Tyto stránky provozuje občanské sdružení Společnost pro veřejnou dopravu a jsou věnovány našemu kamarádovi Jiřímu Hertlovi (1960 - 2002), spoluzakladateli sdružení i jeho internetových stránek.

Události z provozu 2001

Leden 2001

Od ledna 2001 došlo k úpravě linkového vedení. Byly zrušeny linky 2 a 4 končící u City service a jejich spoje převedeny do linek 3 a 5, čímž se přece jen trochu rozšířil provoz přes lázeňskou čtvrť, dokonce došlo i ke zkrácení intervalů. Bohužel již žádná linka nebyla čistě trolejbusová. Na linku 3 byly nasazovány 3 trolejbusy, na linku 5 dva trolejbusy, a na linku 6 jen 1 trolejbus. Bohužel na každé lince byl provoz doplněn vždy po jednom autobusu. Z toho vyplývá, že ve všední den bylo nasazováno do provozu 6 trolejbusů z celkového stavu 9 vozů (v roce 1984 to bylo 17 vozů). O víkendu již nebyl v provozu bohužel žádný trolejbus, napájení bylo vypnuto.
Akciová společnost Městská doprava Mariánské Lázně uzavřela smlouvu s Městským úřadem na provozování MHD do roku 2005, ale nebylo řečeno v jaké podobě. Ačkoli již proběhly zprávy o zrušení meziměstské tratě do Velké Hleďsebe a Klimentova, a na podzim 2000 již nebyla provozována, v lednu 2001 byla stále v provozu. Na dávno zrušené trati k Lesnímu prameni bylo stále zavěšeno vrchní vedení (poznámka: v roce 2006 platí stále), avšak již od roku 1996 je odpojeno od sítě. Vozy byly v rámci možností udržovány, trolejové vedení však minimálně. Obnova vozového parku se uskutečňovala bohužel pouze nízkopodlažními autobusy, čili v dohledné době se dalo čekat to nejhorší. Bohužel, díky zdánlivému rozšíření provozu bylo mnoho místních obyvatel i příznivců MHD mylně přesvědčeno, že vlastně k žádnému úpadku nedochází.

Březen 2001

Na veřejnost se dostávaly značně pesimistické informace o budoucnosti trolejbusové dopravy, zatím však velmi rozporuplné a málo hodnověrné. Vzhledem k tomu, že oficiální informace z Mariánských Lázní zcela chybí a radnice je neposkytuje, lze se jen dohadovat. V tisku se pouze objevily informace o zastavení provozu lanovky, neboť DPML a.s. již nebyl schopen krýt náklady na provoz, radnice peníze rovněž neposkytla. O problému lanovky mělo jednat zastupitelstvo na veřejném zasedání v úterý 27. března 2001. Zda se jednalo též o trolejbusech se nepodařilo zjistit.
V tomto období zde na plné čáře prohrával výrobce trolejbusů ŠKODA Ostrov, neboť kdyby měl zájem o skutečnou obchodní politiku, nabídl by městu své výrobky, nabídl či zajistil další služby a údržbu. Takovýmto přístupem bohužel jen uvolnil místo autobusové konkurenci.

Duben 2001

Trolejbusový provoz v Mariánských Lázních byl zajišťován ve stejném rozsahu, jako na začátku roku, se stejnými jízdními řády, avšak s ostřejšími obraty na konečných, čímž se podařilo snížit potřebu o 2 vozy. Na linku 3 byly tedy vypravovány dva trolejbusy a jeden autobus, na lince 5 jezdily dva trolejbusy, na linku 6 byl vypravován jeden trolejbus, který byl během dopoledne nahrazen autobusem, který si na tento výkon odskočil z linky 13. Tento autobus byl též nasazen na již jen ojedinělé spoje linek 12 a 14. Vozový park se skládal z osmi trolejbusů 14Tr, čtyř autobusů Karosa B 732 a jednoho nízkopodlažního Citybusu. Trolejbusy byly vesměs v dobrém technickém stavu, autobusy na tom byly o poznání hůře. Trolejové vedení se podnik snažil udržovat, a byť na něm bylo místy patrné opotřebení, bylo kupodivu v lepším stavu, než v roce 2000. Vytíženost trolejbusových linek byla značná, pouze vytíženost meziměstské tratě byla nižší, avšak také velice slušná. Systém odbavování pomocí elektronických pokladen byl (a je doposud - 2006) dle pozorování značným problémem provozu, neboť výrazně prodlužuje pobyt vozidla na některých frekventovaných zastávkách, a díky tomu se značně snižuje cestovní rychlost.
Vzhledem k tomu, že ekonomická situace DPML a.s. byla špatná, zachování provozu se stalo velkým otazníkem a dle mnohých mohl být ukončen ze dne na den bez varování, neboť údajně DP na něm neměl zájem. Tehdejší situaci kolem trolejbusů dokresloval i fakt, že u naprosté většiny prodávaných pohlednic bylo velice pečlivě odretušováno trakční vedení a personál v informační kanceláři DP mluvil o tom, jak konečně ty zastaralé a nemoderní trolejbusy zmizí...
Odretušované trakční vedení
Vlevo nahoře a uprostřed dole je odretušováno trakční vedení.
Reprodukce pohlednice
Dle informací našeho kolegy, který 20. 4. 2001 telefonicky hovořil s ředitelem MHD ing. Nedvědem, byly prý zprávy o rušení trolejbusů nepodložené, měnírna údajně dle pana ředitele vydrží ještě dva roky, vozový park je též dle pana ředitele dostačující, jen koncem roku 2001 chtějí koupit další naftový a dozajista ekologický autobus. Kromě této zprávy se další objektivní informace sháněly velice obtížně.

