Jáchymov

Město

Náměstí Republiky v Jáchymově
Náměstí Republiky v Jáchymově.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Město Jáchymov leží v západních Čechách na území Karlovarského kraje, okresu Karlovy Vary, v Krušných horách v nadmořské výšce 560 - 750 metrů nad mořem. V současné době má přibližně 3 200 obyvatel. Jáchymov byl založen v roce 1516 u nalezišť stříbra. Težbu stříbra nahradila od poloviny 19. století těžba uranové rudy, ukončená v roce 1964. V roce 1906 byly v Jáchymově založeny první lázně s radioaktivními prameny na světě a významným lázeňským a rekreačním střediskem je město dodnes. V historickém centru města je zachováno několik stavebních památek, mnoho staveb je však vlivem nešťastného rozprodeje v 90. letech a nedostatku peněz na údržbu v dezolátním stavu. Vyhlášení historického jádra města městskou památkovou zónou v roce 1992 tomuto neutěšenému vývoji nezabránilo.
Mercedes-Benz O 309 RZ 2P1 7666
Mercedes-Benz O 309 RZ 2P1 7666 na konečné Fibichova.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007

Silniční doprava

Ikarus - Avia 553 RZ 1K3 3868
Ikarus - Avia 553 RZ 1K3 3868 na konečné Radnice pod smyčkou zkušební trolejbusové tratě Škody Ostrov.
Foto Michal Kliský, 14. července 2005
Jáchymovem prochází jediná významná pozemní komunikace, a to silnice 1. třídy číslo I/25 Ostrov (napojení na I/13) - Jáchymov - Boží Dar (státní hranice s Německem).
Nejvýznamnějším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy v Jáchymově je Dopravní podnik Karlovy Vary, a.s., který zajišťuje zejména důležité spojení se sousedním Ostrovem a krajským městem Karlovými Vary. Ještě nedávno k této relaci patřily kloubové autobusy Ikarus 280.08 a 280.10 "čabajky", z nichž poslední byl nasazen na počátku roku 2006. Dnes jsou kromě autobusů běžné délky nasazovány patnáctimetrové třínápravové vozy Karosa Ares 15M a kloubový autobus Karosa C 943.
Provoz dalších dopravců - Anexia s.r.o. (Rakovník) a Autobusy Karlovy Vary, a.s. - je rekreačního charakteru a nevelkého rozsahu.
Autobusy Karosa Ares 15M a Karosa C 954 Dopravního podniku Karlovy Vary
Autobusy Karosa Ares 15M a Karosa C 954 Dopravního podniku Karlovy Vary na regionálních linkách v zastávce Jáchymov, radnice.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Ačkoli v současnosti zajišťují veřejnou hromadnou dopravu v Jáchymově pouze autobusy, v minulosti jezdily na území města i trolejbusy a vlaky. Trolejbusy zde však nikdy nevozily cestující. Do Jáchymova totiž vedla z areálu společnosti Škoda Ostrov v Ostrově - Horním Žďáru 6,1 km dlouhá zkušební trolejbusová trať, která byla postavena v roce 1963 pro zkušební jízdy nově vyrobených trolejbusů a ověřování dalších vývojových typů. Členitý profil tratě se stoupáním až 12% umožňoval dostatečné ověření vlastností vozidel. V Jáchymově byla na trati dvě obratiště - koncová smyčka u radnice a mezilehlá u paláce Radium (lázně).
Karosa C943 DP Karlovy Vary KVL 94-58 (ev. č. 113)
Kloubový autobus Karosa C943 DP Karlovy Vary KVL 94-58 (ev. č. 113) na konečné linky do Karlových Varů Jáchymov, radnice. Dobře je patrná ještě existující smyčka zkušební trolejbusové tratě.
Foto Michal Kliský, 14. července 2005
V červenci 2004 byla výroba trolejbusů ve Škodě Ostrov zastavena a nadále se zde vyrábějí pouze náhradní díly na starší typy vozidel. Zkušební trať byla od té doby bez provozu a bez údržby. V létě 2006 byly troleje sneseny, sloupy trakčního vedení byly v souvislém úseku odstraněny pouze v části trasy mezi Horním Žďárem a Jáchymovem, na území Ostrova - Horního Žďáru a Jáchymova je jich většina zachována.
Sloupy trakčního vedení zkušební trolejbusové tratě Škody Ostrov
Sloupy trakčního vedení zkušební trolejbusové tratě Škody Ostrov na třídě Dukelských hrdinů. Troleje byly sneseny v létě 2006.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Několikrát existovaly snahy o zavedení osobní dopravy na zkušební trati, a to buď při jejím prodloužení pouze z Horního Žďáru dále do zástavby Ostrova, nebo až do Karlových Varů s napojením na plánovaný karlovarský trolejbusový provoz. Ani k jedné variantě ale nikdy nedošlo.

