Moravský Krumlov

Chátrající renesanční zámek
Chátrající renesanční zámek v Moravském Krumlově.
Foto Lukáš Vrobel, 26. srpna 2006

Město

Město Moravský Krumlov leží v Jihomoravském kraji v bývalém okrese Znojmo na řece Rokytné a v současné době má přibližně 6 000 obyvatel. Funguje zde průmysl strojírenský, textilní, dřevozpracující a stavebních hmot. Významnou stavební památkou je renesanční zámek postavený na místě gotického hradu. V prostorách dnes již značně zpustlého objektu jsou vystavena plátna Muchovy Slovanské epopeje. Dominantou města je barokní kaple postavená nad zalesněným srázem nad Rokytnou.

Silniční doprava

Karosa C 954E 2B3 4100
Karosa C 954E 2B3 4100 linky MHD Moravský Krumlov odstavená u zemědělského družstva v městské části Rakšice.
Foto Lukáš Vrobel, 26. srpna 2006
Moravský Krumlov leží stranou hlavních dopravních tahů. Centrem města prochází jediná silnice 2. třídy číslo II/413 Moravský Krumlov, Polánka - Moravský Krumlov - Hostěradice - Znojmo, přes část města Polánka je vedena významnější silnice stejné kategorie II/152 Nová Bystřice - Slavonice - Jemnice - Moravské Budějovice - Jaroměřice nad Rokytnou - Hrotovice - Moravský Krumlov, Polánka - Ivančice - Modřice - Brno.
Původním největším provozovatelem regionální a dálkové autobusové dopravy byl znojemský ČAS-service a.s., nástupce ČSAD. Ten postupně o většinu svých linek přišel ve prospěch dopravců nabízejících objednavatelům dopravy výhodnější podmínky. ČAS-service tak v současnosti provozuje pouze MHD Znojmo a výdělečné dálkové a mezinárodní linky, z nichž na území Moravského Krumlova žádná nezasahuje. Nejvýznamnějšími provozovateli regionálních autobusových linek v Moravském Krumlově jsou nyní dopravci TREDOS, spol. s r.o., Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o., Břežanská dopravní společnost, s.r.o. a Bítešská dopravní společnost, spol. s r.o. Klasické autobusové nádraží ve městě neexistuje, hlavním autobusovým stanovištěm je náměstí. Žádná autobusová linka vedená do Moravského Krumlova není součástí Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK).

Železniční doprava

Osobní vlak do Brna v čele s motorovým vozem řady 850
Osobní vlak do Brna v čele s motorovým vozem řady 850 v ŽST Moravský Krumlov.
Foto Ondřej Fábera, 13. ledna 2007
Moravský Krumlov leží na železniční trati číslo 244 Brno - Střelice - Moravské Bránice - Oslavany / Moravský Krumlov - Hrušovany nad Jevišovkou, která je jednokolejná (v úseku Brno - Střelice dvoukolejná) a neelektrifikovaná a jsou po ní vedeny pouze osobní (zastávkové) vlaky. Úsek tratě Brno - Oslavany / Moravský Krumlov je začleněn do IDS JMK jako trať S41. Železniční stanice Moravský Krumlov leží zcela mimo zástavbu asi 3 km od centra města.

