Již nějakou dobu jezdí zdarma děti do 6 let, lidé s průkazkou ZTP či ZTP/P atp. To mi přijde naprosto v pořádku, je to poměrně běžné. Nově se ale v některých městech začaly poskytovat výrazné slevy i pro občany důchodového věku či děti do 15 let. Sice to na první pohled vypadá pěkně, avšak jen do chvíle, než se tento čirý populismus vládnoucích radních dotkne ostatních cestujících. Nemyslím tím, že se autobusy zaplní staršími lidmi či pubertálních děcek, ale když se v souvislosti s tímto zvýší jízdné, případně ubyde spojů, určitě tu není něco v pořádku. Nebo je správné, aby běžný cestující bez nároku na slevu byl trestán za populismus radních a dotoval školáky a důchodce?

Krásný případ nyní ukazuje Praha. Zdarma tam budou jezdit starší lidé nad 65 let a školáci do 15 let. V souvislosti s tím se zdraží jízdné. Přestupní jízdenka za 26 poskočí už na poměrně vysokých 32 Kč! Člověk mající auto už může začít uvažovat, zda-li se mu nevyplatí vykašlat se na autobus a jet vlastním autem. Autem, kde bude mít mnohem větší klid a nebude se muset s nikým hádat o místo.

MHD se ocitá ve zvláštní situaci. V době, kdy by priority státu a města měly co nejvíce soustředit k podpoře veřejnou dopravu, aby se snížil počet aut v ulicích, děje se v městské hromadné dopravě pravý opak. Ti, kteří mají možnost volby mezi autem či MHD jsou od ní odrazováni šílenou cenou a představou, že z autobusů se stane pojízdný domov důchodců či pojízdná školka.
Stále píši o zvyšování ceny, ale to samé platí i v případě úbytku spojů, kde se tak většinou děje bez nějaké koncepce. Tím se další část lidí z autobusů vypudí.

V Praze se zatím nezvedla cena předplacenek, ale myslím, že s nástupem vyšší DPH to je jen otázka času. A nedivil bych se, kdyby i poté se zvedla cena jízdného - co takhle rovnou na 50, ať je to zaokrouhlený! Nebo se seškrtají spoje, anebo! Nebo magistrát velkoryse dopravu zadotuje více než v předchozích letech, ale tomu snad nevěří ani největší optimisté.

Podobně se dělo před rokem (zhruba) v Karlových Varech. Magistrát nejdříve velkoryse snížil roční jízdenku pro důchodce a děti do 15 na 250,- za rok a sliboval, že je připraven ztrátu zadotovat. No, a rok na to, se cena zvýšila na pražskou úroveň (přestupní na 25 Kč, nepřestupní 18 Kč) a následovalo osekání spojů. Opravdu úžasné, viďte! Nutno podotknout, že se ale nezvedla cena předplacených jízdenek, která je poměrně nízko.

Celé tohle by bylo fajn, pokud by se magistráty a celý stát netopily v dluzích a výše zmíněné populistické kroky dopravním podnikům v plné míře vykompenzovaly, aby nemuselo docházet k nutným škrtům spojů či zvyšování jízdného. Jenže to se neděje. Některým totiž stále nedochází, že veřejná doprava (potažmo MHD) je služba lidem a za službu se platí. A aby ti, kteří tuto službu využívají nejvíc, byli oproštěni od placení, mi přijde jako projev hluboké neznalosti. Děti do 15 let by měly platit stejné jízdné jako studenti do 26 let, důchodcům bych určitou slevu poskytl také, zhruba ve stejné výši jako studentům.

Aby se totiž jednou nestalo, že lidé v produktivním věku zavrhnou MHD úplně. Proč také zbytečně dotovat dvě skupiny cestujících? Kvůli jedněm si nelze sednout, kvůli druhejm jsou rozbité a počmárané sedačky. Proč nejet radši autem, byť místo jedné hodiny, pojedem do práce dvě!

(Článek napsán pro blog na iDnes 20. května 2011).