Město

Poštovní náměstí v centru Aše
Poštovní náměstí v centru Aše.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007
 
Město leží ve stejnojmenném výběžku při státní hranici s Německem a je součástí Karlovarského kraje. V současné době má přibližně 13 000 obyvatel a z minulosti je známé především jako centrum textilního průmyslu.

Silniční doprava

Karosa C 955 ČSAD autobusy Plzeň 1P1 7963
Karosa C 955 ČSAD autobusy Plzeň 1P1 7963 na konečné linky z Plzně Aš, sídliště.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007
 
Do Aše vede silnice 1. třídy číslo I/64 Františkovy Lázně - Aš (státní hranice), dále odtud vycházejí silnice 2. třídy II/216 Aš - Podhradí - Doubrava (státní hranice) a II/217 Aš - Hranice (státní hranice).
Provoz regionální a dálkové autobusové dopravy v Aši zajišťují dopravci Autobusy Karlovy Vary, a.s. a ČSAD autobusy Plzeň a.s. Autobusové nádraží v Aši neexistuje, autobusy všech linek zastavují nebo jsou ukončeny ve městě na několika místech, z nichž nejvýznamnějšími jsou zastávky Aš, kino a Aš, sídliště v centru města. Autobusové linky jezdí i do Německa, a to přes hraniční přechod Aš do Selbu a přes přechod Doubrava do Bad Elsteru.

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Aš
Výpravní budova ŽST Aš.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007
 
Aší prochází železniční trať číslo 148 Cheb - Františkovy Lázně - Aš - Hranice v Čechách. Ta je v úseku od Františkových Lázní jednokolejná a neelektrizovná a jsou zde po ní vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky. Na území Aše leží (ve směru od Chebu) železniční stanice a Aš město a zastávka Aš předměstí. Osobní vlaky jsou vedeny ze stanice Cheb do stanice Aš město, pouze jeden vlak denně jede až do stanice Hranice v Čechách a zpět. Ze stanice Aš odbočuje trať do německého Selbu, na které byla osobní doprava v roce 1945 zastavena a od zrušení nákladní dopravy v roce 1995 je opuštěna. Do roku 1945 pokračovala trať ze stanice Hranice v Čechách do německého Adorfu, v tomto roce však byla snesena. V několika posledních letech se uvažuje také o úplném zastavení železniční osobní dopravy v úseku Aš město - Hranice v Čechách a vlaky již byly nahrazeny autobusy s přestupní vazbou ve stanici Aš. Snahou Společnosti pro veřejnou dopravu je naopak zřídit v rámci programu Železnice 21 novou zastávku Aš-Mokřiny.
Motorový vůz řady 810 na osobním vlaku do Chebu v ŽST Aš město
Motorový vůz řady 810 na osobním vlaku do Chebu v ŽST Aš město.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007
 
Blíže centru města leží železniční stanice Aš město. K oběma stanicím jsou vedeny vybrané autobusové linky, ale přestup je zajištěn pouze ve stanici Aš. Stanice Aš město se však nachází v docházkové vzdálenosti významné autobusové zastávky Aš, kino.

Městská hromadná doprava

Karosa C 734 SO 97-79
Karosa C 734 SO 97-79 přijíždí na lince 3 do zastávky Kino.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007
 
Provoz městské hromadné dopravy v Aši zajišťuje dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., následnická organizace krajského státního (do r. 1988 národního) podniku ČSAD Plzeň na území Karlovarského kraje. Ašská provozovna (dříve dopravní závod 302 Cheb, provozovna Aš) se nachází v Saské ulici 22.
Provozovna Autobusů Karlovy Vary v Saské ulici
Provozovna Autobusů Karlovy Vary v Saské ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007

Provoz

V současné době jsou v provozu tři linky MHD označené licenčními čísly 415 001 - 003 a používající také označení jednocifernými čísly 1 - 3.
Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou uvedeny všechny zastávky a varianty větvení jednotlivých spojů. Konečné (některých nebo všech spojů) jsou vyznačeny tučně.
415 001

Sídliště - Kino - Střelnice - Tosta ředitelství - Nemocniční sídliště - Hřbitov točna - Lidový dům - Chebská - Mokřiny - Železniční stanice

415 002

Železniční stanice (tam) - Chebská (tam) - Lidový dům (tam) - Tosta ředitelství (zpět) - Střelnice (zpět) - Železniční stanice město - ZŠ Okružní - Krajka - Sídliště - Kino

415 003

Kino - Lidový dům - Železniční stanice - Mokřiny (tam) - Nebesa (tam) - Mokřiny, Dolní Mokřiny - Horní Paseky - Vernéřov - Dolní Paseky - Nemocniční sídliště - Kino - Tosta ředitelství - Sídliště - Lidový dům - Železniční stanice

Karosa C 734 SO 97-79
Karosa C 734 SO 97-79 na konečné linky 1 Železniční stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007
 
