Mimoň

Město

Barokní kostel
Městu Mimoni dominuje barokní kostel.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Město Mimoň leží v severních Čechách v Ralské pahorkatině na řece Ploučnici v Libereckém kraji v bývalém okrese Česká Lípa. V současnosti má zhruba 6 700 obyvatel a funguje zde průmysl dřevozpracující a textilní. V minulosti probíhala v okolí těžba uranové rudy. Nejvýznamnějšími stavebními památkami jsou barokní kostel a kaple. Barokní radnice a zámek byly v roce 1985 zbořeny.
Provoz městské hromadné dopravy obsluhuje také sousední obec Ralsko, která vznikla až v roce 1992 sloučením dochovaných obcí na území bývalého vojenského výcvikového prostoru Ralsko, který byl zřízen v roce 1950. Administrativním sídlem obce je její část Kuřivody (běžně uváděná též jako Kuřívody). Po zrušení vojenského prostoru počet obyvatel Ralska trvale narůstá, od 500 v roce 1991 k současným zhruba 1800. Mimo jiné sem bylo přesídleno na 170 volyňských Čechů z Ukrajiny. Nejvýznamnější památkou obce Ralsko je opuštěná tvrz v Kuřivodech. Na dominantním vrchu Ralsko (696 m.n.m.) se nachází zřícenina hradu.

Silniční doprava

Karosa C 934E ABB 20-39 dopravce Jaroslava Štěpánka
Karosa C 934E ABB 20-39 dopravce Jaroslava Štěpánka na lince Praha - Jablonné v Podještědí na autobusovém nádraží v Mimoni.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Mimoní a Ralskem procházejí pouze dvě významné pozemní komunikace. Jedná se o silnice 2. třídy číslo II/268 Nový Bor - Zákupy - Mimoň - Kuřivody - Mnichovo Hradiště - Horní Bousov (u Sobotky) a II/270 Petrovice - Jablonné v Podještědí - Mimoň - Hradčany - Doksy - Dubá.
Provoz většiny regionálních a dálkových autobusových linek zajišťuje dopravce ČSAD Česká Lípa (vzniklý v listopadu 2004 rozdělením ČSAD BUS Ústí nad Labem). Linku Mimoň - Mladá Boleslav provozuje Transcentrum bus z Kosmonos, jednu z linek Jablonné v Podještědí - Mimoň - Doksy - Dubá - Mělník - Praha vypravuje pražský dopravce Jaroslav Štěpánek.
Autobusové nádraží leží na okraji zástavby při Baarově ulici, bez vazby na železniční stanici. Na dnešní provoz je předimenzované a polovina nástupišť se nepoužívá.
Rozlehlé autobusové nádraží
Rozlehlé autobusové nádraží v dopoledním sedle běžně zeje prázdnotou.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Mimoň
Výpravní budova ŽST Mimoň.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Mimoň obsluhuje jediná železniční trať, a to číslo 086 Liberec - Jablonné v Podještědí - Mimoň - Zákupy - Česká Lípa hlavní nádraží. Tato trať je jednokolejná a neelektrifikovaná. Vedeny jsou po ní kromě osobních vlaků i vlaky spěšné a rychlíky, v Mimoni zastavují všechny. Železniční stanice se nachází na kopci nad centrem města, na okraji zástavby. Kromě vybraných spojů městské dopravy k ní zajíždí i několik regionálních linek.

