chomutov

Chomutov - Jirkov

Města Chomutov a Jirkov

Zleva logo Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s. a znaky měst Chomutova a Jirkova
Zleva logo Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova, a.s. a znaky měst Chomutova a Jirkova.
Okresní město Chomutov leží v severozápadních Čechách v Ústeckém kraji na okraji Mostecké pánve na potoku Chomutovce. V současné době má přibližně 51 000 obyvatel.
Chomutov je střediskem hnědouhelné pánve. V okolí fungují povrchové doly, nedaleko leží také tepelná elektrárna Prunéřov. Ve městě se nacházejí železárny a válcovny, zastoupen je též průmysl strojírenský, textilní a potravinářský.
Ve městě Jirkově s 21 000 obyvateli funguje průmysl textilní a sklářský. Obě města mají dochována historická centra s několika zajímavými památkami, většinu zástavby však tvoří moderní panelová sídliště. Novodobou výstavbou se Jirkov s Chomutovem spojil a působící dojmem jeho vzdálené čtvrti.
Provoz městské hromadné dopravy v Chomutově a Jirkově zajišťuje Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. Informace o provozu městské hromadné dopravy a snímky z provozu naleznete na stránkách uvedených v nabídce vlevo. Na této úvodní stránce jsou uvedeny informace společné pro celý provoz MHD a informace o regionální a dálkové dopravě.

Silniční doprava

Současné autobusové nádraží v Chomutově
Současné autobusové nádraží v Chomutově s vozy DP měst Chomutova a Jirkova a DP Ústeckého kraje.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Chomutovem prochází silnice 1. třídy číslo I/7 Praha - Slaný - Louny - Chomutov - Hora Sv. Šebestiána (v úseku Praha - Slaný vedena jako rychlostní R7), která se zde kříží se silnicí I/13 Karlovy Vary - Chomutov - Most - Teplice - Děčín - Liberec. Na silnici I/13 leží i Jirkov.
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Chomutově, Jirkově a okolí provozuje Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. (DPCHJ a.s.), tedy společnost, která zajišťuje také provoz městské hromadné dopravy. Dopravní podnik byl založen v roce 1987 jako investorská organizace pro výstavbu tramvajové rychlodráhy z Chomutova do Jirkova (ze které nakonec sešlo), dopravu zajišťuje subjekt s tímto názvem (následník dřívější ČAD Chomutov nebo ČSAD, n.p. Ústí nad Labem, dopravní závod 404 Chomutov) až od roku 1996.
Z Německa zakoupený ojetý nízkopodlažní autobus MAN dopravce Autobusy Karlovy Vary 2K0 3621
Z Německa zakoupený ojetý nízkopodlažní autobus MAN dopravce Autobusy Karlovy Vary 2K0 3621 na lince Kadaň - Chomutov na autobusovém nádraží v Chomutově. Dnes tuto linku provozuje DPCHJ a.s.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Dalšími provozovateli autobusových linek jsou např. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s., Dopravní podnik Ústeckého kraje (vzniklý v listopadu 2004 rozdělením ČSAD BUS Ústí nad Labem), Autobusy KAVKA, a.s. a Autobusová doprava s.r.o. Podbořany.
Opuštěné staré autobusové nádraží na Žižkově náměstí v Chomutově
Opuštěné staré autobusové nádraží na Žižkově náměstí v Chomutově. Výpravní budova byla během října a listopadu 2006 zbořena.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Autobusové nádraží v Chomutově se nachází poblíž centra města mezi Palackého ulicí a železniční stanicí. Kromě linkových autobusů jsou sem vedeny i některé autobusové a trolejbusové linky MHD. Od výpravní budovy železniční stanice je autobusové nádraží vzdáleno asi 800 metrů a tuto vzdálenost většina cestujících dochází pěšky, protože městská autobusová linka 15 zde jezdí většinou pouze dvakrát za hodinu a navíc se na ni musí přesedat (nepokračuje z autobusového nádraží do centra). Kromě ní jezdí k železniční stanici pouze noční autobusová linka 11 a několik spojů regionální linky Chomutov - Vejprty.
Na nedalekém Žižkově náměstí se nachází staré autobusové nádraží nahrazené současným v prosinci 2000. Vjezd do něj je zablokován a jeho plocha zeje prázdnotou. Opuštěná výpravní budova byla během října a listopadu 2006 zbořena.
V Jirkově se autobusové nádraží nachází v centru města. Je rovněž terminálem autobusů a trolejbusů městské dopravy.

Železniční doprava

Výpravní budova železniční stanice Chomutov
Výpravní budova železniční stanice Chomutov.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Z Chomutova vycházejí čtyři železniční tratě - číslo 130 Chomutov - Most - Oldřichov u Duchcova - Ústí nad Labem, 140 Chomutov - Kadaň - Sokolov - Cheb, 137 Chomutov - Vejprty a 120 Chomutov - Žatec - Lužná u Rakovníka - Kladno - Hostivice - Praha. Tratě číslo 130 a 140 jsou dvoukolejné a na úsecích vycházejících z Chomutova elektrifikované stejnosměrnou napájecí soustavou o napětí 3 kV. Vedeny jsou po nich osobní vlaky, spěšné vlaky a rychlíky.
V Chomutově leží kromě železniční stanice také zastávka Chomutov město, ve které zastavují i rychlíky.
Jirkovem prochází již zmíněná trať číslo 140, na které je zde zřízena zastávka Jirkov zastávka obsluhovaná i rychlíky. Kromě ní má Jirkov i železniční stanici, do které odbočuje ze zastávky (odbočky) Chomutov město trať číslo 133, která je jednokolejná, neelektrifikovaná a jezdí po ní osobní vlaky i rychlíky.
Míjení elektrických lokomotiv řady 363
Míjení elektrických lokomotiv řady 363 "eso" v reklamním a běžném nátěru v čele rychlíků v ŽST Chomutov.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Železnice má zásadní význam pro spojení Chomutova a Jirkova např. s krajským městem Ústím nad Labem nebo s Mostem. Ve spojení s Prahou hrají hlavní roli autobusy, protože rychlíků přes Žatec a Kladno jede pouze několik za den a rychlíky přes Most a Ústí nad Labem mají delší trasu a z toho vyplývající delší jízdní dobu a vyšší jízdné.

