Jihlava - Doprava v letech 2002 - 2006

Současnou MHD již po mnoho let provozuje Dopravní podnik města Jihlavy a.s. V současnosti je provozováno 5 trolejbusových a 8 autobusových linek. Celková délka trolejbusových linek je 37 km, autobusových 69 km. Dopravní podnik disponuje zhruba 60-ti městskými vozidly.
Na začátek je třeba uvést, že trolejbusové linky jsou v Jihlavě označeny poněkud neobvykle písmeny (nepočítáme-li pražské metro, jsou písmeny označeny snad už jen linky městských autobusů v Berouně), zatímco autobusové linky jsou označeny klasicky číslicemi. I díky tomuto označení jsou Jihlavané (jak jsem měl možnost několikrát zaslechnout na zastávce) velmi dobře schopni rozlišit mezi trolejbusem a autobusem, což v ostatních, i „trolejbusových“ městech, není vždy pravidlem. Dnes jsou tedy provozovány linky s označením A, B, BI, C a E.
Trolejbus 14Tr vyjíždí ze zastávky v překrásné reklamě na jihlavskou ZOO
Trolejbus 14 Tr vyjíždí ze zastávky v krásné reklamě na jihlavskou ZOO.
Foto Miroslav Klas (30. 12. 2002)
Linka A je vedena v trase Dopravní podnik – Masarykovo náměstí – Hl. nádraží ČD v pravidelném intervalu 10/15/15 min. (špička/sedlo/víkend).
Linka B je okružní a jezdí po trase HL. nádraží ČD – Hotel Jihlava – Masarykovo náměstí – Dům zdraví (nemocnice) – Hl. nádraží ČD. Interval je 10/12/17 min.
Linka BI jede po stejné trase jako linka B, ale v opačném směru, intervaly jsou totožné.
Linka C je ze všech trolejbusových linek nejvytíženější. Jezdí v trase Hotel Jihlava – Masarykovo náměstí – Horní Kosov. Intervaly jsou 8 /12 a 17 min.
Linka E je vedena po trase (Dopravní podnik) – (Masarykovo náměstí) – Motorpal. Celá trasa linky ovšem není projížděna v době cca 13-18 hod.; v tomto čase jedou všechny spoje od Motorpalu jen do zastávky U Tesly (nedaleko centra), poté se blokově otáčejí a jedou zpět. Intervaly jsou poměrně nepravidelné, protože linka slouží v podstatě k návozu o odvozu zaměstnanců Motorpalu, pohybují se kolem 15 – 40 minut. O víkendech jezdí linka E v celé trase v intervalu 45 (dopoledne) a 30 (odpoledne) min.
Do roku 1992 byly v provozu i okružní linky D a DI, které projížděly stejnou trasu jako „béčkové“ linky, ale nezajížděly k nádraží. Byly ukončeny na Vrchlického ulici v zastávce Dům zdraví (dodnes zde existuje druhá stopa, která sloužila k předjíždění čekajících trolejbusů).
Čilý předsilvestrovský ruch na Masarykově náměstí
Čilý předsilvestrovský ruch na Masarykově náměstí.
Foto Miroslav Klas (30. 12. 2002)
Autobusové linky jsou označeny 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 a 36. Tato nelogicky vypadající číselná řada má svůj jednoduchý důvod. Dříve končily všechny autobusové linky na centrální zastávce na Masarykově náměstí. Z různých důvodů však nebylo příliš žádoucí, aby se autobusy otáčely a odstavovaly přímo v historickém centru, alespoň ne v takové míře (co na tom, že hned vedle točny je velké parkoviště – pro osobní automobily patrně platí jiná pravidla hry). Proto bylo přikročeno ke spojení tras linek 1 a 2, a zároveň 3 a 6. do nově vzniklých linek 12 a 36. I když číslovaných autobusových linek je 8, linek v pravém slova smyslu je jen 5, neboť linky 8 – 10 jsou pouze posilové (v jiných městech se toto většinou označuje jako posilové nebo zvláštní spoje).
Linka č.4 jezdí po trase Masarykovo náměstí – (Henčov) – Heroltice. Interval je nepravidelný, kolísá mezi 25-35 minutami, v sedle je hodinový, o víkendu jezdí jen jednotlivé spoje.