Železniční doprava

Železnice obsluhovala Jáchymov v letech 1896 - 1957. Místní dráha Ostrov - Jáchymov musela v roce 1957 ustoupit rozšiřování silnice a jejím pozůstatkem je dnes již nepoužívaná vlečka ze železniční stanice Ostrov na Ohří do spodní části areálu Škoda v Dolním Žďáru. Železniční stanice v Jáchymově ležela v blízkosti Dvořákovy ulice a do současnosti po ní nezbyla žádná památka.

Městská hromadná doprava

Ikarus - Avia 553 1K3 3868
Ikarus - Avia 553 1K3 3868 odstavený u opuštěného Hornického domu na náměstí Republiky.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Město Jáchymov je dost malé na to, aby se dalo předpokládat, že zde funguje provoz městské hromadné dopravy. MHD zde však skutečně jezdí, a to od úterý 3. května 2005.
Městská doprava měla původně vyjet do jáchymovských ulic už v neděli 1. května, z administrativních důvodů byl však provoz zahájen až o dva dny později. Tehdy vyjel poprvé autobus na trasu od radnice kolem školy do Fibichovy ulice, po které bylo vedeno šest spojů denně každým směrem. Již první den provozu využilo služeb městské dopravy 467 cestujících, z toho 325 dětí. Ty tvoří většinu cestujících dosud.
Vyřazený Chavdar C-51
Vyřazený Chavdar C-51, který sloužil v MHD Jáchymov před zakoupením vozu Mercedes-Benz O 309, v provozovně Služeb Jáchymov ve Dvořákově ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Městská linka je označena licenčním číslem 426 003. Její trasa (se všemi zastávkami, bez vyznačení variant trasy jednotlivých spojů) je uvedena v následující tabulce.

426 003

Radnice - Slovany, DPS - Střed - Škola (zpět) - Žižkova rozc. - Škola (tam) - Střed - Slovany, DPS - Střed - Pošta (tam) - Curie - Pošta (zpět) - Kulturní dům (zpět) - Pod Panorámou (zpět) - Fibichova

