Jablonec nad Nisou

Město

Kostel na Horním náměstí
Jednou z nejvýznamnějších stavebních památek Jablonce nad Nisou je cihlový římskokatolický kostel na Horním náměstí postavený v letech 1930 - 1931.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Město Jablonec nad Nisou leží v Libereckém kraji pod Jizerskými horami na soutoku Lužické a Bílé Nisy. V současné době má 46 000 obyvatel. Jablonec nad Nisou je známý tradiční výrobou bižuterie a sídlí zde také naše jediná mincovna.
V roce 1849 získal kvalitní silniční spojení v podobě tzv. Krkonošské silnice, která spojovala Liberec a Trutnov. Městem se stal v roce 1866 - v té době měl již 6 000 obyvatel (dvojnásobek počtu z první třetiny 19. století) a obchodní spojení se všemi světadíly. Roku 1872 vznikla v Brandlu plynárna (což připomíná i název jedné z výhyben meziměstské tramvaje do Liberce) a později i elektrárna. Železnice se Jablonečtí dočkali v roce 1886. Vzhledem ke svému umístění měl Jablonec i velmi silnou německou populaci, což se ale změnilo díky jejímu odsunu po 2. světové válce, který znamenal odchod asi 40 000 lidí. V 60. letech byla bytová otázka ve městě řešena, stejně jako jinde u nás, výstavbou sídlišť. V roce 1993 ve městě vznikla mincovna. Město a jeho okolí se může pochlubit malebnou přírodou plnou bohatých lesů, která přímo láká k pěším túrám, cykloturistice nebo zimním sportům (a o sníh tady v zimě rozhodně nouze není).

Silniční doprava

Autobusové nádraží
Autobusové nádraží v Jablonci nad Nisou.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Jabloncem nad Nisou prochází dvě silnice 1. třídy. První z nich má číslo 14 a vede po trase Liberec - Jablonec nad Nisou - Tanvald - Trutnov - Náchod - Rychnov nad Kněžnou - Ústí nad Orlicí - Česká Třebová. Druhá je označena číslem 65 a spojuje město na křižovatce Rádelský Mlýn se silnicí 35 do Turnova a dále ve směru Hradec Králové nebo Praha.
Naprostou většinu regionální a dálkové autobusové dopravy provozuje dopravce ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. Dalšími dopravci jsou např. ČSAD Liberec, a.s. a ČSAD Semily, a.s.
Na spojení s Prahou si místní dominantní dopravní společnost konkuruje s kladenským dopravcem Lukáš Pech - Eurocar, předtím se o podobnou věc nepříliš úspěšně pokoušel pražský dopravce Hotliner (do 31. srpna 2006).

Železniční doprava

Míjení motorových vozů řady 810 v ŽST Jablonec nad Nisou
Míjení motorových vozů řady 810 v ŽST Jablonec nad Nisou.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Jedinou železniční tratí procházející Jabloncem nad Nisou je číslo 036 Liberec - Jablonec nad Nisou - Smržovka - Tanvald - Harrachov, která je jednokolejná a neelektrifikovaná a jsou po ní vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky. Železniční stanice leží sice v zástavbě, ne však přímo v centru města. Vedena je k ní pouze linka MHD číslo 18, která jezdí jen ve špičce dnů školního vyučování v intervalu 40 minut. Na území Jablonce nad Nisou se nachází ještě železniční zastávky Jablonec nad Nisou dolní nádraží, Jablonec nad Nisou zastávka, Nová Ves nad Nisou a Jablonecké Paseky. Zastávka Proseč nad Nisou, která je pojmenovaná po jablonecké městské části, leží již těsně na území sousedního Liberce (hranici zde tvoří řeka Lužická Nisa).

Tramvajová doprava (v současné době není tarifně součástí MHD)

