Integrace veřejné dopravy v Praze a Středočeském kraji: co bude v budoucnosti?

Úvodem

První integrovaný dopravní systém pronikl na území dnešního Středočeského kraje už v lednu 1992, kdy byly zprovozněny první dvě autobusové linky Pražské integrované dopravy s čísly 351 a 352. Směřovaly z Prahy do Hovorčovic a Ořecha. Později se jejich síť nadále rozrůstala a to takovým způsobem, že bylo časem nutno číselně oddělit linky vyjíždějící z Prahy a linky, které jezdí pouze po Středočeském kraji. Pak se začaly zavádět i noční linky, byť oproti např. nočním pražským linkám je jejich provoz podstatně slabší - nejedná se o intervalovou dopravu, ale spíše o nahodilé spoje. K zatím poslednímu většímu územnímu rozvoji PID došlo v roce 2004.
Autobus firmy Spojbus před odjezdem na linku PID č. 380 z Prahy do Berouna.
Autobus firmy Spojbus před odjezdem na linku PID č. 380 z Prahy do Berouna.
Foto Damir Holas, únor 2006
PID ale zdaleka nezahrnuje jen autobusy. Vynecháme - li tramvaje a metro, které obsluhují jen hlavní město (byť pro Středočechy cestující do Prahy mají pochopitelně také svůj význam), patří do PID i železnice. Na některých místech jsou přestupní terminály, kam autobusy navezou cestující z okolních obcí, které nejsou na železnici napojeny, a lidé pokračují do Prahy kapacitnější a z mnoha hledisek výhodnější vlakovou dopravou.
Autobus ČSAD MHD Kladno na lince Kladenské integrované dopravy č. 55 v Praze na Dejvické. V roce 2006 byl tento systém zapojen do Středočeské integrované dopravy.
Autobus ČSAD MHD Kladno na lince Kladenské integrované dopravy č. 55 v Praze na Dejvické. V roce 2006 byl tento systém zapojen do Středočeské integrované dopravy.
Foto Damir Holas, září 2005
Jenže Pražská integrovaná doprava už není jediným IDS ve Středočeském kraji. V jeho jednotlivých oblastech nyní postupně vznikají menší integrované systémy, které dohromady vytvoří další celek - Středočeskou integrovanou dopravu (SID). To vyvolávalo různé otázky, z nichž pro běžného cestujícího asi nejpalčivější zněla: "Jak to bude s možností vzájemné kombinace obou systémů?"

Co bude dál?

To přinutilo SPVD k úvahám, jestli nehrozí existence dvou IDS v těsné blízkosti, které by byly tarifně oddělené. Uvažovali jsme o tom, že pokud by oba IDS měly čipové karty, mohlo by se podařit je alespoň částečně propojit. Následující články ukázaly, že se o tom uvažuje i oficiálně:
Bus Portál
RNDr. Jan Kotík

Společné prohlášení zástupců Prahy a Středočeského kraje k využívání bezkontaktních čipových karet (BČK) cestující veřejností v rámci Pražské integrované dopravy (PID) a Středočeské integrované dopravy (SID).

