ostrava

Ostravská cyklotramvaj

 

ostrava_cyklotr...
ostrava_cyklotramvaj_01.jpg ostrava_cyklotramvaj_01.jpg
ostrava_cyklotr...
ostrava_cyklotramvaj_06.jpg ostrava_cyklotramvaj_06.jpg
ostrava_cyklotr...
ostrava_cyklotramvaj_03.jpg ostrava_cyklotramvaj_03.jpg
ostrava_cyklotr...
ostrava_cyklotramvaj_05.jpg ostrava_cyklotramvaj_05.jpg
ostrava_cyklotr...
ostrava_cyklotramvaj_02.jpg ostrava_cyklotramvaj_02.jpg
ostrava_cyklotr...
ostrava_cyklotramvaj_04.jpg ostrava_cyklotramvaj_04.jpg
ostrava_cyklotr...
ostrava_cyklotramvaj_08.jpg ostrava_cyklotramvaj_08.jpg
ostrava_cyklotr...
ostrava_cyklotramvaj_07.jpg ostrava_cyklotramvaj_07.jpg
thumb_ostrava_c...
thumb_ostrava_cyklotramvaj_01.jpg thumb_ostrava_cyklotramvaj_01.jpg
thumb_ostrava_c...
thumb_ostrava_cyklotramvaj_03.jpg thumb_ostrava_cyklotramvaj_03.jpg
thumb_ostrava_c...
thumb_ostrava_cyklotramvaj_07.jpg thumb_ostrava_cyklotramvaj_07.jpg
thumb_ostrava_c...
thumb_ostrava_cyklotramvaj_04.jpg thumb_ostrava_cyklotramvaj_04.jpg
thumb_ostrava_c...
thumb_ostrava_cyklotramvaj_06.jpg thumb_ostrava_cyklotramvaj_06.jpg
thumb_ostrava_c...
thumb_ostrava_cyklotramvaj_02.jpg thumb_ostrava_cyklotramvaj_02.jpg
thumb_ostrava_c...
thumb_ostrava_cyklotramvaj_08.jpg thumb_ostrava_cyklotramvaj_08.jpg
thumb_ostrava_c...
thumb_ostrava_cyklotramvaj_05.jpg thumb_ostrava_cyklotramvaj_05.jpg

Oslavy 100. výročí elektrické dráhy v Ostravě (2001)

V roce 2001 uplynulo přesně 100 let od doby, kdy do ulic Ostravy vyjely první vozy elektrické pouliční dráhy a začaly tak nahrazovat původní parní tramvaje. Tuto významnou událost si Ostravané připomněli při oslavách, které probíhaly v ulicích města i v prostorách technického zázemí dopravního podniku. Třídenní oslavy (od pátku 11. května až do neděle 13. května 2001) byly velkolepé, počasí přálo a návštěvníci velmi pozitivně ocenili detailní přípravu ostravských dopraváků. Připomeňme si je v několika následujících obrazech.
Astra
Nízkopodlažní Astra ve slušivé reklamě oslav 100. výročí elektrické trakce.
Foto Miroslav Klas (12. 5. 2001)
Historický vůz č. 25
Ostrava Martinov. Historický vůz č. 25 - tramvaj vyrobená Kopřivnickou továrnou v roce 1919.
Foto Miroslav Klas (12. 5. 2001)
Poruba, T2
Z vozovny v Porubě vyjíždí historická tramvaj typu T2, vyrobená v roce 1961.
Foto Miroslav Klas (12. 5. 2001)
Poruba, hala
Návštěvníci vozovny v Porubě si mohli detailně prohlédnout veškeré technické zázemí.
Foto Miroslav Klas (12. 5. 2001)
Historická tramvaj T2 na jednokolejce do Zátiší uzavírá naše ohlédnutí za oslavami 100. výročí elektrifikace tramvají v Ostravě.
Foto Miroslav Klas (12. 5. 2001)

Oslavy 50. výročí trolejbusové dopravy v Ostravě (2002)