Souprava libereckých tramvají na konečné v Jablonci nad Nisou
Souprava libereckých tramvají T3m v čele s vozem ev. č. 55 (r. v. 1982) na konečné v Jablonci nad Nisou. Tramvaje nejsou součástí jablonecké MHD.
Foto Lukáš Vrobel, 23. 7. 2002
Počátky městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou se datují do roku 1900, kdy byla zprovozněna první tramvajová trať z centra města do Rychnova k železničnímu nádraží. Tramvajový provoz se dále rozvíjel a po 2. světové válce se začalo dokonce pracovat na jeho propojení s provozem v sousedním Liberci. Oba systémy měly shodný úzký rozchod 1000 mm. První úsek meziměstské tratě z Jablonce do Vratislavic byl otevřen v roce 1953, zbytek tratě do Liberce v roce 1955. Meziměstskou linku 11 vypravoval jablonecký dopravní podnik společně s libereckým.
Autobusy MHD v zastávce Kamenná (centrum)
Autobusy MHD v zastávce Kamenná (centrum) - zleva Karosa-Renault CityBus 12M JNI 36-42 ev. č. 103 (r. v. 2002) na lince 12 a JNA 10-84 ev. č. 106 (r. v. 2000) na lince 4, SOR B 9.5 JNA 11-68 ev. č. 51 (r. v. 2001) na lince 13 a Karosa B 932 JN 87-29 ev. č. 80 (r. v. 1998) na lince 1.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Od roku 1959 byl tramvajový provoz v Jablonci nad Nisou omezován a tratě rušeny. Dopravu postupně přebíraly autobusy. Poslední městská trať do Janova nad Nisou byla zrušena v roce 1965. Od té doby lze provoz pokládat za zrušený - oficiálně byl zrušen až v roce 1970, kdy byly zdejší tramvaje předány do Liberce. Vozovna byla zrušena o rok později. V roce 1972 zanikla i bloková smyčka meziměstské tratě skrz centrum města a tramvaje liberecké linky 11 se tak obracejí na smyčce v Pasířské ulici ještě před vjezdem do centra, nedaleko autobusové zastávky Lázně.
Autobusy v garážích MHD v Pražské ulici
Autobusy SOR B 9.5 zleva 1L8 8037 ev. č. 53 (r. v. 2004), 2L0 5802 ev. č. 54 (r. v. 2004) a 1L8 0449 ev. č. 52 (r. v. 2003) v garážích MHD v Pražské ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Dopravní podnik města Jablonce nad Nisou provozoval pouze autobusovou dopravu až do 31. prosince 1980. Od 1. ledna 1981 byla společnost začleněna pod tehdejší severočeský krajský národní podnik ČSAD Ústí nad Labem.
V roce 1990 se jablonecký dopravní závod ČSAD oddělil a nadále funguje samostatně.
Vlivem historického vývoje (popsaného rozsáhleji na samostatné stránce) do Jablonce nad Nisou v současné době jezdí tramvaje, které však provozuje Dopravní podnik města Liberce, a.s. a nejsou součástí jablonecké MHD. Mají odlišný tarif i přepravní podmínky a autobusové linky jablonecké MHD na ně nenavazují (i když přestup je díky blízkosti zastávek Lázně a Liberecká snadný). Cestujícím by pomohlo zřízení společného integrovaného dopravního systému Liberce a Jablonce nad Nisou, kam by spadal celý systém MHD obou měst a příměstská doprava. Jablonecké autobusové linky by v takovém případě musely být přečíslovány do společné řady s autobusy MHD Liberec.
V budoucnosti by měla být meziměstská tramvajová trať z Liberce do Jablonce nad Nisou přestavěna na dvoukolejnou a normálně rozchodnou. Po této přestavbě má být trať částečně vedena po železnici a v Jablonci nad Nisou prodloužena dále do města.

