ruzne

Optimalizace linek na Kadaňsku - III. díl - rozhovor

 

Při psaní prvního článku o optimalizaci dopravy Kadaňska mne napadlo, že by bylo ideální, kdyby se k danému tématu vyjádřil někdo povolaný. Nabídku k rozhovoru přijal člověk z nejpovolanějších, Ing. Jakub Jeřábek, vedoucí oddělení dopravní obslužnosti Ústeckého kraje. Přítomen byl i Martin Duda, také z oddělení dopravní obslužnosti.

 

Martin Fencl: Je tomu zhruba týden, co proběhla optimalizace dopravy v oblasti jižního Kadaňska. Jaké byly důvody pro změnu dopravy?

Ing. Jakub Jeřábek: Já bych to shrnul obecně, nejen oblastí Kadaňska. Aby byla doprava v kraji řešena pokud možno spravedlivě, stanovili jsme v dopravním plánu kraje nějaké parametry obcí, jejich velikosti, spádové směry, a podle těchto parametrů se snažíme konstruovat a dimenzovat linky, co se týče intervalu. Záleží tedy hodně na velikosti obcí a na počtu obyvatel. My máme definovány typy linek a kategorie obcí a podle toho postupujeme. Tento postup je dán dopravním plánem. Samozřejmě dále tam jsou prvky, které se různí. Záleží na našich zkušenostech, na skutečných přepravních vztazích, které jsou měřitelné počtem prodaných jízdenek. Nelze říci, že podle dopravního plánu udělá každý stejnou optimalizaci. Každý si to může vysvětlit trochu jinak, nicméně základní parametry jsou definovány právě tím dopravním plánem.

 

Dá se tedy říci, že stejný postup bude následovat ve zbytku kraje?

Ano. Dá se říci, že většina kraje je už optimalizována, byť některé části kraje byly optimalizovány dříve, než vznikl dopravní plán v roce 2011. Nicméně tyto dřívější optimalizace probíhaly velmi podobně, také jsou zde intervalové spoje a tak podobně. Samozřejmě, dopravní plán není dogma. Na prioritní lince může být i více než 12 spojů denně. V oblastech, kde ještě optimalizace spojů neproběhla, což je například Mostecká pánev nebo Lounsko – východ, se budeme snažit řídit se dopravním plánem.

 

Probíhá při plánování optimalizace konzultace s městy nebo velkými podniky?

Jízdní řády všech linek, i na Kadaňsku, byly projednány se všemi obcemi. Obce dostaly jízdní řády předem a mohly si k nim připravit otázky a zásadní připomínky. Ta komunikace tedy probíhá.

 

Martin Duda doplňuje: Z podniků jsme komunikovali například se Severočeskými doly.


Ing. Jeřábek: Komunikace s podniky probíhá spíše výjimečně, musí to být opravdu velké podniky, u kterých například linka končí. Velmi často starostové v obcích vědí, kdo je v oblasti důležitý zaměstnavatel a buďto znají jeho pracovní dobu a ohlídají si navazující spoje, nebo ho za námi přímo pošlou, případně s sebou na jednání vezmou ředitelku školy, která ohlídá návaznosti na dobu vyučování. Na Kadaňsku jsme ale doby vyučování ve školách měli zjištěné. Mnohým žádostem od obcí bylo vyhověno, kupříkladu se přizpůsobovala linka přes Velikou Ves a Podlesice (522608 pozn. autora).

 

Martin Duda opět doplňuje: Například s Vilémovem probíhalo přímo jednání ohledně dojíždění do škol.


Právě při tvorbě jízdních řádů se dost často sahá k taktové dopravě, jaké to má důvody?

Prvním důvodem je zapamatovatelnost a tím druhým, a možná ještě důležitějším, je tvorba návazností. Vytvoříme-li návaznost jednou, poté se nám opakuje pravidelně každých 60 či 120 minut po celý den. Cílem je vytvořit návaznost a poté ji opakovat. To vše může fungovat jen na bázi pravidelných intervalů. Nelze si představit, že by byl interval na všech linkách v kraji například 100 minut. Něco takového nejde už jen kvůli železnici, kde je takt dán již předem, kupříkladu kvůli vlakům EC. Mají-li autobusy navazovat na vlaky, což asi všichni chceme, pak jsme u taktových autobusů. Existuje ale celá řada případů, kdy autobusy v taktu nejedou, například ranní špička. Od osmé hodiny ranní pak zpravidla potřeby cestujících nejsou tak striktní, abychom spoje nemohli dát do taktu.

 

Já jsem rád, že jste zmínil návaznosti spojů, protože se občas stává, že přípojné autobusy z důvodu zpoždění si navzájem ujíždějí. Kupříkladu na Podbořansku přípojné autobusy k rychlíkům v Blatně v případě zpoždění vlaku ujedou. Neplánuje se nějaká změna, kde by byly jisté čekací doby?