Tarif MHD

Na linkách MHD je zaveden nástup pouze předními dveřmi a výstup dveřmi ostatními. Jednotlivé jízdné se platí odpočítanými mincemi do pokladny u řidiče, která nevydává žádné jízdenky a nevrací mince, nebo čipovou kartou. Při platbě v hotovosti stojí jedna libovolně dlouhá jízda bez přestupu osobu starší 15 let 12,- Kč (stejně se platí i za psa), dítě ve věku 6 - 15 let 6,- Kč a držitele průkazu ISIC 10,- Kč. Při platbě čipovou kartou činí plné jízdné 10,- a zlevněné 5,- Kč. Od 1. dubna 2005 je zavedeno dojezdové tarifní pásmo, ve kterém lze cestovat za polovinu běžného jízdného. Jedná se o několik posledních zastávek před konečnou u všech linek s výjimkou noční linky 11 a linky 15, na kterých je tarifní uspořádání odlišné (viz níže). Zastávky v dojezdovém pásmu jsou v jízdním řádu označeny červeně. Díky zřízení dojezdového pásma zaplatí cestující za projetí např. tří zastávek z Palackého na Polikliniku 6,- Kč v hotovosti či 5,- z čipové karty, při jízdě v téže trase v opačném směru však dvojnásobek - 12,- resp. 10,- Kč. Čipové karty se používají již od roku 1997.
Pro stálé cestující jsou určeny časové jízdenky (předplatní legitimace). Ty jsou měsíční v kategoriích občanská, žákovská, studentská a pro občany ve věku 60 - 70 let. Občanská měsíční jízdenka stojí 400,- Kč. Pro občany nad 70 let a držitele zlaté Janského plakety existuje jízdenka pololetní, pro občany nad 70 let také roční.
Na noční autobusové lince 11 časové jízdenky neplatí a je na ní zavedeno jednotné jízdné 15,- Kč.

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva Zimní stadion (pro DPCHJ a dopravce Autobusy KAVKA), Chomutov, autobusové nádraží a Bezručova.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Zastávky MHD jsou osazeny označníky jednotyčové nebo dvoutyčové modře nebo šedě natřené konstrukce. V hranatém terči je pod modrým rámečkem s nakresleným příslušným dopravním prostředkem neurčitého typu uveden název zastávky a čísla zastavujících linek, na autobusovém nádraží v Chomutově i se směrem jízdy. Tabule s jízdními řády a případně dalšími vývěskami dopravce je buď součástí označníku, nebo je umístěna v čekárně. Někdy jsou označník i deska s jízdními řády připevněny na sloup trakčního vedení.
Jízdní řády trolejbusových linek 30 a 31
Jízdní řády trolejbusových linek 30 a 31. Jízdní řády autobusových linek MHD vypadají shodně.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Jízdní řády jsou městského provedení, barevně vytištěné a vybavené výrazným logem dopravce. Časy odjezdů spojů jsou uvedeny v tabulkách zvlášť pro pracovní dny, pro letní provoz a pro sobotu, neděli a svátky. Některé autobusové linky mají odlišný provoz v pondělí - středu od čtvrtka a pátku, pročež mají v jízdním řádu pro každé z těchto období samostatný sloupec. Součástí jízdního řádu je i ceník jednotlivého jízdného na příslušné lince a informace o tom, že platit je možno mincemi v hodnotě 1, 2, 5, 10 a 20 Kč. Jízdní řády jsou většinou umístěny za plastovou deskou, někdy jí však kryty nejsou a podléhají poté snadno působení vandalů.

