtivou většinu, zároveň byl zaveden celodenní provoz také o víkendu.
Karosa B732 4U6 4702
Karosa B732 4U6 4702 na lince 2 projíždí Petlerskou ulicí.
Foto Tomáš Zavadil, 21. 9. 2010
Linka 2 obsluhuje průmyslovou zónu Industriální park (IP) Verne a její provoz je tedy poplatný tamní pracovní době. V pracovní dny jedou dva spoje před šestou a jeden před sedmou hodinou do IP Verne a jeden po šesté zpět na Petlérskou II. Odpoledne je veden do IP Verne jeden spoj před 14. hodinou a zpět dva po 14. a jeden po 15. hodině. Večerní spoje - jeden před 22. hodinou do IP a jeden po 22. hodině zpět - jedou jako jediné kromě pracovních dnů také v neděli. Všechny spoje jsou vedeny v jedné trase s délkou 6 km a maximální jízdní dobou 14 minut.
SOR BN 10.5 3U9 9449
SOR BN 10.5 3U9 9449 na lince 1 v zastávce Zdravotní středisko.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Do autobusů městské dopravy se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jízdné je třeba platit jednotlivě v hotovosti řidiči, čipové karty ani časové jízdenky (předplatní legitimace) se nepoužívají. Plné jízdné činí 9,- Kč, děti od 6 do 15 let mají nárok na poloviční jízdné za 5,- Kč, stejně se platí za psa. Zdarma se přepravují děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P a průvodce či pes ZTP-P.
Plnocenná jízdenka v hodnotě 8,- Kč
Plnocenná jízdenka v hodnotě 8,- Kč vydaná v únoru 2007.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Vozový park autobusů městské hromadné dopravy je dosti pestrý. Nejstarším autobusem je Karosa C734 CVA 11-77, která bývá příležitostně vypravována na linky městské dopravy. Pro provoz MHD jsou pak přímo vyčlěny autobusy Karosa B 732 městského trojdvéřového provedení SPZ 4U6 4702, SOR C 7.5 označený RZ 1U7 0770 a mikrobus Mercedes-Benz Sprinter SPZ CVA 55-44.
Karosa C 734 1U1 8448 a SOR C 7.5 1U7 0770
Karosa C 734 1U1 8448 na lince 2 a SOR C 7.5 1U7 0770 na lince 1 u autobusového nádraží.
Foto Andrej Hoffman, 24. 5. 2006
SOR C 7.5 byl zakoupen v roce 2005 z provozu MHD v sousední Kadani, který byl v roce 1995 z prvních vyrobených autobusů značky SOR. Autobus Karosa B 732 s RZ 4U6 4702 byl zakoupen v roce 2008 od Dopravního podniku Ústeckého kraje a po opravě a změně nátěru je vypravován na linku č. 2 do Průmyslové zóny. Nejstarší autobusy Karosa B 732 (CVA 45-00, CVA 48-00) spolu s autobusem C734 CVA 46-00 byly postupně od roku 2005 vyřazovány (2005 - CVA 48-00, 2007 - CVA 45-00, 2008 - CVA 46-00). V průběhu roku 2009 dojezdil i autobus Karosa C734 s RZ 1U1 8448, který byl příležitostně vypravován na linku č. 2, kde ho nahradil autobus Karosa B 732 s RZ 4U6 4702.
Mercedes-Benz Sprinter CVA 55-44 na lince 2 (s orientací linky 1) na autobusovém nádraží. SOR BN 10.5 3U9 9449 odjíždí na lince 1 ze zastávky Zdravotní středisko Karosa C 734 CVA 11-77 na lince 2 v zastávce Autobusové nádraží. Karosa C 734 CVA 11-77 odstavená na autobusovém nádraží
Pro zajištění smluvní dopravy pro společnost Cherry, ale i pro zájezdovou dopravu dopravce vlastní i další typy autobusů a mikrobusů, které však do provozu MHD nezasahují. Veškerou údržbu, včetně větších oprav a lakování si provádí dopravce svépomocí. Stejným způsobem proběhla i přestavba příměstských autobusů C734 na typ C735, tj. zvětšení zavazadlových prostorů, zvýšení podest a dosazení sklopných sedaček pro cestující.
Karosa C 734 1U1 8448
Karosa C 734 1U1 8448 na lince 2 v zastávce Autobusové nádraží.
Foto Andrej Hoffman, 24. 5. 2006
Autobusy na linkách MHD jsou označovány jedinou cedulí ve spodní části čelního skla, na které je uveden nápis "MHD - linka č." a trasa. Vůz SOR BN 10.5 je vybaven na čele digitální orientací.
Vozy jezdí v různých variantách červeno-bílého a modro-bílého nátěru doplněného výrazným označením dopravce a nápisem "MHD Klášterec nad Ohří" nebo pouze "Klášterec nad Ohří" případně i městským znakem. Na oknech některých autobusů jsou umístěny reklamní samolepky.
Označníky zastávek
Označníky zastávek zleva Škola (pro městskou a regionální dopravu) a Zdravotní středisko (jízdní řády jsou umístěny v protisměru).
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Zastávky jsou osazeny specifickými označníky. Nejrozšířenější je neohistoricky vyhlížející typ s jednou tyčí, na které je umístěn kulatý terč s vyobrazením autobusu a nápisem "zastávka MHD", od kterého vedou na obě strany hranaté výstupky pro umístění čísel linek uvedených v kulatém kruhu. Jízdní řády jsou umístěny na desce, jejíž horní hrana je zakulacená a spodní rovná. Nechybí ani odpadkový koš. Další provedení označníku je hranaté s jednou tyčí, horním terčem, pod ním deskou pro název zastávky a čísla linek (obojí je však prázdné), s deskou pro jízdní řády a odpadkovým košem. Výjimkou je tyč s kulatým terčem (dopravní značkou) "zastávka", mezi jehož modrými pruhy je uveden nápis "MHD".
Jízdní řád
Jízdní řád linky 1.
Foto Lukáš Vrobel, 12. 2. 2007
Jízdní řády jsou linkového provedení, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek. Pro lepší přehlednost mají řádky střídavě bílé a šedivé pozadí. V záhlaví je umístěn znak města a nápis "MHD Klášterec nad Ohří linka č." společně s licenčním číslem linky, trasou a obdobím platnosti. Jízdní řád je zataven do fólie, na mnoha zastávkách je navíc kryt plastovou deskou. Je tištěn na žlutém papíře, pouze na autobusovém nádraží jsou jízdní řády na papíře bílém a oproti běžnému provedení zvětšeném.
 Karosa B 732 CVA 45-00 na lince 1. SOR C 7.5 1U7 0770 ve stanici Lázně  Mercedes-Benz Sprinter CVA 55-44 Karosa C734 1U1 8449 v Chomutově

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20