Poděkování

Tento článek by nemohl vzniknout bez spolupráce zaměstnanců firmy Audis, především pak pana Milana Cedidly. Chtěl bych jim tedy nyní poděkovat za ochotu, s níž mi poskytli veškeré potřebné informace a umožnili nahlédnout do zákulisí jejich firmy.
Při psaní článku byly využity také informace obsažené v absolventské práci "Optimalizace MHD Rychnov nad Kněžnou", jejíž autorkou je Ivana Janovcová, absolventka VOŠ a SOŠ Gustava Habrmana Česká Třebová.
Když jsem se v poslední březnový pátek roku 2004 vydal na návštěvu do Rychnova, domníval jsem se, že napíšu pouze krátký článek o historii a současnosti MHD, v němž samozřejmě nezapomenu zmínit i radiobusy. Během návštěvy jsem však získal tolik zajímavých informací, že jsem se rozhodl představit blíže i vlastní firmu Audis a veškeré její aktivity - domnívám se, že by mnohé z nich mohly sloužit za vzor i ostatním českým dopravcům. Pokud by se snad některý dopravce po přečtení tohoto článku rozhodl přijmout některé zásady a postupy firmy Audis za své, znamená to, že se moje práce neminula účinkem.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20