Trolejbusy v Chomutově a Jirkově

Škoda 15Tr ev. č. 011 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 011 (r. v. 1995) na lince 33 v zastávce Palackého.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Městská hromadná doprava funguje v Chomutově a Jirkově od roku 1927, ale až do roku 1995 ji zajišťovaly pouze autobusy. V roce 1980 se zrodil projekt tramvajového provozu. Tramvaje měly spojit konečnou Vodní v Chomutově (tehdy Válcovny trub), sídliště Zahradní a autobusové nádraží v Jirkově. Během stavby však došlo ke změně projektu a roku 1990 bylo z úsporých důvodů rozhodnuto o výstavbě trolejbusového provozu. V té době už však byl zřízen asi 700 metrů dlouhý pás pro položení tramvajových kolejí ve Dvořákově ulici v Jirkově. Byl přikryt panely, které dodnes upomínají na původní plány.
Solaris Trollino 12AC ev. č. 104 (r. v. 2006)
Solaris Trollino 12AC ev. č. 104 (r. v. 2006) na lince 33 vyjíždí ze zastávky Březenecká I.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Výstavba trolejbusového provozu byla zahájena v roce 1992. V červenci 1994 byl převzat první trolejbus a v srpnu začaly probíhat zkušební jízdy. Slavnostní zahájení provozu trolejbusů proběhlo 29. června 1995, cestujícím slouží trolejbusy od 1. července téhož roku. První trať vedla od Válcoven trub v Chomutově přes Palackého ulici, Kundratickou a sídliště Zahradní na autobusové nádraží v Jirkově. Postavena byla také odbočka v Jirkově z Dvořákovy na smyčku Horník.
Škoda 15Tr ev. č. 016 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 016 (r. v. 1995) na dnes již zrušené lince 30 u zastávky Vodní.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Provoz trolejbusů zahájil dopravce s neobvyklým názvem Česká automobilová doprava - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova. Tento podnik vznikl v roce 1991 sloučením České automobilové dopravy (ČAD) Chomutov a Dopravního podniku měst Chomutova a Jirkova. ČAD Chomutov vznikla o rok dříve vyčleněním dopravního závodu 404 Chomutov ze státního (do roku 1988 národního) podniku ČSAD Ústí nad Labem. Dopravní podnik byl založen v roce 1987 jako investorská organizace pro výstavbu tramvajové rychlodráhy z Chomutova do Jirkova (ze které nakonec sešlo), provoz autobusových linek MHD zajišťovala právě ČSAD (později ČAD) Chomutov.
Pod současným názvem Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s. vystupuje městský dopravce od 1. dubna 1996.
Škoda 15Tr ev. č. 005 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 005 (r. v. 1994) na lince 35 v zastávce Zahradní TIP.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Trolejbusový systém obsloužil postupně Písečnou, železniční zastávku Chomutov město, železárny, poliklinku, zastávku ČD a Lesopark. Dosud poslední trať předaná v prosinci 2000 vede na nové chomutovské autobusové nádraží.
Pro Chomutov a Jirkov bylo zřízení trolejbusového systému šťastným řešením. S ohledem na vysoké náklady na výstavbu tramvajových tratí a také na směrové a sklonové poměry a šířku některých komunikací by nemohla tramvajová síť dosáhnout takového rozsahu, jako síť trolejbusová, a navíc by se tramvaje v 90. letech pravděpodobně ukázaly podobně jako v Mostě kapacitně nadbytečné.
Trolejbusy Škoda 15Tr zleva ev. č. 023 (r. v. 1995) a 006 (r. v. 1995)
Trolejbusy Škoda 15Tr zleva ev. č. 023 (r. v. 1995) na lince 31 a 006 (r. v. 1995) na dnes již zrušené lince 30 na konečné Vodní.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
V současné době (od 1. ledna 2008) je v provozu šest trolejbusových linek označených čísly 20, 22, 31 a 33 - 35. V současném systému číslování, který platí od roku 1998, je řada 20 vyhrazena trolejbusovým linkám jezdícím pouze v Chomutově, zatímco řada 30 náleží linkám z Chomutova do Jirkova. Původně byly trolejbusové linky označovány čísly autobusových linek, které nahradily.
Škoda 15Tr ev. č. 004 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 004 (r. v. 1994) na konečné linky 31 Jirkov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Současné linkové vedení trolejbusů platné od 1. ledna 2008 je uvedeno v následující tabulce (nejsou vypsány všechny zastávky):

 

 

 

 

 

 

20

Poliklinika - Křivá - Vodní - Čelakovského - Chomutov, žel. zast. - Březenecká I - Kundratická - Kamenná - Zahradní II - Zahradní I - Písečná

22

Vodní - Křivá - Palackého - Zimní stadion - Březenecká I - Kundratická - Kamenná - Zahradní II - Zahradní I - Písečná

31

Vodní - Křivá - Palackého - Zimní stadion - U lávky - Kamenná (tam) - Zahradní TIP (tam) - Písečná, zdr. stř. - Jirkov, Nové Ervěnice - Jirkov, Dvořákova - Jirkov, Horník - Jirkov, aut. nádr.

33

Poliklinika - Palackého - Chomutov, aut. nádr. - Zimní stadion - Březenecká I - Kundratická - Kamenná - Zahradní TIP - Písečná, zdr. stř. - Jirkov, Nové Ervěnice - Jirkov, Dvořákova - Jirkov, Horník - Jirkov, aut. nádr.

34

Chomutov, aut. nádr. - Palackého - Vodní - Čelakovského - Chomutov, žel. zast. - Kundratická - Kamenná - Zahradní TIP - Písečná, zdr. stř. - Jirkov, Nové Ervěnice - Jirkov, Dvořákova - Jirkov, aut. nádr.

35

Železárny - Palackého - Březenecká I - Kundratická - Kamenná - Zahradní TIP - Písečná, zdr. stř. - Jirkov, Nové Ervěnice - Jirkov, Dvořákova - Jirkov, Horník - Jirkov, aut. nádr.

