!-- -->

Nová generace vozidel městké dopravy v Českých Budějovicích

Rok 2005 byl počátkem rozsáhlé obnovy vozového parku městské dopravy v Českých Budějovicích. Tento rok, konkrétně v jeho posledním čtvtletí, byla netrpělivě očekávána dodávka nových vozidel pro českobudějovický Dopravní podnik. Výběrové řízení, které bylo zahájeno již počátkem roku 2005, vyhráli domácí výrobci vozidel, vysokomýtská Karosa a Škoda Plzeň. Tímto krokem si oba výrobci získali nejen kontrakt pro rok 2005, ale i nasmlouvanou opci až do roku 2007. Zajímavostí je ale také financování nových vozidel. Protože zdroje Dopravního podniku, resp. města České Budějovice jsou omezené, bylo rozhodnuto požádat o dotaci ze zdrojů Evropské Unie - programu SROP. Podobný projekt se s úspěchem na podzim roku 2005 uskutečnil i v dalším jihočeském městě, v Táboře. I jiná česká města (např. Jihlava) zdroje Evropské unie využijí ke zkvalitnění jejich městské dopravy. Ze zdrojů EU byly zakoupeny 2 trolejbusy Škoda Irisbus 25Tr a 4 kloubové Karosy Irisbus Citelis. Z vlastních zdrojů DP, respektive magistrátu města České Budějovice, byl zakoupen jeden trolejbus 25Tr a jeden autobus Citelis. Nákup nových vozů pokračoval i v druhé polovině roku 2006. Vozidlům z roku 2006 je věnována spodní část stránky.

ROK 2005

Vykládka nového trolejbusu Škoda 25Tr
Trolejbus 25Tr budoucího čísla 59 je právě pracovníky dílen vykládán z vagónu. Při vykládání prototypové 25Tr podniková Tatra neasistovala, protože ale nové vozy nemají žádný pomocný pohon, i nadále je nenahraditelná...
Foto Jan Přibyl (16. 12. 2005)
Jak již bylo řečeno výše, od počátku roku 2006 tedy českobudějovické ulice brázdí 8 nových vozidel, která jsou na první pohled pro většinu cestujících totožná. V následujících řádcích se pokusíme popsat vozidla samotná a následně dobu od jejich první nasazení do provozu až do počátku února, kdy se již staly neodmyslitelnou součástí českobudějovické MHD.
Premiéra autobusu č.101 na Štědrý den
Budějovický DP nadělil cestujícím zajímavý dárek. Na Štedrý den totiž poprvé do ulic vyjel nový Citelis č.101. Zachycen je na zastávce Boršov, U mostu.
Foto Jan Přibyl (24. 12. 2005)