Linka 5 je vedena v trase Zborná – Masarykovo náměstí – Znojemská. Intervaly jsou podobné jako u linky č. 4. Některé spoje jezdí jenom v trase Zborná – Masarykovo náměstí.
Linka 7 má trasu Popice – (Vysoká) – Masarykovo náměstí. Linka 7 má více spojů v sobotu a neděli než v pracovní dny - je to dané provozem mimoměstských linek Icomu (navíc Popice jsou obsluhovány vždy jedním směrem takže se jedná vlastně o linku okružní)
Linka 12 jezdí v trase Antonínův Důl – Masarykovo náměstí – Velký Beranov. Interval je cca 20 -  40 min. v sedle 30 min. O víkendu 50 min. V sobotu a neděli v úseku Masarykovo nám. - Malý Beranov -  Velký Beranov jen každý druhý spoj; t.j. Antonínův Důl - Masarykovo nám. int. 25 min.; do Beranova 50 min.
Linka 36 má trasu BOSCH Diesel – Masarykovo náměstí – Horní Kosov (společná konečná s trolejbusovou linkou C, ale přijíždí z opačného směru). Ve špičkách má interval cca 10-25 min., v sedle 30 min., o víkendech kolísá mezi 20-50 min. Některé spoje (z obou směrů) jsou ukončeny na Masarykově náměstí. V úseku Masarykovo nám.-Bosch jezdí dle začátků směn u "Boše".
Linka 8 má trasu Hybrálec – Masarykovo náměstí a dva páry spojů v pracovní dny. V trase linky 8 jezdí linka Icomu, která není součástí MHD (má však spojů trochu více)
Linka 9 má trasu Hosov – Masarykovo náměstí a pouze jeden pár spojů v pracovních dnech, který doplňuje chybějící kapacitu autobusů Icomu.
Linka 10 je vedena z Kosova (nezaměňovat s Horním Kosovem; toto je obec na opačné straně města) na Masarykovo náměstí a má tři páry spojů, opět pouze v pracovní dny.
Dopravní ruch na Masarykově náměstí má velkoměstský charakter
Dopravní ruch na Masarykově náměstí má velkoměstský charakter.
Foto Miroslav Klas (30. 12. 2002)
Co se týče vozového parku, ten je tvořen zhruba stejným počtem trolejbusů a autobusů (kolem 30 vozidel od každé trakce), vypravenost autobusů je ale o něco nižší než trolejbusů. Všechny vozy jsou vypravovány na linky z jediné vozovny na Brtnické ulici v jižní části města. Vozový park je tvořen výhradně vozy české výroby. Trolejbusům dominuje typ Škoda 14Tr, který doplňuje několik nízkopodlažních Š 21Tr a nejnověji Š 24Tr, jež jsou zároveň nejmodernějšími vozidly MHD. Část „čtrnáctek“ je modernizována na standard 14TrM, nemají však instalováno vnitřní BUSE a většina modernizovaných vozů si též ponechala původní typ sedadel. Dle mého pozorování nosí zhruba polovina trolejbusů celovozové reklamy, ostatní jezdí v městském červeno-bílo-šedivém zbarvení, několik vozů si dosud ponechalo unifikovaný červeno-bílý (či spíše krémový) nátěr. Autobusová „flotila“ je tvořena Karosami a nízkopodlažními Citelisy, dodanými ve stejné době jako 24Tr. Většina autobusů má unifikovaný červeno-bílý nátěr, některé jsou opatřeny celovozovými reklamami. Nízkopodlažní vozy jsou zřejmě do provozu nasazovány náhodně, neboť v jízdních řádech nejsou vyznačeny bezbariérové spoje. V Jihlavské MHD nebyly nikdy provozovány článkové vozy, pouze v 80. a na začátku 90. let měl DP ve stavu tři, dnes již legendární „čabajky“, nebo-li kloubové Ikarusy 280. Traduje se, že však jezdily jen jako posily a nikdy nebyly nasazovány na pravidelné linky. To však není plná pravda. Ikarusy jezdily sice jen ve špičkách, ale na normálních linkách. Dokonce kvůli chybějícímu výkonu měly přidáno jedno kolo na trolejbusovém "B" či "BI" (vykrytí trolejbusových přestávek).