Solaris Trollino 12AC ev. č. 105 (r. v. 2006)
Solaris Trollino 12AC ev. č. 105 (r. v. 2006) na lince 33 opouští zastávku Zahradní TIP.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Každá linka má jen jednu variantu trasy. Provoz jednotlivých linek není na poměry dopravy v elektrické trakci příliš silný a na poměry městské hromadné dopravy ve velké aglomeraci je neobvykle (a pro cestující nepříjemně) nepravidelný.
Linky 20 a 22 mají v pracovní dny až na výjimky jeden až dva spoje za hodinu a mimo pracovní dny jeden spoj za hodinu až za dvě.
Na lince 31 jedou v pracovní dny přibližně mezi 5. a 18. hodinou většinou jeden až dva spoje za hodinu, v dopoledním sedle dosahují intervaly cca 90 až 120 minut. Mimo pracovní dny linka nejede.
Nejčastěji ze všech trolejbusových linek jezdí linka 33, která má v pracovních dnech 2 - 4 spoje za hodinu, často v pravidelném intervalu 20 minut, a mimo pracovní dny převážně dva spoje za hodinu, obvykle v pravidelném intervalu 30 minut. Letní provoz v pracovních dnech se na této lince rozsahem prakticky shoduje s víkendovým.
Linka 34 má v pracovní dny jeden až dva spoje za hodinu, mimo pracovní dny pouze pět spojů v každém směru. Linka 35 má v pracovní dny jeden až tři spoje za hodinu (s přestávkou cca 150 minut v dopoledním sedle), o víkendu pouze čtyři spoje v každém směru.
V jízdních řádech linek 20 a 33 jsou vyznačeny spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla.
Škoda 15Tr ev. č. 008 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 008 (r. v. 1995) s celovozovou reklamou na služby Dopravního podniku ve vozovně.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Současné linkové vedení a provozní parametry linek platí od 1. ledna 2008. Před změnou provedenou tohoto dne bylo v provozu sedm trolejbusových linek, oproti současnému stavu jezdila navíc linka 30. Před 10. prosincem 2006 bylo v provozu dokonce deset trolejbusových linek označených čísly 20 - 23 a 30 - 35 a jednotlivé linky měly menší počet spojů a jezdily ještě méně pravidelně než v současnosti. Například linka 32 měla v pracovní dny jediný spoj v každém směru večer, jindy jezdila jedním spojem za hodinu v době od 4 do 6 a od 19 do 23 hodin. Novinkou od 10. prosince jsou také pravidelné intervaly, které nejsou sice zavedeny zdaleka na všech linkách a ve všech obdobích, ale dříve neexistovaly vůbec. Chomutovskou odlišností od většiny větších městských provozů však nadále zůstává výrazné omezení provozu v letním období (červenec a srpen) a velmi slabý večerní provoz.
Škoda 15Tr ev. č. 003 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 003 (r. v. 1994) na konečné dnes již zrušené linky 21 Písečná.
Foto Lukáš Vrobel, 29. července 2003
Trolejbusové linky jsou téměř v celé síti v souběhu s linkami autobusovými, trolejbusy však jezdí častěji. Zajímavostí provozu jsou poměrně velké vzdálenosti zastávek, protože odbavování cestujících při nástupu předními dveřmi je velmi zdlouhavé.
Nejnovější český trolejbusový provoz používá napájecí systém 750 V ss. Stejný je použit ještě v Českých Budějovicích, všechny ostatní systémy trolejbusů i tramvají v ČR používají napětí 600 V ss.
Škoda 15Tr ev. č. 013 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 013 (r. v. 1995) na dnes již zrušené lince 30 u zastávky Březenecká I.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Základem vozového parku trolejbusů jsou kloubové vozy Škoda 15Tr, kterých bylo dodáno v letech 1994 a 1995 25 ks (1994: ev. č. 001 - 005, 1995: 006 - 025). K vyřazení žádného z nich dosud nedošlo.
Vozy byly dodány v modro-bílém nátěru, ve kterém často jezdí dodnes. Některé jsou doplněny reklamními samolepkami na původním barevném podkladě, případně jsou opatřeny celovozovým reklamním nátěrem. Trolejbusy prošlé střední opravou (většinou v dílnách DP Most - Litvínov) jsou celé bílé, stejně jako později dodávaná nová vozidla dopravce nebo modernizované autobusy. Žádný trolejbus tohoto typu není vybaven digitálními orientacemi.
Škoda 15Tr ev. č. 025 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 025 (r. v. 1995) na konečné linky 34 Chomutov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 14. dubna 2006
Od roku 1995 vydržel vozový park trolejbusů 11 let beze změny. Až v roce 2006 bylo dodáno pět nízkopodlažních trolejbusů běžné délky typu Solaris Trollino 12AC s karosérií polského výrobce autobusů Solaris, do kterých elektrickou výzbroj Cegelec zastavěl Dopravní podnik Ostrava. Vozy byly označeny evidenčními čísly 101 - 105 a jezdí v bílém nátěru, v budoucnosti může dojít k provedení celovozových reklamních polepů. Jsou vybaveny digitálními orientacemi. Hlášení zastávek ani v těchto vozech neexistuje.
Škoda 15Tr ev. č. 019 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 019 (r. v. 1995) na lince 34 v zastávce Vodní.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Škoda 15Tr ev. č. 007 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 007 (r. v. 1995) na konečné linky 20 Poliklinika.
Foto Lukáš Vrobel, 29. července 2003
Trolejbusy většinou jezdí kvůli dlouhým intervalům solidně obsazeny. Ačkoli na většině trolejbusových smyček je zakončeno větší množství linek, málokdy se zde sejde více trolejbusů najednou, protože příjezdy a odjezdy linek jsou zařízeny v prokladu. Nejvyužívanější smyčkou je Vodní v Chomutově, která má dvě stopy napojené ve směru od Palackého a Křivé a jednu od železniční zastávky a Čelakovského. Významná je také konečná Jirkov, autobusové nádraží, na které je však jen jedna stopa.
Škoda 15Tr ev. č. 014 (r. v. 1995)
Škoda 15Tr ev. č. 014 (r. v. 1995) na lince 22 u zastávky Březenecká I.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Škoda 15Tr ev. č. 018 (r. v. 1995)
Odtah trolejbusu Škoda 15Tr ev. č. 018 (r. v. 1995) z linky 31 pohotovostním vozidlem LIAZ CV 91-72 u zastávky Křivá.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Vozovna trolejbusů na ploše mezi sídlištěm Zahradní a jirkovskou železniční zastávkou byla zbudována před zahájením provozu trolejbusů. Slouží zároveň jako garáže autobusů Dopravního podniku.
Solaris Trollino 12AC ev. č. 104 (r. v. 2006)
Solaris Trollino 12AC ev. č. 104 (r. v. 2006) na konečné linky 33 Jirkov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Vozovna trolejbusů s vozy Škoda 15Tr
Vozovna trolejbusů s vozy Škoda 15Tr.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
V současné době se s dalším rozvojem trolejbusové sítě v Chomutově a Jirkově nepočítá, ačkoli ještě existuje několik lokalit, kterým by zavedení trolejbusové dopravy prospělo. Důležitá by byla zejména trať Březenecká I - Kostnická, škola - Kadaňská, kaplička - Globus, po jejímž zprovoznění by byla zrušena nejvytíženější chomutovská autobusová linka číslo 1, na kterou jako na jedinou vyjíždějí kloubové autobusy a z velké části je vedena pod trolejemi.
Zavedení trolejbusů k železniční stanici v Chomutově bohužel není vzhledem ke křížení elektrifikované železniční trati možné.
Solaris Trollino 12AC ev. č. 101 (r. v. 2006)
Solaris Trollino 12AC ev. č. 101 (r. v. 2006) na lince 33 v zastávce Zimní stadion.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Škoda 15Tr ev. č. 004 (r. v. 1994)
Škoda 15Tr ev. č. 004 (r. v. 1994) projíždí na lince 30 u zastávky Jirkov, Dvořákova kolem panelového pásu, který je pozůstatkem stavby tramvajové rychlodráhy z Chomutova do Jirkova na konci 80. let.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006

