Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Evropa

Chemins de fer de Provence

O úzkorozchodných železnicích v Provence jsme se mohli dočíst v článku od Karla Beneše v Dráze 2/2003. Těm, kteří nemají možnost opatřit si onen článek v originále, nabízím alespoň krátký výtah doplněný fotografiemi. Mým cílem není poskytnout kompletní informace (od toho je tu onen časopis), místo toho zde raději nabídnu nějaké své fotografie jako doplňující materiál k onomu článku.
Velké hory skryté v ranní mlze a malý vláček v údolí.
Velké hory skryté v ranní mlze a malý vláček v údolí
...aneb typický pohled ze středního úseku tratě
Foto Martin Janda, 8. 7. 2004

Úvodem

Železniční trať spojující Nice s Digne-les-Bains je jednou ze tří neelektrifikovaných železničních tratí rozchodu 1000 mm ve Francii. Provozuje ji soukromá společnost Chemins de fer de Provence (CP). Na trať v minulosti navazovala odbočná trať délky 197,5 km z Colomars do Meyrargues, rovněž v majetku CP. Dokončena byla v roce 1892, k zastavení provozu došlo v roce 1944 kvůli válečným událostem. Provoz byl obnoven jen na krátkém úseku odděleném od zbytku sítě, který nebyl za války poškozen a v roce 1950 byl zrušen i ten. Dnešních dnů se tak dožila pouze hlavní trať Nice - Digne, o níž si povíme něco bližšího:
Motorová jednotka X 351 v borových lesích mezi Les Scaffarels a Annot při cestě do Digne
Motorová jednotka X 351 v borových lesích mezi Les Scaffarels a Annot při cestě do Digne
Foto Martin Janda, 9. 7. 2004

Historie

Výstavba trati Nice - Digne o délce 150,047 km probíhala etapovitě v letech 1891 - 1911:
Digne-les-Bains - Mézel-Châteauredon31.8.1891
Mézel-Châteauredon - St-André les Alpes15.5.1892
St-André les Alpes - Annot3.7.1911
Annot - Pont-de-Gueydan31.10.1908
Pont-de-Gueydan - Puget-Théniers30.9.1907
Puget-Théniers - la Tinée4.8.1892
la Tinée - Nice7.7.1892
Mapa trati
Na trati je 47 mostů delších než 10 metrů a 27 tunelů, nejdelší (3457 metrů) najdeme u Thorame pod horským hřebenem oddělujícím údolí řek Verdon a Vaire, zde trať dosahuje nadmořské výšky 1022,54 m.
V letech 1909 - 1924 vybudovala společnost Tramways Départementaux des Alpes-Maritimes (TAM) několik navzájem oddělených horských tratí navazujících na páteřní železnici Nice - Digne. Všechny byly elektrizovány střídavým proudem 6600 V / 25 Hz. Z důvodu technických problémů s provozem a kvůli malé spolehlivosti vozidel v náročných horských podmínkách byly tratě v letech 1928 - 1931 opět zrušeny. Tělesa tratí dnes slouží jako stezky pro pěší a cyklostezky, případně po rozšíření i jako silnice.
Jedním z pozůstatků 19,1 km dlouhé odbočky Pont-de-Gueydan - Guillaumes je most =le Pont de la Mariee=.
Jedním z pozůstatků 19,1 km dlouhé odbočky Pont-de-Gueydan - Guillaumes je most "le Pont de la Mariee". Dnes je součástí turitické stezky údolím řeky Var, důkazem je skupina českých turistů na mostě.
Z mostu směrem vlevo pokračovala trať tunelem. Povšimněte si závěsu po trolejovém vedení v portálu tunelu.
Foto Martin Janda, 8. 7. 2004
Z mostu směrem vlevo pokračovala trať tunelem.
V roce 1935 byly na trať nasazeny v osobní dopravě první motorové vozy, v květnu 1951 je ukončen parní provoz a nákladní dopravu přebírají až do jejího zastavení v září 1977 motorové lokomotivy. Pára se do údolí řeky Var vrací až v roce 1980, tentokrát však pouze pro vedení nostalgických vlaků, jejichž provozovatelem je společnost Groupe d´Etude pour les Chemins de fer de Provence.
O budoucnost tratě se zatím bát nemusíme, ministerstvo dopravy uvolnilo v roce 2001 dotaci, jejíž celková výše dosáhne 20 mil. €. Peníze budou investovány do obnovy 50 km trati včetně mostů a tunelů, zavedení zabezpečovacího zařízení, zabezpečení úrovňových přejezdů a modernizace stanic a zastávek.
Na údržbu tratě se u CP nezapomíná, dokládá to záběr z Entrevaux.
Na údržbu tratě se u CP nezapomíná, dokládá to záběr z Entrevaux.
Foto Martin Janda, 8. 7. 2004

