Přelouč

Přelouč leží ve východních Čechách, asi v půli cesty mezi Kolínem a Pardubicemi. Jako osada na levém břehu Labe je Přelouč zmiňována již v 11. století, ve druhé polovině 13. století se stává z osady opevněné město. Roku 1845 protíná město železnice z Vídně přes Brno a Českou Třebovou do Prahy, což s sebou přináší rozvoj průmyslu, především potravinářského. V současnosti převažuje elektrotechnická výroba.

Úvodem

Provoz autobusových linek v této oblasti zajišťuje pardubická provozovna společnosti Connex Východní Čechy a.s., původně ČSAD Pardubice. Přímo v Přelouči má Connex svojí pobočku v areálu Armádních opravárenských závodů v blízkosti nádraží. Personál této pobočky tvoří vedle asi patnácti řidičů pouhý jeden dílenský pracovník, který zajišťuje základní údržbu a opravy autobusů. Jakékoliv větší opravy vozidel pak zajišťuje dílna dopravního podniku Pardubice coby smluvní partner Connexu. Vozový park se skládá z autobusů Karosa C 734, C 934, C 954 a SOR C 9,5, jedna karosa slouží jako záložní a zbývající vozy jsou zařazeny v turnusech.
Karosa řady B 730 v jedné z postranních uliček Přelouče před domem řidiče.
Důkazem toho, že dříve v Přelouči jezdily Karosy městského provedení je i tato Karosa řady B 730 v jedné z postranních uliček Přelouče před domem řidiče.
Foto Jiří Reitmayer

Trasa

Městská doprava jako taková v Přelouči neexistuje, svým charakterem se jí však velmi podobá linka 650250 Přelouč - Kozašice.
Schéma sítě Vysvětlivky
Schéma sítě městské dopravy v Přelouči 2004/2005.
Většina spojů této linky je vedena pouze po Přelouči, pouze jediný pár spojů zajíždí ve dnech školního vyučování v 13:40 přes Lhotu pod Přeloučí a Škudly do Kozašic.
Karosa C 734 (PUA 35 19) na lince 650250 Přelouč, žel. st. - Přelouč, STS poblíž zastávky Přelouč, Žižkova
Karosa C 734 (PUA 35 19) na lince 650250 Přelouč, žel. st. - Přelouč, STS poblíž zastávky Přelouč, Žižkova.
Foto Martin Janda (7. 10. 2004)

Jízdní řád

V jízdním řádu Connexu platném od 14.12.2003 byl provoz zajišťován v ranní špičce dvěma spoji ve směru k STS a třemi spoji ve směru opačném, odpoledne pak jelo 11 párů spojů, většina z nich v trase od železniční stanice k STS a zpět.
Pardubické noviny, 17. června 2004

Přelouč: Pardubický kraj odmítá přispívat na městskou dopravu vzhledem k její vysoké ztrátovosti. Město nyní hledá cestu, v jakém rozsahu a za kolik peněz zachovat autobusovou dopravu, smluvně zajištěnou firmou Connex Východní Čechy. Pokud by se tak stalo v původním rozsahu, město by muselo dopravu dotovat částkou 400 000 Kč ročně s perspektivou dalšího zdržování. Rada navrhuje omezit spoje na ranní a odpolední špičku.
Ke dni 1. 7. 2004 tedy vstoupil v platnost nový jízdní řád, do něhož se promítlo omezení dotací a provoz byl zredukován do následující podoby:
Vysvětlivky
(Pozn.: šedě jsou vyznačeny údaje platné do 30. 6. 2004, bíle jsou vyznačeny změny od 1. 7. 2004)
Z ranního spoje je umožněn přestup na osobní vlak v 5:43 do Pardubic, odpolední spoje jsou vedeny v takových časových polohách, aby navazovaly na příjezdy osobních vlaků od Pardubic (13:13, 14:13, 15:13, 15:40, 16:13, 16:41, 17:13, 18:13, 19:13), řidiči pak mají za povinnost čekat v případě zpoždění vlaku pět minut.
K dalším redukcím došlo od 12. 12. 2004. Ranní spoj zůstal zachován, z odpoledních osmi párů však zbyly pouze čtyři:
Vysvětlivky
Karosa C 734
Je krátce před čtvrt na šest a Karosa C 734 (PUA 84 83) očekává před nádražím příchod cestujících.
foto Martin Janda (7. 10. 2004)

Zastávky

Vysvětlivky
Všechny zastávky Connexu v pardubickém regionu prošly počátkem roku 2004 komplexní obnovou, zastávky v Přelouči nevyjímaje. Jízdní řády pak nejsou vytištěny klasicky na papíře, ale na fóliích nalepených na modrou podkladovou desku. Výhody jsou zřejmé - jízdní řády lépe odolávají nepřízni počasí (a snad i vandalům).
P.S.: Ale na jednu zastávku se při obnově přece jen zapomnělo - v Pražské ulici v Přelouči. Ke cti Connexu budiž řečeno, že najít takovou improvizovanou zastávku je skutečné umění - autor článku alespoň žádnou další podobnou dosud nikde jinde nenašel.

Tarif

Tarif platný na lince 650250 se nijak neliší od běžného ceníku firmy Connex, cena jedné jízdenky po městě se pohybuje v rozmezí 6 - 10 korun podle ujeté vzdálenosti. Přelouč je však malé město, a není pro většinu jeho obyvatel problém dojít z nádraží do města a domů pěšky. Autobus proto bývá obsazen jen málo (při odjezdu od nádraží v něm napočítáme nejvýše deset lidí), zájem cestujících narůstá jen za nepříznivého počasí.
SOR C 9,5 (CRI 36 58) na posledním večerním spoji linky 650250
SOR C 9,5 (CRI 36 58) na posledním večerním spoji linky 650250 vyčkává před přeloučskou železniční stanicí příjezdu zpožděného osobního vlaku od Pardubic.
foto Martin Janda (7. 10. 2004)

Budoucnost

Podle informací místních obyvatel uvažuje přeloučská radnice velmi vážně o regulaci dopravy v centru města, mělo by dojít k omezení průjezdu pouze pro směr Pražská - nám. TGM - aut. nádraží či k úplnému uzavření průjezdu náměstím TGM. Jakým způsobem se tyto změny dotknou zdejších autobusových linek, místní dopravu nevyjímaje, není zatím známo.
PUA 35 19 na nám. TGM PUA 35 19 na aut. nádraží PUA 35 19 u STS PUA 84 83 u nádraží

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20