Městská hromadná doprava - současný provoz

Karosa B 731 ev. č. 101 (r. v. 1988)
Dnes již vyřazená Karosa B 731 ev. č. 101 (r. v. 1988) na lince 14 v zastávce Lázně.
Foto Lukáš Vrobel, 30. 12. 2004
Dnešní název provozovatele MHD zní ČSAD Jablonec nad Nisou a.s. Akciová společnost vzniklá ze státního podniku v roce 1992 sídlí na adrese Pražská 1458/14, Jablonec nad Nisou.
Provoz městské hromadné dopravy v Jablonci nad Nisou je v současnosti zajišťován 17 denními a jednou noční autobusovou linkou. Denní linky jsou označeny čísly 1 - 6, 8 - 10, 12 - 18 a Š1 - Š3 (školní linky), noční linka má označení N1.
Karosy B 932E vyjíždějí ze zastávky Mírové náměstí (kino Radnice)
Karosy B 932E JNA 06-84 ev. č. 84 na lince 12 a JNA 06-81 ev. č. 81 na lince 1 (obě r. v. 1999) vyjíždějí ze zastávky Mírové náměstí (kino Radnice).
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Nejčilejší provoz je ve špičkách pracovních dnů na linkách číslo 2 (Kamenná, centrum - Paseky, ELP) a 12 (Žižkův vrch - Kamenná, centrum - Rýnovice průmyslová zóna), které mají v tomto období interval 15 minut, v sedle v případě linky 2 60 minut a u linky 12 30 minut. O víkendu ani jedna z nich nejezdí. V pravidelném intervalu 30 minut jezdí ve špičkách linky 1, 10, 13 a 14, linka 18 má pravidelný interval 40 minut (nejezdí o prázdninách) a linka 16 60 minut. Na ostatních linkách jsou intervaly nepravidelné a jedou na nich maximálně dva, velmi výjimečně i tři spoje za hodinu. V sedle je provoz podstatně slabší. O víkendu jsou v provozu pouze některé linky, často však ve velmi omezeném rozsahu (např. na linkách 15 a 16 jediný spoj). Linka 8 jako jediná nejede v pracovní dny a o víkendu jezdí v intervalech 30 nebo 60 minut.
Noční linka N1 je tvořena jedním spojem jedoucím kolem 2. hodiny v sobotu a v neděli, na školních linkách jede vždy jediný spoj ve dnech školního vyučování ráno.
Většina linek má několik variant trasy. Obvykle se jedná jen o zkracování vybraných spojů o koncové úseky, někdy však i o větvení na trase.
SOR B 10.5 2L3 1492 ev. č. 70 (r. v. 2005)
SOR B 10.5 2L3 1492 ev. č. 70 (r. v. 2005) na lince 10 v zastávce Horní náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Do autobusů MHD se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Dříve bylo v jízdních řádech uvedeno, že "cestující je po nástupu do vozidla povinen znehodnotit předem zakoupenou jízdenku ČSAD - MHD". Dnes už se to sice neuvádí, ale platí to stále. Jízdenky jsou k sehnání v trafikách nebo automatech. Tarif je nepřestupný a časový, ceny platné od 1. 1. 2008 jsou následující: jízdenka na 30 minut stojí plnocenná 12,- Kč a zlevněná (děti od 6 do 15 let) 6,- Kč a na 60 minut 18,- / 9,- Kč. Existuje také celodenní přestupní jízdenka pro celý obvod MHD za 30,- / 15,- Kč, týdenní jízdenka za 115,- Kč a víkendová rodinná jízdenka pro dva dospělé a dvě děti za 60,- Kč. Za přepravu zvířete (která není časově omezena) se platí 5,- Kč.
V předprodejích (a to i v těch zabezpečovaných dopravcem) může být problém méně obvyklé druhy jízdenek sehnat. Označovač jízdenek je umístěn u stanoviště řidiče ve vodorovné poloze a jízdenky se označují lícem (šipkou) směrem k řidiči. Řidič zabezpečuje prodej všech druhů jízdenek s přirážkou 2,- Kč.
Jízdenky MHD Jablonec nad Nisou vydané v srpnu 2006
Jízdenky MHD Jablonec nad Nisou vydané v srpnu 2006 - zleva z automatu a z předprodeje (obě plnocenné v hodnotě 10,- Kč) a rub jízdenky z předprodeje, na kterém se dělí poučení o použití s reklamou.
Sbírka Lukáš Vrobel
Zdarma se přepravují například děti do 6 let, důchodci nad 80 let, držitelé průkazu ZTP a ZTP-P včetně psa, hudební nástroje nebo lyže, snowboard, dětské saně a boby.