Plánuje i neplánuje. Někde narážíme na neochotu dopravců, kteří berou jako složitou záležitost zjišťovat, zda-li vlak už projel či ne a řidiči nemají čas se ptát výpravčích a ti nemají čas říkat to řidičům. My tu snahu máme, nicméně jsou případy, kde to ani nelze udělat a bráníme se tomu v případech, kde linka má přípoj ještě na druhém konci. Tak by se zpoždění na začátku jedné linky přeneslo hromadně na všechny ostatní.

 

Já právě vím, že v Blatně při zpoždění rychlíku od Plzně autobus ujede…

My se snažíme dávat rozumné časy na přestup, i ve stanicích, kde je zastávka blízko před nádražím, například Žatec, Litoměřice, Lovosice či Louny. Míváme zpravidla přestupní dobu od osmi do jedenácti minut. Čili se snažíme mít určitou rezervu – pro zpoždění nebo pro nákup jízdenky.

Druhá možnost řešení je centrální dispečink, který je jako jediný v České republice na Jižní Moravě. Takový nákup ovšem vyjde na stovky milionů, na Jižní Moravě muselo být nainstalováno zařízení ke všem dopravcům a i k SŽDC, které řídí železniční dopravu. Dále jsou s tím spojené náklady na zaměstnávání lidí, protože dispečink funguje nepřetržitě. Vše jde samozřejmě z krajských peněz. Není to jednoduchá věc a levná už vůbec ne.

 

Máte po provedení optimalizace nějakou zpětnou vazbu?

Od starostů minimální, spíše od cestujících. Pochvaly chodí málokdy, také proč by někdo ztrácel čas tím, že napíše pochvalu. Spíše někdo napíše připomínky a v závěru dopisu zmíní, že mu optimalizace pomohla. Kladné ohlasy zjistíme tedy spíše náhodně.

Hlavní odezvou je počet cestujících při analýze dat, například, že nově v dopoledním autobusu jede 10 – 15 lidí, čili jsou spokojeni, že tam něco jede, když to dříve nejezdilo. Zpětná vazba je spíše negativní.

 

Ano, lidé jen těžko napíšou pochvalu na spoj, který jim vyhovuje…

Ano, ano, lidé většinou napíšou, že nějaký spoj nestíhají, či že jsme ho úplně zrušili.

Martin Duda doplňuje: Napíšou, proč jsme zrušili některé spoje či proč některé obce zůstaly bez obsluhy. Reakce je taková, že buď obsluha nesouhlasila s dopravním plánem, nebo sčítání od dopravců ukazuje, že nástupů během celého měsíce bylo pět, šest, což ukazuje na náhodnou frekvenci. Některým lidem stačí spoj posunout o deset minut a jsou spokojení.

 

Máte i zpětnou vazbu od dopravců?

Martin Duda: Také se to stává, byť ne aktuálně na Kadaňsku, ale dostáváme reakce od dopravců.

Ing. Jeřábek: Vždycky se snažíme neřešit to hned, ale dát tomu čas, aby si řidiči zvykli a aby se prověřily všechny chyby… i na straně dopravce, které často jsou. Dopravci si často pletou čas odjezdu s časem přistavení. Jakmile dopravce pozdě přistaví vozidlo a nastupuje dvacet lidí, tak autobus odjíždí o pět minut zpožděný. Následně vedoucí dopravce nám argumentuje, že spoj jezdí o devět minut zpožděný a až při pečlivější analýze se zjistí, že o pět minut zpožděný už vyjel.

Některé nejšpičkovější spoje v rámci dne necháváme vědomě jezdit trochu zpožděné, například kolem tří minut, aby se ta taktová poloha neměnila, nevychylovala. V případě prázdnin nebo různých akcí, kdy chybí školáci, pak by natažená jízdní doba sváděla řidiče k předjíždění času.

Když cestující vidí, že řidič ujíždí vědomě dříve, kam má napsat stížnost?

Obrátit by se měl na dopravce, který spoj provozuje. Pokud ten nezjedná nápravu a situace se bude opakovat, může se samozřejmě obrátit na nás.

 

Před dvěma lety proběhla optimalizace na Podbořansku okolo trati 160, jaké jsou výsledky po dvou letech?

Z pohledu plánování linkového vedení, my můžeme říci, že situace je stabilizována. Nedostáváme z této oblasti připomínky, že by cestující nemohli cestovat někam, kam byli zvyklí cestovat, třeba vlakem. To znamená, že z relací, které dnes nejdou, nebo jdou pouze s obtížemi realizovat, např. Kryry – Pastuchovice nebo Vroutek – Plzeň, žádné připomínky nedostáváme, protože těch lidí bylo v daných vlacích, které jsme neobjednali, opravdu velmi málo. Hlavní spádové směry do Podbořan, do Žatce, ale i na Plzeň, s přestupem v Blatně, autobusová doprava umí, tak stížnosti či připomínky nedostáváme. Počty cestujících doplňte Vy, Martine.

