Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

 

Severojižní průtah versus Západní okruh

Proč?

Proč stavíme průtah a okruh do střetu, když ve městě je potřeba více nový silnic? Důvodem je, že se vedení města Plzně od dob socialismu beze změny v myšlení drží představy, že státní průtahová magistrála má vést středem města a středem největšího plzeňského sídliště Severní Předměstí. Přitom moderní trendy v dopravě již po desetiletí upřednostňují budování obchvatů a okružních komunikací. Proto se domníváme, že má být vybudován Západní okruh jako přeložka státní silnice I/27. Magistrála středem města by se stavět neměla, místo magistrály je v západní části centra potřeba uzavřít vnitřní městský okruh úrovňovou komunikací městského typu.
Několik důvodů, proč jsme PROTI Severojižnímu průtahu:
 • 1) Státní silnice s intenzitou provozu 20 - 40 tisíc aut denně nepatří do centra města, ani do obytné zástavby jeho předměstí.
 • 2) Stavba Severojižního průtahu znamená masivní demolice v centru města - zejména mezi Kalikovským mlýnem a Husovým náměstím.
 • 3) Stavba průtahu znamená zničení velké části Lochotínského parku, památkově chráněné zóny a jediného kultivovaného ostrova zeleně mezi Severním předměstím a centrem města.
 • 4) Severojižní průtah zavleče do centra města další zbytečnou dopravu, včetně nákladní.
 • 5) Trasa průtahu je jen přeložením Klatovské třídy o 400 - 500 metrů západně. Veškeré znečištění a hluk z dopravy zůstane v centru města.
 • 6) Otevřením průtahu výrazně vzroste osobní i nákladní doprava na hlavních komunikacích (Karlovarské a Lidické třídě) v nejlidnatější části města, Severním Předměstí.
 • 7) Severojižní průtah ve své centrální části vzhledem k množství projíždějících vozidel (až 38 tisíc vozidel denně) znemožňuje využití této komunikace jako západní části vnitřního městského okruhu.
 • 8) Průtah znemožňuje rozvoj západní části centra Plzně, umrtví podnikatelské aktivity obchodu a služeb v ulicích přilehlých k průtahu (hluk, špína, obtížné odbočování).
 • 9) Intenzivní doprava na průtahu negativně ovlivní zástavbu ve čtvrti Bezovka na Jižním Předměstí.
 • 10) Vzhledem k intenzivnímu zatížení a omezenému odbočování na průtahu nebude možné zklidnit Klatovskou třídu, což je deklarovaným důvodem prosazování průtahu.
 • 11) Dopravu na trase průtahu bude zdržovat velké množství světelných křižovatek a přechodů pro chodce, zejména na Severním Předměstí a v centru.
 • 12) Výstavba průtahu bude znamenat množství uzavírek v nejzranitelnějších místech plzeňské komunikační sítě (Karlovarská, Přemyslova, okolí Husova náměstí)
 • 13) Intenzivní provoz na Severojižním průtahu bude omezovat veřejnou dopravu a ohrožovat bezpečnost chodců, zejména na Severním Předměstí a v centru.
Několik důvodů, proč jsme PRO Západní okruh:
 • 1) Západní okruh je snáze prosaditelnější a lze jej postavit mnohem dříve než průtah.
 • 2) Kvůli okruhu nebude třeba demolovat obytnou zástavbu.
 • 3) Okruh odvede přebytečnou dopravu nejen z centra města, ale i jeho předměstí (Košutky, Lochotína, Skvrňan a Jižního Předměstí).
 • 4) Západní okruh bude rychlou spojnicí severu, západu a jihu města, bez světelných křižovatek.
 • 5) Okruh umožní zcela nezávislé spojení Severního Předměstí, zejména Vinic a Sylvánu, a také Skvrňan se zbytkem města. (V případě větších havárií, kolon, povodní apod.)
 • 6) Západní okruh je levnější. Navíc již v roce 2005 byly vyčleněny peníze ze státního rozpočtu na jeho přípravu (a nevyužity díky nezájmu města).
 • 7) Západní okruh výrazně sníží počet vozidel na Karlovarské a Lidické třídě v zástavbě Severního Předměstí (až o 15 tisíc aut denně), zlepší průjezdnost veřejné dopravy.
 • 8) Společně s rekonstrukcí Kotkovy a Korandovy ulice (do podoby městské okružní třídy) Západní okruh umožní zklidnění Klatovské třídy i přilehlých komunikací.
Trasování průtahu a okruhu
Trasování Západního okruhu a Severojižního průtahu na výřezu mapy Plzně.
 