Nepřenosné časové jízdenky (předplatní legitimace) existují měsíční, čtvrtletní, půlroční a roční. Ve všech kategoriích jsou k dispozici pouze jako občanské, ve všech kategoriích kromě roční pro důchodce do 70 let a od 70 do 80 let. Žákovské a studentské časové jízdenky existují měsíční (neplatí v době letních prázdnin) nebo na celý školní rok, k dispozici je také přenosná prázdninová žákovská jízdenka. Dále existuje měsíční síťová přenosná jízdenka pro organizace a roční kupón pro držitele Zlaté Jánského plakety s trvalým bydlištěm v (bývalém) okrese Jablonec nad Nisou. Pro více jízd je možno zakoupit také arch jízdenek za zvýhodněnou cenu.
Občanská měsíční jízdenka stojí 370,- Kč, čtvrtletní 990,- Kč, půlroční 1880,- Kč a roční 3540,- Kč.
Mercedes-Benz Sprinter 1L5 7091 ev. č. 49 (r. v. 2003)
Mercedes-Benz Sprinter 1L5 7091 ev. č. 49 (r. v. 2003) v zastávce Pražská.
Foto Lukáš Vrobel, 3. 6. 2007
Na linky MHD vyjíždějí pouze autobusy městského provedení. Ty jsou označeny evidenčními čísly a výraznými nápisy "Městská hromadná doprava" na žlutém, červeném či béžovém podkladě na čele vozu. Pokud je vůz bezbariérově přístupný, nacházejí se po obou stranách tohoto nápisu piktogramy invalidy na vozíku.
Dopravce vlastní zhruba 40 městských autobusů, z nichž přes polovinu tvoří vozy Karosa běžné délky s podlahou v normální úrovni. Nejstaršími vozidly MHD jsou Karosy B 731 a B 732. S nimi vzhledově téměř shodný je jeden novější exportní vůz Karosa B 832. Zastoupeno je i novější provedení těchto úspěšných vozů - Karosa B 932 a Karosa B 932E. Dalším typem vozidel jsou kratší autobusy SOR B 9.5 a SOR B 10.5 se sníženou podlahou - u předních a u středních dveří se nachází jeden schod a u zadních dva schody. Autobusy byly zakoupeny s použitím dotací na nákup nízkopodlažních vozů a jsou proto považovány za nízkopodlažní, označeny příslušnými piktogramy a nasazovány na garantované nízkopodlažní spoje. Invalidům na vozíku či matkám s kočárky však tato garance příliš nepomůže.
Skutečné nízkopodlažní autobusy (s bezbariérovým přístupem) jsou zastoupeny typem Karosa-Renault CityBus 12M. Jediným vozem svého typu je mikrobus Mercedes-Benz Sprinter 413, ev. č. 49. Ten bývá nasazován na linky č. 6 (v pracovní dny) nebo 3 a 17 (o volných dnech). Celkem pojme 26 osob (13 sedících a 13 stojících).
Karosa B 732 JN 82-96 ev. č. 60 (r. v. 1995)
Karosa B 732 JN 82-96 ev. č. 60 (r. v. 1995) s kulatou zádí na konečné linky 14 Kamenná (centrum).
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Zajímavou kapitolou bylo v nedávné minulosti provozování Karosy B 931 na pohon stlačeným zemním plynem (CNG). Nakonec byl tento atypický vůz předán do Prostějova. Také jsme se zde mohli setkat s kloubovou Karosou C 744 SPZ 64-00 ev. č. 111 (rok výroby 1989). Ta byla později přeřazena na meziměstskou dopravu, ovšem nyní se už nevyskytuje ani na ní. Naposledy byla v provozu spatřena 27. října 2004 před příchodem nových autobusů Karosa C954E.
Všechny autobusy kromě Karos B 731 a CityBusů jsou vybaveny mechanickými převodovkami. Kromě většiny vozů typové řady Karosa 700 mají digitální orientace, a to na čele, pravém boku i zádi. Zavedeno je i hlášení zastávek. Oficiálně nejsou v síti MHD žádné zastávky na znamení, je však zvykem, že před výstupem z autobusu dávají cestující znamení tlačítkem řidiči. Po stisknutí tohoto tlačítka vozy hlásí "zastavíme".
Karosa B 932E JNA 06-82 ev. č. 82 (r. v. 1999)
Karosa B 932E JNA 06-82 ev. č. 82 (r. v. 1999) na lince 15 na kruhovém objezdu u zastávky Pražská.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Jablonecké městské autobusy nemají žádný vlastní nátěr. Nepoužívají už ale ani dříve běžnou červeno-bílou tovární kombinaci. Všechny totiž jezdí v celovozovém reklamním nátěru - většinou na různé firmy, které si reklamu zaplatily, někdy však přímo na služby dopravce ČSAD Jablonec nad Nisou. Reklamní nátěry na vozech jsou skutečně pestré, na různých barevných podkladech, ale přesto v nich nezanikají linkové orientace, evidenční čísla ani označení dopravce.
Výjimečně jezdí některý vůz v podkladových barvách odstraněné reklamy, díky čemuž lze v MHD vidět i celý bílý autobus.