 

Martin Duda: Počty cestujících jsou konstantní, jsou spoje mezi Žatcem a Podbořany, až Kryry, kam lidi jezdí hodně, samozřejmě dál je to o něco slabší. Slabší spoje budeme nadále prověřovat, ale žádné úplně prázdné spoje zde nejezdí.

 

Ing. Jeřábek: Všechno poznáme z prodaných jízdenek.

 

To je pravda, pokud řidič ty jízdenky vydává…

Věříme, že ano, nemáme v této oblasti tolik záchytů nevydaných jízdenek.

 

Mohu potvrdit, že v této oblasti se mi to nestává, ale jinde třeba ano.

Nestává se Vám, že by řidič nevydal jízdenku?

 

Ne, ne, v tomto směru jsou tam řidiči poctiví. Dá se tedy říci, že optimalizace proběhla v pořádku a že jsou uspokojivé výsledky?

Martin Duda: Ani v prvních dnech po optimalizaci nebyly významné problémy, časem se to usadilo, jako při ostatních optimalizacích. Jsou návaznosti v Žatci, v Podbořanech, v Blatně. Tam to funguje.


Když se točíme kolem trati 160, po internetu kolují zvěsti o možném zrušení rychlíků na trati 160, je na tom něco pravdy?

To nejsou nijak oficiální a podložené informace, ty rychlíky objednává Ministerstvo dopravy, to byste se musel zeptat tam. Jim ovšem nějaké škrtání hrozí vždycky, ale to koneckonců hrozí i na kraji. Nikde není řečeno, že všechny tratě, kde dnes jezdí vlaky, vydrží deset, dvacet let. Faktem je, že do konce roku 2014 rychlíky provozují České dráhy na základě vyhrané soutěže, která proběhla v roce 2003 nebo 2004, a do té doby je provoz zajištěn.
Předpokládáme, že pokud by poté mělo docházet k nějakým změnám, budeme spolu s Plzeňským krajem osloveni k jednání, abychom danou situaci vyřešili, jestli se bude něco omezovat, či to ministerstvo objedná celé.
Pro Vaši informaci, my spolu s Plzeňským krajem objednáváme dva páry vlaků a samozřejmě i spěšné vlaky Žihle – Chomutov. (Sp 1795 a Sp 1796 pozn. autora).

 

Dostali jsme se k železnici, jak vidíte budoucnost v malých lokálkách, například na trati 161 či 137?

My jsme v dopravním plánu stanovili orientační limit, odkdy se domníváme, že objednávat železnici je drahý luxus. Jde o 300 přepravených cestujících v obou směrech. Obě zmíněné tratě jsou pod tím číslem. Je otázka, jak dlouho bude kraj silný a bude zvládat ty tratě objednávat. Dále je tu otázka přínosu. I když jsme lehce pod limitujícím číslem, jestli daná trať není v něčem extra významná či důležitá, nebo zda-li nemá nějaké speciální vlastnosti, třeba že je o 10 až 15 minut rychlejší než jízda autobusem a při přechodu na autobus by se ztratily kvůli prodloužení jízdní návaznosti. Tyto vlivy můžou o zachování spolurozhodovat.
Ale řeknu rovnou, že na příští jízdní řád je plánován stejný rozsah.

 

Na návrh jízdních řádů na webu jsem se díval a byl jsem rád, že se nic nerušilo. Pokud by byla nějaká trať výrazně pod tím limitujícím číslem, neplánuje se nějak tu trať zatraktivnit pro cestující?

Samozřejmě, je vždy více možností, ale v okamžiku, kdy obce v okolí neskýtají velký potenciál cestujících, tak se dá jednoduše spočítat, že si až tolik nepomůžeme. A pokud se bude sledovat nějaká redukce objednávky tratí, tak to bude z důvodů ekonomických. A tím, že to zatraktivníme, se stále nedostaneme přes tu nepříznivou ekonomiku drážní dopravy, kdy vlak je několikrát dražší než linkový autobus. Tím, že vlak je o tolik dražší, musí zde být opodstatnění pro objednávku. Musí být rychlejší, či potřebujeme jeho větší kapacitu, čili alespoň ve špičce musí být ve vlaku 50 – 60 cestujících.

 

V kraji celkem úspěšně funguje páteřní podkrušnohorská železniční síť, zejména v pracovní dny jezdí osobní vlaky plné, mezi Mostem a Kláštercem nad Ohří vídám ale řadu spojů prázdných, nechystá se zde nějaká změna do budoucna?