Městská hromadná doprava jezdí pouze v pracovní dny, většina spojů je provozována pouze v ranní a odpolední špičce. Linka 1 spojuje centrum města a hlavní nádraží především s východním sídlištěm na Nemocniční ulici a hřbitovem (část spojů jezdí také do městské části Mokřiny), ale jednotlivé spoje jsou vedeny v nepravidelných intervalech a různých variantách trasy. Jízdní řád linky 1 je k dispozici zde.
Linka 2 slouží pro poněkud sporadické spojení západní oblasti městské zástavby kolem Okružní ulice s centrem a zastavuje také u nádraží Aš město (nejsou zde ovšem zajištěny časové návaznosti vlaků a autobusů). Větší význam pro spojení této části města má ovšem regionální linka 411280, která byla až do osamostatnění obce Krásná také součástí ašské MHD (jako linka 2). Jízdní řád linky 2 je k dispozici zde, jízdní řád regionální linky 411280 lze stáhnout zde.
Linku 3 tvoří několik víceméně okružních spojů, které zajišťují veřejnou dopravní obsluhu městských částí Mokřiny, Dolní Paseky, Vernéřov a Horní Paseky, které byly v minulosti obsluhovány podobnou regionální linkou s méně spoji. Jízdní řád linky 3 je možné stáhnout zde.
Pro úplnost je třeba dodat, že převážně na území města Aše je provozována také regionální linka 411110 (Cheb) – Železniční stanice – Lidový dům - Kino – Sídliště – Podhradí – Kopaniny - Doubrava, která celotýdenně zajišťuje především spojení do městských částí Kopaniny a Doubrava a do obce (a dříve také části města) Podhradí. V období, kdy byla do systému MHD přidána linka 3 do Vernéřova, se údajně uvažovalo také o transformaci této linky na linku 4, ale z uskutečnění záměru nakonec z neznámých důvodů sešlo. Jízdní řád linky 411110 je možné stáhnout zde.
Provoz ašské MHD je zajišťován autobusy linkového dvoudvéřového provedení značek Karosa a SOR.

Tarif a odbavování

Plnocenná jízdenka MHD v hodnotě 8,- Kč
Plnocenná jízdenka MHD v hodnotě 8,- Kč vydaná v srpnu 2007.
Archiv Lukáše Vrobela
Do autobusů MHD se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Za jednu jízdu na linkách MHD se platí v hotovosti 8,- Kč, z čipové karty 6,60 Kč, zlevněné jízdné činí 4,- Kč, z čipové karty 3,30 Kč. Existují také předplatní časové jízdenky (ve formě čipových karet), a to měsíční (občanská 210,- a zlevněná pro děti a studenty a důchodce do 70 let 105,- Kč) a roční (pro důchodce nad 70 let za 200,- a držitele Zlaté a Stříbrné Jánského plakety za 100,- Kč).
Bezplatně se přepravují děti do 6 let, představitelé státní moci a některých státních orgánů a soudci podle zvláštního právního předpisu, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P, z toho ZTP-P včetně průvodce a psa, příslušníci Městské policie v Aši ve stejnokroji a menší zavazadla. Linky MHD Aš jsou také tarifně integrovány do krajského integrovaného dopravního systému IDOK.

Zastávky a vývěsní jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva Sídliště a Kino.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007
 
Zastávky MHD jsou osazeny dvěma typy označníků. Označník městského provedení je tvořen nástěnkou pro jízdní řády (původně zasklenou, nyní již beze skel), nad kterou je umístěn hranatý terč s obrázkem autobusu (ve skutečnosti trolejbusu Škoda 9Tr bez sběračů) a nad ním deska s jednocifernými čísly zastavujících linek. Rozšířenější jsou označníky provedení běžného v regionální a dálkové dopravě, tj. jedno- nebo dvoutyčové konstrukce s kulatým terčem "ČSAD zastávka" (se starým logem ČSAD, zeleným nápisem "ČSAD" nebo novým logem Autobusů Karlovy Vary) nebo jen "zastávka" a deskou pro jízdní řády. Konstrukce označníku je natřena obvykle žlutě. Ostatní autobusové linky využívají shodné označníky s linkami MHD.
Názvy zastávek MHD jsou v Aši již velmi zastaralé a do značné míry znesnadňují orientaci případných "přespolních" cestujících. Objevuje se zde tedy ještě jméno zaniklých podniků Tosta, ZDM, označení bývalé přádelny, zrušené nemocnice apod. Také nejvýznamnějším zastávkám ve městě by slušely nové názvy Masarykovo náměstí (Kino), Goethovo náměstí (Sídliště), Hlavní nádraží (Želeniční stanice) a Městské nádraží (Železniční stanice město). Návrhy na změny názvů některých dalších zastávek jsou ke stažení zde.
Jízdní řády linek 2 a 3
Jízdní řády linek 2 a 3.
Foto Lukáš Vrobel, 13. srpna 2007
 
Jízdní řády MHD jsou shodného provedení s regionální autobusovou dopravou, v záhlaví je však mezi licenčním číslem a trasou linky uvedeno "MHD Aš - Linka x:". V jízdních řádech není uvedena kilometráž, protože nemá z hlediska tarifu význam. Aktuální zastávka nebývá podtržena ani jinak zvýrazněna. Protože její název není většinou uveden ani na označníku, může být pro nepravidelného cestujícího problém vyhledat, který řádek s odjezdy platí.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20