Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Zlín - Otrokovice

Města Zlín a Otrokovice

Zlín z vyhlídkové terasy na střeše bývalé správní budovy Svitu
Zlín z vyhlídkové terasy na střeše bývalé správní budovy Svitu. V popředí náměstí Práce, dole zleva znaky měst Zlín a Otrokovice a logo Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Statutární město a krajské a okresní město Zlín leží na Moravě ve Vizovické vrchovině na řece Dřevnici. V současné době má zhruba 79 000 obyvatel. Ve městě funguje průmysl obuvnický, gumárenský, strojírenský, chemický, dřevozpracující a polygrafický. Nacházejí se zde také filmové ateliéry (Kudlov), výzkumné ústavy a Univerzita Tomáše Bati, založená v roce 2001.
Až do konce 19. století byl Zlín poměrně malým městem a jeho prudký rozvoj nastal až s rostoucí výrobou obuvi. Z historických památek stojí za zmínku renesanční radnice, barokní zámek, kostel a moderní funkcionalistické obytné čtvrti a tovární i správní budovy, stavěné z typických neomítaných červených cihel.
V letech 1949 - 1989 neslo město název Gottwaldov.
Město Otrokovice leží v okrese Zlín na soutoku Moravy s Dřevnicí a v současnosti má zhruba 19 000 obyvatel. Až do roku 1964 bylo pouze obcí. Funguje zde průmysl kožedělný, strojírenský, gumárenský a dřevozpracující. Nachází se tu také letiště.
Současný průmysl ve Zlíně, Otrokovicích a okolí je už pouze zlomkem někdejší výroby, většina architektonicky zajímavých továrních budov pustne a region se potýká s nezaměstnaností.
Provoz městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích zajišťuje Dopravní společnost Zlín - Otrokovice, s.r.o. V minulosti dopravce vystupoval například pod názvy Zlínská dopravní a.s., Svit národní podnik Gottwaldov, Dopravní podnik města Gottwaldova a Dopravní podnik Zlín.
Informace o provozu trolejbusů a autobusů městské hromadné dopravy a snímky z provozu naleznete na samostatných stránkách, na které jsou odkazy umístěny v nabídce vlevo. Na této stránce je umístěn popis spojení Zlína a Otrokovic s okolím a informace společné celému provozu MHD.

Silniční doprava

Autobusové nádraží
Autobusové nádraží ve Zlíně.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Zlínem prochází silnice 1. třídy číslo I/49 Otrokovice - Zlín - Vizovice - Valašská Polanka - Horní Lideč (st. hranice se Slovenskem) a silnice 2. třídy číslo II/490 Přerov - Holešov - Fryšták - UHerský Brod - Nivnice - Dolní Němčí - Slavkov a II/497 Zlín - Bílovice - Uherské Hradiště.
Otrokovicemi prochází od severu k jihu významná silnice I/55 Olomouc - Přerov - Hulín - Otrokovice - Uherské Hradiště - Strážnice - Hodonín - Břeclav - Poštorná (st. hranice se Slovenskem), od které se zde odpojuje již zmíněná silnice I/49 do Zlína a na Slovensko. Významná je také silnice 2. třídy II/438 Hranice - Bystřice pod Hostýnem - Holešov - Otrokovice.
Autobusové nádraží soukromého dopravce Karel Housa - HOUSACAR
Autobusové nádraží soukromého dopravce Karel Housa - HOUSACAR na nádvoří bývalého Svitu ve Zlíně.
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy ve Zlíně, Otrokovicích a okolí provozuje dopravce ČSAD Vsetín a.s., dalšími významnými dopravci jsou Karel Housa - HOUSACAR, ČSAD Uherské Hradiště a.s., KRODOS BUS a.s. nebo Connex Morava a.s..
Rozlehlé autobusové nádraží ve Zlíně (Zlín, aut. nádr.) provozované ČSAD Vsetín leží vedle železniční stanice Zlín - střed téměř v centru města, nedaleko zámku. Dopravce Karel Housa - HOUSACAR provozuje vlastní autobusové nádraží na nádvoří bývalého Svitu (Zlín, Svit - Obch. centrum), které využívají jen jeho autobusy. To leží hned u "velkého" autobusového nádraží. V Otrokovicích zastavují regionální a dálkové autobusy na autobusovém nádraží, ale významnou zastávkou je i náměstí a některé spoje jsou vedeny i k železniční stanici.