Mercedes-Benz O 309 2P1 7666
Mercedes-Benz O 309 2P1 7666 v současném laku na lince MHD u zastávky Střed.
Foto Michal Vrobel, 14. září 2007
Provoz linky zajišťují Služby Jáchymov, s. r. o., které od 1. 1. 2009 nahradily původního provozovatele Jaroslava Doležala s bydlištěm v Mincovní ulici 636, Jáchymov (ten nyní u Služeb pracuje jako řidič MHD). Podle jízdního řádu platného do 31. 12. 2008 je vedeno v každém směru v pracovní dny 7 spojů. Provoz je zajišťován celotýdenně v době od 5:35 do 20:01 hodin v nepravidelných intervalech. Zajímavé je, že pouze poslední večerní pár spojů je v provozu celotýdenně, spoje přes den jezdí jen v pracovní dny. Tři páry spojů přes den jsou v provozu jen ve dnech školní výuky, poslední večerní pár spojů nejezdí o Vánocích a na Silvestra.
Setkání vozu Mercedes-Benz O 309 2P1 7666 na lince MHD s Karosou Ares 15M 1K9 1938 (ev. č. 133) Dopravního podniku Karlovy Vary
Setkání vozu Mercedes-Benz O 309 2P1 7666 na lince MHD s Karosou Ares 15M 1K9 1938 (ev. č. 133) Dopravního podniku Karlovy Vary linky Jáchymov - Karlovy Vary na konečné Radnice.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Pouze dva spoje v každém směru projíždějí celou složitou trasu linky, ve které hned třikrát obsluhují zastávku Střed. Některé spoje zajíždějí do zastávky Slovany, DPS (domov s pečovatelskou službou) pouze jednou místo dvakrát, jiné vůbec. Jiné spoje nezajíždějí ke škole.
Maximální délka spoje činí ve směru na Fibichovu 5,8 km, ve směru opačném 5,9 km. Nejdelší jízdní doba je 32 minut.
Ikarus - Avia 553 1K3 3868
Ikarus - Avia 553 1K3 3868 odstavený u opuštěného Hornického domu na náměstí Republiky.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Městská doprava je dotována městem Jáchymov. Jízdenka pro jednu jízdu stojí 5,- Kč, zlevněná pro děti od 6 do 15 let 3,- Kč, děti do 6 let se přepravují zdarma. Jízdenky byly dříve vydávány ze strojku Setright (v únoru 2007 byly z důvodu odcizení tohoto strojku dočasně nahrazeny paragony). Nyní se používá mobilní registrační pokladna značky Elcom. Po zahájení provozu bylo možno v autobuse zakoupit i týdenní a měsíční jízdenky, později bylo nutné hradit každou jízdu zvlášť. Nyní se využívají tzv. bodové karty, což jsou vlastně předplatní jízdenky pro určitý počet jízd (např. 20).
Zajímavou službou pro cestující je prodej občerstvení (limonády a sušenek) řidičem autobusu.
Mercedes-Benz O 309 2P1 7666 a vyřazený Chavdar C-51
Mercedes-Benz O 309 2P1 7666 a vyřazený Chavdar C-51 v provozovně Služeb Jáchymov ve Dvořákově ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Provoz je zajišťován autobusem Ford Tranzit> z roku 1996 (ex Léčebné lázně Jáchymov - ty mimochodem poskytovaly záložní autobus ještě v dobách provozu MHD pod dopravcem Jaroslavem Doležalem v případě nepojízdnosti kmenového vozu), který vystřídal starší vůz Mercedes-Benz O309 registrační značky 2P1 7666 vyrobeným v roce 1986. Tento vůz měl šestnáct pevných sedadel pro cestující, sedmnácté sedadlo bylo sklápěcí vedle řidiče. Vyklápěcí dveře umístěné za přední nápravou se ovládaly ručně. Řidič měl také vlastní dveře za přední nápravou na levém boku vozu, otevíratelná byla také dvoukřídlá záď vozu, jejíž otevírání však nemělo vzhledem k umístění sedadel hned za dveřmi smysl. Autobus byl vybaven klimatizací, od léta 2007 jezdil ve žlutém nátěru s tmavě modrým pruhem kolem oken a červeným pruhem na čele vozu mezi blinkry, ve kterém byl umístěn žlutý nápis "MHD". Na zádi byl tentýž nápis uveden ve větším provedení na levém skle dveří.
Před přelakováním jezdil autobus bílý, spodní část a okolí oken byly tmavě modré, v úrovni pod klikami dveří byl po celém obvodu veden červený pruh, na čele doplněný žlutým nápisem "MHD".
Mercedes-Benz O 309 2P1 7666
Mercedes-Benz O 309 2P1 7666 na konečné Radnice.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Záložním autobusem městské hromadné dopravy byl Ikarus - Avia 553 RZ 1K3 3868 vyrobený v roce 1980. Měl 19 míst k sezení a byl vybaven jedinými jednokřídlými dveřmi za přední nápravou na pravém boku ovládanými pneumaticky ze stanoviště řidiče. Vůz byl bílý s černými nárazníky a černými a červenými proužky pod prvním předním oknem a na zádi, na čele i zádi označený žlutými nápisy "MHD Jáchymov".