Rok po oslavách 100 let elektřiny v městské dopravě si Ostraváci připomněli 50. výročí elektrické trakce na pneumatikách. Trolejbusy měly v Ostravě vždy jen doplňkovou úlohu a o své místo na slunci musely bojovat po celou dobu své existence. Plánovanému zrušení v roce 1969 jen o vlásek unikly, a tak jsme se mohli v roce 2002 svézt historickými vozy po rekonstruované a slušně rozvětvené trolejbusové síti v ulicích centra Ostravy a jejího východního předměstí.
Trolejbus 15Tr
Náměstí Republiky. Trolejbus 15Tr v reklamě na oslavy 50. výročí trolejbusů v Ostravě.
Foto Jiří Hertl (4. 5. 2002) - Archiv Jiřího Hertla
Trollino v depu
Návštěvníci trolejbusové vozovny si pro změnu mohli prohlédnout nejnovější kousek - prototyp nízkopodlažního trolejbusu Solaris Trollino.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)
17Tr v centru
Na běžné lince byl nasazený jeden ze tří trolejbusů 17Tr, které byly vyvinuty na základě spolupráce Škody Ostrov a Karosy Vysoké Mýto a později převzaty a upraveny ostravským dopravním podnikem.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)
Škoda-Sanos
Do ostravských ulic se na několik dní vrátil i článkový trolejbus Škoda-Sanos.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)
Trolejbus 8Tr s vlekem
Chuťovkou oslav bylo nasazení trolejbusu Škoda 8Tr s vlekem.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)
Trolejbus 8Tr s vlekem z výšky
A takovýto ojedinělý pohled se naskytl pozorovatelům z ptačí perspektivy.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)
Trolejbus 7Tr
Nejstarším zástupcem Škodovek byl trolejbus 7Tr.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)
Trolejbus Tatra T400
Setkání dvou dávných soupeřů - kdysi zvítězivší Tatry T400 a v závěsu za ním zástupce typu 7Tr na mostě přes řeku Ostravici.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)
Trolejbus 7Tr ve vozovně
U vjezdu do vozovny odpočívající trolejbus 7Tr Technického muzea v Brně. V areálu vozovny je vidět Liazka autoškoly dopravního podniku.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)
Karosa ŠM11
Zástupcem nezávislé trakce byl i autobus Karosa ŠM11.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)

 

Ostrava

Rozvoj elektrické trakce v první polovině 20. století

Rozvoj Ostravska je spojen především s bouřlivým rozvojem těžkého průmyslu a těžby uhlí od poloviny 19. století. Ruku v ruce s rozvojem průmyslu vzkvétaly i na svou dobu velmi vyspělé a charakteru regionu odpovídající dopravní systémy: normálněrozchodná tramvajová síť v Ostravě, úzkorozchodné místní dráhy na východ od města, to vše doplněné autobusy zavedenými roku 1929. Poprvé do přirozeného vývoje dopravní sítě zasáhla Mnichovská dohoda. Dříve celistvé a provázané území bylo násilně rozděleno na území tří států. Nárůst počtu přepravených cestujících v době německé okupace nesouvisel s ničím jiným, než s horečným zbrojením Hitlerovy říše.
Smetanovo náměstí, 1959
Smetanovo náměstí v Ostravě s tramvajemi obou rozchodů (1435 a 760 mm) pravděpodobně v roce 1959.
Sbírka Jiří Mráz
Hned po osvobození Rudou armádou 30. dubna 1945 se započalo s nápravou škod způsobených nálety spojenců v předchozím roce a bojem o Ostravu. Od roku 1947 probíhala elektrifikace místních drah do Vřesiny a Kyjovic - Budišovic. Rozšiřovány byly i autobusové linky, v roce 1948 se otevřelo nové autobusové nádraží za Smetanovým náměstím. Období 1949 - 1960 bylo ve znamení rozvoje elektrické trakce. Došlo k integraci úzkorozchodných drah a díky elektrifikaci bývalé trati ČSD vznikla nová meziměstská tramvajová trať Petřkovice - Hlučín.
Ostravský trolejbus 9Tr na nedatované archivní fotografii
Ostravský trolejbus 9Tr na nedatované archivní fotografii, zřejmě z počátku 70. let.
Archiv Jiřího Hertla
Na řadu přišla i realizace plánů na zavedení trolejbusové dopravy. Na dvou polookružních trolejbusových linkách A a B byl provoz zahájen 9. května 1952 trolejbusy Škoda 7Tr. "Sedmičky" však záhy vystřídaly kapacitnější vozy Tatra T400. V souvislosti s růstem průmyslu v padesátých letech je posilována veřejná doprava v celém regionu, v Ostravě se jednalo zejména o přepravní vztahy do nových sídlišť, zejména Poruby. Zde byla také v roce 1960 otevřena nová průjezdná tramvajová vozovna.
Trolejbus Tatra T400 a Škoda 21Tr, 2002
Setkání ob jednu generaci. Trolejbus Tatra T400 vyrobený v padesátých letech se na náměstí Republiky potkává s tehdy ještě zánovním nízkopodlažním trolejbusem Škoda 21Tr. To vše u příležitosti oslav 50. výročí zavedení trolejbusů v Ostravě.
Foto Miroslav Klas (4. 5. 2002)