Popis nových vozidel MHD

Všechny nové vozy vychází s osvědčené koncepce nízkopodlažních autobusů Agora, resp. v současnosti Citelis. Vozy byly dodány v článkové verzi, která se kompletuje přímo ve Francii a v Karose Vysoké Mýto jsou jen dodělávány detaily, doplněn informační systém a závěrečná montáž. Vnější vzhled není nijak odlišný od klasických Citelisů, všechny vozy jsou dodány v bílém laku, připravené na budoucí celovozovou reklamu. Vozy jsou osazeny optickým informačním systémem Buse na obvyklých místech, avšak trolejbusy mají ještě doplněnou malou "kostku" s číslem linky na levé straně v okně před kloubem. Autobusy toto z neznámých důvodů nemají. Na přední části vozů zakoupených ze zdrojů EU byly po několika dnech provozu doplněny samolepky s logem EU a SROP (Společný regionální operační program). Ev.č. 58 a 101 (zakoupené z vlastních zdrojů) je pochopitelně nemají. Na předním čele je ještě vylepeno logo Dopravního podniku a evidenční číslo. Na boku vozů je podle schématu DPmČB vylepeno označení dopravce a na okně za prvními dveřmi nechybí informační samolepka s údaji o financování vozidel a o ceně, opět ale jen u vozů zakoupených pomocí SROP.
Největší změny při porovnání s Citelisem, ale podle přání DPmČB, prodělal interiér, který je až na detaily v konstrukci shodný u autobusů i trolejbusů. Poslední roky se DP snaží barevně a provedením sjednotit interiéry modernizovaných a nových vozů u obou trakcí. Byla zvolena modrá barva a její odstíny. Oproti sériovým Citelisům, kde interiér vychází z restylingovaného Citybusu, mají všechny nové vozy starší typ sedaček VogelSitze s modrou potahovou látkou a bílými znaky, které jsou v celku pohodlné a líbivé. Tmavě modrá je i podlahová krytina Altro a světle modrá barva byla zvolena na obložení bočnic. Madla jsou v klasické žluté barvě. Jako celek působí modrá spodní část interiéru společně se světlou spodní částí útulně a příjemně. V zadní části trolejbusů je jiné uspořádání podlahy, které způsobily některé prvky elektrického pohonu. I v interiéru jsou vozidla vybavena kompletním optickým infosystémem Buse, nechybí samozřejmě ani hlášení zastávek a nové označovače jízdenek Mikroelektronika u každých dveří. Je jen škoda, že nejsou doplněny i vnitřní panely Buse se zastávkami, tzv. "teploměry". Vozy ev.č. 58 a 101 mají na kabině řidiče navíc umístěnou kovovou tabulku s cenou vozu a rokem zakoupení.
Interiér Karosa Citelis č.102
Interiér Citelisu č.102 z méně obvyklého úhlu. Patrné je zbarvení potahu sedaček, podlahy a obložení spodní části.
Foto Jan Přibyl (14. 1. 2006)
Technické provedení autobusů se nijak neliší od ostatních Citelisů a jelikož na toto téma bylo již napsáno mnoho, více se tím proto nebudeme zabývat. Trolejbusy jsou vybaveny moderní elektrovýzbrojí Škoda shodnou s prototypem 25Tr vyrobeném v roce 2004. Českobudějovický DP se vydal cestou nakupovat nové trolejbusy bez jakéhokoliv pomocného pohonu, tedy ani s pomocným dieselagregátem. Jedná se tedy o "čistokrevné" trolejbusy, proto není třeba se obávat postupného rušení elektrické trakce vinou duobusů, jako se tomu stalo u některých evropských měst. Trolejbusy s pomocným agregátem se sice jako duobusy neoznačují, ale zejména výkonné agregáty používané v trolejbusech Škoda 24/25Tr poskytují dostatečnou dynamiku a v městském provozu i slušný dojezd. Výhody agregátu jsou sice patrné zejména při mimořádných událostech nebo při vytváření linkového vedení, ale nevýhody jako vysoká pořizovací cena, hlučnost, provozní a údržbové náklady zřejmě jsou pro DP klíčové při rozhodování o koupi. Předpokládá se, že i následující vozy budou dodány ve shodném provedení, tj. bez dieseagregátu.
Setkání Škody 25Tr č.60 a Citelisu č.160
Setkání Citelisu č.160 s trolejbusem 25Tr č.60 na točně Máj A.Barcala. Unifikace autobus-trolejbus je více než znatelná.
Foto Jan Přibyl (27. 1. 2006)

