Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Generální partneři

skoda logo

 

pmdp logo 200x34

Hlavní partneři

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka007

Partneři

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka007

212m tb21 loga partneru web-strnka005

212m tb21 loga partneru web-strnka005

Obecné články

About project Trolleybuses 2021


Česká verze

 

Ladies and gentlemen, dear friends,


In 2016 we commemorated a double trolleybus anniversary in Pilsen: 80 years since the first  Škoda trolleybus was manufactured and 75 years since this mean of transport began its operation on regular routes to serve the inhabitants of the West Bohemian metropolis. Together with the Pilsner City Transport Company (PMDP - Plzeňské městské dopravní podniky a.s.) and Škoda Electric we organized a celebration which included (among other things) an exhibition of objects, photographs and display panels with historical information.

Two books, a joint project

Whilst we were collecting and processing materials, we decided also to use the documents obtained to create publications of lasting value. After considering the possibilities we decided to process both topics, the production and operation of trolleybuses, into two separate books connected by a unified graphic design. We have called our project Trolleybuses 2021, because the books will be published at the same time in 2021 (on the occasion of the double anniversary again) - 85 years of production and 80 years of operation of trolleybuses in Pilsen. The history of operation has not yet been described separately, always only as a part of some annual publication dealing with public transport in general. Some books deal with the history of trolleybus production, but write about it mostly as part of a wider geographical area. Our intention is to focus at this time only on Škoda vehicles from the production plants in Pilsen and Ostrov nad Ohří. The closer focus of both forthcoming books will allow us to describe the topics in greater detail, to publish a number of interesting and at present unknown items and to complement them with the memories of witnesses.

 

The project is realized under the patronage of the Mayor of Pilsen Mgr. Martin Baxa, Deputy Mayor of Pilsen for transport and environment Mgr. Michal Vozobule and the Deputy Governor of the Pilsen Region for culture and heritage care PhDr. Marek Ženíšek, Ph.D.

Trolleybus celebrations

The celebration of the double anniversary of the trolleybuses that are connected with the presentation of both new books is being prepared for Saturday, October 2, 2021. In the previously announced term - Saturday, June 19 , 2021 - it is not possible to organize this event in the context of covid-19 measures. Details about the celebration programme will be published here, or also on the event's Facebook page.


The new books about Pilsner trolleybuses will be available to buy through the e-shop. The details will be published on this site during autumn 2021.


215P TB21 E001 sm         215P TB21 E002 sm

Organizational information

The books are released by the Společnost pro veřejnou dopravu [Association for public transport] (IČ: 26538326). The team of Trolleybuses 2021 consists of members of the SPVD association and independent publicists. The project is supported by the Škoda Electric a.s. and Plzeňské městské dopravní podniky a.s. [Pilsner City Transport Company] as general partners.

Contact                                                                                      

2020 spvd logo 200x91

Společnost pro veřejnou dopravu [Association for public transport]

Tachovská 1361/27, 323 00 Plzeň

Miroslav Klas, Jiří Šplíchal

http://trolejbusy2021.spvd.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Přílohy:
Download this file (215P_TB21_E001.jpg)215P_TB21_E001.jpg[ ]1287 Kb
Download this file (215P_TB21_E002.jpg)215P_TB21_E002.jpg[ ]1244 Kb

O projektu Trolejbusy 2021

 

English version


Vážené dámy, vážení pánové, milí přátelé,

 

v roce 2016 jsme si v Plzni připomněli dvojité trolejbusové výročí - 80 let od vyrobení prvního trolejbusu Škoda a zároveň 75 let od chvíle, kdy tento dopravní prostředek začal sloužit obyvatelům západočeské metropole na pravidelných linkách. Spolu s PMDP a Škodou Electric jsme uspořádali oslavy, jejichž součástí byla mimo jiné výstava předmětů, fotografií a informačních panelů o historii.

Dvě knihy, společný projekt

Během shromažďování a zpracovávání podkladů pro výstavu jsme se rozhodli využít získané materiály také pro vytvoření odborné publikace, která by měla trvalou hodnotu. Po zvážení možností zpracováváme obě témata, výrobu a provoz trolejbusů, do dvou samostatných knih spojených jednotnou grafickou úpravu. Náš projekt jsme nazvali Trolejbusy 2021, neboť knihy budou vydány současně v roce 2021 opět u příležitosti dvojitého výročí - 85 let výroby / 80 let provozu trolejbusů v Plzni. Téma historie provozu nebylo dosud zpracováno samostatně, vždy pouze jako součást některé výroční publikace. Historii výroby trolejbusů se některé knihy věnují, jde ale většinou o součást širší zeměpisné oblasti. Naším záměrem je věnovat se tentokrát pouze vozidlům značky Škoda ze závodů v Plzni a v Ostrově nad Ohří. Užší zaměření obou chystaných knih nám umožní zpracovat témata podrobněji, publikovat řadu zajímavých a dosud neznámých materiálů a doplnit je vzpomínkami pamětníků.