Šedesátá léta - desetiletí chybných rozhodnutí

Počátkem šedesátých let nastal zlom. Nový generel dopravy v Ostravě byl startovním výstřelem nejen k likvidaci úzkorozchodek v ostravsko - karvinské pánvi, ale i k rušení tramvajových tratí ve městě Ostravě. Tehdejší názor byl následující: jednokolejné tratě neopravovat, nezdvoukolejňovat a nahradit je autobusy. Také na nových sídlištích místo výstavby adekvátní tramvajové nebo trolejbusové trati volili projektanti autobusovou dopravu. Alespoň určitým pozitivem tehdejší doby bylo zahájení obměny vozového parku tramvajemi T3 v roce 1965 a otevření nových ústředních dílen Martinov v roce 1969. Dobře míněný záměr vytvořit v centru Ostravy pěší zónu (1967) nahrál odpůrcům trolejbusové trakce, kteří si dali za cíl ji úplně zrušit do roku 1969. Prvním krokem likvidace trolejbusů bylo zrušení nejfrekvetnovanější tratě v centru města v ulici 28. října, která se stala pěší zónou. Ostravské trolejbusy stejně jako v mnohých jiných městech zachránila až ropná krize, která v roce 1973 znovu prokázala výhody elektrické trakce a její nezávislost na výkyvech globální ekonomiky a politiky.
Garáže Poruba
Autobusové garáže v Porubě s nadvládou vozů Karosa ŠM11. Těchto autobusů bylo v letech 1968 - 1980 dodáno do Ostravy 441 kusů.
Archiv Jiřího Hertla (1978)
Vítkovice, křížení tramvaje a vlečky, 2002
Ostrava, Vítkovice. Jinde v republice nevídaný pohled na tramvaj vyčkávající za přejezdem, než přejede vlak se sálajícím nákladem železa a otevřou se závory.
Foto Jiří Kohout (srpen 2002)

1976 - Návrat k elektrické trakci

Tři roky před ropnou krizí byl v Ostravě zaveden nový druh veřejné dopravy - expresní autobusové linky. Tři roky po ropné krizi (v roce 1976) rozčarování z "nezávislosti" nezávislé trakce vyústilo v předložení nové koncepce veřejné dopravy v Ostravě na bázi rychlé tramvaje. V letech 1982 - 1984 vypracoval Metroprojekt studii nové sítě rychlodrážních tramvají. Nosnou páteří se měly stát tratě Hranečník - Poruba a Výškovice - Hlavní nádraží. Rokem 1979 je vzkřísena i trolejbusová trakce, prvním počinem bylo otevření významné trolejbusové trati přes sídliště Fifejdy 1. května 1979. Vozový park trolejbusů byl od roku 1984 doplňován vozy Škoda 14Tr, od roku 1986 také kloubovými vozy Škoda-Sanos. Dobře nastartovanou realizaci nové koncepce veřejné dopravy narušilo zrušení příměstské tramvaje do Hlučína dne 1. 12. 1982 pro její havarijní technický stav a opravu mostu přes Odru. (Více o trati do Hlučína naleznete na našich stránkách v menu Ostravska.)
Tramvajový most přes Lučinu
Kolejová splítka na mostě přes řeku Lučinu na tramvajové trati Hranečník - Nová Huť.
Foto Miroslav Klas (29. 8. 2001)
Trolejbus 21Tr před radnicí
Nízkopodlažní trolejbus Škoda 21Tr před ostravskou radnicí.
Foto Jiří Kohout (srpen 2002)
Autobus Karosa Renault u zastávky Elektra
Nízkopodlažní autobus Karosa Renault u zastávky Elektra při tramvajové výluce.
Foto Paweł Słowik (12. 7. 2005)