Počátky provozu a nasazení

Následující řádky mají za cíl přiblížit samotný provoz nových vozidel, od jejich dodání až po současné nasazení. V původním, na podzim avizovaném plánu stálo, že loňská dodávka autobusů a trolejbusů by měla dorazit do konce roku 2005. Zpočátku to tak vůbec nevypadalo, ale nakonec byl plán splněn. První toužebně očekávaný trolejbus z nové dodávky dorazil do Českých Budějovic již 29.11.2005 a jednalo se o Škodu 25Tr budoucího čísla 58. Krátce před konečným předáním probíhal v ulicích Plzně krátký zkušební provoz bez větších závad. Trolejbus dorazil klasicky po železnici na plošinovém voze. Již druhý den byl stále ještě "neidentifikovatelný" trolejbus nasazen do zkušebního provozu v ulicích Českých Budějovic. První dny provozu byly ve voze přítomni pracovníci z plzeňské Škodovky a probíhal zácvik mechaniků a obsluhy. Zkušební provoz proběhl bez větších problémů a po získání povolení od drážního úřadu se nový vůz poprvé objevil v provozu s cestujícími dne 16.12.2006 na lince 14. Provoz s cestujícími ale ukázal některé nedostatky. Problémy se týkaly akustického hlášení zastávek (nefungovalo), dálkového ovládání výhybek a nejzávažnější byly poruchy kompresoru, které způsobily nepojízdnost vozu ve večerních hodinách a jeho stažení. Podobná situace byla i další dny, kdy byl vůz minimálně ještě dvakrát odtažen Tatrou do vozovny. Problémy s akustickým hlášením se vyskytovaly ještě více jak 14 dní po zahájení provozu a přehazování výhybek bylo s problémy ještě minimálně koncem ledna. Dalo by se ale říci, že vůz od počátku ledna jezdil prakticky denně a mimo zmiňované závady nebyly další zaznamenány.
V polovině prosince byla očekávána i dodávka zbývajících dvou vozů. Vůz budoucího čísla 60 dorazil 15.12.2005 ve večerních hodinách, vůz budoucího čísla 59 dorazil 16.12.2005 brzy ráno. Oba byly ještě 16.12.2005 vyloženy a odvezeny do vozovny. Zkušební provoz s těmito vozy nebyl uskutečněn, probíhal jen intenzivní zácvik řidičů a mechaniků. Z určitých důvodů bylo vypravení těchto vozů možné až v novém roce. Vůz č.60 tedy najížděl své první kilometry na Nový rok 1.1.2006 na lince č.3. Protože s trolejbusem č.58 byly neustálé problémy s kompresorem, z vozu č.59 byl proto funkční kompresor vymontován a nahradil nefunkční u vozu č.58. Proto byl trolejbus č.59 popré vypraven až 5.1.2006 na linku č.14. Paradoxně se vůz č.59 stal nejspolehlivějším ze všech třech a po zprovoznění jezdil prakticky denně a bez závad.
Provoz všech třech 25Tr se dnes již "ustálil" a mimo občasné výpadky jsou denně nasazovány na linky. Od 26.2.2006 je plánována změna jízdního řádu, v rámci které budou zavedeny i garantované nízkopodlažní spoje na linkách č.2 (1 vůz) a č.9 (1 vůz). Tyto spoje by měly jezdit celotýdenně. Do této doby se ale vozy můžou objevit prakticky na kterékoliv lince, doloženo je vypravení již na všechny trolejbusové linky, přičemž na linkách 15 a 17 je vypravení vzácností a v obou případech bylo pozorováno jen jednou. Dalo by se říci, že skoro pravidelně dva vozy jezdí na "svých" pořadích (l.2 a l.9) a třetí brázdí buďto linku č.3 nebo č.14.
Škoda 25Tr č.58 na točně Vltava
Novotou zářící Škoda 25Tr č.58, společně s dalšími typy trolejbusů používaných v Českých Budějovicích, stojí na točně Vltava.
Foto Jan Přibyl (28. 1. 2006)