Květen 2001

Od 2. 5. vstoupil v platnost nový letní grafikon a byl rozšířen provoz, zejména o víkendech. Co se týče perpektivy trolejbusů, radnice nekomunikovala, na dopisy neodpovídala.

Červen 2001

Dostalo se nám několik málo informací. Jedna hovořila o záměru cca v září odprodat na východ jeden trolejbus, pravděpodobně č. 42 nebo 44. Druhá pak byla ta, že v Mariánskolázeňských listech vyšel 7. 6. 2001 níže uvedený článek, o týden později reakce majoritního vlastníka DPML a.s. Ing. Vovse:
Mariánskolázeňské listy, číslo 23, 7. 6. 2001 (str. 3)
(občané města)


Chceme zachovat trolejbusy

Naše město patří jistě k nejkrásnějším městům naší republiky. Měli bychom se tedy všichni snažit, aby se zde cítili dobře nejen obyvatelé, ale i hosté a lázeňští pacienti. Čistota ovzduší je v současné době obrovským celosvětovým problémem, a proto se v mnoha velkých městech snaží redukovat provoz autobusů a zavádět ekologickou dopravu. U nás máme zřízenu síť pro trolejbusy a Dopravní podnik zde začíná provozovat hlučnou a obtěžující autobusovou dopravu. Tvrdí, že radní málo přispívají. Radní odporují, že to není jejich starost. Kdyby se obě strany jen trochu snažily situaci řešit, řešení by se jistě našlo. Jde o neochotu, nevědomost, lhostejnost anebo neschopnost? Prosíme obyvatele našeho půvabného města, aby podpořili zachování trolejbusové dopravy a žádáme vedení Dopravního podniku, aby se snažilo myslet a jednat ohleduplně k životnímu prostředí.
Mariánskolázeňské listy, číslo 24, 14. 6. 2001 (str. 3)
(Za Dopravní podnik Mariánské Lázně, a. s. Ing. Pavel Voves)


Chceme zachovat trolejbusy
Reakce na článek v čísle 23


Nejde o neochotu, nevědomost, lhostejnost ani neschopnost. Jde o systém a peníze! Zatím občanům města připomínáme článek z 24. 11. 2000. Po prázdninách se v rámci příprav oslav 100 let elektrické trakce v Mariánských Lázních (12. 5. 1902 - 12. 5. 2002) se situací v MHD budeme zabývat podrobněji.
Radnice se stále neozývala, na řešení situace tedy neměla zájem, a dokonce odmítala i nabídnutou pomoc v řešení. A tak jsme se o jejích záměrech mohli domýšlet jen z krátkého rozhovoru s místostarostou Ing. Králem (ODS). Překvapil nás výroky, jak je trolejbus předpotopním vozidlem, a dokonce přišel s tvrzením, jak závěsy trolejového vedení těžce poškozují statiku domů. Místostarosta dal najevo, že otázka trolejbusů stojí na okraji jeho zájmu. Bohužel se do té doby nepodařilo najít společnou řeč mezi radnicí, tedy objednatelem služby, a soukromým dopravcem, tedy dodavatelem služby. Radnice tvrdila, že podniku pouze platila horentní částky a za tyto peníze získávala čím dál horší služby bez možnosti kontroly. Tento argument zněl velmi zvláštně - jak je možné, že si někdo objedná nějakou službu, a neví, co za své peníze obdrží?