Provoz

V celé délce tratě jsou v roce 2004 vedeny pouhé čtyři páry vlaků (1 - 8), které jedou denně. Doplňuje je pondělní ranní vlak číslo 21 z Annotu (6:06) do Digne (7:30), provozovaný pouze ve dnech školního vyučování. Z Nice vyjíždí v 18:35 osobní vlak, který je v pátek a neděli veden pod číslem 15 do Annotu (20:22), zbývající dny je pod číslem 13 ukončen již v Plan-du-Var (19:14). Zpět se vrací v sobotu a pondělí pod číslem 14 z Annotu (5:40), resp. pod číslem 12 z Plan-du-Var (6:48), příjezd do Nice je v 7:28.
Mapa příměstského úseku trati v okolí Nice.
Mapa příměstského úseku trati v okolí Nice
S poměrně silnou příměstskou dopravou se setkáme v blízkosti Nice. Do Colomars-La Manda je vedeno 11 párů vlaků v pracovní dny a jeden v sobotu, do Plan-du-Var jsou kromě výše zmíněného páru vlaků 11/12 vedeny další tři páry vlaků v pracovní dny, jeden pár je denně kromě neděle zaveden v trase Nice - Saint-Martin-du-Var.
Podrobnější informace najdeme v jízdních řádech CP.
Motorová jednotka X 351 jako vlak 8 mezi St Benoit a Pont de Gueydan při cestě do Nice.
Motorová jednotka X 351 jako vlak 8 mezi St Benoit a Pont de Gueydan při cestě do Nice.
Foto Martin Janda, 7. 7. 2004

Vozidla

Během více než stoleté historie této tratě se zde vystřídalo značné množství vozidel, my si však nyní představíme pouze ta, která můžeme na trati potkat v pravidelném provozu dnes.

Motorové lokomotivy a vozy

Nejstaršími stroji v pravidelném provozu jsou motorové lokomotivy T 62 a T 66. Vyrobeny byly firmou Brissoneau & Lotz v roce 1951. Stroj T 62 byl z výroby dodán přímo sem, T66 původně sloužil na trati VFD z Vizille do Livet-et-Gavet, ležící jižně od Grenoble. Odtud byl v roce 1979 prodán do Švýcarska a v roce 1999 jej kupuje společnost CP. Do souprav s těmito lokomotivami jsou řazeny osobní vozy ze série XR 1341 - XR 1344, vzniklé v letech 1949 - 1953 dosazením nových skříní na starší podvozky.
Lokomotiva BB 1200 je s výkonem 880 kW nejsilnější úzkorozchdnou lokomotivou ve Francii.
Lokomotiva BB 1200 je s výkonem 880 kW nejsilnější úzkorozchdnou lokomotivou ve Francii. Vyrobena byla lokomotivkou Henschel v roce 1966 pod výrobním číslem 31003 a jejím prvním provozovatelem se stala španělská společnost FEVE. U CP slouží od září 1992 v depu Annot a společnost ji nasazuje na pracovní vlaky. Snímek byl pořízen ve stanici Pont-de-Gueydan dne 7.7.2004.
Na většinu osobních vlaků jsou nasazovány motorové vozy ze série X 301 - X 306.
Na většinu osobních vlaků jsou nasazovány motorové vozy ze série X 301 - X 306. Výrobcem je CFD Montmirail, první čtyři vozy dodala v letech 1971 - 1972, pátý a šestý pak v mírně odlišném provedení v roce 1977.
Snímek z 9.7.2004 zachycuje vůz X 304 na vlaku 2 z Digne do Nice při výjzdu z tunelu mezi stanicemi Pont-de-Gueydan a Entrevaux.
Motorový vůz X 306 pochází již z druhé série.
Motorový vůz X 306 pochází již z druhé série. Fotografie z 8.7.2004 jej zachycuje na vlaku číslo 8 z Digne do Nice při vjezdu do stanice Entrevaux.
Výsledkem výběrového řízení na dvoudílný motorový vůz je výrobek firmy Soulé a Garnéro, dodaný v září 1984. Motorový vůz je označen X 351, řídící XR 1351.
Výsledkem výběrového řízení na dvoudílný motorový vůz je výrobek firmy Soulé a Garnéro, dodaný v září 1984. Motorový vůz je označen X 351, řídící XR 1351.
Na snímku ze dne 9.7.2004 ji vidíme ve stanici Annot na vlaku číslo 3 z Nice do Digne.

