Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Linka č.6

Čočka linky 6

Autobus
Linka č.6 se poprvé objevila v ulicích města 1.10.1958, kdy byl zaveden autobusový provoz z náměstí Stráže Svobody do Plané. Za sedm měsíců (od 1.5.1959) byl prodloužen z Plané do Nových Homol a od 19.10.1959 z náměstí Stráže Svobody do Kněžských Dvorů. Část spojů byla a je ukončována v Plané nebo u podniku Koh-i-noor (dnes obratiště U Zimního stadionu). Od 1. září 1996 byla linka převedena z Pražské třídy (u n.p. Budvar) k Ternu. Od 1. února 1998 došlo ke dvěma změnám, ta první je trvalá: od tohoto data není touto linkou již obsluhována obec Litvínovice, zatímco druhá změna - část spojů zajížděla po ulici B.Němcové do obratiště Papírny - byla pouze epizodou, trvala pouhých 11 měsíců, od 1.1.1999 již oblast nemocnice a smyčka Papírny touto linkou obsluhována není. K předposlední změně trasy došlo od 1.1.2001, kdy část spojů ve špičce pracovního dne byla prodloužena z konečné Nové Homole do části Korosecký dvůr a část spojů zajíždí, kvůli bezpečnosti školáků, aby nemuseli přebíhat velmi rušnou silnici E55, přímo do středu obce Planá. I v minulosti byla část spojů ukončována na obratišti u Koh-i-nooru, v posledních letech to již byla většina spojů a dále pokračovala pouze ta část, která byla obcemi Planou nebo Homolemi zaplacena. V posledních JŘ to bylo zejména o víkendu minimum spojů, po stížnostech občanů a ochotě starostek obou obcí přidat na MHD se obsluha zlepšila. Dnes již žádný spoj není ukončován v Plané, zato ve školní den ráno jedna "šestka" končí už u Autocampingu a dále přejede manipulačně do obce Mokré, odkud odveze jako linka č.16 cestující a zpět u Autocampingu se pak opět promění na linku č.6. Do prosince 2004 byly v rámci linky č.6 provozovány účelové spoje od Motoru Jikov k Nádraží, od tohoto data byly ale tyto spoje převedeny na linku č.4. Od 10.12.2006 nastala prozatím poslední významější změna, když byl k lince přidán úsek Kněžské Dvory - Hrdějovice - Hosín, kde linka 6 nahradila zrušenou linku 4. Na této lince tak od tohoto data nalezneme 6 konečných stanic, což k přehlednosti rozhodně nepřidá, ale na druhou stranu se odstranily problematické souběhy v oblasti Kněžských Dvorů a obchodní zóny u Suchomelu. Linka také od tohoto data opouští Pražské sídliště a obousměrně je vedena po Pražské a Strakonické ulici přes zastávku Strakonická, Roller, kde nahradila zrušenou "čtyřku". Perličkou je rozhodně přímý úsek jezdící od Koroseckého Dvora až na Hosín, což jsou dvě nejvzdálenější konečné na lince 6.
Další zajímavostí této linky je ta skutečnost, že v době konání hokejových zápasů na zimním stadionu není schopna Policie udržet průjezdné obratiště U Zimního stadionu. Spoje, zde ukončené, tak vyloží cestující ve stanici U Soudu a dále pokračují manipulačně přes Náměstí Jiřího z Poděbrad k areálu bývalé Vojenské nemocnice (dnes Krajská nemocnice - dolní areál), kde vyčkají plánovaného odjezdu a ve stanici Ludvíka Svobody se napojí na svoji plánovanou trasu.

Vozový park

Tato linka patřila a i nadále patří standardním autobusům. Ovšem v době sběru jahod na rozlehlých plantážích JZD Homole byl do víkendového provozu nasazován kloubový autobus. Nyní již toto zaniklo, ovšem linka obsluhuje i letiště v Plané u Českých Budějovic, kde je nutno při různých akcích také zkapacitnit tuto linku. Bohužel se někde vyrojila informace, že kloubový autobus se na tuto linku nesmí nasazovat, tudíž zkapacitňování bylo řešeno dvojicí standardních autobusů. V roce 2003 naštěstí tento nesmyslný mýtus padnul, tak je možné (opět) čas od času na lince č.6 kloubový autobus zachytit. Od konce roku 2006 je to pravidelně na ranní části jednoho šejdrového pořadí, neboť zde standardní autobusy kapacitně nestačily. Zrušením souběžné linky č.4 však začínají být přeplňovány i zbylé sóla, hlavně právě v úseku od Motoru do středu města, takže je možné, že se na této lince (stejně jako na 11) nějakého kapacitnějšího posílení ve špičce přeci jenom ještě dočkáme.

Současnost

Linka č.6 si se svojí trasou Hosín - Hrdějovice - Kněžské Dvory - Družba - Senovážné náměstí - (U Zimního stadionu) - Planá - Nové Homole - Korosecký Dvůr "drží" s malými změnami a přidanými koncovými úseky svojí původní směrovou trasu. Linka tvoří základní dopravní obslužnost obcí Planá, Nové Homole a Hrdějovice a po celou dobu své existence se vyhýbá nádraží. V pracovní dny škola je na linku ve špičce vypraveno 6 vozidel (z nichž ráno je jedno kloubové), o prázdninách ve špičce pak pět. V sedlové době v obou typech pracovního dne je to po třech vozidlech. Víkendový a sváteční provoz zajišťuje kmenově jeden standardní autobus, dopoledne mu vypomáhají další přejezdem z linky č.41 a 16. Na některých pořadích je garantováno nasazení nízkopodlažního vozu.
Nejvzdálenější konečná stanice na lince č.6 u Koroseckého Dvora ve Vrábči. Autobus se zde otáčí kolem vesnické zeleně, není zde zřízena pravá točna. V tomto případě se jedná o vzácné řešení
Nejvzdálenější konečná stanice na lince č.6 u Koroseckého Dvora ve Vrábči. Autobus se zde otáčí kolem "vesnické zeleně", není zde zřízena pravá točna. V tomto případě se jedná o vzácné řešení.
Foto Jan Přibyl (7. 3. 2003)
Konečná linky 6 U Zimního stadionu, kde končí vybrané spoje, je pro změnu neblíže položenou konečnou k historickému centru města
Konečná linky 6 U Zimního stadionu, kde končí vybrané spoje, je pro změnu neblíže položenou konečnou k historickému centru města. V době konání hokejových zápasů tudy ale linka neprojíždí a je zvolena náhradní trasa pro otáčení.
Foto Jan Přibyl (19. 12. 2004)
Linka č.6 se na několik měsíců v roce 2006 dostala kvůli výstavbě kruhového objezdu na svou původní trasu přes Litvínovice, ale jen pouze ve směru z centra města. Autobus B931 č.287 projíždí jednosměrnou objížďkou přes obec Litvínovice
Linka č.6 se na několik měsíců v roce 2006 dostala kvůli výstavbě kruhového objezdu na svou původní trasu přes Litvínovice, ale jen pouze ve směru z centra města. Autobus B931 č.287 projíždí jednosměrnou objížďkou přes obec Litvínovice.
Foto Jan Přibyl (8. 8. 2006)

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20