Přelom tisíciletí - modernizace veřejné dopravy v Ostravě

Devadesátá léta a počátek nového tisíciletí jsou spojeny s komplexní modernizací celého ostravského dopravního systému. V roce 1999 je například realizováno po vlastním tělese nové tramvajové spojení od vítkovických pecí k nádraží Vítkovice kolem Dolu Jeremenko. Jižní předměstí (Hrabůvka a Výškovice) Ostravy tak dostalo nové, již čtvrté napojení na zbytek ostravské tramvajové sítě. V roce 2001 byla také otevřena modernizovaná tramvajová vozovna v Křivé ulici poblíž centra. V České republice ojedinělým počinem je prodloužení tramvajové trati ze smyčky Dubina na jihu města k hypermarketu Interspar 17. prosince 2005. Trolejbusová síť byla na konci devadesátých let omlazena novým trakčním vedením s rychloprůjezdnými tahovými výhybkami. Díky tomu se výrazně zrychlila cestovní rychlost ostravských trolejbusů (dřívější trakční vedení nebylo zrovna chloubou ostravských dopraváku). Vozový park je obměňován novými vozy ve všech třech trakcích, tramvaje nejdříve škodováckými Astrami, posléze tramvajemi značky Trio vlastní produkce DP Ostrava, starší tramvaje jsou systematicky modernizovány. Nákup trolejbusů Škoda 21Tr vystřídal typ Solaris Trollino, výrobek polsko-německo-české koprodukce. Nové nízkopodlažní autobusy jsou od výrobců Karosa-Renault (Iveco) a Solaris.
Trolejbus Trollino v Jaklovecké ulici
Nízkopodlažní trolejbus Solaris Trollino v zastávce Jaklovecká ulice.
Foto Paweł Słowik (srpen 2004)
Výroba tramvají v dílnách Martinov
Ve spolupráci Dopravního podniku Ostrava s firmou Inekon Group se v dílnách Martinov dokonce také vyráběly nízkopodlažní tramvaje Trio.
Foto Miroslav Klas (18. 5. 2003)
V současnosti je městská veřejná doprava v Ostravě zapojena do regionálního integrovaného dopravního systému ODIS. V roce 2005 tak bylo možné na jeden lístek svézt se tramvají v Ostravě, přestoupit na vlak do Opavy a v Opavě pokračovat místním trolejbusem. V Ostravě funguje od devadesátých let systém odbavování cestujících založený na časovém přestupném jízdnem, vozy jsou vybaveny časovými označovači. Cestující při nákupu jízdenky (v automatu nebo předprodeji) zohledňuje nejen čas, po který chce cestovat, ale i počet zón, kterými projede. Na první pohled může systém působit složitě, ale díky dobrému vybavení zastávek informačními panely je výběr druhu jízdenky snadný. Členění Ostravska i samotné Ostravy na větší počet zón umožňuje spravedlivější výběr jízdného a umožňuje prakticky neomezené rozšiřování IDS za hranice Ostravy. Za zvláštní zmínku stojí fakt, že městská doprava v Ostravě již dlouhá léta zvýhodňuje rodiny, které se rozhodnou cestovat veřejnou dopravou. Kupříkladu v roce 2006 stojí 24-hodinová rodinná jízdenka pouhých 79,- Kč. Platí na území města Ostravy a může na ní jet rodina o 2 dospělých a 2 dětech do 15 let. To už je velmi přitažlivý způsob, jak přesvědčit k využití služeb veřejné dopravy i nepravidelné zákazníky.
Moderně vybavená zastávka před zrekonstruovaným koridorovým nádražím Ostrava - Svinov poskytuje plný komfort cestujícím - zastřešené stání, informační panely a speciální obrubníky, které umožňují nájezd autobusu co nejtěsněji k hraně nástupiště, a tedy i plně bezbariérový nástup do vozidel. Z hlediska pohodlí a bezpečí cestujících je to dramatický posun k lepšímu. Původní řešení přestupního uzlu s množstvím bariér a nesmyslných nadchodů bylo doslova strašidelné. Přejeme Ostravě další povedené realizace obdobných zastávek!
Foto Paweł Słowik (12. 7. 2005)