Vlečné vozy

V letech 1955 - 1959 byly na dráhu dodány tři vlečné vozy RL 1 - RL 3, určené pro provoz s tehdejšími motorovými vozy Billard.
V letech 1955 - 1959 byly na dráhu dodány tři vlečné vozy RL 1 - RL 3, určené pro provoz s tehdejšími motorovými vozy Billard. Vůz RL 1 obdržel v roce 1979 novou skříň, tvarově odpovídající nově dodávaným motorovým vozům X 305 - X 306 a po přečíslování obdržel označení XR 1331. Vozy RL 2 a RL 3, přeznačené mezitím na XR 1332 a XR 1333, byly v letech 1987 - 1990 rekonstruovány na zavazadlové.
Snímek ze dne 7.7.2004 zachycuje osobní vlak číslo 7 Nice - Digne poblíž mostu přes řeku Coulomp, který byl zničen při povodni dne 5.11.1994 a obnoven až 25.4.1996. Souprava je tvořena motorovým vozem ze série X 301 - X 306 a vlečným vozem XR 1331.
Z Vivarais byla v roce 1969 převzata dvojice vozů RL 6 - RL 7.
Z Vivarais byla v roce 1969 převzata dvojice vozů RL 6 - RL 7. Druhý z nich, přaznačený mezitím na XR 1337, byl společně s XR 1332 a XR 1333 rekonstruován na zavazadlový. Dnes jsou provozní pouze vozy XR 1333 a XR 1337, druhý z nich byl vyfocen 9.7.2004 ve stanici Annot.

Nákladní a pracovní vozy

V letech 1955 - 1959 byly na dráhu dodány tři vlečné vozy RL 1 - RL 3, určené pro provoz s tehdejšími motorovými vozy Billard.
Jak již bylo uvedeno, nákladní doprava byla na trati zastavena v září 1977. Dnes se na trati vyskytuje asi 60 nákladních a pracovních vozů, z toho 20 provozních.
Jedním z nich je i vůz řady Rgkmm číslo 10 87 350 0001-8, který byl dne 8.7.2004 odstaven ve stanici Entrevaux.
Spřáhlo. Spřáhlo.
Jak jste si možná povšimli na předchozích fotografiích, společnost CP používá na svých vozidlech zcela jiný typ spřáhla, než s jakým se můžeme setkat u nás.

... a to ostatní.

V letech 1955 - 1959 byly na dráhu dodány tři vlečné vozy RL 1 - RL 3, určené pro provoz s tehdejšími motorovými vozy Billard.
Na údržbě trati se podílejí i nejrůznější traťové mechanizmy. V Dráze 2/2003 jsou zmiňovány pouze dva pracovní vozíky Matisa WM-200S z roku 1993, označené čísly DU 101 a DU 102. My si zde představíme některé další.
Prvním z nich je pluh pro úpravu štěrkového lože Matisa R7S, vyrobený v roce 2004 pod výrobním číslem 6220. Vyfotografován byl v Entrevaux 8.7. téhož roku.
Z Vivarais byla v roce 1969 převzata dvojice vozů RL 6 - RL 7.
Týž den a v téže stanici byla vyfotografována podbíječka pražců Matisa B 85 z roku 1969, výrobní číslo 4112.

Trocha historie

O muzejních aktivitách pod hlavičkou spolku "Groupe d´Etude pour les Chemins de fer de Provence" jsme se již zmínili. V jeho vlastnictví jsou v současné době dvě parní a jedna motorová lokomotiva, sedm osobních a 10 nákladních a služebních vozů. Všechna tato vozidla najdeme ve stanici Puget-Théniers.
Reprodukce pohlednice, zachycující =Šiškový vlak= před odjezdem z Puget-Théniers do Annot.
Reprodukce pohlednice, zachycující "Šiškový vlak" před odjezdem z Puget-Théniers do Annot.
Historické osobní a nákladní vozy ve stanici Puget-Théniers dne 8.7.2004. Areál depa je volně přístupný veřejnosti.
Historické osobní a nákladní vozy ve stanici Puget-Théniers dne 8.7.2004. Areál depa je volně přístupný veřejnosti.
Součástí sbírky historických vozidel je i tento jeřáb. Na levém okraji snímku vidíme část skříně nákladního vozu na zvedácích, která právě prochází renovací.
Součástí sbírky historických vozidel je i tento jeřáb. Na levém okraji snímku vidíme část skříně nákladního vozu na zvedácích, která právě prochází renovací.
Již od doby svého vzniku provozuje spolek nostalgické vlaky zvané "Train des pignes" (Šiškový vlak - borové šišky ze zdejších lesů se totiž ve 30. letech používaly pro vytápění parních lokomotiv). Vlaky jsou vedené parní lokomotivou E-327 z roku 1909. Stroj byl vyroben firmou Compagine de Fives v Lille pod výrobním číslem 3582, z pravidelného provozu byla vyřazena v roce 1967 a na trati CP je od roku 1979, již jako muzejní.
Cesta tímto vlakem je zajisté nezapomenutelným zážitkem, dlouho na ní bude vzpomínat zejména naše peněženka. Jízdenka Puget-Théniers - Annot je za 17,50 € a kdo by chtěl až do Fugeret, připlatí si dalších 5,70 €.
Vlak číslo 3 zastavil při cestě do Digne také v Annotu.
Vlak číslo 3 zastavil při cestě do Digne také v Annotu.
Vlevo vidíme vlečný vůz XR 1337, který sem ráno dovezl vlak číslo 1.
Foto Martin Janda, 9. 7. 2004

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20