krupka

Krupka

Město

Zřícenina hradu Krupka
Zřícenina hradu Krupka je dominantou města.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Město Krupka leží v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji, okrese Teplice, na úpatí Krušných hor. Založeno bylo ve 14. století jako hornické město, v okolí probíhala těžba zejména cínu a wolframu. V současné době je město Krupka tvořeno jedenácti městskými celky (katastrálními územími) - Krupkou, Bohosudovem, Unčínem, Maršovem, Novými Modlany, Vrchoslaví, Soběchleby, Horní Krupkou, Habarticemi, Fojtovicemi a Mohelnicí. Má zhruba 13 800 obyvatel a funguje zde průmysl strojírenský, hutnický a elektrotechnický. Dochováno je také několik historických památek, např. zřícenina hradu Krupka a barokní poutní kostel v Bohosudově.

Silniční doprava

Ford Transit 4A5 0814
Ford Transit 4A5 0814 na lince MHD Krupka v zastávce Krupka, škola, v pozadí dominanta Kalvárie.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Územím města Krupka, katastrálním územím Soběchleby, prochází silnice 1. třídy číslo I/13 Karlovy Vary - Ostrov - Klášterec nad Ohří - Chomutov - Most - Teplice - Krupka, Soběchleby - Jílové - Děčín - Česká Kamenice - Nový Bor - Jablonné v Podještědí - Liberec. Vlastní městskou zástavbu (katastrální území Vrchoslav, Krupka, Bohosudov, Maršov a Unčín) obsluhuje silnice 2. třídy II/253 Dubí - Krupka - Přestanov - Chabařovice - Ústí nad Labem, Předlice.
Ford Transit 4A5 0814
Ford Transit 4A5 0814 na konečné linky MHD Krupka Vrchoslav, rozcestí.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
V minulosti zajišťoval naprostou většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Krupce a okolí Dopravní podnik Ústeckého kraje a jeho předchůdci. Spory o výši dotací mezi Ústeckým krajem a Dopravním podnikem Ústeckého kraje však vedly k tomu, že od 9. září 2006 Dopravní podnik provoz výrazně omezil. Velká část linek má pouze jeden nebo několik spojů, které jedou jediný den nebo několik dní v roce. Ve výběrovém řízení byli vybráni pro zajišťování základní dopravní obslužnosti noví provozovatelé, takže současnými nejvýznamnějšími dopravci jsou Dopravní podnik Teplice a Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova. Kromě zmíněných tří dopravců na území města Krupky žádný další nejezdí.
Karosa C 734 PRA 18-45 (ev. č. 977)
Karosa C 734 PRA 18-45 (ev. č. 977) zapůjčená Dopravnímu podniku Teplice dopravcem Connex Morava na lince MHD Teplice 136 v zastávce Krupka, škola.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Dopravní podnik Teplice zajišťoval od 9. září 2006 provoz na regionálních linkách v oblasti Krupky formou příležitostné dopravy (bez vyvěšených jízdních řádů a s přepravou zdarma). Ta byla od 1. listopadu téhož roku nahrazena prodloužením linek městské hromadné dopravy číslo 23, 28 a 36 a jejich přečíslováním na 123, 128 a 136. Po dalších změnách území Krupky obsluhují linky MHD Teplice číslo 123, 128, 129, 136 - 139, 142, 147 a 148. Na těchto linkách platí tarif MHD Teplice. V 1. pásmu, do kterého je zařazena Krupka i Teplice, se platilo do 31. 12. 2007 v hotovosti plné jízdní 14,- a zlevněné 10,- Kč, čipovou kartou 12,- / 9,- Kč, od 1. 1. 2008 pak v hotovosti 15,- / 11,- a čipovou kartou 13,40 / 10,20 Kč. Při použití čipové karty je zvýhodněna přeprava ve druhém spoji, pokud přestup v 1. pásmu proběhne do 30 minut od nástupu do prvního spoje. Zaveden je i teplický odbavovací systém, ve kterém je při platbě v hotovosti třeba vhazovat odpočítané mince do kasy, která nevrací. To jednak zdržuje odbavování a jednak způsobuje v širokém okolí Teplic nedostatek drobných.
Karosa-Renault CityBus TPB 33-60 (ev. č. 410)
Karosa-Renault CityBus Dopravního podniku Teplice TPB 33-60 (ev. č. 410) na lince MHD Teplice 136 u zastávky Krupka, škola. V pozadí zřícenina hradu Krupka.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Na linky jsou kromě autobusů dvoudvéřového linkového provedení nasazovány městské trojdvéřové vozy včetně nízkopodlažní Karosy-Renault CityBus 12M a patnáctimetrových trojnápravových vozů Mercedes-Benz Citaro L a Solaris Urbino 15. Kromě cen jízdného a odbavovacího systému si však cestující z Krupky i v oblasti vozového parku pohoršili - Dopravní podnik Ústeckého kraje zajišťoval provoz i kloubovými autobusy včetně dvou nízkopodlažních plynových vozů Mercedes-Benz Citaro G. Od 4. března 2007 obnovil DP Ústeckého kraje rozsáhlejší provoz na linkách z Teplic do Krupky, Oseka a Bíliny. Do Krupky tak znovu jezdí z Teplic i kloubová Citara za 10,- Kč.
 Mercedes-Benz Citaro G 5A6 7694
Mercedes-Benz Citaro G Dopravního podniku Ústeckého kraje 5A6 7694 na konečné linky do Teplic Unčín, kino.
Foto Lukáš Vrobel, 20. 5. 2006
DP Teplice používá vlastní označníky městského provedení (jednotyčové modře natřené konstrukce s hranatým terčem s vyobrazením autobusu neurčitého typu a logem dopravce a na desce s jízdními řády s uvedením názvu zastávky a čísel zastavujících linek) a jízdní řády městského typu s uvedením odjezdů jen z aktuální zastávky, což však orientaci u většiny linek příliš nezjednodušuje, protože za časy odjezdů je uveden velký počet písmen odlišujících varianty trasy a čísel vyznačujících omezení provozu. Chybí také informace o jízdní době. Orientaci cestujících však znesnadňuje především to, že velká část zastávek nese odlišný název na linkách Dopravního podniku Teplice než na linkách ostatních dopravců. Na linkách DP Teplice je před názvem jednotlivých katastrálních území uváděn název města Krupka, ale i vlastní název zastávky se mnohdy liší - např. Vrchoslav, rozcestí (DP Ústeckého kraje a DP Most - Litvínov) = Krupka, Vrchoslav, točna (DP Teplice); Vrchoslav, Jednota = Krupka, Vrchoslav, Horní náměstí; Krupka, hostinec = Krupka, u Plovárny; Bohosudov, samoobsluha = Krupka, Bohosudov, Komenského; Unčín, kino = Krupka, Unčín, U Lípy.