 

Fotogalerie Ostravy

Trolejbus Solaris Trollino 12AC na Českobratrské ulici projiždí křižovatku přes Nádražní ulici
Trolejbus Solaris Trollino 12AC na Českobratrské ulici projíždí křižovatku s Nádražní ulicí.
Paweł Słowik (12. 7. 2005)
Trolejbus 21Tr na smyčce Náměstí Republiky
Trolejbus 21Tr na smyčce Náměstí Republiky.
Paweł Słowik (12. 7. 2005)
Trolejbus 21Tr na smyčce Náměstí Republiky
Trolejbus 21Tr na smyčce Náměstí Republiky. Tentokrát z boku.
Paweł Słowik (12. 7. 2005)
Tramvaj T3G odjiždí ze zastávky Náměstí Republiky směrem Vítkovice.
Tramvaj T3G odjiždí ze zastávky Náměstí Republiky směrem Vítkovice.
Paweł Słowik (12. 7. 2005)
Tramvaj T3G na smyčce Hlučínská v srpnu 2005.
Tramvaj T3G na smyčce Hlučínská.
Paweł Słowik (srpen 2005)
Škoda LTM 10.08 u Hlavního Nádraží
Škoda LTM 10.08 u Hlavního nádraží.
Paweł Słowik (březen 2005)
Tramvaj Inekon 2001 Trio u Hlavního Nádraží
Tramvaj Inekon 2001 Trio u Hlavního nádraží.
Paweł Słowik (18. 2. 2006)
Stejná tramvaj v jiném natěru. Bohužel ne pro Opavu
Stejná tramvaj v jiném natěru. Bohužel ne pro Opavu. Nádražní ulice.
Paweł Słowik (18. 2. 2006)
Karosa B732 při tramvajové výluce na zastávce Stodolní.
Karosa B732 při tramvajové výluce na zastávce Stodolní.
Paweł Słowik (12. 7. 2005)
Connexová Karosa B934 odpočiva na Suchardové ulici před další jízdou do její cílové zastávky Třebom Náměstí
Connexová Karosa B934 odpočívá v Suchardově ulici poblíž vozovny trolejbusů před další jízdou do její cílové zastávky Třebom Náměstí.
Paweł Słowik (12. 7. 2005)
Solaris Trollino 12AC III - nejnovější vůz ostravského DP u zastávky Most Miloše Sýkory
Solaris Trollino 12AC III - nejnovější vůz ostravského DP u zastávky Most Miloše Sýkory.
Paweł Słowik (11. 2. 2006)
Solaris Trollino 18AC III - První nizkopodlažní kloubový trolejbus v Ostravě.
Solaris Trollino 18AC III - První nízkopodlažní kloubový trolejbus v Ostravě.
Paweł Słowik (18. 3. 2006)
Solaris Trollino 18AC III - První nizkopodlažní kloubový trolejbus v Ostravě. Tentokrát zezadu.
Solaris Trollino 18AC III - První nízkopodlažní kloubový trolejbus v Ostravě. Pohled zezadu.
Paweł Słowik (18. 3. 2006)
 
Fotogalerii ostravské cyklotramvaje.
 

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20