Ostrov

Město

Mírové náměstí v Ostrově
Mírové náměstí v Ostrově s domem kultury z roku 1955.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Město Ostrov leží v západních Čechách na území Karlovarského kraje, okresu Karlovy Vary, na úpatí Krušných hor na potoku Bystřici. V současné době má hruba 17 000 obyvatel.
Ostrov, stejně jako nedaleký Jáchymov, je starým hornickým sídlem. V okolí probíhala těžba stříbra, po 2. světové válce se stal centrem zpracování uranové rudy, jejíž těžba byla zastavena v roce 1964.
Dnes ve městě funguje průmysl strojírenský, textilní a dřevozpracující. Zdejšímu strojírenství zasadilo hlubokou ránu ukončení výroby trolejbusů v červenci 2004 a jeho dnešní podoba je již jen zlomkem někdejší činnosti.
Karosa B 732 na konečné linky 2, Nemocnice.
Karosa B 732 (KVA 83-15) na konečné linky 2, Nemocnice.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
V Ostrově stojí za zmínku několik historických památek, například barokní zámek a letohrádek nebo novogoticky upravená radnice. Historické jádro města je od roku 1992 městskou památkovou zónou. Většina města byla postavena až po 2. světové válce. Již i několik staveb z 50. let je považováno za významné stavební památky - např. dům kultury, mateřská škola a restaurace Družba.
Pro město se často používá název Ostrov nad Ohří - tak se jmenuje například zdejší železniční stanice. Tento název je však nepřesný, protože řeka Ohře protéká dobrých 5 km od města.

Silniční doprava

Autobusy na regionálních linkách
Autobusy na regionálních linkách dopravců Dopravní podnik Karlovy Vary, Ligneta a Autobusy Karlovy Vary v zastávce Ostrov, náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Ostrovem prochází silnice 1. třídy číslo I/13 Karlovy Vary - Ostrov - Klášterec nad Ohří - Chomutov - Most - Teplice - Děčín - Liberec, ze kterého se zde odpojuje silnice I/25 Ostrov - Jáchymov - Boží Dar (státní hranice s Německem). Další významnou pozemní komunikací je silnice 2. třídy II/221 Kyselka - Ostrov - Hroznětín - Pernink - Potůčky (státní hranice s Německem).
Nejvýznamnějšími provozovateli regionální a dálkové autobusové dopravy v Ostrově jsou dopravci Dopravní podnik Karlovy Vary a LIGNETA autobusy. DP Karlovy Vary zajišťuje zejména důležité spojení s krajským městem Karlovými Vary. Ještě nedávno k této relaci patřily kloubové autobusy Ikarus 280.08 a 280.10 "čabajky", z nichž poslední byl nasazen na počátku roku 2006. Dnes jsou kromě autobusů běžné délky nasazovány patnáctimetrové třínápravové vozy Karosa Ares 15M a kloubový autobus Karosa C 943.
Dalšími dopravci jsou např. Cvinger bus (Nejdek), Anexia (Rakovník) a Autobusy Karlovy Vary. Nejvýznamnějšími zastávkami regionálních a dálkových linek jsou Ostrov, náměstí a Ostrov, zámek, ve kterých jsou některé spoje ukončeny. Naopak po ukončení výroby trolejbusů ve Škodě Ostrov naprosto pozbylo významu stanoviště Ostrov, Horní Žďár, ŠKODA hl. brána (uváděné též v několika obdobách tohoto názvu). K železniční stanici regionální a dálkové autobusy nejezdí.
Smyčka zkušební trolejbusové trati do Jáchymova
Smyčka zkušební trolejbusové trati do Jáchymova před závodem Škoda v Ostrově - Horním Žďáru.
Foto Michal Kliský, 14. 7. 2005
Ostrovskou chloubou a hlavní složkou průmyslu ve městě byla výroba trolejbusů. Objekty Škody Ostrov byly postaveny na místě třídírny uranové rudy, která byla zrušena na přelomu 50. a 60. let. Trolejbusy se zde vyráběly až do července 2004, kdy byla v České republice výroba klasických trolejbusů zrušena a Škoda nadále pouze vybavuje autobusy Irisbus elektrickou výzbrojí, což ale provádí v Plzni. V ostrovské Škodě zůstala zachována pouze výroba náhradních dílů pro starší typy vozidel.
Hala továrny Škoda Ostrov
Hala továrny Škoda Ostrov s náhradními karosériemi pro trolejbusy.
Foto Michal Kliský, 14. 7. 2005
Z areálu společnosti Škoda v Ostrově - Horním Žďáru byla vedena 6,1 km dlouhá zkušební trolejbusová trať do Jáchymova, která byla postavena v roce 1963 pro zkušební jízdy nově vyrobených trolejbusů a ověřování dalších vývojových typů. Členitý profil tratě se stoupáním až 12% umožňoval dostatečné ověření vlastností vozidel.
V červenci 2004 byla výroba trolejbusů ve Škodě Ostrov zastavena a nadále se zde vyrábějí pouze náhradní díly na starší typy vozidel. Zkušební trať byla od té doby bez provozu a bez údržby. V létě 2006 byly troleje sneseny, sloupy trakčního vedení byly v souvislém úseku odstraněny pouze v části trasy mezi Horním Žďárem a Jáchymovem, na území Ostrova - Horního Žďáru a Jáchymova je jich většina zachována.
Pohled do areálu Škody Ostrov
Pohled do areálu Škody Ostrov s napájecím místem již odstraněného trolejového vedení zkušební tratě.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Sloupy trakčního vedení zkušební trolejbusové tratě do Jáchymova v Horním Žďáru
Sloupy trakčního vedení zkušební trolejbusové tratě do Jáchymova v Horním Žďáru. Troleje byly sneseny v létě 2006.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007