Léto 2001

Ve dnech 17. a 18. srpna uspořádala Spvd kampaň za trolejbusy. Členové oslovovali na ulicích a v obchodech stovky občanů a návštěvníků lázní a rozdávali informační materiály. Ředitel dopravního podniku Ing. Voves odpověděl na dopisy a dokonce pozval na návštěvu. Připomněl své postavení soukromého provozovatele, který je zcela logicky poháněn pouze ke tvorbě zisku, a vozidla závislé elektrické trakce jsou pro něj do jisté míry přítěží. Pokud by tedy nezískal vyšší dotace, tak bude jezdit s trolejbusy méně a méně. Přiznal i další prodej trolejbusu.
Zajímavostí z provozu letní sezóny bylo, že o víkendu, kdy bohužel jezdí výhradně autobusy, byl v síti provozován trolejbus(y). Bylo tomu z toho důvodu, že DP neměl k dispozici dostatečný počet provozních autobusů, tedy vypravoval jeden až dva trolejbusy.

Podzim 2001

DPML, a.s. k údivu veškeré odborné veřejnosti uskutečnil prodej rovnou dvou trolejbusů, č. 42 a 44, které 15. října 2001 odcestovaly do Alma - Aty v Kazachstánu. Po nákupu druhého Citybusu v září 2001 se tak vyrovnal vozový park trolejbusů a autobusů v poměru 1:1, což bylo u města, kde ještě před několika lety elektrická trakce zajišťovala více jak 90% přepravních výkonů, do nebe volající. Díky tomu opět poklesla vypravenost trolejbusů i v pracovní dny na pouhé dva až tři vozy a vzrostly tak náklady na provoz trolejbusové dopravy.
Na podzim 2001 proběhlo několik konstruktivních jednaní mezi občanským sdružením Společnost pro veřejnou dopravu a některými zástupci Městského úřadu. Bylo vidět, že někteří lidé na radnici, a to zejména pan místostarosta Poc, si již problém trolejbusové dopravy začínali uvědomovat a dokonce se jej i snažili řešit. Společnost pro veřejnou dopravu uspořádala petiční akci "Společně zachraňme trolejbusy v Mariánských lázních."
Chebský deník, 30.11.

Trolejbusům přejí i Novozélanďané

Mariánské Lázně - Občanskému sdružení Společnost pro veřejnou dopravu, tvořenému dvaceti odborníky a studenty zabývajícími se dopravními systémy, není osud trolejbusů v Mar. Lázních lhostejný. Jak včera uvedl místostarosta města Pavel Poc, přijal zástupce tohoto sdružení a více než dvě hodiny s nimi hovořil právě na téma záchrany trolejbusů.
"Doktor Poc je stále jediný představitel radnice, který je schopen se s námi sejít, o dané problematice diskutovat a snažit se hledat nějaké řešení," říká Jiří Kohout, aktivista, který jako jeden z prvních stál u zrodu sdružení.
"Kontaktovali jsme i ředitele Dopravního podniku Vovse, ale zatím na nás jeho postoj nepůsobí vstřícně. Vypadá to, že je jeho přáním navýšení městské dotace na provoz, avšak naše rozbory vyhodnocují její výši jako dostačující," informuje J. Kohout. Také proto, jak podotkl, bude nyní sdružení své aktivity zaměřovat více na zjišťování skutečných nákladů na ujetí jednoho kilometru a další související finanční výdaje. "Naše požadavky jsme specifikovali v petici, pod níž se podepsalo celkem 740 lidí. Nejde pouze o místní obyvatele, naše cizojazyčně psané archy podepsalo i šest rusky, deset anglicky a 48 německy hovořících návštěvníků Mariánských Lázní," upřesňuje Kohout. Kuriozitou, jak dodává, jsou i dva podpisy turistů z Nového Zélandu a jednoho z Izraele.
"Byli jsme mile překvapeni, jak cizinci k petici přistupovali a pochvalovali si právě trolejbusovou dopravu. Dokonce po seznámení s fakty stáli i za změnou dopravní politiky města a požadavky na zintenzivnění údržby trakčního vedení, obnovu vozového parku novými trolejbusy, okamžité zrušení odprodeje trolejbusů, ale i dalších bodů petice," dodal J. Kohout.
Akciová společnost Městská hromadná doprava se později "vrátila" pod křídla DP ML, a. s., a sloučila se s odštěpným závodem Diesel Service pod název MHD-DIESEL. Nezaujatému pozorovateli se pak mohlo zdát, že aktivity na záchranu trolejbusů provozovatele nezajímaly a že měl stále navrch. Události však běžely dál...

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20