To autobusy měly bezesporu mnohem zajímavější začátky. Vše začalo zajímavým dnem 16.12.2005, kdy byl v Českých Budějovicích spatřen Citelis budoucího čísla 101 jedoucí směrem k autobusovým garážím Novohradská. U autobusů není kromě přihlášení nutnost jakýchkoliv povolení, a tak se po zácviku řidičů a mechaniků dalo očekávat brzké nasazení do provozu. Že se tak stane bylo jasné, ale že prvním dnem bude den Štědrý, to očekával málokdo. Tento den byl vůz č.101 vypraven na linku č.7. I zbývající 4 Citelisy na sebe nenechaly dlouho čekat. Dne 29.12.2005 dorazily po vlastní ose v odpoledních hodinách postupně všechny 4 vozy. Pro ně byla určena číselná řada 102-105, přičemž do té doby jezdící Karosa B741 č.104 byla přečíslována na č.123. Premiéra autobusů č.103 (l.1) a 104 (l.7) se udála dne 7.1.2006. Následující sobotu 14.1.2006 se představily i poslední vozy z dodávky roku 2005 a to č.102 a 105, oba na lince č.1. Za cca 14 dní provozu Citelisů se neobjevily žádné poruchy, které by znamenaly odstávku vozu. Jen č.103 mělo závadu na motoru, která ale byla do pár dnů odstraněna. Na druhou stranu se ale objevily nehody. Kvůli neodklizenému sněhu na točně v Dobré Vodě byly poškozeny nárazníky vozů č.103 a 104, na kterých je to znatelné dodnes. Smůla vozu č.103 se na něj lepí dál a dne 6.2.2006 měl opět nehodu, tentokráte s trolejbusem. Tato nehoda měla za následek delší odstávku. Den 16.1.2006 byl ale posledním dnem provozu Citelisů pod č.101-105. Ano, zařechtal úřední šiml a kvůli papírovým záležitostem musely být všechny Citelisy v noci z 16. na 17.1.2006 přečíslovány v návaznosti na poslední Solarisy 15, tj. 156-160. Na budějovické poměry zajímavý krok, protože v minulosti je známa jen hrstka přečíslování vozů MHD. Stalo se tak a následující den již byly vozy vypraveny pod novými čísly. I Karosa B741 č.123 dostala své původní číslo....
Stejně jako trolejbusy, i autobusy budou od změny jízdního řádu jezdit na garantovaných spojích. U autobusů jsou ale garantovaná pořadí již většinou dodržována.Největší změna nastala o víkendech, kdy budou nově jezdit na linkách č.8 a 19 kloubové autobusy, ale jen zmiňovaná garantovaná pořadí. Na druhých pořadích obou linek budou stále jezdit standardní autobusy. Otázkou však zůstává, jak moc je tento krok rentabilní, zejména při slabém víkendovém provozu, kdy na obou linkách dostačují standardní vozy. To ale ukáže až čas. Garance bude tedy zavedena na lince 1 (2 vozy), 8 (1 vůz) a 19 (1 vůz) a to opět celotýdenně.
Citelis č.159 odstavený u nádraží
Kloubový Citelis č.159 (ex 104) na lince 8 je při provozní pauze odstaven u hlavního nádraží ČD.
Foto Jan Přibyl (28. 1. 2006)
Jak se již za více jak měsíc provozu nových vozů ukázalo, přinesly do budějovické městské dopravy nový standard cestování. Zvýšil se počet nízkopodlažních vozů v MHD, bylo zavedena unifikace autobus/trolejbus a v neposlední řadě byl naznačen vývoj, který čeká budějovický provoz v nebližších letech. I v letošním roce se předpokládá nákup vozů stejného typu, zatím ale není znám přesný počet. Nutno dodat, že mezi cestujícími budí nová vozidla značný zájem. Průměrně každý třetí se nad novinkou pozastaví, ať již jen třeba nejrozšířenější větou "hele, to je ten nový autobus". Dodnes nebyly v Českých Budějovicích provozovány nízkopodlažní článkové autobusy a ani trolejbusy. Nezbývá než dodat, že České Budějovice získaly kvalitní prostředek, jak co nejvíce konkurovat individuální dopravě ve městě a doufejme, že se tak bude dařit.
V průběhu roku 2006 do září 2006 obdržely hned tři autobusy Citelis z roku 2005 celovozovou reklamu ve stylu pojízdná jeskyně. Jeden z vozů, č.158, je vyfotografován ve stanici Strakonická, Roller
V průběhu roku 2006 do září 2006 obdržely hned tři autobusy Citelis z roku 2005 celovozovou reklamu ve stylu "pojízdná jeskyně". Jeden z vozů, č.158, je vyfotografován ve stanici Strakonická, Roller.
Foto Jan Přibyl (4. 7. 2006)