 

Autobusy v Chomutově a Jirkově

Zleva Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 210 (r. v. 2000) a Karosa B 741 ev. č. 310 (r. v. 1993, ex DP Hradec Králové)
Zleva Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 210 (r. v. 2000) na lince 13 a Karosa B 741 ev. č. 310 (r. v. 1993, ex DP Hradec Králové) na lince 1 na konečné Jirkov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Městská hromadná doprava funguje v Chomutově a Jirkově od roku 1927 a až do roku 1995 byla zajišťována pouze autobusy. Od roku 1995 byl postupně provoz na nejdůležitějších linkách nahrazován trolejbusy, dnes už se však trolejbusový provoz nerozšiřuje.
Karosa B 732 ev. č. 233 (r. v. 1992, ex DP Hradec Králové)
Karosa B 732 ev. č. 233 (r. v. 1992, ex DP Hradec Králové) na lince 8 v zastávce Zborovská.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Dnešní provozovatel autobusových i trolejbusových linek MHD Chomutov - Jirkov, Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., vznikl 1. dubna 2006 přejmenováním dopravce Česká automobilová doprava - Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova, následnické firmy státního (do roku 1988 národního) podniku ČSAD Ústí nad Labem, dopravního závodu 404 Chomutov.
Solaris Urbino 12 ev. č. 246 (r. v. 2006)
Solaris Urbino 12 ev. č. 246 (r. v. 2006) na lince 7 v zastávce Chomutov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
V současnosti je v provozu 15 denních a jedna noční autobusová linka městské dopravy. Denní linky jsou označeny čísly 1 - 10 a 12 - 14, 16 a 17, noční linka číslem 11.
Provoz jednotlivých autobusových linek je poměrně slabý: nejvýznamnější linka číslo 1 (Globus - Kundratická - Zahradní TIP - Jirkov, autobusové nádraží) jezdí celotýdně v intervalech většinou 30 nebo 60 minut. Většinou po 60 minutách jezdí linka 2 (Chomutov, aut. nádr. - Kundratická - Zahradní TIP - Kaufland), v některých obdobích ve čtvrtek, pátek a sobotu má interval 30 minut. Na lince 3 (Povodí Ohře - Palackého - Jezero) jezdí v pracovní dny 1 - 3 spoje za hodinu, o víkendu má interval 60 minut. Jeden až dva spoje za hodinu jezdí většinou také na linkách 5, 7, 8, 9 a 17. Na lince 13 (Jirkov, aut. nádr. - Březenec - Jirkov, žel. zast. - Otvice) jezdí v pracovní dny 1 - 3 spoje za hodinu, o víkendu dva spoje za hodinu až jeden spoj za dvě hodiny. Zbývající linky mají provoz ještě slabší než výše zmíněné.
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 209 (r. v. 1999)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 209 (r. v. 1999) na lince 2 v zastávce Bezručova.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Noční linka 11 je tvořena jediným spojem v pracovní dny v trase Chomutov, žel. st. - Jirkov, aut. st. s odjezdem z Chomutova ve 23.40 a příjezdem do Jirkova v 0.16. Od 1. ledna 2008 se jedná o jedinou linku MHD jezdící k chomutovskému nádraží. Toho dne byla totiž zrušena denní linka 15, která jezdila celotýdně 1 - 3 spoji za hodinu v trase Chomutov, aut. nádr. - Chomutov, žel. st. Na této lince se platilo jednotné jízdné 2,- Kč, časové jízdenky byly uznávány, ale platba jednotlivého jízdného čipovou kartou zde nebyla možná.
V současnosti k železniční stanici jezdí pouze vybrané spoje regionálních autobusových linek, zhruba 700 metrů od nejbližší zastávky denních linek MHD umístěné na autobusovém nádraží tedy cestující obvykle docházejí pěšky.
Karosa B 732 ev. č. 230 (r. v. 1989, přestavba z B 731)
Karosa B 732 ev. č. 230 (r. v. 1989, přestavba z B 731) na konečné linky 2 Chomutov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Na rozdíl od trolejbusů mají některé autobusové linky více variant trasy. Intervaly jsou až na výjimky nepravidelné. Některé linky mají odlišný provoz v pondělí - středu od čtvrtka a pátku, pročež mají v jízdním řádu pro každé z těchto období samostatný sloupec. Na noční lince 11 platí odlišný tarif od ostatních (viz úvodní stranu).
Karosa B 741 ev. č. 309 (r. v. 1991)
Karosa B 741 ev. č. 309 (r. v. 1991) vybavená digitálními orientacemi na lince 1 u zastávky Zahradní TIP.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Karosa B 932E ev. č. 226 (r. v. 2000)