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Bohosudov
Výpravní budova ŽST Bohosudov.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Územím města Krupky procházejí dvě železniční tratě, které se zde nestýkají. Trať číslo 130 Ústí nad Labem - Bohosudov - Teplice v Čechách - Oldřichov u Duchcova - Bílina - Most - Chomutov je dvoukolejná a elektrifikovaná a kromě osobních vlaků jsou po ní vedeny i rychlíky, ty však jedinou stanicí na této trati na území Krupky - ŽST Bohosudov - projíždějí. Trať 132 Děčín hl. n. - Jílové u Děčína - Telnice - Krupka - Oldřichov u Duchcova je jednokolejná a neelektrifikovaná a jezdily po ní pouze osobní vlaky. Na území Krupky na ní leží ŽST Krupka a zastávky Krupka město, Bohosudov zastávka a Unčín. Od celostátní změny jízdních řádů 9. 12. 2007 si na ní ale Ústecký kraj neobjednal žádné spoje, v platném jízdním řádu ČD jsou zaneseny jen dva páry vlaků v úseku Děčín - Chlumec, které mají být v provozu jen jediný den - 30. 8. 2008.
Dopravní zajímavostí je visutá lanová dráha se dvojicemi sedaček z Bohosudova na Komáří hůrku. Se šikmou délkou 2348 metrů je nejdelší oběžnou lanovou dráhou v ČR.
Zastávka Bohosudov zastávka
Motorový vůz řady 810 na osobním vlaku do Dolního Žlebu v zastávce Bohosudov zastávka na trati číslo 132, na které je od 9. 12. 2007 osobní doprava zastavena.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007

