Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Trolejbusy v Mariánských Lázních


Toto je starší verze článku z roku 2008, pro novější přejděte na článek Trolejbusy v Mariánských Lázních - 2020


Škoda 14 Tr ev.č. 45 (r. v. 1991)
Škoda 14 Tr ev.č. 45 (r. v. 1991) v městském nátěru na konečné linky 6 City service.
Foto Lukáš Vrobel, 19. listopadu 2002
 
V letech 1902 - 1952 byly v Mariánských Lázních v provozu úzkorozchodné tramvaje, jezdící na jediné lince od dnešního City service k nádraží. V roce 1952 vyjely místo tramvají trolejbusy. První trať vedla od nádraží polookružně přes lázeňskou čtvrť (v dodnes projížděné trase přes Kolonádu a Goethovo náměstí) zpět k nádraží. Trolejbusová vozovna u nádraží byla přestavěna z původní tramvajové. V roce 1953 došlo k předání odbočky Mírové náměstí - Lesní pramen, v roce 1960 byla otevřena trať do Úšovic na smyčku U Kovárny. O rok později byla úšovická trať prodloužena na konečnou u nového areálu Dopravního podniku, který nahradil původní vozovnu. Roku 1973 byla předána trať od Dopravního podniku k Antoníčkovu prameni. V roce 1980 byla otevřena trať od nádraží na Panská pole a v roce 1984 byl rozvoj sítě dokončen (nepočítáme-li přeložku u City service v roce 1996) předáním tratě z Chebské křižovatky do Velké Hleďsebe a Klimentova. Provoz k Lesnímu prameni byl v letech 1979 - 1986 a 1994 - 1995 přerušen a v roce 1996 definitivně ukončen. Trolejové vedení odpojené od provozní sítě je v úseku Mírové náměstí - Lesní pramen dosud zachováno, snesena však byla stopa na Hlavní třídě z Mírového náměstí ke Cristalu.
Škoda 24Tr ev. č. 52 (r. v. 2004)
Škoda 24Tr ev. č. 52 (r. v. 2004) na lince 5 u zastávky Centrum.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
V současné době zajišťuje dopravce Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o. provoz pěti trolejbusových linek označených čísly 3, 5, 6, 7 a 9. Linkové vedení je uvedeno v tabulce v článku Základní údaje o MHD » platné k roku 2008.
Nejčilejší provoz je na trolejbusových linkách číslo 3 a 5. Ve špičkách pracovních dnů jsou na nich zavedeny intervaly přibližně 12 minut (na lince 3 ráno pravidelné a odpoledne nepravidelné, na lince 5 pravidelné v části ranní a odpolední špičky), v sedle pravidelně 20 minut a mimo pracovní dny pravidelně 40 minut.
Trolejbusová linka 6 jezdí pouze ve špičkách pracovních dnů, a to v ranní špičce v rozsahu dvou až tří spojů za hodinu a v odpolední jednoho až dvou spojů za hodinu. V odpolední špičce zajíždí mimo trolejové vedení do zastávky Kaufland. Mimo špičky pracovních dnů jezdí v trase shodné s linkou 6 autobusová linka 16, jejíž provoz zajišťuje autobus přejíždějící i na linky 12, 13 a 14.
Linka 7 má v pracovní dny několik spojů v období cca od 8:30 do 22:30, v sobotu a neděli pouze dva spoje večer. V úseku Chebská - Panská pole resp. v opačném směru Husova - Chebská je tato linka vedena mimo trolejové vedení. Mimo troleje zajíždějí vybrané spoje také ke Kauflandu a v zimním období i na Kolibu.
Linka 9 má jen několik spojů ve špičkách pracovních dnů a jeden spoj mimo pracovní dny ráno.
Škoda 24Tr ev. č. 55 (r. v. 2006)
Škoda 24Tr ev. č. 55 (r. v. 2006) se obrací na výlukové konečné linky 5 Nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 5. dubna 2008
Autobusy byly vždy v městské dopravě druhořadé. Dnes je jedinou autobusovou linkou s intervaly odpovídajícími městskému provozu linka 13 do Hamrníků, která ale měla být koncem 80. let nahrazena rovněž trolejbusem. Kdyby se tak stalo, měly by Mariánské Lázně téměř 100% dopravy v elektrické trakci. Žádné jiné české město by se takovým podílem elektrické trakce chlubit nemohlo.