Karosa B 932E ev. č. 226 (r. v. 2000) se samolepkami k výročí 75 let osobní dopravy v Chomutově (1927 - 2002) na lince 13 u zastávky Jirkov, Nové Ervěnice.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Chomutovské a jirkovské autobusy nenavazují na trolejbusy a jezdí přímo do centra obou měst. Někdy mají s trolejbusy dlouhé souběhy. Jedinými obratišti, kde se sjíždí větší množství městských autobusů, jsou autobusová nádraží v Chomutově a v Jirkově.
Karosa B 952 ev. č. 232 (r. v. 2002)
Karosa B 952 ev. č. 232 (r. v. 2002) s orientacemi linky 8 na parkovišti u autobusového nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Solaris Urbino 12 ev. č. 246 (r. v. 2006)
Solaris Urbino 12 ev. č. 246 (r. v. 2006) na lince 2 v zastávce Zahradní TIP.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Vozový park městských autobusů je tvořen převážně vozy značky Karosa. Vozy běžné délky s podlahou v normální úrovni jsou zastoupeny typy Karosa B 731, B 732, B 932E, B 952 a B 952E, nízkopodlažní autobusy běžné délky jsou typů Karosa-Renault CityBus 12M, Karosa Citelis 12M a Solaris Urbino 12. Kloubové autobusy jsou jen jednoho typu, a to Karosa B 741. Vozy Karosa B 731, B 741, CityBus, Citelis a Solaris jsou vybaveny automatickými převodovkami, ostatní vozy převodovkami mechanickými.
V roce 2002 byl ukončen provoz kloubových autobusů Ikarus 280.08 a v roce 2004 Karosa C 744.
Karosa B 952E ev. č. 241 (r. v. 2005) v garážích
Karosa B 952E ev. č. 241 (r. v. 2005) v garážích.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Karosa B 732 ev. č. 223 (r. v. 1989, ex DP Ostrava)
Karosa B 732 ev. č. 223 (r. v. 1989, ex DP Ostrava) na lince 15 u zastávky Chomutov, železniční stanice. Dnes už je tato linka zrušena a železniční stanice není linkami MHD v denním provozu obsluhována.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Dodáním pěti nízkopodlažních autobusů Solaris Urbino 12 byla v roce 2006 provedena po delší době výraznější obnova vozového parku městských autobusů. Současně s těmito vozy (ev. č. 242 - 246) bylo zařazeno pět trolejbusů Solaris Trollino 12AC se shodnou karosérií polského výrobce.
Solaris Urbino 12 ev. č. 244 (r. v. 2006)
Solaris Urbino 12 ev. č. 244 (r. v. 2006) na lince 9 v zastávce Zimní stadion.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Karosa B 732 ev. č. 229 (r. v. 1989, ex ČSAD Autobusy České Budějovice, provozovna Písek)
Karosa B 732 ev. č. 229 (r. v. 1989, ex ČSAD Autobusy České Budějovice, provozovna Písek) na konečné linky 1 Jirkov, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Autobusy MHD jezdí nejčastěji v "továrním" červeno-bílém nátěru nebo celé bílé. Výjimkou jsou celovozové reklamní nátěry nebo polepy.
Většina autobusů typové řady Karosa 700 byla zakoupena ojetá od jiných dopravců, nejčastěji z Dopravního podniku města Hradce Králové, ale také např. z DP hl. m. Prahy, DP Most - Litvínov nebo Czech Camion Servisu Milevsko, který je zakoupil od různých dopravců a provedl jejich generální opravy.
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 235 (r. v. 2003)
Karosa-Renault CityBus 12M ev. č. 235 (r. v. 2003) na lince 4 v zastávce Palackého.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Karosa B 741 ev. č. 311 (r. v. 1994, ex DP Hradec Králové)
Karosa B 741 ev. č. 311 (r. v. 1994, ex DP Hradec Králové) v autobusových garážích společných s vozovnou trolejbusů.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Většina Karos řady 700 jezdí bez digitálních orientací, zato však mají digitální orientace všechny vozy Karosa B 932E a novější. Hlášení zastávek neexistuje.
Karosa B 731 ev. č. 238 (r. v. 1995, ex DP Praha)
Karosa B 731 ev. č. 238 (r. v. 1995, ex DP Praha) na lince 7 u zastávky Vodní.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006
Solaris Urbino 12 ev. č. 245 (r. v. 2006)
Solaris Urbino 12 ev. č. 245 (r. v. 2006) v celovozovém reklamním polepu v garážích.
Foto Lukáš Vrobel, 13. ledna 2007
Zajímavostí je náhradní autobusová doprava za trolejbus, na které se cestující přepravují zdarma. Přesto je i zde pro pořádek zaveden nástup předními dveřmi. V jiných městech platí na náhradní dopravě obvykle běžný tarif MHD.
Rozebraná vyřazená Karosa B 741 ev. č. 307 (r. v. 1993, ex DP Hradec Králové)
Rozebraná vyřazená Karosa B 741 ev. č. 307 (r. v. 1993, ex DP Hradec Králové) v garážích.
Foto Lukáš Vrobel, 13. dubna 2006