Karosa B 731 JN 86-08 ev. č. 69 (r. v. 1994)
Dnes již vyřazená Karosa B 731 JN 86-08 ev. č. 69 (r. v. 1994) na lince 10 v zastávce Ostrý roh.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Zastávky městské hromadné dopravy jsou osazeny modro-bílými označníky městského typu jednotyčové konstrukce s kulatou stříbrnou tyčí a hranatžm modře orámovaným terčem s nakresleným autobusem, pod kterým je nalepen znak města a uveden nápis "Městská hromadná doprava", název zastávky a čísla zastavujících linek. Čísla linek jsou vlepena do připravených kulatých bílých políček, kterých je šest vedle sebe. Pokud na jednom stanovišti zastavuje více linek, jsou ostatní čísla nalepena různě okolo názvu zastávky.
Označníky mohou být upevněny také na sloupu či čekárně. Pokud na zastávce staví zároveň regionální autobusové linky a nemají samostatný označník "ČSAD zastávka", je nad hranatým městským terčem přichycen druhý kulatý s nakresleným autobusem a nápisem "zastávka".
Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD - zleva pro městskou i regionální dopravu v zastávce Horní náměstí, klasický označník zastávky Lázně a červený jednotyčový označník manipulační zastávky Kamenná (centrum).
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Jízdní řády linek MHD
Jízdní řády linek MHD Jablonec nad Nisou - linka 1 má formulář městského provedení, na kterém je zbývající místo obsazeno schémátkem provozu.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Jízdní řády městských linek jsou podobného provedení jako u regionálních a dálkových linek, tzn. vypsány jsou odjezdy spojů ze všech zastávek. V horní části černobílého formuláře se nachází velké logo dopravce a jeho adresa, výrazně je vyznačena doba platnosti jízdního řádu, trasa linky a její zkrácené městské číslo (nezvykle vpravo). Vyznačeny jsou i již zmíněné spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla. Orientaci cestujících však znesnadňuje to, že aktuální zastávka nebývá podtržena ani nijak zvýrazněna.
Linka číslo 1 má jako jediná jízdní řád městského provedení s uvedením odjezdů spojů pouze z aktuální zastávky, která je v seznamu zastávek vlevo zvýrazněna. Vedle seznamu zastávek nechybí ani jízdní doba.
Karosa-Renault CityBus 12M JNI 36-41 ev. č. 102 (r. v. 2002)
Karosa-Renault CityBus 12M JNI 36-41 ev. č. 102 (r. v. 2002) na konečné linky 2 Kamenná (centrum).
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Karosa B 932E JNA 06-82 ev. č. 82 (r. v. 1999)
Karosa B 932E JNA 06-82 ev. č. 82 (r. v. 1999) na lince 1 v zastávce Lázně.
Foto Lukáš Vrobel, 30. 12. 2004
Městské autobusy mají vlastní garáže v Pražské ulici v centru města, umístěné v objektu bývalé tramvajové vozovny. Objekt na druhé straně Pražské ulice je také sídlem společnosti. Linkové autobusy ČSAD Jablonec nad Nisou jsou garážovány v objektu v Želivského ulici v Rýnovicích.
Dílenské hale garáží v Pražské ulici se 14. února 2006 pod tíhou sněhu propadla střecha. Hala byla naštěstí tou dobou již několik dní vyklizena. Vyklizena a bez střechy je dosud a pokud nebude v dohledné době opravena, je pravděpodobné, že Jablonec nad Nisou o tuto památku na tramvajový provoz přijde. O sníh a potíže s ním není v zimě v Jablonci nad Nisou nouze: jen krátce před zřícením střechy dílenské haly spadla 10. února masa sněhu ze střechy domu na autobus SOR B 9.5 ev. č. 52. Ten již byl, na rozdíl od haly, znovu zprovozněn.
Zde je ke stažení seznam autobusů.
Garáže MHD ČSAD Jablonec nad Nisou
Garáže MHD ČSAD Jablonec nad Nisou (bývalá tramvajová vozovna) v Pražské ulici v pohledu z ulice V Aleji, srpen 2006. Střecha dílenské haly se propadla pod tíhou sněhu v únoru 2006.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006
Garáže ČSAD Jablonec nad Nisou v Rýnovicích
Garáže ČSAD Jablonec nad Nisou v Rýnovicích.
Foto Lukáš Vrobel, 9. 8. 2006

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20