 

Projekt je uskutečňován pod záštitou primátora města Plzně Mgr. Martina Baxy, náměstka primátora města Plzně pro oblast dopravy a životního prostředí Mgr. Michala Vozobule a náměstka hejtmanky Plzeňského kraje pro oblast kultury a památkové péče PhDr. Marka Ženíška, Ph.D.

Trolejbusové oslavy

Oslavy dvojitého výročí trolejbusů spojené s bohatým programem a s představením obou nových knih jsou připravovány na sobotu 2. října 2021. Původně avizovaný termín v sobotu 19. června 2021 bohužel není možné realizovat v souvislosti s protiepidemiologickými opatřeními. Podrobnosti o programu oslav budou zveřejňovány zde, případně také na facebookové stránce události.

 

215P TB21 003 sm         215P TB21 004 sm

Organizační informace

 

Vydání knih zajišťuje Společnost pro veřejnou dopravu, z. s. (IČ: 26538326). Autorský tým Trolejbusy 2021 tvoří členové spolku SPVD a nezávislí publicisté. Generálními partnery projektu jsou společnosti Škoda Electric a.s. a Plzeňské městské dopravními podniky a.s.

 

Náš realizační a autorský tým

Jiří Rieger (1945) regionální publicista, novinář a fotograf, dlouholetý badatel MHD v Plzni
Pavel Domanický (1969)    památkář a historik, badatel v oblasti stavebního vývoje města Plzně
Miroslav Klas (1976) referent v oboru dopravy a cyklodopravy, publicista
Petr Vaňač (1978) referent v oboru dopravy, publicista
Jiří Kohout (1979) vedoucí dopravního oddělení v PMDP odpovědný za plánování a rozvoj
Karel Šplíchal (1980) servisní technik motorových vozidel, restaurátor veteránů
Jiří Šplíchal (1981) zkušební elektrotechnik ve Škodě Electric, podílí se na propagaci společnosti
Martin Leška (1988) projektant dopravních staveb, badatel v oboru historie silniční dopravy
Jan Mašek (1993) zkušební technik trolejbusů závodu ŠKODA Electric, tvůrce webu Československé trolejbusy
Zdeněk Kresa (1995) doktorand na Fakultě ekonomické ZČU, autor webu a Facebooku Plzeňské trolejbusy

 

215P TB21 007 sm         215P TB21 008 sm

Co děláme a co jsme s kolegy dokázali

 • přispěli jsme k zachování ohroženého trolejbusového provozu v Mariánských Lázních (2001 – 2002)
 • podíleli jsme se na organizaci oslav dopravních výročí (1999 – 2016)
 • pořádali jsme nebo jsme se podíleli na dalších akcích a samostatných výstavách
 • ve vánočním období každoročně pořádáme Mikulášskou jízdu s tramvají nebo trolejbusem
 • pořádáme zájezdy za dopravními zajímavostmi
 • fotografujeme, sbíráme tiskoviny a další dokumenty
 • rozšiřujeme sbírku modelů trolejbusů a přívěsů
 • publikujeme články v dopravních časopisech, podílíme se na tvorbě knih, brožur a dalších tiskovin
 • pořádáme přednášky a podílíme se na odborných konferencích
 • digitalizujeme dokumenty z archivů i soukromých sbírek
 • na objednávku veřejných institucí provádíme dopravní průzkumy
 • spolupracujeme se spolkem Škoda – Bus klub / Muzeem dopravy ve Strašicích
 • pomáháme při pořádání akcí železničním spolkům na Plzeňsku

Velký dík patří samozřejmě i dalším, zde nejmenovaným kolegům, bez jejichž podpory by se uvedené akce nemohly uskutečnit.

Kontakt                                                                                        

2020 spvd logo 200x91

Společnost pro veřejnou dopravu

Tachovská 1361/27, 323 00 Plzeň

Miroslav Klas, Jiří Šplíchal

http://trolejbusy2021.spvd.cz

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

ghsghxhfg

Vážení čtenáři,
jak jste si jistě všimli, v poslední době tu nebylo mnoho aktualizací. Kromě nepříjemné skutečnosti, že se nám řady dobrovolných redaktorů vinou pracovních povinností, novomanželek a nových potomků povážlivě oslabily, je příčinou příprava na nový web, na němž pracujeme. Web bude postaven profesionály na bázi moderního redakčního systémů, takže editace jeho obsahu bude pro vás, současné i budoucí externí spolupracovníky, poměrně jednoduchá. Nadále bychom rádi pokračovali v nastoleném trendu být jakousi zajímavou knížkou o historii, současnosti i budoucnosti dopravních systémů. Za těch asi 9 let, co tento web existuje, se na něm nashromáždilo velké množství unikátních dat a materiálů. A evidentně kvalitních, o čemž svědčí častý zájem novinářů o tento zdroj informací, ale bohužel i vykrádání unikátních fotografií a dat některými "sběrateli". Ovšem i tento problém bude schopen nový web, když ne zastavit, tak citelně omezit. Přátelé, těším se stejně jako vy na nový web. Až jej někdy po Novém roce spustíme, bude na nás všech, aby se cenná data která jsou na starém webu přesunula a aktualizovala na tom novém. Budu rád, když nám v tom pomůžete.

Míra Klas, Společnost pro veřejnou dopravu