Chomutov - Solaris Trollino 12AC

Trolejbus Solaris Trollino 12AC zavítal při svém předváděcím "turné" po českých provozech také do Chomutova a Jirkova. Předváděcí jízdy byly naplánovány na dny 18 a 19. dubna 2003. Vozidlo bylo do vozovny Dopravního podniku Chomutov-Jirkov přivezeno o den dříve, tedy ve čtvrtek 17. dubna z Teplic, kde ten den do cca 15-ti hod jezdilo na linkách. Bylo přitaženo za montážním vozem Liaz Dopravního podniku Ostrava krátce po 16. hodině. Po příjezdu byly provedeny úpravy související se změnou napětí trolejbusové sítě - v síti DPCHJ a.s. 750 V. Trollino poté vyjelo na zkušební jízdu z vozovny na smyčku Písečná a po krátké pauze zpět.
Trollino při zkušební jízdě po přenastavení údajů na 750 V
Trollino při zkušebníjízdě po přenastavení údajů na 750 V.
Foto Jaroslav Rak (17. 4. 2003)
Následující den ráno byl trolejbus od 8. hodiny nasazen do běžného provozu, během kterého vystřídal všechny trolejbusové linky, tedy se objevil na všech tratích a smyčkách trolejbusové sítě. Při poslední jízdě, jež byla na lince 31: Vodní - Jirkov AN, došlo na Trollinu k poruše. Tato porucha byla způsobena přepětím v síti - vzhledem k tomu, že k ní došlo v době odpoledního sedla při průjezdu centrem Chomutova na Palackého ulici, kde v té době nebyl jiný trolejbus a poměrně blízko měnírně, překračovalo napětí v síti vysoko hodnotu 800 V. Trolejbusy byl přetažen zpět do vozovny na Písečné ulici a bylo bohužel rozhodnuto o jeho přepravě a odstranění závady až v Pardubicích. V sobotu tedy bylo v dopoledních hodinách naloženo na nákladovém nádraží na vagón a vydalo se po železnici na cestu do Pardubic.
Během pravidelného provozu - zde zastávka Zahradní, TIP
Během pravidelného provozu - zde zastávka Zahradní, TIP.
Foto Jaroslav Rak (18. 4. 2003)
Předváděcí jízdy bych i přes zmíněnou poruchu hodnotil velmi kladně. Ostravští řidiči předváděli v plné míře jízdní vlastnosti Trollina a tím i výhody trolejbusové dopravy oproti autobusové - tedy vyšší akceleraci, plynulost jízdy a jízdu do stoupání. Také se tím ukázalo, že stav zdejšího trolejového vedení je dobrý, a umožňuje tyto výhody trolejbusů plně využít, což zde v poslední době nebývá zvykem, neboť rychlost a plynulost trolejbusové dopravy je zde poměrně nelogicky omezena značným počtem omezení rychlosti na vedení.
Během pravidelného provozu - zde na smyčce Písečná
Během pravidelného provozu - zde zastávka Zahradní, TIP.
Foto Jaroslav Rak (18. 4. 2003)
Stažením sběračů, byl umožněn průjezd ostatním trolejbusům
Stažením sběračů, byl umožněn průjezd ostatním trolejbusům.
Foto Jaroslav Rak (18. 4. 2003)
Porouchané Trollino právě předjíždí vůz místní e.č.021
Porouchané Trollino právě předjíždí místní vůz e.č.021.
Foto Jaroslav Rak (18. 4. 2003)
Již zapřažený Trolejbus čeká na odvoz do vozovny
Již zapřažený trolejbus čeká na odvoz do vozovny
Foto Tomáš Zavadil (18. 4. 2003)