V současné době již mohou cestující s BČK (typu MIFARE Classic) zakoupenou v některé ze sedmi dopravních společností ve Středočeském kraji (PROBO TRANS Beroun, spol. s r.o., ČSAD MHD Kladno a.s., ČSAD BUS Kladno a.s., ANEXIA s.r.o., CONNEX Praha, s.r.o., ČSAD Benešov, a.s., ČSAD Slaný a.s.) hradit jejím prostřednictvím jízdné v kterékoli jimi provozované lince pravidelné autobusové dopravy a v MHD, kterou tyto společnosti provozují. V červenci a srpnu 2006 bude ověřena v provozu BČK typu MIFARE DESFire (s větší kapacitou a bezpečností než u typu MIFARE Classic) v dopravních společnostech ČSAP Nymburk a OAD Kolín. V případě úspěšného asi dvouměsíčního ověření tohoto pilotního projektu budou nejpozději od 1. září 2006 do tohoto systému postupně zapojovány další dopravní společnosti (např. MAD Kolín, CONNEX Východní Čechy, ČSAD Střední Čechy). Dále budou upravena všechna odbavovacích zařízení u zmíněných sedmi dopravních společností tak, aby byla schopna akceptovat oba typy BČK (MIFARE Classic, MIFARE DESFire). Již od 1. srpna 2006 bude vybavena společnost Spojbus odbavovacím zařízením umožňujícím akceptaci obou typů BČK a prověřena možnost jejich využití jak v rámci PID, tak SID. IN-karta ČD je rovněž řešena na bázi BČK DESFire. Předpokládá se, že podmínky vzájemné akceptace BČK ČD v rámci PID a SID budou projednány a případně otestovány do konce r. 2006. Implementace výše popsaného systému odbavení cestujících ve Středočeském kraji probíhá za podpory EU v rámci projektu CONNECT. Nedílnou součástí uvedeného systému je i clearingové centrum CARDS EXCHANGE, které provozuje společnost ČSAD SVT Praha, s.r.o. (vítěz výběrového řízení „Optimalizace dopravní obslužnosti s výhledem jednotného integrovaného systému ve veřejné hromadné dopravě osob ve Středočeském kraji") Uvítali bychom alespoň legislativní podporu Ministerstva dopravy ČR při koordinaci a budování krajských integrovaných dopravních systémů (IDS), aby se z hlediska cestujícího ještě více ulehčilo a zlevnilo jejich využívání např. prostřednictvím jedné Národní dopravní karty (NDK), která by byla akceptovatelná ve všech IDS České republiky.
iDnes.cz, 19. 1. 2006
Čipem Pražané zaplatí za dopravu i kulturu

Obyvatelé Prahy mohou v budoucnu získat čipovou kartu pro placení městské dopravy, parkovného či pro nákup vstupenek. Novinka s názvem Univerzální karta Pražana má být obdobou systému, jaký již funguje v městské dopravě v Plzni, Hradci Králové, Teplicích či Opavě. „V letošním roce se začne zpracovávat analýza pro vytipování nejvhodnějších aplikací karty,“ uvedl mluvčí magistrátu Jiří Wolf. Zprávu přinesl podnikatelský týdeník Profit. Kromě jízdného v MHD by výhledově karta mohla být používána také pro úhradu dalších služeb jako například parkovného. S kartou by si Pražané mohli kupovat také vstupenky na kulturní akce, identifikovat se na úřadech nebo komunikovat s nimi po internetu.
MF Dnes, regionální příloha Praha, 17.5.2006
Bohdana Jarošová