Naprostá většina zastávek v Jihlavě je na znamení
Naprostá většina zastávek v Jihlavě je na znamení.
Foto Roman Bezemek (01. 04. 2002)
Zastávky, upřímně řečeno, nebývaly příliš dobrou vizitkou města. Označníky byly často vlivem stáří, povětrnosti či různých „slabomyslných individuí“ oprýskané, různě „orezlé“, polovyvrácené a s otrhanými jízdními řády, valná část zastávek neměla ani přístřešek, zato byly však v podstatě všechny doplněny o lavičky. V poslední době ale existuje snaha tento nedostatek odstranit, zastávky se postupně upravují, vybavují novými vkusnými přístřešky a novým typem označníků. Na některých významných zastávkách jsou také instalovány automaty na prodej jízdenek, mnohde ale nejsou umístěny přímo na zastávce, a tak se člověk musí trochu porozhlédnout po okolí. Jízdní řády jsou svým provedením jednoduché, ale o to přehlednější. Krom časů odjezdů obsahují vlastně už jen seznam nácestných zastávek, údaj o provozovateli a lince. Ještě je nutné říci, že drtivá většina zastávek je na znamení, osobně si však myslím že u takových zastávek jako třeba Autobusové nádraží, Dům zdraví či Dům kultury je to skoro zbytečné.
Už zase skáču přes kaluže aneb nástup do trolejbusu ve Starých Horách (Bosch)
Už zase skáču přes kaluže, aneb nástup do trolejbusu ve Starých Horách(Bosch).
Foto Miroslav Klas (30. 12. 2002)
Základní tarif je přestupný, jízdné činí 10,- Kč / 5,- Kč platnost 60 min-vnitřní pásmo, 13,-Kč / 6,-Kč - platnost 60 min.pro vnější pásmo. Je však možné si zakoupit jednodenní přestupní jízdenku. Cenově (24,- nebo 28,- Kč) je v tomto případě rozlišeno, jedná-li se o jízdenku pro vnitřní či vnější pásmo (vnitřní zahrnuje katastrální území města, vnější pásmo jsou na katastrech Malý/Velký Beranov, Hybrálec). Krom toho samozřejmě existuje široká nabídka časových jízdenek pro stálé cestující. Jízdenky je možné zakoupit na obvyklých předprodejních místech, v automatech nebo přímo u řidiče (pouze nepřestupní jízdenky a s přirážkou + 2,- Kč). Do vozů je umožněn nástup všemi dveřmi, předními ale nastupují jen ti, kteří si hodlají zakoupit jízdenku u řidiče. Pro označování jízdenek se používají elektronické označovače.
Co se týče budoucnosti trolejbusové dopravy ve městě, probíhají v současné době stavební práce na prodloužení Vrchlického ulice až do čtvrti Horní Kosov (v souladu s pokračující výstavbou obchvatu města). Po této ulici by také měla být prodloužena trolejbusová trať a v Horním Kosově napojena na stávající trať linky C, čímž vznikne třetí „trolejbusový okruh“. Po mnoho let je také plánována trať do Bedřichova (případně až do průmyslové zóny), tedy v trase nejvytíženějších autobusových linek 12 a 36. Vzhledem k vysokým finančním nárokům na stavbu této několik kilometrů dlouhé tratě se však s její realizací v blízké době nepočítá.
Za více něž padesát let provozu trolejbusy s Jihlavou doslova srostly, a jen málokdo si ji dnes bez nich dokáže představit. S trochou nadsázky je dokonce možno říci, že se trolejbus stal společně se všudypřítomným „jihlavským ježkem“ jakýmsi symbolem města a Jihlava je tak jedním z našich nejtypičtějších „trolejbusových měst“. Dnes trolejbusy obsluhují (až na Bedřichov) všechny základní přepravní tahy ve městě a autobusy jsou opravdovým doplňkem zajišťujícím spojení do příměstských částí. Věřme tedy, že si trolejbusy svou vysokou úroveň a postavení v dopravě i nadále zachovají a v budoucnu své pozice ještě více posílí.
Trolejbus Škoda 24Tr vyjždí z Náměstí Svobody
Trolejbus Škoda 24Tr vyjždí z Náměstí Svobody.
Foto Roman Bezemek (01. 04. 2006)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20