Historie linek MHD České Budějovice

Znak DPmČB
Městská doprava byla v Českých Budějovicích zavedena v roce 1909. Od té doby po městě jezdilo velké množství autobusů, trolejbusů a tramvají po nejrůznějších trasách. V počátcích byly jednotlivé trasy označovány písmeny, na číselné označení jednotlivých linek se postupně přecházelo od druhé poloviny 20.století, přičemž linky nejnižších čísel nahrazovaly do té doby provozované trasy označované písmeny. Stejně tak jako v ostatních městech, i v Českých Budějovicích se linkové vedení a tratě jednotlivých linek postupem doby neustále vyvíjí.
Nejprve, po zahájení provozu MHD dvěma linkami tramvaje, byla pro označení linek zvolena písmena, ovšem nikoli od začátku abecedy, ale podle konečných stanic. Jedna linka měla označení podle konečné na Lineckém předměstí L a druhá P podle Pražského předměstí. Po jediné změně od 15.6.1936 byly linky označeny číslicemi, a to velmi netradičně římskými. Netradiční vůbec bylo označení tramvajových vlaků. Na jediné lince bylo užito hned dvou číslic I a III: I byla označena tramvaj směřující na Linecké (později Krumlovské) předměstí, III pak tramvaj opačným směrem, tj. na Pražské předměstí. Vozy, pendlující mezi nádražím a náměstím, pak byly označovány právě podle toho, k jaké tramvaji dělaly přípoj.
Pro trolejbusy a první autobusovou linku bylo opět nejprve zvoleno písmenné označení, a to tentokráte od začátku abecedy, teprve později (někdy v 50.letech) bylo linkové označení přeměněno na číselné. Čísla byla jednotlivým linkám přidělena chronologicky za sebou, jelikož v linkovém vedení k mnoha změnám nedocházelo, dá se tak říci, že jednotlivé linky jsou pro určité oblasti města a okolí typické. V poslední době však dochází k určitým krokům, kdy jsou jednotlivých oblastí původní linky vytlačeny a nahrazeny jinými.
Tak takový popis linek z počátku 90.-tých let zastavujících u nádraží bylo možno spatřit v podchodu pod Nádražní ulicí až do poloviny roku 2006. Poté byl při rekonstrukci podchodu pochopitelně odstraněn. V době odstranění byla platná trasa pouze linek č.1, 2, 10 a 16. U linek 11 a 12 se jednalo pouze o jiný název konečné...Ostatní linky (3, 4, 9, 13, 14) měly trasu zcela změněnou.
Tak takový popis linek z počátku 90.-tých let zastavujících u nádraží bylo možno spatřit v podchodu pod Nádražní ulicí až do poloviny roku 2006. Poté byl při rekonstrukci podchodu pochopitelně odstraněn. V době odstranění byla platná trasa pouze linek č.1, 2, 10 a 16. U linek 11 a 12 se jednalo pouze o jiný název konečné...
Ostatní linky (3, 4, 9, 13, 14) měly trasu zcela změněnou.
Foto Jan Přibyl (28. 6. 2003)
Největšího počtu linek bylo dosaženo v současné době, kdy celkový počet nyní provozovaných linek činí 22. Nejvyšším denním číslem byla a nyní opět je 19, první noční autobusová linka ve druhé polovině 80.let byla nejprve označena číslem 25 a nynější noční linky (pouze trolejbusové) jsou označovány v padesátkové řadě. Linka, určená k obsluze hypermarketu TESCO, má pak označení 41. Jediná linka IDS provozovaná Dopravním podnikem města nese třímístné označení 104.