Městská hromadná doprava

Ford Transit Ford Transit 4A6 4154
Ford Transit 4A6 4154 přijíždí do zastávky Krupka, hostinec.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Provoz městské hromadné dopravy v Krupce zajišťoval dopravce Dopravní podnik Ústeckého kraje a.s. se sídlem Lumiérů č.p. 181 č.or. 41, Praha 5. V jízdních řádech byla uváděna také kontaktní adresa Revoluční 3111, Ústí nad Labem.
Někdejší dopravní závod ČSAD 410 Teplice byl součástí krajského národního (od roku 1988 státního) podniku ČSAD Ústí nad Labem, který působil na celém území tehdejšího Severočeského kraje. V roce 1991 byl podnik rozdělen a jednou z následnických organizací se stala akciová společnost ČSAD Ústí nad Labem, o rok později po oddělení nákladní dopravy přejmenovaná na ČSAD BUS Ústí nad Labem. Tento dopravce se v listopadu 2004 opět rozdělil. Došlo ke vzniku nových tří akciových společností - provozovny na území Ústeckého kraje jsou součástí Dopravního podniku Ústeckého kraje, provozovny v Libereckém kraji spadají pod ČSAD Česká Lípa a správu autobusových nádraží zajišťuje společnost BUS.COM. Vybrané dálkové linky DP Ústeckého kraje byly od května 2006 postupně převedeny pod dceřinnou společnost DP INTERCITY s.r.o. Vzhledem k pražskému sídlu nových dopravců byly po reorganizaci všechny autobusy osazeny pražskými registračními značkami.
Ford Transit 4A5 0814
Nástup cestujících do vozu Ford Transit 4A5 0814 na konečné Bohosudov, nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
V provozu byla jedna linka městské hromadné dopravy označená licenčním číslem 588 001. Trasa linky je uvedena v následující tabulce. Nejsou vypsány všechny zastávky a rozlišeny varianty (větvení) tras jednotlivých spojů. Zastávky, ve kterých jsou některé spoje ukončeny, jsou vyznačeny tučně.

MHD Krupka - v provozu do 31. 12. 2007
588 001

Vrchoslav, rozcestí - Krupka, muzeum - Krupka, škola - Bohosudov, MěÚ - Maršov, ZŠ - Unčín, kino - Přestanov - Unčín, kino - Maršov, ZŠ - Bohosudov, MěÚ - Bohosudov, nádr. - Krupka, prům. zóna II - Srbice (zpět) - Teplice, Olympia