A nakonec o roce 2005 několik málo fotografií....

Informace o ceně a financování nových vozů MHD České Budějovice. Trolejbus Škoda 25Tr č.59 odjíždí ze zastávky Vltava střed. Citelis č.156 stanicuje v zastávce U Parku. První den provozu se trolejbus 25Tr č.60 setkal s Citelisem č.101 u Polikliniky Sever.

ROK 2006

Ještě před dodáním úplně prvních vozidel Citelis a 25Tr bylo jasné, že to nebudou zdaleka poslední vozidla svého typu pro DPmČB. A tak uběhlo půl roku od první dodávky a cestující v Českých Budějovicích mají k dispozici více jak dvojnásobný počet těchto vozidel. Přesně v polovině roku 2006 bylo postupně dodáno 5 trolejbusů Škoda 25Tr a 6 autobusů Karosa Citelis opět v kloubovém provedení. Celkový počet vozů Citelis k datu zprovoznění posledního vozu z letošního vozu (autobus č.166, 26.8.2006) tak dosáhl 19 kusů, z čehož 8 kusů je trolejbus 25Tr. Vozy tohoto typu tak postupně "zabírají" tůrová celodenní pořadí a zejména víkendový provoz kloubových autobusů obsazují poslední dobou výhradně Citelisy. Na dodávku z roku 2006 byla čerpána státní dotace z fondů ministerstva dopravy, která byla počátkem roku 2006 uplatněna. Všechny vozy z této dodávky tak nejsou vybaveny logy Evropské unie a programu SROP, tak jako tomu bylo u části dodávky z roku 2005.
Úlně první várka nových vozidel pro rok 2006, dva trolejbusy Škoda 25Tr, jsou připraveny pro odvoz do vozovny v novém domově
Úlně první várka nových vozidel pro rok 2006, dva trolejbusy Škoda 25Tr, jsou připraveny pro odvoz do vozovny v novém domově.
Foto Jan Přibyl (22. 6. 2006)

Trolejbusy 25Tr

V roce 2006 dodaným trolejbusům 25Tr byla vyčleněna číselná řada 61-65 navazující na předcházející dodávku. Vozy přišly opět v několika dávkách, přičemž první dodávka byla ve dvou kusech, což bylo prozatím poprvé. První dva vozy (č.61 a 62) se na nákladovém nádraží objevily 22.6.2006, kdy také byly postupně odtaženy za tahačem Tatra do vozovny. Vůz č.63 dorazil o pár dní později, dne 26.6.2006 a opět tentýž den byl odvezen do vozovny trolejbusů. Vůz č.64 ho následoval o den později, dne 27.6.2006 v dopoledních hodinách. Nakonec poslední vůz z letošní dodávky přijel se zpožděním oproti ostatním, až 20.7.2006. Do této doby nebyl žádný z předcházejících vozů vypraven na linku, protože se čekalo na poslední vůz.
Je krátce po poledni a jeden z nových trolejbusů se právě řítí po manipulační trati do trolejbusové vozovny. Opravdu nejede na pomocný agregát, mohutná Tatra se pouze schovala za ještě mohutnější vůz....
Je krátce po poledni a jeden z nových trolejbusů se právě řítí po manipulační trati do trolejbusové vozovny. Opravdu nejede na pomocný agregát, mohutná Tatra se pouze schovala za ještě mohutnější vůz....
Foto Jan Přibyl (22. 6. 2006)
Dlouho očekáváný okamžik - vypravení nových trolejbusů do provozu - nastal ve čtvrtek 27.7.2006, kdy se v provozu objevily vozy čísel 61, 64 a 65. Zbývající dva je následovaly o den později. U posledního trolejbusu tak nastala zajímavá situace, kdy byl vypraven do provozu pouhý týden od dodání, což je prozatím nejkratší doba zprovozňování nového trolejbusu. Všechny nové trolejbusy se postupně zbavily dětských nemocí a od sprna jsou pravidelně vypravovány na garantovaná pořadí linek 2, 9 a celkový počet 8 vozů 25Tr postačuje i k vypravování na zbývající linky, zejména 3, 17 a jedno pořadí se pravidelně objevuje i na lince č.15, jinak zajišťované výhradně vozy Škoda 21Tr. Více vozů je ale vypravováno zejména na linky 2, 3 a 9, zde se mohou setkat i tři kusy. Na lince 17 se objevují jen sporadicky. Prozatím nebyla rozšířena garance (2 garance na 8 vozů), její rozšíření se předpokládá s novým jízdním řádem 2006-2007.
Ještě neoznačený, ale již plně pojízdný trolejbus budoucího čísla 63 právě odpočívá na dvoře vozovny. Tatra za ním se za několik okamžiků vydá pro další nový vůz stejného typu na nákladové nádraží
Ještě neoznačený, ale již plně pojízdný trolejbus budoucího čísla 63 právě odpočívá na dvoře vozovny. Tatra za ním se za několik okamžiků vydá pro další nový vůz stejného typu na nákladové nádraží.
Foto Jan Přibyl (27. 6. 2006)
Letošní várka nových trolejbusů (největší od roku 1991) zcela jistě zapřičiní vyřazení určitého počtu starších trolejbusů Škoda 15Tr07/7 z roku 1990 a také jednoho až dvou nízkopodlažních trolejbusů Škoda 21Tr. K 1.9.2006 byly z provozu odstaveny trolejbusy Škoda 15Tr07/7 č.01, 08, 10, 13 a Škoda 21Tr č.44. Všechny vozy, kromě první "patnáctky" mají být odprodány, trolejbus s číslem 01 bude pravděpodobně historické vozidlo. Je pravděpodobné, že počet vyřazených vozů se již letos nezvýší.
Pravidelný provoz nejen vozu č.64 doprovázely počáteční drobné problémy, jako u situace na snímku, požízeném na točně Máj, A.Barcala
Pravidelný provoz nejen vozu č.64 doprovázely počáteční drobné problémy, jako u situace na snímku, požízeném na točně Máj, A.Barcala.
Foto Jan Přibyl (3. 8. 2006)

