Holešov

Pokud budeme za městskou dopravu považovat i linky ČSAD, které mají charakter městské dopravy, ale jsou úředně vedeny jakoby meziměstské, nesmíme zapomenout na město Holešov na střední Moravě. Jako žák ZŠ (druhá půlka 80. let) tam pamatuji linku, která jezdila v podstatě pouze po městě, dokonce byla provozována autobusy ŠM 11 a dokonce i v červené barvě tehdy vyhrazené pouze pro MHD.
Letmý pohled do starého jízdního řádu (1986-7):

Linka 65380 Holešov, ČSAD - Holešov, Sfinx - Holešov, Rymice

Přepravu zajišťuje ČSAD Brno, n.p., d.z. 608 Kroměříž, provozovna Holešov
Linka byla v provozu pouze v pracovní dny, některé spoje pouze v dny školního vyučování, další omezení byla během celozávodních dovolených a samozřejmě i 31.12. u večerních spojů.
Patnáct spojů bylo vedeno v trase "Holešov, závod ČSAD - Loana, n.p. - ul. Obránců míru - nám. K.Gottwalda, Svedrup - Dlažánky - Palackého ul. - žel.st. - ul. Dukelská - ul. 6. května - Všetuly, Sfinx - Všetuly, cukrovar" (z toho 7 spojů pokračovalo dále do místní části Količín a dva ještě dále až do vsi Rymice). V době cca od 5:00 do 8:00 a večer po 22:00 v úseku mezi žst. a zastávkou Sfinx jezdily spoje namísto přes sídliště po ulicích Dukelská a 6. května, kratší trasou Fučíkovou ulicí. Další 3 spoje jezdily trasou "Holešov, závod ČSAD - ČSAO, n.p. - Loana, n.p. - žst." a po jednom spoji na trasách "ČSAO,n.p. - Loana, n.p. - ul. Obránců míru - nám. K.Gottwalda, Svedrup - Palackého ul. - žel.st. - ul. Dukelská - ul. 6. května - Všetuly, Sfinx - Všetuly, cukrovar" a "Holešov, závod ČSAD - Loana, n.p. - ul. Obránců míru - Palackého ul. - žel.st. - ul. Dukelská - ul. 6. května - Všetuly, Sfinx - Všetuly, cukrovar".
V opačném směru byl rozsah provozu podobný.
počty spojů na úsecích:
Rymice - Količín 1 spoj
Količín - cukrovar 6 spojů
cukrovar - Sfinx - žel. st. 17 spojů
(z toho 5 po ul. Fučíkova, zbytek přes 6. května a Dukelskou), jeden spoj pouze ze zast. Sfinx
žel. st. - Loana - ČSAO (- ČSAD) 3 (2) spoje
žel. st. - Dlažánky - náměstí K.Gottwalda - Obránců míru - Loana - ČSAD 16 spojů
Navíc jezdil ranní školní spoj v trase "Třebětice - cukrovar - Sfinx - ul. 6. května - ul. Dukelská - žel. st.""
Dobový jízdní řád, 1986/87
Dobový jízdní řád městské dopravy v Holešově, 1986/87.
Dnes již tento pseudoMHD provoz neexistuje, nepřežil pokles autobusových spojů v 90. letech.