Označení mikrobusu
Označení mikrobusu MHD Krupka.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Linka jezdila pouze v pracovní dny od 4.20 do 18.00 hodin. V každém směru bylo vedeno devět spojů ve zcela nepravidelných intervalech, maximálně dva spoje za hodinu. Provoz v dopoledním sedle (v období 8.00 - 13.30) byl svým rozsahem zanedbatelný - v každém směru byl veden jediný spoj. Většina spojů projížděla úsek Vrchoslav, rozcestí - Bohosudov, nádraží a zpět nebo jen Krupka, škola - Bohosudov, nádraží a zpět, a nezajížděla přitom do Přestanova. Přestanov obsluhoval pouze jeden spoj ve směru Krupka, škola v půl šesté ráno a jeden spoj ve směru Bohosudov, nádraží ve tři hodiny odpoledne. Do Průmyslové zóny II a k Olympii byly vedeny tři spoje v každém směru v dopoledním sedle a odpoledne, a to z konečné Vrchoslav, rozcestí, Krupka, škola nebo Unčín, kino (resp. v opačném směru na tyto konečné). Dva spoje míjely zastávku Bohosudov, nádraží a všechny spoje ve směru k Olympii obec Srbice. Nejdelší spoj linky měřil 18 km a měl jízdní dobu 35 minut.
Interiér vozu Ford Transit 4A5 0814
Interiér vozu Ford Transit 4A5 0814 MHD Krupka.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Provoz městské linky zajišťovaly dva žlutě natřené mikrobusy Ford Transit registračních značek 4A5 0814 a 4A6 4154. Tyto vozy mají čtrnáct míst k sezení pro cestující a místo řidiče. Sedadlo vedle řidiče je odstraněno a na jeho místě je na podstavci umístěna elektronická pokladna.
Kapacita mikrobusů až na výjimku dostačovala, vozy však jezdily slušně obsazené. Výjimkou byl ranní spoj s odjezdem v 7.30 ze zastávky Bohosudov, nádraží a příjezdem v 7.55 do Vrchoslavi, rozcestí, na který byl pro vysoké využití (zejména školními dětmi) nasazován autobus běžné délky. Jednalo se o vozy různých typů, nejčastěji značky SOR (včetně provedení Ekobus s pohonem stlačeným zemním plynem - CNG).
Přední část Fordu Transit 4A5 0814
Přední část Fordu Transit 4A5 0814 s pokladnou na místě sedadla vedle řidiče.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Autobusy byly označeny žlutou papírovou cedulí s uvedením jedné z variant trasy (správně by se mělo jednat o variantu aktuální) umístěnou za čelním sklem nebo za sklem předních vyklápěcích dveří na pravém boku (vedoucích do prostoru s kasou). Jeden z Transitů měl za čelním sklem umístěnu také ceduli s nápisem "MHD Krupka" a znakem města.
Na lince platil tarif MHD. Plné jízdné činilo 8,- Kč, zlevněné pro děti od 6 do 15 let 4,- Kč, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P se přepravovali zdarma. Dovozné za zavazadlo převyšující rozměry 20 x 30 x 50 cm bylo stanoveno ve výši 4,- Kč, za kočárek 5,- Kč a za zásilku bez doprovodu 15,- Kč. Kromě hotovosti bylo možno platit také čipovou kartou, výše jízdného byla však v tomto případě shodná.
Plnocenná jízdenka MHD Krupka
Plnocenná jízdenka MHD Krupka v hodnotě 8,- Kč vydaná v únoru 2007.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Zastávky MHD byly osazeny označníky jednotného provedení bývalé ČSAD BUS Ústí nad Labem s malým kulatým terčem, který byl původně vybaven jen nápisem "zastávka", nad který bylo po vzniku Dopravního podniku Ústeckého kraje umístěno logo nového dopravce. Některé významné zastávky měly i čekárny, lavičky a odpadkové koše. Jízdní řády byly shodného provedení s ostatními linkami dopravce, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek. V záhlaví bylo za licenčním číslem a trasou doplněno označení "Městská doprava Krupka". Aktuální zastávka nebyla podtržena ani jinak zvýrazněna, ale její název byl většinou na desce nad vylepenými jízdními řády uveden. Jízdní řád byl vytištěn na žlutém papíře zataveném do fólie.
Pokud využívaly zastávku i regionální linky, byly jejich jízdní řády vylepeny na stejném označníku. Výjimkou byly linky Dopravního podniku Teplice, který už od zahájení provozu svých linek v této oblasti používal vlastní označníky.
Označníky zastávek
Vlevo označník zastávky Bohosudov, nádraží, vpravo označníky Dopravního podniku Ústeckého kraje v zastávce Krupka, hostinec a Dopravního podniku Teplice v téže zastávce, označované však tímto dopravcem jako Krupka, u plovárny.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
V posledních letech provozu ČSAD BUS byla na některých zastávkách umístěna i schémátka provozu městských linek, později však byla přelepena jízdními řády nebo jinými vývěskami a byly tak z nich vidět pouze pozůstatky. Z pozůstatků starých jízdních řádů a schémat na stěně výpravní budovy ŽST Bohosudov u zastávky Bohosudov, nádraží je patrné, že do 14. prosince 2002 byly v provozu dvě městské linky číselného označení 588 002 (Unčín, kino - Bohosudov, nádraží - Krupka, škola - Vrchoslav, rozcestí) a 588 003 (Bohosudov, nádraží - Soběchleby - Unčín, kino - Krupka, škola - Vrchoslav, rozcestí), nahrazené od následujícího dne současnou linkou 588 001. V této době ještě zajišťovaly provoz všech spojů autobusy běžné délky.
Jízdní řád linky MHD Krupka
Jízdní řád linky MHD Krupka.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Cedule s jízdními řády a schématy sítě z let 2001 - 2003
Cedule s jízdními řády a schématy sítě z let 2001 - 2003 na stěně výpravní budovy ŽST Bohosudov.
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007
Paradoxem existence MHD Krupka byla skutečnost, že od 1. listopadu 2006 ležela na území jiného provozu MHD, a to MHD Teplice. Po začlenění města Krupky do teplického městského dopravního systému hrozil městské lince v Krupce zánik. Její provoz byl dokonce na začátku roku 2007 krátce přerušen, s ohledem na silné protesty obyvatel byl však obnoven, i když za cenu zvýšení jízdného (základního z 5,- na 8,- Kč). Ovšem, jak se dočteme dále, zánik se MHD v Krupce nakonec nevyhnul. Pondělí 31. prosince 2007 se stalo posledním dnem provozu samostatné městské hromadné dopravy v Krupce.
http://www.krupka-mesto.cz, 31. 10. 2007
Ing. Milan Puchar