Městská hromadná doprava

Renault Master R80K 2.5 D CLA 19-06
Renault Master R80K 2.5 D CLA 19-06 na konečné linky MHD Ralsko, Kuřivody.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Městská hromadná doprava je v Mimoni v provozu od roku 1998. Její provoz zajišťují Technické služby Mimoň, s.r.o. se sídlem a provozovnou na adrese V Lukách 95/IV, Mimoň. Tato firma vznikla v roce 1994 transformací z rozpočtové organizace Technické služby města Mimoně. Původními společníky byly tři fyzické osoby a město Mimoň, v roce 1998 přistoupila také obec Ralsko. V posledním roce této vlastnické struktury, v roce 2006, mělo město Mimoň obchodní podíl 82,317%, obec Ralsko 17,299% a fyzické osoby zbývajících 0,384%. Od 27. prosince 2006 je jediným vlastníkem TS Mimoň pražská firma Salamanca s.r.o. vlastněná dvěma lucemburskými společnostmi.
Setkání dvou vozidel Technických služeb Mimoň
Setkání dvou vozidel Technických služeb Mimoň - zleva Renault Master CLA 19-06 zajišťující provoz MHD a dodávka Renault Trafic CLA 19-80 u konečné Sídliště Letná.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Městská hromadná doprava je zajišťována jednou autobusovou linkou označenou licenčním číslem 500 430. Jedná se o jedinou linku Technických služeb Mimoň, s.r.o. Trasa linky je uvedena v následující tabulce. Jsou vypsány všechny zastávky; nejsou vyznačeny varianty tras jednotlivých spojů.

500 430

Sídliště Letná - Aut. st. - OPMP (zpět) - Finanční úřad (tam) - Žel. st. (tam) - Kino (tam) - Falcon - Vranov - STS - Ralsko, Hvězdov (tam) - Ralsko, Ploužnice - Ralsko, Kuřivody - Ralsko, Boreček, hájovna - Ralsko, Boreček - Ralsko, Hradčany