Zatím ne. V dopravním plánu je zveřejněna mapa s přepravními proudy celého dne, trať od Chomutova po Klášterec je, myslím, přes tisíc cestujících za den v obou směrech, což jsou poměrně slušná čísla, zejména když rychlíky jsou zvlášť. My to sledujeme podle toho. A co se chystá? Od podzimu tohoto roku budou na některých vlacích z Karlových Varů zajíždět motorové jednotky PESA až do Mostu, čímž se zmenší počet přestupů v Klášterci.

 

V dopravním plánu jsem viděl možnost zajíždění osobních vlaků od Děčína až do Kadaně. Nějak si nedokážu představit, jak by se takto dlouhá souprava vůbec do Kadaně (zvláště předměstí) vešla a zda-li by to bylo kapacitně výhodné?

K tomu je potřeba elektrizace tratě, která tam zatím není. V případě elektrifikace by pak docházelo i k úpravě nástupišť, třeba v Kadani předměstí. Také je otázkou, zda-li ta elektrizace nebude provedena jen do Kadaně. Pravdou je, že Ústecký kraj na elektrizaci zoufale čeká a potřebuje ji co nejrychleji, protože jednotky Panter jsou již realitou a velmi rychle se blíží, zatímco elektrizace v té Kadani stále není a není. Kraj by zcela určitě uvítal, kdyby SŽDC tento úsek elektrifikovalo co nejrychleji, byť třeba jen do té Kadaně.

 

Vraťme se zpátky k autobusům, jak se díváte na budoucnost autobusů na zavolání?

Autobusy na zavolání bychom rádi realizovali, protože některé oblasti, zejména tam, kde jsou na linkách různé zajížďky, se zde najdou. Vidíme v tom potenciál a prostor pro úspory, byť drobné. V případě, že se z obce nenahlásí žádný cestující a žádný tam nebude chtít vystupovat, tak autobus pojede po kratší trase. Na již zmiňovaném Kadaňsku je to například obec Hradec, ale i další a další, těch případů v kraji je spousta. Samozřejmě, musí se dořešit různé věci, jako vyúčtování výkonů, aby dopravce nefixloval a bylo ověřitelné, jestli tam někoho vezl nebo ne.

 

Včera jsem narazil na výsledky studie MasterCard česká centra rozvoje 2012, kde byla Ústeckému kraji vytknuta absence integrované dopravy. V současné době existuje pouze mezi Žatcem a městem Louny na linkách společnosti BusLine možnost zakoupit si časové jízdenky. Plánuje se rozšíření do celého kraje a kdy případně?

Ano, určitě se plánuje, nejpozději od 1. 1. 2015. Noví dopravci budou mít tyto parametry již povinně v soutěži. V původních soutěžích z roku 2006 tyto parametry nebyly, tudíž nyní mohou dopravci na nový systém přejít jen na bázi dobrovolnosti. Nová odbavovací zařízení a software do nich nejsou vůbec levnou záležitostí a dopravci, když nemusí, tak to dobrovolně dělat nebudou. Vyhovující odbavovací zařízení, které by umělo zónově-relační tarif, mají nyní Dopravní podnik Chomutova a Jirkova a Autobusy Karlovy Vary. Čili pokud bude nějaká vůle a bude kraj chtít nést nějaké náklady s tím spojené, tak by to bylo možné testovat ještě před rokem 2015, ale v těch jednáních jsme na začátku.

 

Budou se do integrovaného systému zapojovat i linky MHD?

Bude to na bázi dobrovolnosti jednotlivých měst. Kraj nemůže města jako suverénní objednavatele donutit, aby do toho systému přistoupily. A pokud město usoudí, že náklady s tím spojené, jsou natolik vysoké, že je město nechce nést, tak poté se nemusí zapojit do IDS. Je to celé pro širší diskuzi. Jinak si ale troufnu říci, že ve spoustě menších měst naše autobusy jsou postupně více a více navázány na vlaky, nebo projíždí skrz celým městem, jako například linka 589 v Kadani, kde pro spoustu relací není městská doprava potřeba. Cestující mohou využít pro dopravu po městě náš linkový autobus. Cestování dnes z oblasti Vilémova a Mašťova do Kadaně probíhá linkou 589 a cestující mohou vystoupit až na severním sídlišti, k čemuž by dříve museli jít pěšky či využít městskou dopravu.

 

Ve výběrových řízeních jsou nyní požadavky na částečně nízkopodlažní autobusy. Budou prioritou pouze ony i do budoucna nebo část vozů ve výběrových řízeních bude klasických s vysokou podlahou?