Železniční doprava

Osobní vlak do Klášterce nad Ohří
Osobní vlak do Klášterce nad Ohří v čele s lokomotivou řady 242 v ŽST Ostrov nad Ohří.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Ostrovem prochází železniční trať číslo 140 Chomutov - Kadaň-Prunéřov - Klášterec nad Ohří - Karlovy Vary - Sokolov - Cheb, která je dvoukolejná a elektrifikovaná a kromě osobních vlaků jsou po ní vedeny i rychlíky, které zde zastavují všechny.
Do roku 1957 byla v provozu trať z Ostrova do Jáchymova, která však musela v roce 1957 ustoupit rozšiřování silnice a jejím pozůstatkem je dnes již nepoužívaná vlečka ze železniční stanice Ostrov na Ohří do spodní části areálu Škoda v Dolním Žďáru. Na této trati ležela blíže centru města zastávka Ostrov nad Ohří zastávka, jejíž opuštěná budova se zachovala dodnes.
Bývalá železniční zastávka Ostrov nad Ohří zastávka
Bývalá železniční zastávka Ostrov nad Ohří zastávka na trati do Jáchymova zrušené v roce 1957. Pozůstatek tratě je dnes již nepoužívanou vlečkou Škody Ostrov.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007

Městská hromadná doprava v roce 2007

Karosa B 732 na konečné linky 2, Nádraží.
Karosa B 732 (KVA 83-15) na konečné linky 2, Nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Městská hromadná doprava v Ostrově byla v roce 2007 tvořena dvěma autobusovými linkami, s licenčními čísly 426 001 a 426 002 a používajícími také zjednodušené označení čísly 1 a 2. Ve skutečnosti se však jedná fakticky o jednu linku, jejíž každý směr je označen jiným číslem. Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou vypsány všechny zastávky a nejsou vyznačeny varianty jednotlivých spojů.

