Parková železnice v Plavně

 Nádraží Hainstrasse.
Nádraží Hainstrasse.
Foto Míra Klas (28. 7. 2002)
Bývalá Německá demokratická republika byla kdysi rájem pionýrských železnic. Móda těchto výchovně - propagandistických městských železnic přišla, stejně jako do Československa, ze Sovětského svazu v padesátých letech minulého století. Jednou z nejzajímavějších a jedinou elektrifikovanou v bývalé NDR najdeme ve městě Plavno, jen několik desítek kilometrů západně od Chebu. Díky jízdence SONE+ Českých drah, či ještě zajímavějšímu Egroticketu přeshraničního dopravního systému EGRONET, není její návštěva dnes problémem.
Pionýrská železnice (dnes je to Parkeisenbahn - parková železnice) vznikla v Plavně na popud horníků zdejších vizmutových dolů na konci padesátých let. V roce 1958 vznikly plány a již 10. října 1959 byla pionýrská železnice v oblíbeném údolí Syratal za hojné účasti občanů a starosty města otevřena. Na výstavbě železnice a na její elektrifikaci se podíleli zaměstnanci dopravního podniku v Plavně. Malou kapotovanou lokomotivu a soupravu třech čtyřnápravových vagónů postavili brigádnicky horníci z nedalekých dolů na vizmut.
 Vlak pionýrské železnice počátkem sedmdesátých let.
Vlak pionýrské železnice počátkem sedmdesátých let.
Archiv Jiřího Hertla
Vlastní trať má tvar jednokolejné nepřekřížené osmičky o délce asi 1 km. Rozchod kolejí je 600 mm, napětí v jednoduchém trolejovém vedení je 220 V a výška trolejového drátu nad temenem kolejnic 3,5 metru. Zděná budova nádraží Hainstrasse se nachází v části tratě blíže k centru města. Vlastní kolejiště nádraží je jednoduché, je zde jedna průjezdná a jedna manipulační - předjízdná kolej. Ta se však prakticky nepoužívá, stejně jako osazená návěstidla. Depo s přilehlým kolejištěm se nachází v odlehlejší části osmičky a slouží také k ostavení více či méně kompletních exponátů hlubinných důlních lokomotiv. Vlastní areál železnice je oplocen. Druhá polovina tratě s depem se nachází za říčkou Syra, kterou překonávají koleje společným mostem. Chatrný stav původní mostní konstrukce byl příčinou přerušení provozu železnice v roce 1997. Společným úsilím města, dopravního podniku, místních firem a DB AG byl v roce 2000 postaven most nový.
 Nový most přes říčku Syra.
Nový most přes říčku Syra.
Foto Míra Klas (21. 4. 2003)
Původní lokomotiva železnice vznikla přestavbou důlní lokomotivy. Má pojezd Bo´Bo´ a každý z jejich čtyř motorů má výkon 2,6 kW. Délka lokomotivy je 5 000 mm, výška bez pantografu 2 350 mm a váha 5 tun. Dnes se již v pravidelném provozu nepoužívá. Její práci převzala v roce 1995 lokomotiva EL-30-Tandem, která vznikla spojením dvou původně samostatných důlních lokomotiv. Kabina strojvůdce je zavěšena mezi oběma články, pantograf je převzat z tramvaje Gotha. Třetí funkční lokomotivou na dráze je dieselová NS 2f, odkoupená v podobě šrotu z cementárny. Po roce intenzivní práce na opravě se lokomotiva v září 2005 poprvé rozjela po kolejích parkové železnice. Osobní vagóny jsou oddílové čtyřnápravové o délce 5 285 mm, výšce 2,5 metru a váze 1,5 tuny. Každý z nich uveze 21 dětí a nebo 14 dospělých osob. V jednom z vagónů je dnes upraven oddíl pro přepravu osob na vozíku. Kromě míst pro cestující má každý vagón i průvodcovské sedátko.
Provoz železnice zajišťoval pod vedením dospělých instruktorů kroužek "Mladý pionýrský železničář". V kroužku bývalo až 80 malých železničářů. Kroužek existuje pod jiným názvem dodnes, i když pravidelný víkendový provoz od dubna do října zajišťují dospělí členové a zaměstnanci. Novinkou v historii železnice byl zimní provoz mezi vánočními svátky a Silvestrem na konci roku 2005.
  Původní lokomotiva z roku 1959 před depem železnice.
Původní lokomotiva z roku 1959 před depem železnice.
Foto Míra Klas (28. 7. 2002)
Parkovou železnici najdeme v Plavně v údolí Syratal, jen asi 10 minut cesty údolím od ústřední tramvajové zastávky Tunnel. Od Oberer Bahnhof se k železnici dojde po Friedenstrasse za 10 minut - před mostem Syratalbrücke po schodech sejít vpravo dolů. Návštěva sbírky lokomotiv v areálu depa nebývá součástí projížďky vláčkem, je třeba oslovit se žádostí o prohlédnutí depa zaměstnance železnice v době kdy není velký provoz. V prostoru železnice za říčkou u depa bývají konány různé akce pro děti a jedinou přístupovou cestou je parková železnice. Pak se však vláček po celý den nezastaví. Bližší informace o provozu železnice najdete na níže uvedené stránce, včetně provozní doby.