Jízdenky MHD Jáchymov
Jízdenky MHD Jáchymov vydané v únoru 2007 - vlevo jízdenka ze strojku Setright, vpravo paragon vydaný z důvodu odcizení tohoto strojku.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Před zařazením vozu Mercedes-Benz O 309 na podzim 2006 byl druhým autobusem jáchymovské MHD Chavdar C-51 bulharské výroby z roku 1988. Stejně jako Ikarus - Avia byl určen pro 19 sedících cestujících a vstupovalo se do něj jednokřídlými ručně ovládanými dveřmi na pravém boku za přední nápravou. Vůz byl tmavě modře natřen, na čele a zádi doplněn bílými svislými pruhy, žlutým nápisem "MHD Jáchymov" označený jen na čelním skle, ale zato doplněný výraznými označeními dopravce a reklamními samolepkami uhelných skladů.
Linka je označena cedulí s nápisem "MHD 1" a názvem konečné za čelním sklem. Autobusy jsou parkovány na jáchymovském náměstí Republiky nebo v areálu Služeb Jáchymov ve Dvořákově ulici.
Nutno říci, že zejména pro školní spoje je kapacita v současnosti využívaného Transitu nedostatečná a proto se uvažuje o nákupu dalšího vozu s kapacitou cca 25 míst. Tím by se Transit stal záložním vozidlem a zároveň by bylo možné rozšířit služby v oblasti nepravidelné dopravy.
Čekárna zastávky Radnice
Čekárna zastávky Radnice s označníky MHD a ostatních linek.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Zastávky MHD jsou osazeny označníky s kulatou šedivou tyčí a hrantým terčem s nakresleným autobusem neurčitého typu. Jízdní řády jsou umístěny pod plastovou deskou v níže upevněné zakulacené skříni. Nad jízdními řády je umístěna cedulka s nápisem "MHD Jáchymov" a názvem zastávky. Plastová deska je však na mnoha zastávkách poškozena nebo znečištěna, takže jízdní řády nejsou v úplnosti čitelné. Pokud využívají zastávku současně další autobusové linky, mají samostatný označník nebo dva samostatné označníky (jeden pro Dopravní podnik Karlovy Vary a druhý pro ostatní dopravce).
Jízdní řády městské linky jsou stejného provedení jako u regionální dopravy, tzn. s uvedením odjezdů ze všech zastávek, mezi licenčním číslem linky a trasou je však uvedeno "MHD 1 Jáchymov". Aktuální zastávka není podtržena ani jinak zviditelněna.
Jízdní řád
Jízdní řád linky MHD.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Provoz městské hromadné dopravy byl zaveden z iniciativy dopravce Jaroslava Doležala, který před zahájením jejího provozu autodopravu neprovozoval a byl řidičem ČSAD (Autobusy) Karlovy Vary. Poté začal zajišťovat kromě linky MHD pouze víkendové přepravy dětí na plavání. Městská doprava si velmi rychle získala cestující. V současné době je přepraveno kolem 2000 osob za měsíc. Kapacita autobusů na nejvytíženějších spojích nedostačuje a běžně jsou v nich přepravováni i stojící cestující - spoje používané školními dětmi vezou někdy až 40 osob!
Ikarus - Avia 553 1K3 3868
Ikarus - Avia 553 1K3 3868 na konečné Radnice.
Foto Michal Kliský, 14. července 2005
Po úspěšném uvedení do provozu první linky se uvažovalo o zřízení dalších linek, které by sloužily zejména lázeňským hostům (jistou přípravu k tomu můžeme vidět v označení linky "MHD 1" v jízdních řádech a na vozech). Obměnou vedení města byl však další rozvoj zastaven a naopak začal tvrdý boj o dotace. Dokonce hrozilo zastavení provozu městské linky od 1. července 2007.. Nakonec dotace navýšeny byly a provoz tak neskončil. Zrušení provozu MHD by se vzhledem k vytíženosti linky setkalo s protesty obyvatel, a zároveň by zanikl jeden z nejzajímavějších provozů městské hromadné dopravy v ČR.
Interiér vozu Mercedes-Benz O 309 2P1 7666
Interiér vozu Mercedes-Benz O 309 2P1 7666.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Stanoviště řidiče vozu Mercedes-Benz O 309 2P1 7666
Stanoviště řidiče vozu Mercedes-Benz O 309 2P1 7666.
Foto Lukáš Vrobel, 15. února 2007
Bodová karta MHD Jáchymov.
Bodová karta MHD Jáchymov.
Foto Jaroslav Doležal
Nová pokladna pro prodej jízdenek MHD Jáchymov.
Nová pokladna pro prodej jízdenek MHD Jáchymov.
Foto Jaroslav Doležal

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20