Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Historie tramvajové dopravy v Plzni, 4. díl

Nádražní ulice s tramvajemi, 1992
Po 93 letech se Nádražní ulice rozloučila s tramvajemi. Na snímku z posledního roku provozu v této ulici vjíždí souprava tramvají T3 na zastávku pod Planetáriem. Zde byl přestup na trolejbusové linky na Letnou (Lobzy) a Ústřední Hřbitov. Zastávka byla i přestupním uzlem nočních spojů tramvajových a trolejbusových linek.
Foto Jiří Kohout (1992)
Centrum Plzně a Nádražní ulice na mapě, 1987
Výřez mapy Plzně z roku 1987 v oblasti východní části centra Plzně. Tramvaj je vedena Nádražní ulicí pod trolejbusovou blokovou smyčkou (kolem Planetária ulicemi Klicperova a Vocelova, kdy ještě nebylo trolejové vedení v Šumavské ulici). Zajímavá je také trolejbusová točna před spořitelnou v Kopeckého sadech. Původně se zde točily trolejbusy na Košutku, pak linka č. 13 na opačný směr - do Doudlevec a Černic a nakonec byla tato točna v roce 1997 zrušena úplně.
Repro mapa Plzně (red. uzávěrka 5. 9. 1987) - Sbírka Jiří Kohout

Desetiletí změn, oprav a modernizací

S rokem 1989 přišla první a poslední dodávka dvanácti kusů kloubových tramvají KT8D5 produkce ČKD/Tatra. Po sametové revoluci bylo jasné, že dojde také k přehodnocení postojů i v oblasti plánování dopravy. Ještě v roce 1990 se však tramvajová síť dočkala otevření nového úseku Mozartova - Bolevec. Poslední zcela novou tratí byla přeložka tramvaje z Nádražní ulice do Sirkové, zprovozněná 30. listopadu 1992. Do provozu a ekonomiky dopravního podniku neblaze zasáhlo zrušení manipulační tramvajové trati z náměstí do Cukrovarské ulice v červnu 1994. Od tohoto roku jsou tramvaje dopravovány na těžší údržbu a modernizace do ústředních dílen v Cukrovarské pomocí tahačů. Dosud nikdo nespočítal, kolik miliónů korun musel od té doby dopravní podnik zaplatit za převozy tramvají po silnici.
Františkánská ulice ještě s kolejemi, 1992
Další ulice, kde v devadesátých letech zanikla tramvajová trať, je Františkánská. Tudy jezdily tramvaje po celých 95 let, poslední půlstoletí však pouze manipulačně - při jízdách na velké prohlídky a opravy v dílnách v Cukrovarské ulici. Koleje zde byly vytrhány v roce 1994 bez náhrady.
Foto Jiří Kohout (1992)
Reklamní tramvaj na Borech, 1991
Po sametové revoluci nastala další viditelná změna - mnohé tramvaje se oblékly do celovozových reklam. Tato souprava se otáčí na smyčce na Borech v Borském parku.
Foto Jiří Hertl (28. 11. 1991) - Archiv Jiřího Hertla
Tramvaje T3 v Prešovské, 1994
Již opravená Prešovská ulice s novým tramvajovým tělesem a souprava tramvají T3 č. 101+102, které plzeňský dopravní podnik koupil v roce 1994 z Prahy už jako třicet let staré ojeté tramvaje.
Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) - Archiv Jiřího Hertla
Hlavním pozitivem konce osmdesátých let a let devadesátých je provedení kompletní obnovy většiny tramvajového svršku. Bez obnovy stávajících tratí by nebylo možné uvažovat o dalším rozvoji tramvajové dopravy v Plzni. Postupně byly opraveny tratě v historickém centru města, v Mikulášské ulici, ulici Sladkovského a Koterovské, trať na Karlovarské třídě, téměř celá trať na sídliště Skvrňanech a v neposlední řadě velmi vytížená trať na Bory.
Tramvajová trať v Dřevěné ulici, 1990
Těleso provizorní trati v Dřevěné ulici sloužilo pro výlukové vedení tramvají v době rekonstrukce Pražské a Zbrojnické ulice v průběhu roku 1990. Koleje do Dřevěné se napojily na smyčku kolem domu U Zvonu.
Foto Jiří Hertl (19. 5. 1990) - Archiv Jiřího Hertla
Rekonstrukce tramvajového tělesa pod Rondelem, 1995
Souprava tramvají T3 podjíždí Rondel ve směru na Lochotín nezvykle po levé koleji, v roce 1995 totiž probíhala rekonstrukce tramvajového tělesa v úseku od sadů Pětatřicátníků k zastávce Pod Záhorskem.
Foto Jiří Kohout (léto 1995)
Souprava T3 ve Sladkovského ulici, 1994
Souprava tramvají T3 zabočuje ze Sladkovského ulice do Radyňské ve směru do centra. Označení linkové orientace číslem 1 je pouze v souvislosti s výlukou, jinak tudy jezdí pouze linka č. 2. Sladkovského ulice je ještě v provedení před rekonstrukcí, chybí již však trolejové křížení tramvaje s trolejbusovou tratí na Jiráskovo náměstí, které bylo tentýž rok v létě sneseno.
Foto Jiří Hertl (29. 10. 1994) - Archiv Jiřího Hertla
Nové ekonomicko-společenské podmínky znamenaly též ukončení dodávek nových tramvají z pražské smíchovské továrny. Mezeru v obnově vozového parku vyplnily modernizace vozů typu T3 a KT8D5 prováděné nejprve v plzeňské Škodovce (od roku 1995) a posléze v Třemošné u Plzně a ve vlastních ústředních dílnách DP Plzeň. V letech 1998 - 2000 obohatilo vozový park jedenáct zcela nových částečně nízkopodlažních tramvají značky Astra produkce plzeňské Škodovky, která se přeorientovala z úzce profilované výroby lokomotiv i na prostředky městské dopravy (metro a tramvaje).
V devadesátých letech byla opravena velká část svršku tramvajových tratí. K náročnějším stavebním akcím patřila Mikulášská třída nad hlavním nádražím. Po dobu rekonstrukce zajišťovala spojení Východního Předměstí se zbytkem sítě provizorní tramvajová trať vedená při západním okraji Mikulášské těsně kolem hotelu Šumava.
Foto Jiří Kohout (červenec 1994)
Přístřešek na druhém nástupišti tramvajové točny Bory vzal za své při rekonstrukci tramvajového tělesa borské větve. Sloužil zejména v době, kdy se na Borech otáčely dvě frekventované linky - čtyřka na Košutku a jednička na Slovany (do r. 1990).
Foto Jiří Kohout (1993)
Točna Skvrňany, Malesická v roce 1995
V roce 1991 tramvajovou trať na Zadní Skvrňany obohatila vratná smyčka v Malesické ulici (před mostem železniční trati na Cheb). Až do 27. května 2000 ji používaly posilové tramvajové spoje odvážející zaměstnance Škodovky na Košutku (linka č. 3) a Bolevec (linka č. 5).
Foto Jiří Kohout (1995)
Točna Bolevec, 1995
Nejvýznamnějším rozšířením tramvajové sítě v devadesátých letech 20. století byla nová trať z Lochotína na Bolevec. Na snímku se otáčí souprava tramvají T3 190+191 (rok výroby 1975) linky č. 1 na točně při severním okraji sídliště Bolevec.
Foto Jiří Hertl (1995)

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20