Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Události z provozu 2002

Leden 2002

Dne 29. ledna se v budově Ministerstva dopravy a spojů konala schůzka ohledeně problematiky zachování trolejbusové dopravy v Mar. lázních. Kromě zástupců Spvd a zmíněného ministerstva byl přítomen místostarosta Mariánských Lázní RNDr. Pavel Poc, dále zástupci Ministerstva životního prostředí, Ministerstva pro místní rozvoj a Ministerstva zdravotnictví. Úvodem informoval pan místostarosta o nevýhodném postavení města, které bylo nuceno soukromým dopravcem ke zvyšování dotace (která každoročně činila 10 miliónů Kč), pokud má být zachována trolejbusová doprava. Zástupce MŽP Mgr. Ondřej Wágner připomněl, že na modernizaci elektrické trakce ve městě lze využít prostředků ze Státního fondu životního prostředí, zástupce Ministerstva dopravy a spojů pak informoval o možnosti získání dotace na nákup nových vozidel. Rovněž zástupci Ministerstva zdravotnictví a Ministerstva pro místní rozvoj vyslovili podporu trolejbusům z hlediska podpory lázeňství a cestovního ruchu. Pan místostarosta Poc přítomné dále ujistil, že nelze očekávat likvidaci trolejbusů v nejbližší době, ale že vážnost situace vyžaduje urychlené řešení. Navrhl tedy veřejné projednávání problematiky za účasti dopravního podniku a nás, zástupců Spvd.

Jaro 2002

Mariánskolázeňská trolejbusová doprava vstoupila navenek přece jen do lepší éry. Vypravenost trolejbusů oproti podzimu 2001 a zimně 2001/2002 výrazně vzrostla, pokud situace dovolí, jsou do provozu vypravovány všechny trolejbusy. Spolu s Vojtěchem Wolfem, vydavatelem časopisu Městská doprava, oslovovali naši členové různé společnosti, které se zabývají výrobou a montáží zařízení elektrické trakce. Dále jsme pokračovali v informačních kampaních, oslovovali i spolky a profesní sdružení ze zahraničí, aby nám pomohli při medializaci problému. Podíleli jsme se také na přípravě nadcházejících oslav 100 let MHD v Mariánských lázních.

Květen 2002

Ve dnech 8. až 12. 5. proběhly oslavy 100 let MHD v Mariánských Lázních a zároveň oslavy 50 let provozu trolejbusů. Oslavy byly připomenutím veřejnosti, jaký význam má pro lázeňské město elektrická městská doprava, a zároveň byly vyvrcholením činnosti občanského sdružení Společnost pro veřejnou dopravu. Návštěvníci i obyvatelé Mariánek se v těchto dnech mohli po městě svézt nejen historickými trolejbusy, ale zejména jedním z našich nejmodernějších trolejbusů, nízkopodlažní 21TrACI ("Trejsinou"), aby si zde vyzkoušeli, že trolejbusová doprava disponuje moderními vozy. O jejich existenci mnozí místní občané ovlivněni mýty o těžkých, zastaralých a neohrabaných trolejbusech neměli bez nadsázky ani tušení.
Trejsina z Plzně projíždí na lince 5 kolem hotelové školy
Plzeňská "Trejsina"  projíždí na lince 5 kolem hotelové školy blízko Úšovické křižovatky v Mariánských Lázních.
Foto Jan Šlehofer (8. 5. 2002)
Oslavy probíhaly za ohromného zájmu veřejnosti, a to jak z řad místních obyvatel, tak i z řad návštěvníků. Do Mariánských Lázní přicestovaly stovky zájemců, mnozí ze zahraničí, a i tím dali - doufejme - Mariánskolázeňským jasný signál, že význam trolejbusů pro toto město je ohromný.
Trejsina z Plzně projíždí na lince 5 kolem hotelové školy
Původní Mariánskolázeňský historický trolejbus 9 Tr zdolává příkré stoupání v lázeňské čtvrti.
Od roku 2004 tento vůz jezdí ve Zlíně.
Foto Jan Šlehofer (8. 5. 2002)