Autobusy Irisbus Karosa Citelis

Stejně jako v roce 2005, i rok 2006 znamenal nákup článkových autobusů Karosa Citelis. Pro rok 2006 se jednalo o 6 vozů ve dvou dodávkách po 3 kusech. První tři nové vozy (č.161-163) dorazily v pátek 28.7.2006 v dopoledních hodinách. První nasazení vozu č.161 bylo 3.8.2006 na lince č.8, vozu 162 o den později taktéž na lince 8 a č.163 svezlo své první cestující v pondělí 7.8.2006 na lince č.1. Druhá dodávka dorazila 22.8.2006 a krátce na to se vozy rozjely do provozu, každý v jiný den. Vůz č.164 24.8., 165 25.8. a 166 26.8.2006. V provozu tak od tohoto dne je všech 11 autobusů Citelis. A také se postupně začala uzavírat kapitola starších Karos B741, které od té doby zasahují čím dál méně do provozu, snad mimo rekonstruované vozy.
Premiéra autobusu č.166 se uskutečnila na nejzajímavější lince č.7. Vůz je zachycen při jízdě od zastávky Výstaviště na Dlouhé Louce
Premiéra autobusu č.166 se uskutečnila na nejzajímavější lince č.7. Vůz je zachycen při jízdě od zastávky Výstaviště na Dlouhé Louce.
Foto Jan Přibyl (26. 8. 2006)
V konečném důsledku dodávky z roku 2006 se však žádný mohutný výřad autobusů nekonal. Již ke konci dubna byla z provozu odstavena Karosa B741 č.122, která poskytla své "srdce" autobusu stejného typu, který právě nesl celovozovou reklamu na předvolební kampaň a musel zůstat v provozu. Autobus č.122 postával opuštěn ve vozovně, až byl v červnu definitivně vyřazen a v polovině září byl odtažen k sešrotování. Jeho poslední vypravení do provozu bylo 20.4.2006 a tímto dnem byl také definitivně ukončen provoz autobusů v původním červeno - bílém nátěru. Další vyřazování neproběhlo a očekává se až počátkem roku 2007. Všechny nové autobusy "zabraly" nejlepší výkony - většinu tůrových pořadí. Odsunuly tak poprvé v historii všechny kloubové Karosy B941 k děleným šejdrovým službám. Karosy B741 zůstávají nepřidělené a záložní, i přesto se s nimi ale pravidelne můžeme setkat v provozu. Nové Citelisy je možno spatřit na všech linkách obsluhovaných kloubovými autobusy, to jest na linkách 1, 7, 8 a 19. Vyjímkou je pouze linka IDS č.104, na které jsou vyčleněny autobusy B941 a B741, vybavené pokladnou pro prodej jízdenek. Stejně jako u trolejbusů, prioritně jsou Citelisy zajištěna garantovaná pořadí v počtu 3 vozů. Vozů je ale 11, proto nebývá vyjímkou, když všechna celodenní pořadí (6 vozů) jsou lince 1 zajištěna nízkopodlažními vozy, vozy Citelis nebo Solaris Urbino 15.. O víkendovém provozu se stává čím dál častěji, že výpravu kloubových autobusů (8ks) zajišťují také pouze Citelisy, samozřejmě opět mimo linku 104.