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD společné s ostatními linkami - zleva Kino a OPMP (s dopravní značkou "Zastávka autobusu" místo terče).
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Linka je v provozu pouze v pracovní dny od 6.35 do 17.25 hodin. V každém směru jede v pondělí, úterý, čtvrtek a pátek šest spojů a ve středu sedm spojů. O nepřehlednosti provozu nejlépe svědčí to, že neexistují dva spoje projíždějící shodnou trasu.
Spoj s odjezdem z Letné v 6.35 jede do zastávky Falcon, spoj v 7.06 do Vranova, v 7.39 pouze od finančního úřadu k železniční stanici (dvě zastávky, 1 km, jízdní doba 3 minuty). Zbývající spoje jedou opět z Letné, a to v 10.20 do Kuřivod kolem železniční stanice, ale neobsluhující Vranov a Hvězdov, 15.06 na Ploužnici kolem železniční stanice, přes Vranov a Hvězdov a v 16.56 na Ploužnici přímo. V opačném směru jedou spoje Falcon - Letná (odjezd 6.56), Vranov - OPMP (7.27), OPMP - Letná (7.46), Kuřivody - Letná (10.55), Ploužnice - Letná (15.45) a Ploužnice - Aut. st. (17.13). V tomto směru není obsluhován Hvězdov, Vranov (vyjma spoje, který zde začíná), ani železniční stanice.
Pouze ve středu jede spoj v trase Aut. st. - Kino - Ralsko, Boreček, hájovna - Ralsko, Boreček - Ralsko, Hradčany s odjezdem v 9.50, zpět z Hradčan vyjíždí spoj v 10.05 (místo zastávky Kino je v tomto směru obsluhována zastávka OPMP /Okresní podnik místního průmyslu/).
Zastávka Železniční stanice
Zastávka Železniční stanice se samostatnými označníky pro MHD a ostatní linky a torzem čekárny.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Provoz městské linky je zajišťován minibusem Renault Master R80K 2.5 D státní poznávací značky CLA 19-06, který byl vyroben v roce 1997 a před zařazením Technickými službami Mimoň a vznikem MHD sloužil v zaměstnanecké dopravě kotelny Ralsko - Hradčany a zároveň zajišťoval i rozvoz školních dětí po Mimoni a okolí. Vozidlo jezdí v červeném nátěru, na bocích je vybaveno logy dopravce, na pravém boku ve směru jízdy též znakem města Mimoně. Na čele ani bocích vozu se nepoužívají žádné orientace, pouze za sklem v křídle dveří na zádi je umístěna bílá cedule s označením "MHD - Mimoň" a uvedením trasy "Mimoň - Vranov - Ralsko-Ploužnice". Na čele a zádi mikrobusu je dále umístěno označení autobusu přepravujícího děti.
Zastávka MHD na autobusovém nádraží
Zastávka MHD na autobusovém nádraží, kterou využívají i regionální linky.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Kapacita minibusu Renault Master činí 15 míst pro cestující k sezení (14 v oddíle přístupném samostatnými ručně ovládanými posuvnými dveřmi a jedno vedle řidiče), přeprava stojících cestujících je zakázána, což je také uvedeno na ceduli na dveřích do oddílu.
Minibus Renault Master je jediným vozidlem dopravce určeným k zajišťování osobní dopravy. Proto musí být neustále v provozu a veškeré jeho opravy (které jsou vzhledem k věku a velkému opotřebení vozu stále častější) musí být prováděny během přestávek mezi jednotlivými spoji nebo mimo pracovní dny. Menší opravy provádí řidič sám, rozsáhlejší autoservis. Pokud se přece jen vyskytne minibus v pracovní den mimo provoz, je pro zajištění MHD najat klimatizovaný autobus Iveco Cacciamali pro 29 osob mimoňského dopravce Petra Holece.
Záliv zastávky OPMP
Záliv zastávky OPMP s vydlážděným nápisem "BUS".
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Na lince platí tarif dopravce shodný s věstníkem Ministerstva financí ČR. Výše jízdného je určena tarifní vzdáleností: plné jízdné činí pro vzdálenost 1 - 4 km 6,- Kč, 5 - 7 km 9,- Kč, 8 - 10 km 12,- Kč, 11 - 13 km 15,- Kč a 14 - 17 km 17,- Kč. Delší vzdálenost není možné na lince MHD ujet, protože nejdelší spoje (Sídl. Letná - Kuřivody a Sídl. Letná - Ploužnice přes žel. st., Vranov a Hvězdov) měří 14 km (jízdní doba je na nich 27 a 34 minut). Poloviční jízdné činí 50% z plného, žákovské pro děti do 15 let 37,5% a žákovské pro věk 15 - 26 let 75% plného jízdného. Platba je možná pouze v hotovosti, jízdenky jsou tištěny z elektronické pokladny. Časové jízdenky (předplatní legitimace) neexistují.
Jízdní řád linky MHD Mimoň
Jízdní řád linky MHD Mimoň.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Označníky, které využívá pouze linka MHD, jsou tvořeny bílou tyčí, na které je umístěna deska pro výlep jízdního řádu a místo horního terče zelená obdélníková deska, na které je bíle uveden v prvním řádku nápis "MHD Mimoň", ve druhém název zastávky a ve zbývajících dvou drobným černým písmem název a telefonní číslo provozovatele spolu se dvěma jeho malými logy. Pokud slouží označník i dalším autobusovým linkám, je shodná zelená deska umístěna buď na rubové straně terče nebo zhruba proti desce s jízdními řády. Výjimečně zelená deska chybí, jedná se však zřejmě o výjimečný stav po jejím pádu nebo odcizení. Některé zastávky jsou vybaveny i čekárnami, které často už něco pamatují a jsou ve špatném stavu.