MHD Krupka jezdí do 31.12.2007

Na základě vyhodnocení nákladovosti provozu MHD Krupka a v souvislosti s připravovanými změnami v meziměstské dopravě provozované DP Teplice rozhodla rada města o ukončení provozu MHD Krupka. Čisté náklady na provoz, tedy dotace od města Krupka, činí za rok 2007 cca 800 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že je tento provoz silně ztrátový a nutil by město zvýšit cenu jízdného až na 15 Kč, bylo rozhodnuto o jeho ukončení. MHD Krupka je dnes v převážné části nahrazena meziměstskou dopravou a protože od 1. 1. 2008 je v návrhu změn meziměstské dopravy zařazení nové linky, tzv. okružní, pouze po katastru města, končí MHD Krupka svůj provoz a to dnem 31. 12. 2007. Zároveň je v plánu vybudovat navíc autobusové zastávky jak v ulici Dlouhá, poblíž nádraží ČD, tak v ulici Pod stadiónem, kde bude jezdit nová linka a kde bude možnost přestupu na linky jiné. Pro dopravu v roce 2008 budou platit tarifní podmínky DP Teplice s tím, že opět budou zvýhodněni cestující, kteří budou cestovat na čipové, elektronické peněženky a zvláště cestující s 30, 60 nebo 90denními jízdenkami. Toto jízdné je nejvýhodnější, cestující může cestovat v libovolném množství počtu jízd, na všech linkách DP Teplice s možností libovolného přestupu, bez placení dalšího jízdného.
Ford Transit 4A6 4154
Ford Transit 4A6 4154 na lince MHD stoupá Husitskou ulicí kolem kostela k zastávce Krupka, muzeum v únoru 2007 (pohled ze zříceniny hradu Krupka).
Foto Lukáš Vrobel, 14. 2. 2007

Linka MHD Teplice č. 148

Od 1. 1. 2008 nahradila provoz zrušené MHD Krupka linka MHD Teplice licenčního čísla 585 148, běžně používající zjednodušené označení číslem 148. Provoz linky zajišťuje Dopravní podnik Teplice, s.r.o. a platí na ní tarif MHD Teplice uvedený výše v textu o regionální dopravě. V tabulce s trasou linky nejsou uvedeny všechny zastávky a nejsou vyznačeny varianty (větvení) jednotlivých spojů. Zastávky, ve kterých jsou některé spoje ukončeny, jsou vyznačeny tučně.

Linka 148 MHD Teplice, která od 1. 1. 2008 nahradila provoz MHD Krupka
585 148

Teplice, Olympia - Krupka, Průmyslová zóna III - Krupka, Soběchleby - Krupka, Unčín, U Lípy - Krupka, Maršov, škola - Krupka, Bohosudov, MěÚ - Krupka, škola - Krupka, Bohosudov, žel. přejezd - Krupka, rozcestí - Krupka, Průmyslová zóna III - Krupka, Průmyslová zóna I - Teplice, Olympia

Linka je v provozu v pracovních dnech od 4.40 do 22.40 a mimo pracovní dny od 6.25 do 22.35 hodin. I když je trasa linky polookružní, je projížděna v obou směrech, a to v uvedeném směru 10 spoji v uvedeném a 7 v opačném směru a mimo pracovní dny třemi spoji v každém směru. Většina spojů projíždí pouze část trasy linky, kromě zkracování spojů o koncové úseky dochází na jejich trase i k větvení. Všechny spoje projíždějí pouze úsek Krupka, škola - Krupka, rozcestí. Např. od teplické Olympie odjíždí v pracovní dny tři spoje a jindy jeden spoj a přijíždí sem v pracovní dny čtyři a jindy žádný spoj. Průmyslovou zónu III obsluhuje ve směru k Olympii sedm spojů v pracovní dny a dva v sobotu a neděli, ve směru do Bohosudova čtyři spoje v pracovní dny a dva v sobotu a neděli.
Zánik organizačně i tarifně samostatného provozu MHD Krupka ve prospěch integrace se systémem MHD Teplice je z principu přínosným krokem, pro cestující ovšem znamenal zdražení jízdného, v případě plného jízdného z 8,- na 13,40 Kč při platbě čipovou kartou a z 8,- na 15,- Kč při platbě v hotovosti. Navíc automat na jízdenky DP Teplice nevrací na rozdíl od řidiče DP Ústeckého kraje peníze nazpět. Argument o nutnosti zrušení MHD Krupka kvůli neúnosnosti nutného zvýšení jízdného na 15,- Kč, uvedený ve výše umístěném článku ze stránek města, neobstojí, protože zavedením nové linky s tarifem MHD Teplice bylo jízdné zvýšeno právě na tuto úroveň. Zdá se tedy, že převedení provozu městských spojů v Krupce z linky DP Ústeckého kraje na linku DP Teplice je pouze pokračováním vytlačování původního dominantního krajského autobusového dopravce z dotované dopravy.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20