Každý Pražan bude mít svůj čip

Máte běžný pracovní den. Ráno jedete tramvají do práce, odpoledne musíte stihnout knihovnu, vyzvednout si z bankomatu peníze, zaplatit nájem, vyzvednout z čistírny oblek či šaty, protože večer jedete do divadla, pro změnu vlastním vozem. Znamená to napěchovat si už ráno peněženku tramvajenkou, platební kartou, průkazkou do knihovny, lístkem do čistírny, vstupenkou do divadla a ještě přiložit parkovací kartu. Za čtyři roky vám postačí jediná věc - univerzální karta Pražana. „O mnohých veřejných službách, které poskytuje město, lidé ani nevědí. Dostanou tak jednodušší nástroj, jak služby města využívat přes jeden systém. Když se s ním naučí pracovat, bude to pro uživatele mnohem méně náročné než používat všechny tyto způsoby,“ popsal ředitel magistrátu Martin Trnka. Každá multifunkční městská karta bude opatřena čipem, pomocí něj si lidé určitou službu zaplatí elektronicky, mohou si zkontrolovat, jak se vybavuje jejich žádost na magistrátu, nebo si zarezervovat hodinu v sauně. První čipové karty se začnou rozdávat už letos na podzim. V prvním roce si univerzální kartu Pražana vyzkoušejí středoškolští a vysokoškolští studenti při návštěvě knihoven nebo řidiči v placených zónách pro parkování. „V pilotním projektu budeme vychytávat chyby, celý systém by se měl naplno rozběhnout do roku 2010,“ říká ředitel magistrátního odboru informatiky Ivan Seyček. Cena celého systému by do čtyř let měla vystoupat ke konečné sumě 1,38 miliardy korun. „Karta bude zpočátku pro Pražany zdarma. Postupně se budou ke kartě vázat nové a nové služby. Portfolio se bude neustále rozšiřovat a každý si bude moct načíst a zaplatit právě ty služby, které potřebuje,“ řekl ředitel magistrátu Martin Trnka. Po přečtení identifikačního čísla bude moci uživatel nahlédnout třeba do svých zdravotních záznamů. Později se ke kartě navážou i finanční transakce a podle zřizovatelů by měla fungovat i jako platební karta. A jak se karta dostane rychle a bezbolestně ke všem Pražanům? „Když ji budeme chtít distribuovat v tak masovémměřítku, tak nejspíše využijeme Dopravní podnik. Má hodně zákazníků a distribučních míst. Ale samozřejmě nebude mít jen funkci tramvajenky,“ vysvětlil Trnka. Magistrát počítá také s tím, že se karta rozšíří i mezi obyvatele okolních obcí, kteří do Prahy dojíždějí za prací, nebo o návštěvníky Prahy. „Takové karty budou mít zase jinou nabídku služeb,“ popsal Seyček. Karta nebude povinná. „Ale ten, který zvolí tuto cestu, bude motivovaný třeba tím, že ušetří,“ dodal Trnka. Podobný systém se rozbíhá ve více městech České republiky. V Plzni už mají dvouletý náskok. „K dnešnímu dni máme přibližně 142 tisíc aktivních Plzeňských karet. Využívají ji lidé hlavně v dopravě, ale funguje i v dalších službách, například v restauracích. Od června přes ni uživatelé mohou platit, na základě uděleného souhlasu ČNB, například vstup do zoologické zahrady nebo bazénu,“ uvedla Alena Suttrová z Plzeňských městských dopravních podniků. Na pražskou čipovou kartu budou mít stejně jako na tramvajenku nárok už i děti od deseti let.
Čipové karty pro Kladenskou integrovanou dopravu.
Čipové karty pro Kladenskou integrovanou dopravu.
Staženo z webu ČSAD Kladno.
Informace jsme se rozhodli hledat i přímo "u pramene" a v první polovině června 2006 se uskutečnily schůzky mezi naší Společností, pražským radním pro dopravu Radovanem Šteinerem a ředitelem Ropidu Ing. Jiřím Prokelem (6.6.) a dále ing. Petrem Felcmanem, vedoucím oddělení osobní dopravy na odboru dopravy Středočeského kraje (12.6.). A co jsme se na nich dozvěděli?
  • Dopravci v rámci SID již čipové karty používají, Praha je v podobě tzv. univerzální karty Pražana (viz novinový článek z MF Dnes ze dne 17.5.2006) chystá rovněž. Obě strany potvrdily, že se jedná o budoucí vzájemné kompatibilitě karet obou systémů, a to i s IN - Kartami ČD
  • Nedílnou součástí obou IDS bude i železnice. Např. v Praze se po dobudování tzv. Nového spojení počítá se zavedením dvou železničních linek (cca v roce 2008) - obě budou mít cílové stanice ve Středočeském kraji a Prahou budou projíždět.
Jak vidno, idea využít čipovou kartu jako jakýsi "most" mezi dvěma integrovanými systémy, které se částečně dotýkají, ale každý má jinou funkci a filosofii, bude naplněna - při vzájemných jednáních všech zúčastněných se s ní od začátku počítá. Je tedy naděje, že se v budoucnu budeme moci v Praze a okolí spolehnout na kvalitní veřejnou dopravu, která, ač bude fungovat v rámci dvou integrovaných dopravních systémů, nebude tarifně striktně oddělená a určitě se podaří např. i sladění jízdních řádů, aby na sebe spoje v přestupních bodech navazovaly, bez ohledu na to, do jakého IDS patří.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20