 

426 001

Jen v uvedeném směru:
Nemocnice - Penzion - Nápoje - Náměstí - Poliklinika - Jídelna - Škoda HB - Vykmanov - Zámek - Růžek - Krušnohorská - Nádraží

426 002

Jen v uvedeném směru:
Nádraží - Růžek - Zámek - Vykmanov - Škoda HB - Krušnohorská - Náměstí - Řezník - Penzion - Nemocnice

Karosa B 732 na lince 1 v zastávce Zámek.
Karosa B 732 (KVA 83-15) na lince 1 v zastávce Zámek.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Provoz je zajišťován pouze v pracovní dny, a to od 4.50 do 18.20 hodin. Ve špičkách jsou v provozu na každé lince jeden až tři spoje za hodinu, v sedle a vpodvečer jeden spoj za hodinu až za dvě hodiny. Existuje velké množství variant spojů. Základními je trasa Nemocnice - Náměstí - Zámek - Nádraží a zpět (někdy bez zajíždění do zastávky Penzion), jiné spoje jezdí z Vykmanova nebo ze zastávky Škoda HB (Škoda hlavní brána) do centra nebo k nemocnici, případně opačně. "Městské" spoje (neobsluhující Škodu a Vykmanov) jsou někdy zkráceny jen do trasy Nápoje - Nádraží, Náměstí - Nádraží, Nemocnice - Náměstí či Nemocnice - Zámek a zpět.
S ohledem na výraznou rozdílnost vedení spojů je otázkou, zda je vhodné označování jednoho směru číslem 1 a druhého číslem 2 a nebylo by účelnější označit spoje ke Škodě či do Vykmanova v obou směrech jedním číslem a spoje po vlastním Ostrově ve všech směrech a variantách číslem druhým.
Označníky zastávek MHD
Vlevo zastávka Nádraží se starým typem označníku MHD, opuštěným označníkem ČSAD a označníkem dopravy hostů Léčebných lázní Jáchymov, vpravo zastávka Jídelna s označníky dopravců DP Ústeckého kraje, Ligneta (včetně MHD) a DP Karlovy Vary.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Provoz městské dopravy zajišťuje dopravce LIGNETA autobusy s.r.o., Plzeňská 12, Toužim, divize Karlovy Vary, provoz Mírová. Tento název dopravce je uveden na jízdních řádech, na autobusu a na jízdenkách je však dopravce uváděn jako AD Ligneta regionalbus s.r.o., Jiřího z Poděbrad 106, Toužim, provozovna Mírová 144 (Mírová není ulicí v Karlových Varech, jak by se mohlo z adresy zdát, ale samostatnou obcí poblíž Chodova v okrese Karlovy Vary). Z obou zmíněných dopravců má každý licence na určité linky, z toho na linku MHD Ostrov LIGNETA autobusy s.r.o. Obě společnosti jsou v plném vlastnictví fyzické osoby Petra Schmida.
Označníky zastávek MHD
Vlevo nový typ městského označníku na zastávce Tržiště, vpravo starší opuštěný označník MHD v zastávce Náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Provoz zajišťuje jediný autobus, který je městského trojdvéřového provedení typu Karosa B 732, státní poznávací značky KVA 83-15. Tento vůz byl vyroben v roce 1987, je bílý s jedním pruhem v několika odstínech modré šikmo rozděleným bílými čarami, který je umístěn na čele, zádi i bocích. Na čele a bocích nechybějí výrazná označení dopravce. Vůz je deponován v bývalé provozovně ČSAD Ostrov nad Ohří v Dolním Žďáru, který dnes využívá několik nákladních i autobusových dopravců. V případě poruchy městského vozu jej zastupuje autobus linkového dvoudvéřového provedení. S ohledem na dobrý stav městského autobusu a pečlivou údržbu majitele se to však stává výjimečně. Běžná údržba vozu se provádí v době, kdy linka MHD nejezdí.
Autobus je označen bílou cedulí s červeným nápisem "MHD 1 /resp. 2/ Ostrov" a názvem konečné v horní části čelního skla. Cedulky by se měly na konečné samozřejmě vyměňovat, ale řidič na to často zapomíná.
Jízdní řády linek MHD
Jízdní řády linek MHD.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Do autobusu městské dopravy se nastupuje klasicky předními dveřmi, výstup je zadními. Jízdné je pouze jednotlivé, předplatné doklady zde nemají. Při platbě v hotovosti činí plné jízdné 6,- Kč, zlevněné pro děti od 6 do 15 let 3,- Kč, stejně se platí za psa. Při platbě čipovou kartou je z obou druhů jízdného sleva 50 haléřů. Zdarma se přepravují děti do 6 let, držitelé průkazů ZTP a ZTP-P a průvodce či pes ZTP-P.
Využití spojů městských linek je velmi rozdílné a u některých podle okolností silně kolísá, nejvýznamnější spoje využívané školáky však jezdí přetížené, za špatného počasí i s 90 až 120 cestujícími ve voze!
Plnocenná jízdenka MHD Ostrov
Plnocenná jízdenka MHD Ostrov v hodnotě 6,- Kč vydaná v únoru 2007.
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007
Provoz MHD v Ostrově původně zajišťoval dopravce ČSAD (Autobusy) Karlovy Vary, nahrazený později firmou LIGNETA, kterou posléze nahradil dopravce (fyzická osoba) Bedřich Zavřel s bydlištěm v Bezručově ulici 342, Ostrov. Bedřich Zavřel nasazoval autobusy Karosa C 734, vzhledem k odmítnutí žádosti o zvýšení dotací však provoz ukončil a nadále zajišťuje pouze zájezdovou dopravu. Od září 2006 tak linky MHD provozuje znovu LIGNETA, do konce roku 2006 na licenci Bedřicha Zavřela a od roku 2007 na licenci vlastní.
 
