Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Články

!-- -->

Metro na sever Prahy - 2. díl

Zatímco vlaky metra už dojížděly až na Ládví, stavební stroje severní oblast Prahy zdaleka neopustily. Úsek IV.C totiž dále pokračuje přes sídliště Prosek až k letňanskému výstavišti. Byly na něm navrženy celkem 3 stanice - dvě nácestné na Proseku a konečná u výstaviště v Letňanech.
Staveniště metra IV.C2 poblíž prosecké polikliniky.
Staveniště metra IV.C2 poblíž prosecké polikliniky.
Foto Damir Holas (leden 2006)
Úvraťová konečná linky 24 na Ládví.
Úvraťová konečná linky 24 na Ládví.
Foto Damir Holas (leden 2006)
I stavba úseku IV.C2 promlouvala do provozu povrchové dopravy. Zatímco při výstavbě úseku na Ládví stačilo na dvou místech (v Trojské ulici a u konečné Ládví) tramvajový provoz jen částečně omezit, stavební práce spojené s prodloužením metra do Letňan vyvolaly dlouhodobou výluku tramvají v úseku Ládví - Sídliště Ďáblice. Před výlukou tudy byly vedeny tři denní (č. 10, 17, 24) a jedna noční (č. 53) linka. Linka 10 byla odkloněna na smyčku před kobyliskou vozovnou, linky 17 a 53 obracely na smyčce Březiněveská (výstupní zastávka Kobylisy). Na Ládví tak dojížděla jediná linka - č. 24 - obsluhovaná výhradně obousměrnými vozy KT8, pro které bylo upraveno kolejiště u zastávky Ládví, aby zde mohly obracet. Náhradní dopravu zajišťovala prodloužená pravidelná autobusová linka 152, dále mohli cestující využít i jiné pravidelné linky autobusů. V nočním provozu jezdila v úseku Kobylisy - Sídliště Ďáblice náhradní autobusová doprava X-53. Provoz tu byl obnoven v pátek 1. 9. 2006, a to ve stejném rozsahu, jako před výlukou - tedy třemi denními a jednou noční tramvajovou linkou. Až později došlo ke zkrácení linky 24 do smyčky Březiněveská - od té doby si obyvatelé sídliště Ďáblice musí vystačit se dvěma denními linkami.
Staveniště metra IV.C2 v bezprostřední blízkosti zastávky MHD Liberecká.
Staveniště metra IV.C2 v bezprostřední blízkosti zastávky MHD Liberecká.
Foto Damir Holas (leden 2006)
Výstavba metra IV.C2 způsobovala mj. i dopravní problémy v oblasti Proseka, jak dokazuje snímek pořízený z autobusu linky 177 jedoucího směrem na Ládví.
Výstavba metra IV.C2 způsobovala mj. i dopravní problémy v oblasti Proseka, jak dokazuje snímek pořízený z autobusu linky 177 jedoucího směrem na Ládví.
Foto Damir Holas (leden 2006)

Den otevřených dveří v rozestavěné stanici Letňany (19. - 23. 9. 2006)