V této souvislosti se zmiňme i o označování vozů. Číslo linky bylo u trolejbusů 2.trolejbusového období a autobusů typu RTO a ŠM11 umisťováno v přední a zadní části do k tomu určeného zvláštního proskleného okénka zhruba v polovině střešní části vozu. Boční směrová tabule bývala umisťována do oken, u každého typu vozu rozdílně. Nástupem autobusů typu Ikarus 280 a Karosa B731/732 došlo však ke změně. Čelní číslo linky bylo umisťováno do k tomu určeného zvláštního rámečku v pravém horním rohu čelního skla. Zadní číslo bylo umisťováno do zvláštního držáku v pravé polovině zadního skla v blízkosti dveří. Boční směrová tabule byla umístěna ve třetím okně hned vedle druhých dveří do zvláštních kolejniček. U kloubových vozidel nebyla směrová tabule v zadní části (za kloubem) nikdy umístěna a držáčky na ní byly ještě před zařazením do provozu demontovány. Nástupem vozů B731 a Ikarus 280 začala být u čelního skla do zvláštních kolejniček používána i cílová orientace, kolejničky obdržely ještě i některé vozy ŠM11. Od roku 1996 jsou dodávána vozidla s digitálními linkovými orientacemi BUSE, kdy vepředu je v horní části čelního skla zobrazeno číslo linky a cílová stanice, vzadu pak číslo linky, na pravém boku je pak u standardních vozidel umisťován jeden transparent, u kloubových dva, na kterých je číslo linky, v horní řádce cílová stanice a ve spodní běhají důležité nácestné zastávky. Jeden autobus po GO obdržel zkušebně ještě jeden tento velký transparent na levý bok vozidla, který je ale dnes již demontován. U trolejbusů se na levý bok vozidla alespoň umisťuje "kostka" s číslem linky, obvykle do okna těsně před kloub. "Kostku" na levém boku dostaly některé trolejbusy po GO, dnes se již ale z finančních důvodů neumisťuje a s tímto prvkem přichází pouze nové trolejbusy Škoda 25Tr.
Cedulový autobus v Českých Budějovicích? Dnes již jen historie. Na snímku v roce 2003 vyřazený autobus č.276, který dojezdil s atypickými cedulemi v zadní části. Od 1.9.1992 se používaly orientace s nejprve oranžovým číslem na černém podkladu, které později vystřídalo číslo světle zelené. Zde je vyfoceno poslední období provozu ceduláčů, kdy z důvodu nedostatku číslic 12 bylo toto provedeno inverzně.
Cedulový autobus v Českých Budějovicích? Dnes již jen historie. Na snímku v roce 2003 vyřazený autobus č.276, který dojezdil s atypickými cedulemi v zadní části. Od 1.9.1992 se používaly orientace s nejprve oranžovým číslem na černém podkladu, které později vystřídalo číslo světle zelené. Zde je vyfoceno poslední období provozu "ceduláčů", kdy z důvodu nedostatku číslic 12 bylo toto provedeno inverzně.
Foto Jan Přibyl (14. 3. 2003)
Následující přehled má za cíl představit stručnou historii všech číselně označených linek, které se za více než 50 let objevily v ulicích jihočeské metropole. V současnosti je provozováno celkem 22 linek, přehled jich ale uvádí o něco více, což znamená, že některá čísla již nejsou obsazena, ačkoliv v minulosti v provozu byly. U většiny linek jsou doplněny 2-3 ilustrační fotografie, z velké části dnes již historické. Součástí povídání o každé lince je krátký odstavec o současnosti dané linky. Historie linky se zobrazí po kliknutí na čočku s číslem linky. Stejné čočky jsou dodnes používány k označení linek na zastávkových označnících, i když jsou už dnes na ústupu a jsou nahrazovány plechovými tabulkami s nalepenými čísly nebo zcela novými označníky.
Aktualizace historie linek:
  • 5.2.2008 - aktualizace linek č.15,16 a 17.
  • 6.1.2008 - aktualizace linek č.7,8,9,10,11,12,13 a 14.
  • 5.1.2008 - aktualizace linek č.1,2,3 a 6.
  • 10.12.2006 - aktualizace linek č.4, 6, 13, 16, 41 a 104.
  • 3.8.2006 - spuštěna stránka Historie linek. Zároveň doplněny odkazy na historii současných linek na stránce Linkové vedení.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20