Trolejbusy poprvé....
(27. 10. 1909 - 1. 8. 1914)

Ihned na počátku provozu tramvají v roce 1909 se tramvaje dostaly jen na Pražské předměstí. Dále však byly v cestě dalšímu pokračování hned dvě železniční tratě a to Plzeňská dráha a druhá u pivovaru Budvar (Pražská dráha). Pro překonání tratě bylo nutno vybudovat křížení tramvajové tratě se železnicí. Zde si však tvrdošíjně postavilo hlavu ministerstvo železnic a křížení tramvaj x železnice jednoduše nepovolilo. Hledal se jiný vhodný způsob dopravy cestujících k městskému hřbitovu, až se přišlo na tehdejší novinku - trolejbus.
První Českobudějovický trolejbus u Městkého hřbitova
Známá fotografie prvního trolejbusu zvaného "elektrobus" u Městkého hřbitova.
Foto Archiv Jan Bajer
Dne 27.10.1909 byl na této 1,6 km dlouhé trati zahájen provoz 1 trolejbusem Daimler-Stoll (i přes silný provoz hned od počátku byl druhý vůz zakoupen až v r.1911). Vůz vlekl vozíček na drátech (při provozu obou vozů si řidiči vozíky vzájemně vyměňovali). Vozy garážovaly v tramvajové vozovně na Novohradské ulici a na svojí trať byly dopravovány na zvláštním vozíku za vyjížděcí tramvají (zpět obdobně). Ačkoli provoz nebyl rozhodně bez problémů, vydržel do vypuknutí 1.světové války. Po vypuknutí války byly oba vozy zabaveny pro armádu a byly zničeny na frontě. Cestující museli na hřbitov chodit pěšky nebo drožkami (později automobily). Dalších trolejbusů se českobudějovičtí občané dočkali až za dlouhých 34 let.
Vzájemný přestup mezi tramvají a trolejbusem na Pražském předměstí
Unikátní snímek přestupu mezi tramvají a "elektrobusem" na Pražském předměstí.
Foto Archiv Jiří Hertla (27.10.1909)