Předpokládáme samé částečně nízkopodlažní autobusy, protože požadavky na přepravu matek s kočárky, cestujících se sníženou pohyblivostí nebo cestujících na vozíku, jsou ze všech obcí a bylo by těžko obhajitelné, proč na některé lince jsme nízkopodlažní dopravu nezajistili. Je tedy smysluplnější mít plošný požadavek.

 

Já sám nízkopodlažní autobusy vítám, nicméně i když se autobus umí naklonit pomocí kneelingu, tak často chybí upravené zastávky, aby to bylo smysluplné.

Místní komunikace, chodníky, zastávky, jsou v pravomocích obcí. Kraj toto nemůže ovlivnit. Na krajském pozemku je pouze několik zastávek v polích či na rozcestích a není reálné zde budovat zastávky pro nízkopodlažní autobusy. Mnohem důležitější jsou ty v obcích a ve městech, ale ty musí upravit někdo jiný, než kraj.

 

A označníky?

Ty jsou v kompetenci kraje, protože většina silnic je krajských a označník je dopravní značka, která je součástí silnice. Kraj si tedy osazuje zastávky označníky na vlastní náklady, prostřednictvím Správy a údržby silnic. V tuto chvíli je hotové Litoměřicko, proběhlo Lounsko a Chomutovsko s tím, že se dodělává polepení zastávek, které na Kadaňsku, Podbořansku a Žatecku ještě není.

 

A vylepování přímo jízdních řádů?

To je v kompetenci dopravce.

 

Čili pokud cestující ví, že na označníku jsou staré a neaktuální jízdní řády, má psát dopravci

Pan Jeřábek přikyvuje.


Chystá se vydání knížečky jízdních řádů? V Karlovarském kraji kompletní jízdní řády vydávají, chystá něco Ústecký kraj?

My jsme takovýto jízdní řád vydali pro rok 2011, pro rok 2012 jsme to nestihli, ale pro příští rok bychom opět chtěli tyto jízdní řády vydat. Byly by k dispozici v informačních kancelářích dopravců.

 

Na závěr poslední otázka: jaký preferujete na cestách druh dopravy?

Já si myslím, že by to neměla být věc toho, co člověk preferuje, ale co se mu více hodí, co je rychlejší. V některých relacích jsem rád, že mohu jet autobusem, protože to je rychlejší a nabídne mi lepší spojení. Na delší vzdálenosti je určitě pohodlnější vlak, ale ne vždy může nabídnout své služby. Samozřejmě, člověk se někdy musí uchýlit k tomu použít auto, zvlášť když si vybere relaci, kde to spojení je špatné, pomalé, jede s rodinou, nebo přepravuje takové množství zavazadel, nebo nakupuje takové zboží, které cestování veřejnou dopravou nesnese. Za sebe mohu říci, že těžko preferuji nějaký druh dopravy, vždy podle příležitosti.

 

Pane Dudo, vidíte to stejně?

Martin Duda: Já si myslím, že to je logický názor. Z Ústí do Chomutova nebo do Žatce je na zvážení, jestli si vyberu auto nebo vlak. Nebudu si vybírat autobus, když tam spojení takřka není.


Ing. Jeřábek: Je také velký rozdíl v jízdní době. Když člověk spěchá, třeba na jednání nebo na služební cestu, často vybíráme auto, protože jsme tam za časy jiné, než tím autobusem.

 

Martin Duda: Například z Ústí do Prahy je ideální vlak. V podstatě, i kdybych potřeboval v Praze někam dál, ne jen do centra, tak je lepší jet vlakem a pak metrem, než jezdit po Praze autem. Ale samozřejmě existují místa, kam je to autem nejjednodušší a je to jediná možnost.

Děkuji za rozhovor.


 

Anketa o nejhezčí Vánoční trolejbus


Společnost pro veřejnou dopravu letos premiérově vyhlašuje anketu o nejhezčí Vánoční trolejbus. Navazuje tak na tradici ankety o nejhezčí Vánoční tramvaj, jež od roku 2017 každoročně vyhlašuje dopravní magazín MHD86.cz.

Výzva! Nominujte nejhezčí Vánoční trolejbusy a tramvaje

 

Společnost pro veřejnou dopravu letos navázala spolupráci s dopravním magazínem MHD86.cz a s podporou serveru Plzeňské trolejbusy vyhlašuje první ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus. Od dnešního dne tj. 1. prosince 2020 můžete nominovat vánoční vozidla.

 

Anketa o nejhezčí vánoční výzdobu umístěnou na trolejbusu je reakcí na přibývající počet trolejbusů v českých městech. Zatímco vánoční tramvaje jsou v posledních letech už nedílnou součástí adventního období českých měst, vánočně vyzdobené trolejbusy jsou v České republice relativní novinkou, jejich éru prakticky odstartovaly až v roce 2019 dopravní podniky ve městech Pardubice a Ústí nad Labem.