Jízdní řád je podobného provedení jako u regionálních a dálkových autobusových linek, tj. s uvedením odjezdů ze všech zastávek. Aktuální zastávka není podtržena ani jinak zvýrazněna. Tabulka s vypsanými spoji je více počítačového vzhledu než u běžného jízdního řádu typu "ČSAD" a má plnou černou čarou oddělena jednotlivá políčka. V horní části papíru je uvedeno "Jízdní řád - MHD Mimoň", následuje rámeček s licenčním číslem a trasou linky a údaji o provozovateli včetně loga. Zajímavostí je, že ve spodní části pod vysvětlivkami se nacházejí razítka TS Mimoň a Krajského úřadu Libereckého kraje, obě s podpisem, a nápis rukou "Schváleno dne" (vše samozřejmě v kopii).
Plnocenné jízdenky MHD Mimoň
Plnocenné jízdenky MHD Mimoň zleva v hodnotě 15,- a 17,- Kč vydané v lednu 2007.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Bohužel, provoz MHD v Mimoni se potýká s řadou problémů. Jedná se především o nevhodné časové polohy a směrové vedení spojů, nedostatečný rozsah a intenzitu provozu, naprosto nedostatečnou kapacitu vozidla na některých spojích kontrastující s minimální vytížeností jiných spojů i úseků.
Na spojích využívaných žáky má zcela běžně o přepravu v jednom úseku zájem kolem 30 osob a povolená kapacita vozu je poloviční. Trvale je proto vůz přeplňován a přetěžován a na vlastní odpovědnost řidiče (navzdory ceduli na dveřích) jsou přepravováni i stojící cestující. Přesto se mnohdy všichni nevejdou. Při nasazení kapacitně vyhovujícího vozidla by mohl být počet cestujících ještě vyšší, protože v současnosti někteří zájemci o přepravu raději chodí pěšky rovnou. Dětský kočárek se nevejde ani do prázdného vozu a matky s kočárky se tedy mohou po městě pohybovat pouze pěšky nebo autobusy ostatních linek.
Provozovna Technických služeb Mimoň
Provozovna Technických služeb Mimoň v ulici V Lukách.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Kuřivody, sídelní část obce Ralsko, se obsluhují jediným spojem denně v dopoledním sedle. Ve špičkách je sice spojení zajištěno regionálními linkami, i když v míře neodpovídající současným požadavkům stále přibývajících obyvatel, současný spoj MHD - v 10.55 z Kuřivod - však jede v nejméně nevýhodnou dobu. Pro použití služeb umístěných v Mimoni je to pozdě nebo brzo (např. pošta je otevřena do 11.00 a znovu až od 13.00), na odpolední směnu velmi brzo - ale předchozí autobus v této relaci odjíždí v 7.16 a následující pouze v úterý, čtvrtek a pátek ve 14.35 hodin, v ostatní dny až ve 14.58. Oba městské odpolední spoje končí v Ploužnici a do Kuřivod se z nich dochází pěšky, protože v tu dobu tam žádný regionální autobus nejede.
Ve směru od Ralska, Vranova a Falconu nezajíždějí spoje MHD k železniční stanici, což by bylo vhodné zejména vzhledem k poloze polikliniky v kopci v Nádražní ulici. Oblast, do které bylo zajíždění MHD před několika lety (patrně v roce 2001) zrušeno a je od té doby veřejnou hromadnou dopravou neobsloužena, je Sídliště pod Ralskem.
Naprosto nesmyslné je pak vedení spojů do Ralska - Hradčan a zpět do Mimoně jen ve středu. Není k tomu žádný logický důvod a spoje jezdí téměř naprázdno, protože obyvatelé nejsou zvyklí je využívat.
Renault Master CLA 19-06
Renault Master CLA 19-06 u konečné linky MHD Sídliště Letná.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007
Přestože je MHD v Mimoni terčem neustálé oprávněné kritiky veřejnosti a zejména mezi školáky dochází k vypjatým bojům o uchvácení místa v minibusu, vládne ve voze přátelská atmosféra, řidič většinu cestujících zná a baví se s nimi přes celý vůz.
Posílení provozu linky MHD nebo alespoň přizpůsobení tras a časových poloh spojů požadavkům cestujících by bylo možné bez nasazení dalšího vozidla, protože vůz (i řidič) má mezi spoji dlouhé přestávky a žádné jiné výkony nezajišťuje. Nejlepším řešením by pak bylo posílení spolu s nasazením kapacitnějšího autobusu. Bohužel, další osud MHD v Mimoni je nejasný, protože prodejem Technických služeb soukromé společnosti ztratilo město Mimoň a obec Ralsko na tuto firmu vliv a není vůbec jisté, zda bude mít nový majitel zájem o provoz MHD, který je závislý na skromných dotacích a v současné podobě s sebou přináší více problémů než užitku. Vypovězení smlouvy současným dopravcem by mohlo vést k výběru dopravce nového, který by provoz pozdvihl (i za cenu případné ztráty označení "MHD" a vedení spojů jako běžné regionální linky), ale také k zachování jen několika nejvýznamnějších spojů jako součásti současných regionálních linek (nebo dokonce ke zrušení bez náhrady) a tím k dalšímu zhoršení už tak špatné dopravní obslužnosti oblasti Mimoně a Ralska.
Interiér minibusu Renault Master CLA 19-06
Interiér minibusu Renault Master CLA 19-06 pro 15 cestujících.
Foto Lukáš Vrobel, 2. 1. 2007

 


Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20