Konference o trolejbusové dopravě zaměřená na malé provozy

Konference o trolejbusové dopravě byla velice důležitou součástí oslav. Vystoupila zde paní starostka Ellén Volavková. Mimo jiné řekla, že si dovede představit v Mariánských Lázních jakoukoli městskou dopravu, a že trolejbusová varianta je jen jednou z mnoha variant. Také jsou již prý vyvinuty dle paní starostky nové pohony, kupř. elektrobusy, které na baterii dokáží obsloužit město.
Naopak pan místostarosta Poc vyzdvihl na konferenci význam trolejbusové dopravy pro město Mariánské Lázně a naznačil, že podnikne mnohé, aby byla trolejbusová doprava ve městě nejen zachována, ale doznala i obnovu infrastruktury. Pan místostarosta Poc též vyslovil podstatné, že zastupitelstvo radnice se v tomto volebním období nikdy nevyslovilo pro rušení trolejbusové dopravy, avšak též ji zatím ani nevyslovilo podporu.
S příspěvkem vystoupili v neposlední řadě členové Společnosti pro veřejnou dopravu. Nejprve obecně nastínili historii elektrické trakce ve veřejné dopravě. Pomocí příkladů z minulosti i současnosti varovali před jejím ohrožením pomocí lobbystických tlaků např. výrobců z oboru dieslové trakce. Dále vyzdvihli přínos konkrétně trolejbusové trakce nejen pro místní ekologickou situaci, ale i na zlepšení dopravní situace města. Připomněli fakt, že člověk při volbě druhu dopravy ve městech podvědomně vnímá trolejové vedení jako reklamní prvek, který láká k použití dopravního prostředku - tedy efekt tzv. viditelnost sítě. Spolu se stoupajícím podílem cestujících ve veřejné dopravě klesne logicky počet uživatelů dopravy individuální, což je nejvíce žádoucí právě v lázeňském území. Podmínku je ovšem fungující veřejná doprava, které objednatel i provozovatel věnují dostatečnou podporu.
Na konferenci promluvil také vlastník DPML, pan ředitel Voves, který vyslovil trolejbusům též podporu - zajímavá změna názoru oproti roku 2001. Dále uvedl, že v letošním roce koupí podnik malý nízkopodlažní autobus. Při projížďce účastníků konference městem ve dvousilovém trolejbusu 21 TrACI ukazoval všem zúčastněným, jak se lázeňské centrum změnilo v jedno velké parkoviště (v minulém volebním období) a zrušenou, avšak dodnes nesnesenou trať k Lesnímu prameni, která byla zrušena v roce 1996. Projížďka dále pokračovala k dolní stanici lanové dráhy Koliba, kam byla koncem 80. let vyprojektována trolejbusová trať. Cestou do Úšovic pan ředitel představil plochu bývalého centrálního parkoviště, na jehož ploše má dle některých zastupitelů vyrůst hypermarket spolu s administrativním objektem. Dle pana ředitele Vovse je právě zástavba tohoto dlouho uzavřeného parkoviště ukázkou špatné dopravní koncepce města.

Léto 2002

Po oslavách bohužel postupně klesla vypravenost trolejbusů, která se v následujícím období pohybovala jen kolem max. 3 vozů v síti v pracovní dny, o víkendu jen jeden, což samozřejmě výrazně prodražovalo trolejbusový provoz.

Anketní průzkum názoru občanů na řešení dopravy ve městě

Na přelomu června a července si město Mariánské lázně nechalo vypracovat anketu ohledně řešení dopravy ve městě. Cílem projektu bylo zjistit názory občanů na parkování, MHD, cyklistickou dopravu, regionální dopravu, a na celkovou dopravní situaci ve městě. Výběr respondentů byl nahodilý, celkem bylo vybráno 418 anketních lístků, což představuje 2,7% všech obyvatel Mariánských lázní. (Věkové složení respondentů sice neodráželo skutečné složení obyvatel, ale pro účely tohoto průzkumu byla metoda dostatečně přesná.) Na otázku "Myslíte si, že by město mělo v budoucnu podporovat trolejbusovou dopravu?"odpověděly téměř dvě třetiny dotázaných (63%) kladně. Jako důvod respondenti uváděli:
  • čistý provoz, ochrana životního prostředí
  • patří k tradici města, městotvorný prvek, který zvyšuje prestiž města
  • menší hluk z provozu trolejbusů
Ze závěrů ankety dále vyplynulo (mimojiné):
  • největším nedostatkem MHD bylo podle 57% dotázaných dlouhé intervaly mezi spoji, dále vadil nedostatek večerních a nočních spojů a nevyhovující tarif
  • třetina dotázaných používala k cestě do školy či zaměstnání městskou dopravu
  • čtvrtina dotázaných jezdila za nákupy převážně městskou dopravou
  • alespoň 1x týdně nebo vícekrát za týden využívala MHD 65% respondentů (z toho 35% denně)
  • téměř polovina dotázaných si přála větší omezení automobilové dopravy v lázeňské čtvrti

Podzim 2002

Dne 27. 9. 2002 vyjel poprvé v lázeňském městském nátěru vůz číslo 45. Velká Hleďsebe byla celé tři měsíce bez trolejbusů z důvodu rekonstrukce inženýrských sítí. Několik dní byly také celé Mariánské Lázně zcela bez trolejbusové dopravy, ale to bylo tentokrát zapříčiněno ničivou vichřicí, která se nad městem přehnala 27. 10. a která měla za následek stržení cca 100 m trolejového vedení na meziměstské trati do Velké Hleďsebe. Trať byla sice ihned opravena, ale v pondělí 28. 10. díky destrukci sloupu u Nových Lázní, taktéž z důvodů oné vichřice, došlo k úplnému zastavení trolejbusového provozu, jen ve špičkách pracovních dnů jezdil jeden trolejbus (z důvodu nedostatku autobusů!) na lince 3 končící u CS service. Provoz byl obnoven 4. 11. 2002, na trati do Velké Hleďsebe 6. 11. 2002.
Trolejbusy byly v tomto období údajně vypravovány pouze proto, že technický stav autobusů nebyl právě nejlepší, ačkoli 25. 10. 2002 byl dodán další nový autobus, tentokrát malokapacitní SOR 10,5. Situace tedy nebyla nijak zvlášť příznivá, i když výrazně lepší, než před rokem.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20