V září 2006 měli Pražané možnost poprvé navštívit budoucí konečnou metra C Letňany, která je umístěna poblíž zdejšího výstaviště. Vzhledem k tomu, že ve stejné době se na něm konal i veletrh, mohli zájemci o novou stanici využít k přepravě bezplatnou autobusovou linku 758 od stanice metra B Českomoravská, která byla obsazována kloubovými autobusy. Další možností bylo využít některou pravidelnou autobusovou linku PID do zastávky "Výstaviště Letňany", odkud to bylo ale ke stanici trochu dál.
Pohled na staveniště okolo budoucí konečné metra C Letňany.
Pohled na staveniště okolo budoucí konečné metra C Letňany.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Ještě před vstupem do samotné stanice dostali zájemci u stánku Metrostavu propagační materiály a pak už nic nebránilo v zahájení prohlídky. Zájemci si stanici prohlíželi sami, páskami a šipkami byla vyznačena trasa a na několika místech stáli informátoři, kteří zodpovídali případné dotazy.
Přímo u staveniště byla zřízena zastávka bezplatné autobusové linky 758.
Přímo u staveniště byla zřízena zastávka bezplatné autobusové linky 758.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Prvním prostorem stanice, který návštěvník spatřil, byl severní vestibul určený pro cestující návazné autobusové doprava. Pro úplnost dodejme, že stanice má ještě vestibul jižní, který je určen pro výstup k letňanskému výstavišti. Stavba stanice zahrnuje i parkoviště P+R (Park and Ride = zaparkuj a jeď) pro necelých 700 aut.
Severní vestibul stanice.
Severní vestibul stanice.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Ze severního vestibulu se naskytl pohled na nástupiště a koleje. Celá stanice působí velmi impozantně a prostorně, je stavěna tak, aby zvládla nejen každodenní cestující, ale i nárazovou frekvenci, která vznikne při konání akcí na letňanském výstavišti.
Pohled do stanice. Levá hrana bude výstupní ve směru z Ládví.
Pohled do stanice. Levá hrana bude výstupní ve směru z Ládví.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Nástupiště stanice Letňany.
Nástupiště stanice Letňany.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Do stanice vlaky dojíždějí jednokolejným tunelem, nejprve raženým, který před stanicí přechází do hloubeného. Druhý jednokolejný tunel je zřízen pro kolej směrem do centra. Tyto dva tunely se následně spojují do jednoho dvoukolejného. Důvodem tohoto řešení je ostrovní nástupiště stanice Letňany. Pro zajímavost - zbylé dvě stanice nového úseku (Prosek a Střížkov) mají nástupiště boční (stejně jako např. stanice Hlavní nádraží a Vyšehrad). A právě místo propojení dvou jednokolejných tunelů bylo posledním, které si mohli návštěvníci prohlédnout. Pak už nezbylo než se vrátit zpět na povrch.
Tunel pro kolej směrem z centra na konečnou Letňany. Jeho poslední část těsně před stanicí je hloubená.
Tunel pro kolej směrem z centra na konečnou Letňany. Jeho poslední část těsně před stanicí je hloubená.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
Tentýž tunel jako na předchozím snímku v místě přechodu mezi raženým a hloubeným.
Tentýž tunel jako na předchozím snímku v místě přechodu mezi raženým a hloubeným.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)
V tomto místě začíná dvoukolejný tunel směřující ke stanici Prosek. Ten se před stanicí Letňany rozděluje do dvou jednokolejných a to z toho důvodu, že stanice Letňany, jako jediná na úseku IV.C2, má ostrovní nástupiště.
V tomto místě začíná dvoukolejný tunel směřující ke stanici Prosek. Ten se před stanicí Letňany rozděluje do dvou jednokolejných a to z toho důvodu, že stanice Letňany, jako jediná na úseku IV.C2, má ostrovní nástupiště.
Foto Damir Holas (22. 9. 2006)

Den otevřených dveří v rozestavěné stanici Střížkov (6. - 7. 10. 2006)

V pátek a sobotu 6. a 7. 10. 2006 mohli Pražané úsek IV.C2 navštívit podruhé - tentokrát byla zpřístupněna stanice Střížkov. Pro dopravu zájemců sloužily pravidelné autobusové linky MHD dojíždějící do zastávky Liberecká. Původně jsem chtěl navštívit i tuto stanici, leč člověk míní a všemožné povinnosti mění, takže jak už asi tušíte, nic z toho nakonec nebylo... :-( Proto si tuto akci přibližme alespoň novinovým článkem z MF Dnes:
MF Dnes, regionální příloha Praha, 7. 10. 2006
row


Metro Střížkov poprvé s lidmi

Prosek - Doposud nedostavěná stanice metra trasy C Střížkov se včera poprvé představila lidem, kteří ji budou za dva roky užívat. Zájem o prohlídku stavby byl neobvykle vysoký. „Za první hodinu jsme přivítali 1200 návštěvníků, celkem odhadujeme jejich počet až na 5000,“ řekl radní Radovan Šteiner, který má dopravu na starosti. Stanice Střížkov je součástí nově budovaného čtyřkilometrového úseku metra C ze současné konečné na Ládví do Letňan. Zkušební provoz této části trasy C by měl začít v prvním čtvrtletí roku 2008 a ve druhém čtvrtletí téhož roku by měla být trasa otevřena pro normální provoz. Celkové náklady na výstavbu nového úseku trasy C činí přibližně patnáct a půl miliardy korun. Dosud město proinvestovalo přes šest a půl miliardy korun. Vlastní stanice má jednu architektonickou pozoruhodnost. Podzemní vestibul stanice bude totiž díky unikátní ocelové konstrukci střechy osvětlen přímým denním světlem. Vzhled vestibulu může návštěvníkům připomenout některé další dopravní stavby v metropoli, například zastávky nové tramvajové trati na barrandovské sídliště. Pro motoristy bude navíc vybudováno přímo u stanice nové záchytné parkoviště P+R se 158 parkovacími místy a deseti dalšími určenými pro invalidy. Návštěvní den na Střížkově bude pokračovat i dnes od 10 do 17 hodin.
Pro pokračování článku klikněte sem.