 

vanoce20

Nominujte Vánoční trolejbusy a Vánoční tramvaje do letošního ročníku ankety
Foto Zdeněk Kresa, prosinec 2019

 

Zatímco tramvajová anketa proběhne pod křídly dopravního magazínu MHD86.cz, trolejbusovou anketu uspořádá Společnost pro veřejnou dopravu. Tramvajová anketa se od svého vzniku těší velké přízni čtenářů, jak sděluje zakladatel ankety Ondřej Matěj Hrubeš z dopravního magazínu MHD86.cz: "Dopravní podniky už se ptají, jestli bude letos opět anketa o Nejhezčí vánoční tramvaj a já s radostí říkám, že ano. Předchozí tři ročníky ankety o nejhezčí Vánoční tramvaj měly obrovský úspěch nejen v Česku, ale také v zahraničí. Do hlasování se zapojilo v 1. ročníku rok 2017) přes 18 tisíc čtenářů, do 2. ročníku (2018) přes 52 tisíc čtenářů a do 3. ročníku (2019) rekordních 73 624 čtenářů.

 

Tvůrci obou anket se dohodli na úzké spolupráci a obdobných pravidlech ankety. Pro nominace vánočních tramvají a trolejbusů použijte jednotný formulář, který je uveden na obou webech. Možnost posílat své tipy na vánoční vozidla mají dopravní podniky a čtenáři od úterý 1. prosince do úterý 8. prosince 2020. Následně budou nominace uzavřeny a proběhne hlasování čtenářů o nejhezčí Vánoční trolejbus a nejhezčí Vánoční tramvaj.

Formulář pro Váš tip

 

Do formuláře napište prosím město a vložte url odkaz na fotografii vánoční tramvaje/trolejbusu. Nominovat můžete co největší počet vánočních tramvají či trolejbusů, které znáte.

 

8.12.2020 byl sběr nominací pro letošní ročník ankety ukončen.

 

 

 

Pro větší inspiraci se můžete podívat, jak dopadlo hlasování o Nejhezčí vánoční tramvaj 2017, Nejhezčí vánoční tramvaj 2018 a Nejhezčí vánoční tramvaj 2019.

 

vantr

Nominujte Vánoční trolejbusy a Vánoční tramvaje do letošního ročníku ankety
OMH86, listopad 2020

 

ANKETA: Kde jezdí nejhezčí „Vánoční trolejbus 2020“?


Společnost pro veřejnou dopravu letos navázala spolupráci s dopravním magazínem MHD86.cz a s podporou serveru Plzeňské trolejbusy vyhlašuje první ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus. Od 9. prosince 2020 do 3. ledna 2021 je možné hlasovat pro své favority.


[For english scroll down  / Для русского – ниже / Menj lefelé a magyar nyelvért].

 

vanocnitbus grafika

Vánočně vyzdobené trolejbusy vyjely i v letošním roce do adventních ulic řady měst. Který z nich je nejhezčí?

 

Anketa o nejhezčí vánoční výzdobu umístěnou na trolejbusu je reakcí na přibývající počet takto svátečně oděných trolejbusů v českých městech. Zatímco vánoční tramvaje jsou v posledních letech už nedílnou součástí adventního období českých měst, vánočně vyzdobené trolejbusy jsou v České republice relativní novinkou, jejich éru prakticky odstartovaly až v roce 2019 dopravní podniky ve městech Pardubice a Ústí nad Labem. Naopak v roce letošním se některé (zahraniční) dopravní podniky rozhodly, že vánoční trolejbus s ohledem na zamezení šíření koronaviru do ulic měst nevyjede.


S vánočními nebo novoročními slavnostně vyzdobenými trolejbusy se setkáváme v hojnějším počtu zvláště ve východní Evropě, postupně však jejich počet roste i v Evropě střední. Zde mají dlouhou tradici zejména vánoční či adventní tramvaje, ale své vánoční trolejbusy dlouhodobě vypravují například dopravní podniky v Maďarsku - Budapešť, Szeged, Debrecen či na Slovensku v Žilině. Tradici vánočně vyzdobených trolejbusů udržují také některé americké provozy.


Pro zpříjemnění adventního času a tvorbu správné vánoční atmosféry, zdobí se často trolejbusy světelnými řetězy a různými dalšími dekoracemi. Výjimkou však není ani speciální vánoční polep karosérie, který buď nahrazuje světelné prvky (v letošním roce bychom takový nalezli například v Hradci Králové či v polském Lublinu), případně je doplňuje (např. Ústí nad Labem). Interiéry vánočních trolejbusů jsou zdobeny méně obvykle, přesto se však příklady naleznou - letos v Budapešti, Hradci Králové, Lublinu nebo v Žilině. V některých městech můžeme narazit i na další zpestření a to, že vánoční trolejbus šoféruje řidič oděný do úboru Mikuláše či Santa Clause. Provozovatelé přistupují k tradici vánočních trolejbusů různě, a tak zatímco v některých městech vyjíždí v předvánočním čase do ulic trolejbusy historické, v jiných se jedná o zástupce nejmodernějších typů. Společným rysem je pak obvykle nasazování na pravidelné spoje běžných linek, řada dopravních podniků harmonogram výpravy na dané linky zveřejňuje v předstihu.


