Den otevřených dveří v dopravním podniku Gera

Za krásné a velmi teplé soboty 24. června 2006 jsme navštívili Den otevřených dveří v dopravním podniku Gera. Po čtyřech hodinách jízdy autem z rodné Plzně jsme vůz zaparkovali u nové konečné Zwötzen, tramvajové linky č. 2. (Poznamenejme, že jsme místo vlaku tentokrát zvolili auto, protože s novým grafikonem ČD a DB bylo nemožné dostat se do Gery na déle než čtyřhodinovou návštěvu. My jsme si chtěli sobotu v Geře pořádně užít.) Konečná tramvaje je krásným příkladem přestupu hrana - hrana mezi vozidly městské dopravy a železnicí.
zastávka Zwötzen
Předměstská zastávka Zwötzen umožňuje přímý přestup mezi tramvajemi, autobusy a regionálním vlakem (Desiro na snímku).
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Pak jsme se přesunuli do moderní vozovny v Zoitzbergstrasse, kde bylo možné navštívit odstavné haly, dílny a místní muzeum DP. Zdejší vozový park je složen z českých tramvají KT4, z nichž některé mají vložený nově vyrobený nízkopodlažní článek. Autobusy jsou převážně od výrobce MAN. Samotné prohlídky objektů vozovny byly dobře připravené, ale nijak nevybočovaly ze zvyklostí dnů otevřených dveří v jiných městech. Bonbónkem gerských dopraváku, nebo spíše trhákem pro veřejnost byla tramvajová Fahrschule. Za 2 Eura si mohl kterýkoli návštěvník sednout za řídící pult cvičné tramvaje KT4 a za dohledu instruktora s ní objet celý areál vozovny. Na upomínku dostal každý nový "tramvaják" certifikát se svým jménem a datem zaškolení. Zájem byl velký, na svezení se čekalo i několik hodin.
Návštěvníci DOD
V poledne praskalo nádvoří tramvajové vozovny ve švech. Organizátoři se skvěle postarali o zábavu dětí i jejich rodičů.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Tramvajový vůz KT4 projíždí nádvořím moderní vozovny
Tramvajový vůz KT4 projíždí nádvořím moderní vozovny dopravního podniku Gera. Za řízením vozu je však tentokrát návštěvník z Plzně :-)
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Zácvik
Nad zácvikem nových řidičů dopravního podniku jsme jenom žasli.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Na ploše vozovny probíhal kulturní program, vystoupení hudebních a tanečních skupin. K dostání bylo i místní, docela dobré pivo, u stánků s občerstvením bylo pořád plno. Bylo možné se také svézt některým ze zdejších historických vozů.
historický autobus IFA
Zájem o svezení nádherným historickým autobusem IFA byl značný.
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Kropící vůz
Veřejnosti se představil nový tramvajový kropící vůz, který vznikl přestavbou vlečného vozu B4D z Drážďan. V Geře bude kropení třeba - na nové lince 1 je mnoho zatravněných úseků.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Trolejbus
Jediný provozní trolejbus s vlekem v Geře se proháněl uličkami modelového městečka, které mohli návštěvníci obdivovat v hale údržby.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Zvláštní pozornost věnoval dopravní podnik prezentaci projektu stavby radiální tramvajové linky č. 1. Pracovníci DP u mapy města vysvětlovali občanům připravované změny v linkovém vedení autobusů po spuštění tramvajové linky počátkem listopadu roku 2006. Na fotografiích si občané města mohli prohlédnout stavbu nových nízkopodlažních tramvají NGT8G u jejich výrobce Alstom, Salzgitter. První z osmi objednaných vozů by se měl v Geře objevit koncem léta.
 Návštěvníci v muzeu dopravního podniku.  Tramvajový vůz MAN z roku 1905.  Budoucí tramvajová konečná Zwötzen.
Po prohlídce vozovny jsme vyrazili na průzkum stavby výše zmíněné centrální tramvajové linky č. 1. Tento nesmírně zajímavý dopravně - urbanistický projekt zahrnuje stavbu 7 km dlouhé tramvajové linky za současné přestavby celého přilehlého uličního prostoru se zřetelem především k uživatelům veřejné dopravy a pěším. Přitom stavba linky maximálně zohledňuje stávající zástavbu a zeleň, což kontrastuje s obvyklou českou praxí nákladné devastace prostoru ve snaze dodržet normy a co nejméně omezit automobilovou dopravu. Proto bychom mohli Geru doporučit jako skvělý cíl k návštěvě českých studentů dopravy a stavitelství, stejně jako odpovědných městských úředníků a politiků.
stavba tramvajové linky 1 poblíž Zwötzenu
Na stavbě tramvajové linky č. 1 je v oblasti Zwötzenu ještě plno práce.
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Nová trať
Němci svou precizní prací a citem pro detail opět dokážou, že tramvaje mohou z obyčejné městské ulice udělat nádherný živý bulvár. Tudy však vyjedou tramvaje až v listopadu 2006.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)
Závěr návštěvy Gery, bývalého družebního města Plzně, patřil místní zoologické zahradě, kde je v provozu sympatická parková železnice s vozidly československé provenience.
parková železnice v Geře
Parková železnice v Geře vede od spodní brány ZOO do jejího středu v délce 0,8 km. Trať o rozchodu 600 mm strmě stoupá úzkou, zalesněnou roklí zdejšího potoka. Hlavní tíhu dopravy nesou dvě dieselové lokomotivy českosloveských Turčianských strojíren typu BN 60H. Dráha ročně přepraví na 45 000 cestujících.
Foto M. Klas (24. 6. 2006)
Svezli jsme se vláčkem a prohlédli si Tiergarten...a moc se nám líbila. No řekněte - kde jinde ve střední Evropě Vám opice visící ze stromu nad cestou ukradne kšiltovku?
opice
Opičí rodinka sleduje výzkum a likvidaci sobotního úlovku.
Foto Jiří Kohout (24. 6. 2006)