Dnes tomu tak sice není, ale přesto je třeba ocenit významný úspěch pro ekologicky šetrnou městskou dopravu, kterým se stalo zařazení pěti nových nízkopodlažních trolejbusů v říjnu 2006. Toto rozšíření vozového parku umožnilo zajistit vyjma mimořádných situací plně trolejbusový provoz na trolejbusových linkách, což nebylo v předchozích letech v Mariánských Lázních vůbec samozřejmostí.
Před podzimem 2006 nebylo možné pojem "trolejbusové linky" v Mariánských Lázních vykládat jako "linky, jejichž provoz je zajišťován trolejbusy". V případě linek 3, 5 a 9 by měla definice znít "linky, které jsou vedeny v celé délce pod trolejovým vedením a je možno zajistit jejich provoz plně trolejbusy". Na lince 6 byl však smíšený trolejbusovo-autobusový provoz nutný, její vybrané spoje totiž zajížděly od 1. srpna 2006 mimo trolejové vedení do zastávky Kaufland. Tyto spoje mohly být zajišťovány trolejbusem Škoda 24Tr s pomocným akumulátorem, který dopravce již vlastnil, pohon na akumulátor je však jen nouzový a pro pravidelný provoz nevhodný. "Trolejbusová" linka 6 byla tedy vlastně "linkou, jejíž vybrané spoje jsou vedeny v celé délce pod trolejovým vedení a je možné je obsluhovat trolejbusy".
Škoda 14 Tr ev.č. 48 (r. v. 1990)
Škoda 14 Tr ev.č. 48 (r. v. 1990) na lince 5 u zastávky Nádraží při cestě na Panská Pole. V říjnu 2006 byl vůz odstaven k odprodeji.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
Pravidelné vypravování autobusů na trolejbusové linky bylo pozůstatkem snah o likvidaci trolejbusového provozu, o které se začalo poprvé hovořit v polovině 90. let. Provoz byl postupně omezován, počet vozů snižován, údržba tratí zanedbávána a stále častěji vyjížděly na trolejbusové linky autobusy. S postupujícími roky bylo zřetelnější, že trolejbusový provoz spěje pomalu k okamžiku, kdy začnou pod trolejemi jezdit pouze autobusy.
Škoda 14Tr ev. č. 49 (r. v. 1990)
Škoda 14Tr ev. č. 49 (r. v. 1990) na lince 3 u zastávky Cristal.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
Za 50 let provozu se ve městě vystřídalo 50 trolejbusů (do dnešních dnů pak 57) a další zde byly díky blízkosti dnes již zrušeného výrobního závodu Škoda Ostrov zkoušeny. Provoz trolejbusů byl zahájen vozy Škoda 7Tr, po kterých byly dodávány typy Škoda 8Tr, 9Tr, 9TrHT a 14Tr. V letech 1996 - 2004 patřil provoz pouze vozům Škoda 14Tr. V roce 2001 zůstalo v provozu pouze šest trolejbusů, zatímco dříve bývalo ve stavu kolem 20 vozů.
Plán likvidace trolejbusového provozu však vzbudil velký odpor u obyvatel i návštěvníků města a nebyl proto proveden do konce.
V roce 2002 začal dopravce pomalu a skromně s obnovou trolejového vedení a nátěrů vozů. V tomto roce také městská doprava oslavila 100 let svého trvání. Při té příležitosti jezdily ulicemi historické autobusy a trolejbusy, například trolejbus Škoda 8Tr z muzea MHD v Praze, navíc byl do běžného provozu zařazen nízkopodlažní trolejbus Škoda 21TrACI, zapůjčený z Plzně. Bylo to poprvé, kdy bylo možno jet v Mariánských Lázních nízkopodlažním trolejbusem. Ale až v listopadu 2004 se konečně potvrdilo, že trolejbusový provoz v Mariánských Lázních už není existenčně ohrožen. Tehdy byl totiž předán první nízkopodlažní trolejbus typu Škoda 24Tr Irisbus ev. č. 51. Jedná se o prototyp tohoto typu trolejbusů, který vznikl v roce 2003 vestavěním elektrické výzbroje do karosérie autobusu Karosa-Renault CityBus 12M. Vůz je vybaven pomocným akumulátorovým pohonem a jezdí bílý s reklamními nápisy Škoda - Irisbus. V roce 2005 byl zařazen druhý trolejbus tohoto typu, ev. č. 52. Vůz bez akumulátoru byl původně určen pro Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, při přepravě po železnici byl však poškozen požárem a zákazník jej odmítl odebrat. Vůz jezdí v modro-žluto-bílém nátěru (modro-žlutý je firemní nátěr DSZO, bílé části byly vyměněny po požáru).
Škoda 24Tr ev. č. 51 (r. v. 2003)