Snímky využité v anketě pochází zejména z oficiálních komunikačních prostředků dopravních podniků a měst (pro dodržení objektivity byly využity snímky, kterými vozidla prezentují přímo jednotlivé dopravní podniky). V případě absence oficiálních snímků jsou využity alternativní zdroje dle nominací od čtenářů, v tomto případě je vždy uveden příslušný zdroj. Vánoční trolejbusy mohli čtenáři navrhovat mezi 1. a 8. prosincem, dále byly osloveny české a slovenské dopravní podniky s možností zaslat do ankety vlastní fotografie.


V následující galerii jsou představeny vánoční trolejbusy v jednotlivých městech v abecedním pořadí. Pod galerií naleznete formulář pro hlasování (přeskočit na hlasovací formulář). V případě, že jeden dopravce provozuje více vánočních trolejbusů v daném roce, hlasuje se pro město jako celek.


Nezapomeňte hlasovat také v anketě o nejhezčí Vánoční tramvaj 2020 na serveru MHD86.cz.


HLASOVÁNÍ BUDE UKONČENO v neděli 3. 1. 2021 v 18:00, následně zde budou zveřejněny kompletní výsledky.

 

 • AKTUALIZACE 23.12.2020: Do soutěže přidán vánoční trolejbus v českém městě Opava. Zveřejněn článek s podrobnějším představením českých a slovenských Vánočních trolejbusů.
 • AKTUALIZACE 25.12.2020: Do soutěže přidáno dalších 12 vánočních trolejbusů z 11 ruských, ukrajinských a moldavských měst (v těchto zemích vánoční či novoroční trolejbusy vyjíždí později (Bălți, Dnipro, Džerdžinsk, Ivanovo, Kirov, Kišiněv, Krasnodar, Krym, Kursk, Oděsa, Vladimir). V některých městech jezdí vánočních/novoročních trolejbusů více (v některých městech např. i pět), ale ne vždy jsou trolejbusy dostatečně zdokumentovány. Dále byly do závěru toho článku přidány průběžné výsledky - TOP 5 měst s doposud nejvíce obdrženými hlasy.

 


 
Association for public transport in cooperation with the transport magazine MHD86.cz and website Pilsen´s trolleybus, is announcing the first year of the poll for the most beautiful Christmas trolleybus. From 9th December 2020 to 3rd January 2021, you can vote for your favorites. The following gallery presents Christmas trolleybuses in cities in alphabetical order. Below the gallery you will find the voting form (jump to the voting form). Don't forget to vote also in the poll for the most beautiful Christmas tram 2020 on the MHD86.cz.


Ассоциация друзей общественного транспорта в сотрудничестве с транспортным журналом MHD86.cz и сервером Пльзеньские троллейбусы объявляет о первом году проведения опроса на самый красивый рождественский троллейбус. С 9 декабря 2020 года по 3 января 2021 года можно проголосовать за своих фаворитов. В следующей галерее представлены рождественские троллейбусы в городах. Ниже вы найдете форму голосования (переход к форме голосования). Не забудьте проголосовать за самый красивый рождественский трамвай 2020 года на MHD86.cz.


A tömegközlekedésért vállalat, együttműködve weboldalak az MHD86.cz és az Plzensketrolejbusy.cz bejelenti az első évet felmérése a legszébbről karácsonyi trolibusz vagy fénytrolibusz. Ti szavazás 2020. december 9.-tól 2021. január 3.-ig. A képgalériaban vannak képviseli karácsonyi trolibuszok minden egyes városokban betűrendben.  Allat a galéria van szavazási forma (menj szavazási forma). Ti szavazz is legszébbről karácsonyi villlamos 2020 az MHD86.cz oldalon.

 


Města s vánočními trolejbusy


Bălți / Бельцы (MO)

vtd7

 


Budapešť / Будапешт / Budapest (HU)

vt 8

vt 2

Foto Budapest; BKV Zrt.