Železniční doprava

Železniční stanice Zlín - střed
Železniční stanice Zlín - střed (dříve Gottwaldov - Zlín).
Foto Lukáš Vrobel, 27. července 2005
Do Zlína vede jediná železniční trať - jedná se o pouhou jednokolejnou neelektrifikovanou místní dráhu číslo 331 Otrokovice - Zlín - Vizovice, po které jsou vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky a dva expresy - jeden ráno ze stanice Zlín střed do Prahy hlavního nádraží a druhý pozdě večer zpět. V předchozích letech jezdily tyto expresy pouze do Olomouce, kde na ně navazovaly vlaky InterCity do Prahy.
Trať prochází hustou městskou zástavbou a je na ní zřízeno velké množství stanic a zastávek, takže své okolí obsluhuje vskutku kvalitně. Železnice má velký význam i pro cestování po Zlíně, Otrokovicích nebo z jednoho města do druhého. K tomu přišpívá zejména její plná integrace do systému městské hromadné dopravy - ve vlacích platí kromě předplatních legitimací MHD pro příslušný počet zón také některé jednotlivé jízdenky, které lze označovat ve strojcích přímo ve vlaku.
Železniční stanice Otrokovice
Dvojice motorových jednotek řady 814 - 914 "Regionova" osobního vlaku z Vizovic a Zlína v železniční stanici Otrokovice.
Foto Lukáš Vrobel, 10. srpna 2007
Nejblíže centru Zlína se nachází železniční stanice Zlín - střed, dříve Gottwaldov - Zlín.
Zamýšlené prodloužení tratě ze slepého ukončení ve Vizovicích do Valašské Polanky, resp. Horní Lidče, se nikdy nepodařilo prosadit. Ještě dnes se uvažuje o prodloužení a elektrifikaci tratě a v úseku Otrokovice - Zlín střed dokonce o přestavbě na dvoukolejnou, naděje na realizaci není ale téměř žádná.
Otrokovicemi prochází trať dvoukolejná trať číslo 330 Přerov - Hulín - Staré Město u Uherského Hradiště - Hodonín - Břeclav, elektrifikovaná v úseku přes Otrokovice stejnosměrnou napájecí soustavou o napětí 3 kV. Po této trati jsou kromě osobních vlaků vedeny také rychlíky, expresy a vlaky EuroCity. V Otrokovicích staví všechny.

Tarif MHD

Líc a rub třídenní jízdenky Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice
Líc a rub třídenní jízdenky Dopravní společnosti Zlín - Otrokovice v plnocenné hodnotě 70,- Kč vydané v červenci 2005.
Sbírka Lukáš Vrobel
Do trolejbusů se nastupuje a vystupuje se z nich všemi dveřmi. Výjimku tvoří období od 21.00 do 4.00 hodin, kdy je zaveden nástup předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Řidič pak kontroluje odbavování cestujících. Odbavování v autobusech MHD probíhá shodně jako u trolejbusů. Výjimku tvoří oblasti zastávek s celodenním nástupem předními dveřmi. Jedná se o některé málo vytížené koncové úseky autobusových linek, kde nástup předními dveřmi příliš nezdržuje odbavování. Těmito oblastmi jsou například Kamenec, Mladcová, Kudlov nebo Velíková. Oblasti jsou v jízdních řádech i schématech linek vyznačeny.
Ceny jednotlivého jízdného v MHD Zlín - Otrokovice jsou určovány dobou od označení jízdenky a počtem použití (označení). Jednotlivé jízdenky existují "nepřestupné" (což je termín dopravce, běžně se v českém jazyce používá označení "nepřestupní") 20minutové a "přestupné" 40minutové a jedno- a vícedenní. Jízdenky "nepřestupné" a jedno- a vícedenní existují pouze plnocenné, pouze přestupní 40minutové jsou i zlevněné (děti 6 - 15 let, důchodci do 70 let, ženy na mateřské dovolené). 20 i 40minutové jízdenky jsou pak rozděleny ještě do kategorií pro jedno, dvě nebo čtyři použití. Dvacetiminutová nepřestupní jízdenka pro jedno použití stojí 9,- Kč, pro dvě použití 17,- a pro čtyři 34,- Kč. Při druhém použití se jízdenka označuje na opačném konci lícové strany, při třetím a čtvrtém použití na koncích rubové strany. Jízdenku pro jedno použití lze zakoupit i u řidiče za 15,- Kč. 40minutová plnocenná jízdenka stojí pro jedno použití 12,-, pro dvě 22,- a pro čtyři použití 44,- Kč. Existuje také 40minutová jízdenka pro jedno použití za zavazadlo nebo psa za 9,- Kč.
Vícedenní jízdenky existují ve variantách s platností 1 (40,- Kč), 3 (70,- Kč) nebo 7 dní (90,- Kč) od označení.
Nepřenosné předplatné kupóny do legitimací existují v několika variantách plnocenného a zlevněného provedení. Pro předplatitele jsou určující tarifní zóny, které jsou označeny písmeny A, B, C a D. Například centrum Zlína je zónou A, Otrokovice zónou C a zóna D se vztahuje pouze na integrovanou železniční trať Otrokovice - Zlín - Vizovice (viz výše), na níž se jedná o úsek Zlín-Příluky - Vizovice. Plnocenný měsíční kupón pro zónu A např. stojí 290,- Kč, pro zóny A, B, C 360,- Kč a pro zóny A, B, C, D 657,- Kč.

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD - zleva Slunečná a Lešná ZOO.
Foto Lukáš Vrobel, 27. a 28. července 2005
Označníky na zastávkách MHD jsou dvoutyčové, zřídka i jednotyčové, podobné jako ve většině velkých provozů MHD. Většinou jsou modře natřené, méně často červeně. Štítky s názvy zastávek, směrovými šipkami a čísly linek se používají stále smaltované.
Jízdní řády jsou tištěny na žlutém papíře a umístěny za sklem. Zajímavé je, že je na nich kromě jízdní doby uvedena i kilometráž. Na trolejbusových linkách jsou vyznačeny i spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla.
Jízdní řád trolejbusové linky 8
Jízdní řád trolejbusové linky 8.
Foto Lukáš Vrobel, 26. července 2005

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20