Most a Litvínov

Pohled na třídu Budovatelů v Mostě. Je to jakási hlavní mostecká ulice lemovaná výškovými domy, po které vede i tramvajová trať, která se pak u zimního stadionu větví k nádraží a do Litvínova.
Pohled na třídu Budovatelů v Mostě. Je to jakási hlavní mostecká ulice lemovaná výškovými domy, po které vede i tramvajová trať, která se pak u zimního stadionu větví k nádraží a do Litvínova.
Repro z knihy "Města ČSFR - Most (Pressfoto, vydavatelství ČTK, Praha, 1991)"
Město Most má velice pohnutou historii. Vzniklo na řece Bílině u brodu, který ji umožňoval překonat. Slované tu žili už v 6. století a rostoucí význam místa vyústil ve stavbu strážního hradu Hněvín. Městská práva Most získal ve 13. století a ještě v polovině téhož století jej Přemysl Otakar II. povýšil na město královské. Velký rozvoj města způsobilo zjištění velkých zásob uhlí v oblasti, které se začalo těžit. A tak si starobylé město začalo pomalu, ale jistě, kopat svůj hrob... V roce 1870 dorazila do Mostu železnice (nejprve Ústecko - teplická, později i státní). V roce 1964 se neradostný osud města naplnil - zásoby uhlí pod ním byly natolik lákavé, že bylo prakticky celé zbořeno (v této souvislosti je známá skutečnost, že chrám Nanebevzetí Panny Marie byl kvůli likvidaci města přesunut a tudíž zachráněn). Nový Most je tvořen prakticky výhradně panelovou zástavbou.
Mostecká tramvajová historie - velkoryse vybudovaná smyčka u nádraží s tramvajemi T2 a T5. Vlevo nové město, zcela vpravo přesunutý chrám a nad tím vším vrch Hněvín se stejnojmenným hradem.
Mostecká tramvajová historie - velkoryse vybudovaná smyčka u nádraží s tramvajemi T2 a T5. Vlevo nové město, zcela vpravo přesunutý chrám a nad tím vším vrch Hněvín se stejnojmenným hradem.
Archiv Jiřího Hertla
Litvínov byl původně menší podhorskou obcí, která byla na město povýšena v roce 1852. Velký impuls pro něj znamenala výstavba chemických závodů v Záluží za 2. světové války. To způsobilo mj. i příchod řady lidí za prací (jak paradoxní - dnes je na Mostecku dost vysoká nezaměstnanost), bylo nutné stavět nová sídliště. Rovněž došlo na obnovu starší zástavby. Zajímavostí Litvínova je unikátní architektonická památka zvaná Koldům z 50. let 20. století.
Celý region si v minulosti prošel poměrně bouřlivým vývojem a těžba hnědého uhlí, ač přinesla (a přináší) finanční zisky a práci místním lidem, mu rozhodně příliš nepřidala. Zrcadlem tohoto vývoje je i historie městské hromadné dopravy, která je stejně jako v jiných městech, velmi bohatá a zajímavá.
A toto už je současnost - Hněvín i tramvajové koleje zůstaly, ale narozdíl od minulosti na nich teď můžeme vídat i moderní nízkopodlažní tramvaje. Jedna z nich právě Most opouští a čeká ji cesta po rychlodráze na litvínovskou smyčku Citadela.
A toto už je současnost - Hněvín i tramvajové koleje zůstaly, ale narozdíl od minulosti na nich teď můžeme vídat i moderní nízkopodlažní tramvaje. Jedna z nich právě Most opouští a čeká ji cesta po rychlodráze na litvínovskou smyčku Citadela.
Foto Martin Reiser
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova nemá ve svých vozovnách jen tramvaje a autobusy. Zajímavou aktivitou je i provozování sanitních vozů pro přepravu nemocných, zraněných nebo rodiček.
Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova nemá ve svých vozovnách jen tramvaje a autobusy. Zajímavou aktivitou je i provozování sanitních vozů pro přepravu nemocných, zraněných nebo rodiček.
Foto Jan Setvák (15. 4. 2006)

Fotogalerie

Celkový pohled na Most. V pozadí jedna z dominant města - hrad Hněvín. Patrná je i hlavní třída Budovatelů s tramvajovou tratí. Foto: Ladislav Šeiner (staženo z www.mumost.cz) Obchodní dům na litvínovské ulici 9.května ještě v době, kdy se cestující po rychlodráze do Mostu vozili i tramvajemi T2. Archiv Jiřího Hertla Nádraží v Mostě. Foto: Ondřej Fábera Třída Budovatelů v Mostě na archivním snímku. Za pozornost stojí poměrně malý provoz, zcela vlevo je patrná tramvaj od Litvínova. Archiv Jiřího Hertla