Městská hromadná doprava

Karosa C 934E ZNA 31-31
Karosa C 934E ZNA 31-31 na konečné linky MHD Železniční stanice.
Foto Ondřej Fábera, 13. ledna 2007
Navzdory své nevelké rozloze a počtu obyvatel má Moravský Krumlov vlastní provoz městské hromadné dopravy zajišťovaný jednou autobusovou linkou licenčního čísla 729 440. Díky svému zařazení do Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje (IDS JMK) je linka označována také zkráceným číslem 440.
Trasa linky je uvedena v následující tabulce. Vypsány jsou pouze vybrané zastávky a nejsou vyznačeny jednotlivé varianty trasy.
440 Žel. st. - Rakšice, rest. - Durdice - Provozovna ČAS - Poliklinika - Náměstí - Václavská - Žel. st. - Hutní montáže
Jízdní řád linky MHD v zastávce Náměstí
Jízdní řád linky MHD v zastávce Náměstí.
Foto Lukáš Vrobel, 26. srpna 2006
Linka má na poměry malého města velmi široký rozsah provozu - v pracovní dny jezdí od 3.45 do 23.50 hodin, v sobotu je v provozu od 4.15 do 23.45 hodin a v neděli od 6.50 do 23.45 hodin. V pracovní dny jsou v hlavním úseku Provozovna ČAS - Náměstí - Žel. st. vedeny ve špičkách spoje většinou v pravidelných intervalech 30 nebo 60 minut, mimo špičky obvykle 60 minut, o víkendu nejčastěji po 120 minutách. Spoje vedené k nádraží zde navazují na vlaky. Existuje několik variant tras spojů. Kromě zkracování o koncové úseky dochází i k větvení - ve směru od provozovny ČAS k železniční stanici nejezdí spoje přes Durdice a Rakšice, ale přímo, zatímco zmíněné části města jsou obsluhovány jinými spoji, zde ukončenými. V opačném směru se mezi nádražím a provozovnou ČAS do Durdic a Rakšic zajíždí. Všechny spoje projíždějí úsek Provozovna ČAS - Náměstí a opačně.
Karosa C 934E ZNA 31-31
Karosa C 934E ZNA 31-31 na lince MHD v zastávce Náměstí.
Foto Ondřej Fábera, 13. ledna 2007
Provoz linky zajišťuje dopravce Znojemská dopravní společnost - PSOTA, s.r.o. se sídlem Rudoleckého 25, Znojmo. Firma založená v roce 1996 vyhrála výběrové řízení na provozovatele linky MHD Moravský Krumlov vypsané v souvislosti s jejím začleněním do IDS JMK a její provoz zajišťuje od data integrace 1. července 2006. Do té doby byl dopravcem ČAS-service a.s. se sídlem Dobšická 2, Znojmo. Tato společnost vznikla v roce 1992 privatizací části státního podniku ČSAD Brno s působností v celém původním Jihomoravském kraji (včetně dnešního Zlínského kraje a Vysočiny). V Moravském Krumlově se jednalo o dopravní závod 613 Znojmo, provozovnu Moravský Krumlov. Již před začleněním do IDS JMK se o licenci na linku MHD ucházel i dopravce TREDOS, spol. s r.o., Hrotovická 1202, Třebíč.
Provoz městské linky je zajišťován autobusy linkového dvoudvéřového provedení.
Karosa C 954E 2B3 4100
Karosa C 954E 2B3 4100 linky MHD Moravský Krumlov odstavená u zemědělského družstva v městské části Rakšice.
Foto Lukáš Vrobel, 26. srpna 2006
Integrovaný dopravní systém Jihomoravského kraje je poměrně složitý. Jeho zóny jsou označeny trojmístnými čísly - krajské město Brno tvoří zóny 100 a 101, okolní zóny pak mají trojmístná čísla v řadách 2xx - 7xx. První číslice označuje směr od Brna - 1 Brno, 2 sever až severovýchod, 3 sever až severozápad, 4 západ až jihozápad, 5 jih, 6 jihovýchod, 7 východ. Druhá číslice odkazuje na vzdálenost od Brna - 0 Brno, 1 sousedí s Brnem, 2 druhá zóna v pořadí od Brna atd.). Třetí číslice je upřesněním směru - pokud je nutné z tarifních důvodů rozdělit oblast v přibližně stejném směru a vzdálenosti od Brna do více zón, jsou jim přidělena různá třetí čísla (např. Ochoz u Brna 210 a sousední Bílovice nad Svitavou 215). Moravský Krumlov leží v zóně 448, která je v tomto směru poslední. Sousedí se zónami 437 (okolí Moravských Bránic), 447 (okolí Ivančic) a 455 (okolí Mohelna). Na celou linku MHD se vztahuje platnost takzvané úsekové jízdenky, která platí mimo území města Brna ve dvou zónách v úsecích autobusových linek vyznačených v jízdním řádu (bez ohledu na jízdní dobu) a je nepřestupní. Jedna libovolně dlouhá jízda linkou MHD tak stojí 6,- Kč, pro děti od 6 do 15 let 3,- Kč (shodně s dovozným za rozměrnější zavazadlo a psa), držitelé průkazů ZTP a ZTP-P platí 1,- Kč. Úseková nepřenosná předplatní jízdenka existuje pouze s měsíční platností, a to občanská v ceně 200,- Kč (včetně důchodců), studentská za 160,- Kč a dětská (žákovská) v hodnotě 70,- Kč. Na lince jsou samozřejmě uznávány také jednotlivé i předplatní jízdenky pro více zón v rámci své zónové a časové platnosti.
Označník zastávky MHD a vývěsky IDS JMK
Vlevo označník zastávky MHD Železniční stanice, vpravo vývěsky a označovač jízdenek IDS JMK u železniční stanice.
Foto vlevo Lukáš Vrobel, 26. srpna 2006, vpravo Ondřej Fábera, 13. ledna 2007
Zastávky MHD jsou vybaveny modrými jednotyčovými označníky, na jejichž horní obdélníkové desce je nakreslen modře orámovaný kulatý terč se symbolem autobusu a nápisem "zastávka". Pod tímto terčem se nacházejí loga IDS JMK a dopravce, uvedení čísla zóny a názvu zastávky (včetně názvu města). Jízdní řády jsou nalepeny na níže umístěné plechové desce. Jsou podobného provedení jako u regionálních a dálkových linek, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek. Aktuální zastávka je podtržena nebo zvýrazněna fixem. Uvádeno je výrazné číslo linky 440 a malým písmem pak celé licenční číslo, trasa linky je uvedena zjednodušeně ve formátu "Moravský Krumlov: Rakšice - Náměstí - Železniční stanice", v této zjednodušené podobě je také zakreslena na schémátku v pravé dolní části papíru. Nechybí logo usměvavého symbolu autobusu s "bublinou" "Šťastnou cestu s IDS JMK".

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20