 


Čita / Chita / Чита / Csita (RU)

vt 7

Foto ТГ-канал мэрии Чита

 


Dnipro / Днипро / Dnyipro (UA)

vtd8 

 


Dzeržinsk / Dzerzhinsk / Дзержи́нск (RU)

vtd9

 


Hradec Králové / Градец-Кралове / Királyvárad (CZ)

vt 5

Foto Dopravní podnik města Hradce Králové

 


Ivanovo / Иваново (RU)

vtd10

v

 


Jaroslavl / Ярославль / Jaroszlavl (RU)

vt 11

 


Kazaň / Kazan / Казань / Kazany (RU)

vt 1

 


Kirov / Ки́ров (RU)

vtd11

 


Kišiněv / Chișinău / Кишинёв (MO)

vtd6

 


Krasnodar / Краснодар / Krasznodar (RU)

vtd4

 


Krymský trolejbus / Crimean Trolleybus / Крымский троллейбус / Krím trolibusz

vtd1

Foto Служба информации Вести.Севастополь

 


Kursk / Курск / Kurszk (RU)

vtd5

 


Lublin / Люблин (PL)

vt 4

Foto Wojciech Turżański

 


Oděsa / Odessa / Одесса / Odessza (UA)

vtd3vtd2

 


Opava / Опава (CZ)

vt23

Foto Radek Choronží

 


Pardubice / Пардубице (CZ)

vt 1

Foto Dopravní podnik města Pardubic

 


São Paulo / Сан-Паулу (BR)

vt 2

 


Segedín / Сегед / Szeged (HU)

vt 3

 

Ústí nad Labem / Усти-над-Лабем (CZ)

vt 6

vt 10

Foto Dopravní podnik města Ústí nad Labem


Vladimir / Влади́мир (RU)

vtd12

 


Žilina / Жилина / Zsolna (SK)

vt 9

Foto Dopravný podnik mesta Žiliny

 


 

 Hlasovací formulář

 

V případě chybného zobrazení formuláře dotazníku využijte tento odkaz.

 

Hlasování bude uzavřeno 3. ledna 2021 v 18:00.

 

 

Kompletní výsledky budou zveřejněny 4. ledna 2021.

The results will be published on 4th January 2021.

Pełne wyniki zostaną opublikowane 4 stycznia 2021.

Die Ergebnisse werden am 4. Januar 2021 veröffentlicht.

Результаты будут опубликованы 4 января 2021.

Результати будуть опубліковані 4 січня 2021.

Az eredményeket 2021. január 4 teszik közzé.

 

 


 

Průběžné výsledky k 25.12.2020:


Své favority z 14 vánočních trolejbusů ve 12 městech v první fázi hlasování vybíralo doposud přes 8 tisíc hlasujících, kteří udělili více než 10 tisíc hlasů (každý hlasující může hlasovat pro 1 až 3 vánoční trolejbusy). V tuto chvíli je výčet "TOP" 5 měst s nejvyšším počtem hlasů následující (města jsou pro větší objektivitu finálního hlasování řazena v abecedním pořadí, nikoliv podle počtu získaných hlasů): Budapešť, Hradec Králové, Pardubice, Ústí nad Labem a Žilina.

 

Podkategorie

 • setright
  Kategorie setright automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • merona
  Kategorie merona automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • cyklobus

  Kategorie cyklobus automaticky dodana pri importu clanku

  Počet článků:
  0
 • jh_hertl
  Kategorie jh_hertl automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • wc_ticket
  Kategorie wc_ticket automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • reklama
  Kategorie reklama automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • studie_ml
  Kategorie studie_ml automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • fotopravo
  Kategorie fotopravo automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • politika
  Kategorie politika automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  2
 • eltrakce
  Kategorie eltrakce automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • hracholusky
  Kategorie hracholusky automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • kokasice
  Kategorie kokasice automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • skolspoje
  Kategorie skolspoje automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • dod_melnik
  Kategorie dod_melnik automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • konec_ik_280_08
  Kategorie konec_ik_280_08 automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • zkniha_md
  Kategorie zkniha_md automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • penize
  Kategorie penize automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • ekolo
  Kategorie ekolo automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  0
 • fotouvaha
  Kategorie fotouvaha automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • revizor
  Kategorie revizor automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • berounka
  Kategorie berounka automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • dod_probo
  Kategorie dod_probo automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1
 • zruda
  Kategorie zruda automaticky dodana pri importu clanku
  Počet článků:
  1

Přihlášení

Vyhledávání

TROLEJBUSY 2021

logo-t21 optimized

   

Projekt vydání dvojice tématických knih k 80. výročí plzeňských trolejbusů a 85. výročí výroby trolejbusů ŠKODA.

   

Oficiální stránka projektu TROLEJBUSY 2021

Official site of the project TROLEJBUSY 2021 (english)

19880215 jh 3prot15tr-414 jiraskovonam

Oslavy dvojitého výročí trolejbusů
Trolleybus double anniversary celebrations:

19.6.2021 - Plzeň