Fakta

Některá důležitá fakta o Severojižním průtahu Plzní řada politiků zcela přehlíží, nebo je dokonce vehementně popírá. Proto je budeme stále a znovu připomínat a zveřejňovat. Věříme, že jedinou cestou ke změně je dobrá informovanost těch, kteří budou rozhodovat o osudu města.
Průtah centrem města
Trasování průtahu centrem města. (Kliknutím na obrázek zvětšíte celý střední úsek průtahu - POZOR: 1,7 MB).
V socialistických 60. a 70. letech se většina státních silnic plánovala přímo středy měst a v jejich koridorech padaly kilometry městské zástavby. Dnes už se ale situace mění - například v Praze začali v roce 2005 uvažovat, jak zklidnit Severojižní magistrálu, která od 70. let vede centrem města. Ovšem v Plzni zůstáváme v minulém století - plzeňský magistrát teprve připravuje projekty na budování podobných betonových magistrál středem města a parků. Tento plánek z roku 2005 zachycuje jednu z nejproblematičtějších částí průtahu, která si vyžádá demolice domů od Husova náměstí až po řeku Mži u Kalikovského mlýna. Má tak vzniknout betonová bariéra, která podle Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně ochrání střed města, podle jiných názorů jej umrtví bariérou svodidel, náspů, tunelů a mostních objektů.
Zdroj Útvar koncepce a rozvoje města Plzně (2005)
Rozpočet SFDI
Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury - SFDI. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky schválila rozpočet SFDI, kde je vyčleněno 6 miliónů Kč na přípravu dokumentace pro Západní okruh v roce 2005 a na rok následující se tu rezervuje 20 miliónů Kč na zahájení stavební přípravy Západního okruhu. Tuto příležitost město Plzeň nevyužilo, a tak peníze skončily v jiných regionech České republiky. Plzeň je zřejmě velmi bohaté město, když pohrdá státními investicemi.
Zdroj SFDI (15. 12. 2004)
Studie - dopady průtahu
Velmi zajímavý výsledek studie, která porovnávala různé scénáře výstavby komunikační sítě v Plzni. Zde je vidět, jak vzroste počet aut na Severním Předměstí, na Přemyslově třídě a ve Skvrňanech po zprovoznění Severojižního průtahu (nárusty oproti dnešku jsou vyznačeny červeně, pokles počtu vozidel zeleně).
(Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Zdroj Studie Návrh postupu rozvoje silniční sítě na území města Plzně (leden 2005)
Studie - dopady okruhu
A zde je kartogram, který dokazuje, že po otevření Západního okruhu si oddychnou nejen dvě největší tepny středem sídliště Severní Předměstí (Karlovarská a Lidická), ale také většina komunikací v centru. Výrazně ubyde automobilů v Předních i Zadních Skvrňanech, kde bydlí tisíce lidí přímo u frekventovaných silnic. Patrný je také pokles aut v Sadech Pětatřicátníků, na Přemyslově třídě a také na tolik diskutované Klatovské. Díky poklesu počtu aut se usnadní i provoz trolejbusové dopravy v Tylově ulici. Poznamenejme, že výsledky aktualizované studie ukázaly na ještě výraznější zklidňující účinek Západního okruhu, než je na těchto obrázcích ze studie původní. (Kliknutím na obrázek zvětšíte.)
Zdroj Studie Návrh postupu rozvoje silniční sítě na území města Plzně (leden 2005)

Otevření diskuze

Plzeňský deník (9. 2. 2005)
Plzeňský deník (9. 2. 2005)
MF Dnes, 21. 1. 2005
Miroslav Klas, Společnost pro veřejnou dopravu


Průtah sever-jih: zkáza Severnímu předměstí

V příštích týdnech by se mělo rozhodnout, zda v nejbližších letech povede centrem Plzně megalomanská několikaproudá dálnice s estakádami a tunelem. Stavba, která svojí totalitní brutalitou nemá v Plzni obdoby. Nejde zde jen o organicky rozdělené centrum Plzně, zahalené smogem z desítek tisíc aut a nákladních vozů. Málo pozornosti tomuto projektu zatím věnují i obyvatelé Košutky a Bolevce. Politici slibují volnější silnice do centra, ale už se nikde neříká kolik stovek kamionů denně se bude hnát na novou městskou magistrálu středem jejich obytné čtvrti, přes mnoho světelných křižovatek. Tisíce obyvatel mají svá obydlí jen několik metrů od Lidické a Karlovarské třídy. Znají naši politici děsivé prognózy růstu nákladní dopravy v nejbližších letech? Uvědomuje si vedení radnice plzeňského obvodu na Severním předměstí negativní důsledky možného rozhodnutí upřednostnit stavbu průtahu před výstavbou vnějšího komunikačního okruhu, který by podstatnou část dopravy odvedl mimo střed města a čtvrti? Splní krajští politici včetně pana hejtmana Zimmermanna předvolební sliby a budou preferovat okružní komunikace před průtahem? Jako obyvatel Severního předměstí v to doufám, nerad bych se dočkal bezesných nocí a protihlukových zdí místo stromů a trávníků jako obyvatelé podél Rokycanské třídy.
Krajská mapa
Také Krajský úřad Plzeňského kraje počítal s okružním vedením státních komunikací na území města Plzně. Nedopatřením, nebo snad pravděpodobněji ze záměru nějaké lobistické skupiny, je v písemném podkladu Plánu vyšších územních celků počítáno s vedením státní silnice I/27 Severojižním průtahem.
Obrazová příloha k Plánu vyšších územních celků Plzeňského kraje.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20