Prototyp vozu Škoda 24Tr ev. č. 51 (r. v. 2003) na lince 5 v zastávce City service.
Foto Martin Janda, 17. ledna 2008
V říjnu 2006 bylo zařazeno pět nových nízkopodlažních trolejbusů Škoda 24Tr ev. č. 53 - 57, na rozdíl od vozů ev. č. 51 a 52 téhož typu již v karosérii Citelis. Tyto vozy jezdí v městském modro-bílo-žlutém nátěru. Tři z nich (ev. č. 53, 55 a 56) jsou vybaveny pomocným naftovým agregátem.
Dva z původních šesti zachovaných trolejbusů Škoda 14Tr byly v roce 2005 odprodány, takže s vozy Škoda 24Tr pak dopravce vlastnil opět šest trolejbusů. Čtyři 14Tr ev. č. 45, 48, 49 a 50 pocházejí z let 1990 - 1992. Vozy ev. č. 45 a 49 jezdí v městském nátěru, tvořeném barvami modrou, žlutou a bílou, ale v jiném uspořádání a odstínech, než "zlínská" 52. Vůz 48 je opatřen celovozovým reklamním nátěrem a vůz 50 zeleno-žluto-bílým nátěrem "Teherán". Po zařazení pěti vozů 24Tr byly v říjnu 2006 vozy 48 a 50 odstaveny k odprodeji, takže nasazováno je nadále devět trolejbusů, kterými je možno osm pořadí na trolejbusových linkách plně zabezpečit.
Škoda 24Tr ev. č. 52 (r. v. 2004)
Škoda 24Tr ev. č. 52 (r. v. 2004) klesá na lince 5 kolem Nových lázní od zastávky Goethovo náměstí k City service.
Foto Lukáš Vrobel, 15. srpna 2006
Plně trolejbusový provoz na trolejbusových linkách za normálních okolností se stal skutečností. Se změnami jízdních řádů od 10. prosince 2006 začaly trolejbusy jezdit i v úsecích mimo trolejové vedení na pomocný naftový agregát. Linka 6 zajíždí v odpolední špičce mezi zastávkami Chebská a Velká Hleďsebe, prádelna do zastávky Kaufland umístěné na parkovišti u tohoto obchodního centra. Nově je v provozu linka 7, která mimo trolejové vedení projíždí úsek Chebská - Třešňovka - Panská pole (resp. v opačném směru Husova - Třešňovka - Chebská) a její vybrané spoje navíc v tomto úseku zajíždějí i ke Kauflandu. V zimním období (od zimy 2007/2008) zajišťují vybrané spoje také obsluhu zastávky Koliba, kam zajíždějí mezi zastávkami Goethovo náměstí a City service. Ke Kolibě předtím tato linka jezdila již v létě 2007.
Novinkou se stala také autobusová linka 16 vedená ve shodné trase s trolejbusovou linkou 6, na niž byly převedeny spoje z trolejbusové linky 6 obsluhované z provozních důvodů pouze autobusem (jedná se o vůz přejíždějící na linky 12, 13 a 14).
Za zmínku stojí nasazení trolejbusu s pomocným naftovým agregátem (ev. č. 55) na autobusovou linku 11 23. června 2007 z důvodu využití všech autobusů pro dopravu na "Den s Policií ČR" na letiště Skláře.
Škoda 24Tr ev. č. 57 (r. v. 2006)
Škoda 24Tr ev. č. 57 (r. v. 2006) na lince 3 v zastávce Centrum.
Foto Martin Janda, 17. ledna 2008
Vozy Škoda 24Tr jsou vybaveny digitálními orientacemi. Na trolejbusech 14Tr je zajímavé umístění cedule s číslem a trasou linky na čele vozu mezi světly, nikoli těsně pod střechou jako v jiných městech. Je to kvůli tomu, že se vozy mezi linkami prohazují a výměna cedulí je takto snazší. (Umístění čísla linky pod oknem řidiče se uplatňuje i u tramvají v Mostě a Litvínově.)
Hlášení zastávek ani zobrazování jejich názvů na digitálních orientacích není zavedeno. Digitální orientace zobrazují pouze číslo linky, výchozí a konečnou zastávku.

Fotogalerie

Škoda 14Tr ev.č. 47 (r. v. 1990) přijíždí do zastávky Velká Hleďsebe, prádelna v listopadu 2002. V roce 2005 byl odprodán. L. Vrobel, 19. 11. 2002 Škoda 14Tr ev. č. 49 (r. v. 1990) na lince 3 v nástupní zastávce Antoníčkův pramen. L. Vrobel, 15. 8. 2006 Škoda 14Tr ev. č. 46 (r. v. 1991) odstavená s orientacemi linky 3 u zastávky Dopravní podnik v listopadu 2002. V roce 2005 byl vůz odprodán. L. Vrobel, 19. 11. 2002 Škoda 14 Tr ev.č. 50 (r. v. 1992) na konečné linky 5 Panská Pole. V říjnu 2006 byl vůz odstaven k odprodeji. L. Vrobel, 19. 11. 2002

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20