Chomutov - Jirkov - zkoušená vozidla v roce 2003

Rok 2003 byl pro chomutovskou dopravu zajímavý z několika hledisek. Především došlo ke sloučení obou pracovišť dopravního podniku. Dílny a garáže linkových autobusů se přestěhovaly do vozovny na Písečnou, kde byla nově vybudována odstavná plocha pro linkové autobusy. Po tříleté přestávce byl opět zakoupen nízkopodlažní autobus. Krátce předním přijely dvě linkové Karosy. Nejzajímavějšími vozidly však byla vozidla, která byla předváděna. Začněme popořadě.
Dne 17. dubna 2003 po 16-té hodině přijel do Chomutova nízkopodlažní trolejbus. Vůz typu Solaris Trollino 12AC navštívil zdejší dopravní podnik v rámci svého představení provozovatelům trolejbusové dopravy v České republice. Po příjezdu a nastavení parametrů na 750V ss absolvoval vůz krátkou zkušební jízdu na smyčku Písečná. Po návratu byl odstaven v údržbové hale DPCHJ. Druhý den ráno zhruba v deset hodin se konalo jeho oficiální představení zastupitelům města Chomutova na autobusovém nádraží. Krátce po jedenácté hodině nastoupil trolejbus do provozu s cestujícími. Jezdilo se mimo jízdní řád a postupně byla vystřídána většina linek a konečných. Zvládl se odjet i jeden spoj jako záloha za porouchaný vůz 15Tr na lince č.34. V odpoledním sedle došlo ke krátkému přepětí v síti, kde se hodnoty napětí vyšplhaly až na 850. Tyto hodnoty způsobily vyhoření regulátoru napětí a tím i ukončení předváděcích jízd. Vůz byl následně odtažen do vozovny. Ke smůle chomutovských občanů bylo rozhodnuto o opravě závady v až v Pardubicích. V sobotu 18.dubna byl trolejbus naložen na vagon a připraven na cestu do Pardubic, kam také během dne odjel.
Solaris Trollino 12AC ve večerních hodinách na Palackého ulici
Solaris Trollino 12AC ve večerních hodinách na Palackého ulici.
Foto Jindřich Petráček (18. 4. 2003)
Dalším, neméně zajímavým vozidlem byl malý autobus Iveco Daily 50C13. Dopravní podnik zkoušel tento minibus v chomutovských podmínkách. Vůz bylo nakonec shledáno jako nevhodné pro místní provoz a po ukončení ověřovacích jízd bylo navráceno.
Z důvodů snižování nákladů a úbytku cestujících bylo v roce 2005 rozhodnuto o nákupu tří kousků Iveco Daily S2000 z produkce vysokomýtské Karosy. Autobusy jsou v současné době vypravovány na méně vytížené linky na Chomutovsku.
Iveco Daily na autobusovém nádraží
Iveco Daily odpočívá na autobusovém nádraží.
Foto Jindřich Petráček (2003)
Od 19. července do 2. srpna byl zkoušen nízkopodlažní kloubový CityBus. Autobus jezdil převážně na lince číslo 1 z Jirkova ke Globusu. Mimořádně zavítal na trasu „dvojky“ a jedním spojem jako linka 5 i k železárnám. S autobusem jezdili místní řidiči, kteří absolvovali zácvik na krátkých vozech msítního podniku. Vozidlo zapůjčila Karosa k ověření jízdních vlastností.Autobus jezdil v atraktivních barvách Dopravní společnosti Zlín – Otrokovice (DSZO). Vzhledem k tomu, že na linku číslo 1 jsou vypravovány v maximální možné míře kloubové autobusy, které již dosluhují, je tento vůz jednou z možných variant obměny vozového parku DPCHJ. 18 metrů autobus dlouhý je vybaven novým motorem splňující normu Euro III.
Nízkopodlažní kloubový CityBus na lince č.1 směřující ke Globusu
Nízkopodlažní kloubový CityBus směřující ke Globusu na jirkovském sídlišti Horník.
Foto Jindřich Petráček (2003)
Chomutovský Ares je jedním ze tří vozidel, která sloužila výrobci k předepsaným zkouškám a také k předváděcím jízdám. Vůz vyjel z výrobního závodu označen výrobním číslem 003. Vzhledem k tomu, že se jedná o předsériové vozidlo, byly na něm v průběhu prázdnin prováděny drobné opravy přímo ve Vysokém Mýtě. Po dobu pobytu Arese v Karose byl dopravnímu podniku zapůjčen zájezdový autobus Renault Iliade. S tímto vozem jezdili řidiči, kteří za normálních okolností jezdili patnáctimetrovou Karosou. Dle jejich slov se jednalo o autobus určený pouze pro zájezdy a rychlíkové linky na větší vzdálenosti. Autobus obsluhoval ve všední dny dvakrát trasu Jirkov – Chomutov – Praha a zpět, mezi těmito spoji zajížděl do Klášterce nad Ohří. V horkých letních dnech, jaké v srpnu panovaly, cestujícím přišla klimatizace vhod. Z pohledu cestujících se pak jednalo o velmi pohodlný autobus.
Renault Illiade právě sjel ze silnice číslo I/13
Renault Illiade právě sjel ze silnice číslo I/13.
Foto Jindřich Petráček (2003)
Mezi 11. a 14. zářím se chomutovští cestující mohli svézt na nejvytíženějších autobusových linkách číslo 1 a 2 nízkopodlažním, třínápravovým autobusem Mercedes - Benz O530L Citaro. Určité problémy s délkou měl autobus na křižovatce ulic Moravská a Blatenská, kde musel zdolat v ostrém úhlu odbočku do vedlejší ulice. I s tímto problémem si však Chomutovští řidiči hravě poradili. Jediným výraznějším rozdílem oproti stávajícím článkovým autobusům byla nutnost si o něco více nadjet v obloucích. Vnitřní uspořádná v přední části autobusu bylo bez podest, sedačky na podestách se objevily až za druhými dveřmi. Jedinou chybičkou tak snad bylo jen umístění plošiny pro kočárek vedle dveří, kde v případě většího množství přepravovaných kočárků, se museli maminky objíždět, což při zaplněném autobusu byl problém.
Nízkopodlažní patnáctimetrové Citaro u zdravotního střediska na Písečné
Nízkopodlažní patnáctimetrové Citaro u zdravotního střediska na Písečné.
Foto Radek Novotný (září 2003)
Zatím posledním zapůjčeným autobusem byl vůz Karosa AXER. Autobus obsluhoval linku 520 005 z Jirkova, přes Chomutov do Prahy, kdy byl autobus porovnáván se stávajícícmi typy C954. I přes kladné hodnocení pokračuje dopravce v nákupu - na dálkové linky méně vhodných - linkových autobusu C954E.
Karosa AXER 12M u DPCHJ
V roce 2006 došlo k nákupu prvního a zároveň asi i posledního autobusu AXER. Zde v Chomutově na autobusovém nádraží před odjezdem do Prahy.
Foto Tomáš Zavadil (27. června 2007)
Každé z předváděných vozidel by do určité míry zvýšilo kvalitu dopravy, především nízkopodlažní vozidla. Například oba dva autobusy na lince číslo 1 byly cestujícími velmi vychvalovány. Obdobnou pochvalu obdržel také jediný trolejbus v zástupu „návštěvníků“ severočeského města. Ten byl také pro občany zvyklé na jednotvárnost vozů Škoda 15Tr příjemným zpestřením jejich cesty městskou dopravou. Uvidíme co přinese letošní rok a zda-li se budeme moci s některým z těchto autobusů či trolejbusem svézt na pravidelných linkách DPCHJ. Chomutovský dopravní podnik a jeho cestující by si to určitě zasloužili.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20