Již plný pravidelný provoz nových Citelisů dokládá snímek prvního letošního vozu pořízený na Rudolfovské ulici poblíž nádraží na lince 1
Již plný pravidelný provoz nových Citelisů dokládá snímek prvního letošního vozu pořízený na Rudolfovské ulici poblíž nádraží na lince 1.
Foto Václav Boček (4. 8. 2006)
Ač se to na první pohled nezdálo, dodávka z roku 2006 se v některých detailech liší od předcházející z roku 2005. Při bližším pohledu zaujme nové lakování v oblasti kolem oken, které není bílé ale nově černé. Opticky se tak rozšiřuje prosklená tmavá plocha, nejen na bocích, ale i na čelech. V čelních partiích je zároveň nový pruh zkosený. Vozy tak dostaly lepší vzhled a i když se to nezdá, dají se od předcházející dodávky bezpečně na první pohled rozeznat. Drobné změny nastaly i v interiéru, kdy byly pozměněny barvy některých plastových částí, zejména kabiny řidiče. Změněny jsou i některé další detaily, které ale nestojí za podrobný popis, snad jen doplnění tlačítka pro invalidy u středních dveří. Vozy byly dodány ve stejné výbavě jako v roce 2005. Trolejbusy mají na rozdíl od autobusů opět doplněn malý Buse panel s číslem linky na levé bočnici a autobusy mají opět přední mlhovky, které trolejbusy nemají. Autobusy i trolejbuy byly v interiéru vybaveny kovovou tabulkou, kde je uveden způsob nákupu a cena vozu. Všechny vozy byly dodány ve standardní bílé barvě sloužící jako podklad pro možné budoucí CVR. V září roku 2006 byl českobudějovický DP s počtem 19 vozů nějvětším provozovatelem vozidel Citelis v bývalém Československu a zároveň jediným provozovatelem trolejbusů 25Tr v karosérii Citelis na území ČR. Od října však jsou vozy 25Tr dodány i do Ústí nad Labem a očekává se nárůst vozů Citelis i v jiných městech.
Setkání dvou trolejbusů 25Tr. Vůz v pozadí je ale právě odtahován po nehodě, při níž narazil do před ním stojícího nákladního vozu. Nehody se nevyhýbají ani novým vozům....
Setkání dvou trolejbusů 25Tr. Vůz v pozadí je ale právě odtahován po nehodě, při níž narazil do před ním stojícího nákladního vozu. Nehody se nevyhýbají ani novým vozům....
Foto Jan Přibyl (2. 10. 2006)

Fotogalerie z roku 2006

Vzorně seřazené nové trolejbusy Škoda 25Tr č.62, 61 a 64 na dvoře vozovny. Naleštěný trolejbus č.62 právě stanicuje v zastávce Jiřího z Poděbrad krátce po nasazení do provozu. Interiér dílen autobusové vozovny a nový Citelis č.161 ještě bez RZ, která se povaluje v blízkosti.... Irisbus Citelis č.163 v nedělním odpoledni již v plném provozu na točně Máj, Milady Horákové.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20