Po zrušení městské Karosy byly na linku MHD nasazeny linkové vozy - Karosa C734 a jako záloha Karosa C934. Po vítězném výběrovém řízení v roce 2011 byl na linku zakoupen mikrobus Irisbus Stratos LE37, zálohu tvoří malý Sor C9.5. Zároveň byl výrazně rozšířen provoz o víkendy.
Garáže dopravce Bedřicha Zavřela.
Garáže dopravce Bedřicha Zavřela, provozovatele MHD Ostrov do září 2006, s vozy Karosa C 734.
Foto Michal Kliský, 14. 7. 2005
Označníky zastávek městské hromadné dopravy jsou několika typů. Nejstarší z nich je jednotyčové konstrukce, má terč v podobě dopravní značky "zastávka autobusu" (která má být umístěna na konci zastávky a autobus má stavět za ní po jejím přejetí, nikoli opačně) a šedou desku pro umístění jízdních řádů. Novější typ má hranatý terč v podobě značky "zastávka", která patří i dle vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů skutečně na označník, ale bez vyobrazení autobusu. Další typ označníku je dvoutyčový, s terčem posazeným kolmo na konstrukci, která je postavena rovnoběžně se silnicí (provedení používané běžně Dopravním podnikem Karlovy Vary). Na zastávkách společných s regionálními linkami dopravce LIGNETA jsou jízdní řády městských na společných označnících, které mají kulatý terč "LIGNETA zastávka".
Jízdní řády jsou linkového provedení, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek. Pro lepší přehlednost mají řádky střídavě bílé a světle modré pozadí, záhlaví je žluté a mezi licenčním číslem a trasou linky je v něm uveden nápis "MHD 1 /resp. 2/ - Ostrov". Aktuální zastávka je zvýrazněna oranžovým pozadím. Papíry s jízdními řády jsou kryty plastovou deskou.
Pozůstatek jízdního řádu MHD z doby provozu dopravce Bedřicha Zavřela.
Pozůstatek jízdního řádu MHD z doby provozu dopravce Bedřicha Zavřela (z roku 2005).
Foto Lukáš Vrobel, 15. 2. 2007

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20