Historické tramvaje

V Liberci existuje skupina nadšenců sdružených do Boveraklubu, která se zabývá rekonstrukcemi a provozováním historických tramvají. Pojďme se proto nyní podrobněji podívat na některé historické tramvaje, které se v Liberci objevily.

Historický motorový vůz Ringhoffer/BBC (Bovera)

Historický vůz ev. č. 78, kterému v Liberci nikdo neřekne jinak než Bovera, byl vyroben ve firmě Ringhoffer v Praze na Smíchově v roce 1929. Elektrická výzbroj, kterou dodala firma Brown - Boveri, se montovala až v dílnách v Ústí nad Labem. Pocházel ze série vozů ev. č. 71-80 pro elektrickou malodráhu v Ústí nad Labem (druhá série evid.č. 91-98 byla vyrobena v roce 1930). Ještě ve třicátých letech došlo k dosazení pantografu. Po roce 1950 byl dosazován nízkonapěťový okruh s baterií pro vnější osvětlení, signalizaci atd. V roce 1965 se z vozu stal kolejový brus a v tomto stavu se v roce 1969 dostal do Liberce. Při přestavbě byl zcela demontován interiér v oddíle včetně přepážkových dveří a jeho místo zastoupilo brousící zařízení. Upraven byl i pojezd vozu a vždy levé dveře na plošinách byly změněny na pevné. V Liberci obdržel vůz oranžový nátěr s č. 122 (od r. 1973 č. 107) s výstražnými žluto-černými pruhy. Ještě jako brus vůz jezdil v rámci oslav 90 let MHD (1987). K této příležitosti obdržel původní červenokrémový nátěr a o rok později byla zahájena jeho rozsáhlá rekonstrukce.
Bovera v Ústí nad Labem
Bovera ještě v Ústí nad Labem projíždí křižovatku u hlavní pošty.
Při rekonstrukci byl sledován záměr uvést tramvaj do provozního stavu po roce 1945. Oprava byla zajišťována z větší části členy Boveraclubu o brigádách a bez nároku na jakoukoli odměnu. Kompletně byla opravena střecha vozu, podlaha a oplechování karoserie. Interiér byl zbaven starých nátěrů a doplněn chybějícími díly jak novými, tak za použití částí z nalezených karosérií tramvají čísel 90 a 98. Části elektrické výzbroje (kontroléry, hlavní vypínače, bleskojistka) byly opraveny v DP Praha, kompletně musela být položena nová kabeláž. Jízdní spodek vozu byl opraven v dílnách v Liberci. Před zapůjčením na oslavy do Ústí nad Labem v červnu 1999 byl obnoven původní lak. V září 1999 došlo ke zprovoznění vozu a v souvislosti se získáním průkazu způsobilosti i k přečíslování z č. 88 na 78. Vůz je jedinou dochovanou pojízdnou dvounápravovou tramvají v České republice na rozchodu 1000 mm a je určen ke zvláštním jízdám.
Bovera v Zeleném údolí
Bovera již jako historické vozidlo DP Liberec na mostku v Zeleném údolí.
(21. 9. 2002)
Vůz byl odstaven od srpna 2003 do července 2004, kdy se prováděla plánovaná oprava pojezdu. V rámci této opravy byly obnoveny profily kol, které svými parametry již nedovolovaly provoz na hlavových kolejnicích bez žlábku (trať Liberec - Jablonec). Dále byla provedena renovace ozubených kol, listových per, došlo k dosazení nových brzdových zdrží a obnově původního vzhledu podélníků podvozku. Tyto práce smluvně zajistila liberecká firma ŽSO - FEREX za vydatného přispění sponzorů. Boveraclub v době vyvázání vozové skříně zajistil položení nové podlahy na plošinách, obnovu laku a další údržbářské práce na karoserii vozu.
Bovera na Šaldově náměstí
Ještě jednou Bovera: tentokrát na Šaldově náměstí v druhý květnový den roku 2002.
(2. 5. 2002)
Bovera je v provozu pro veřejnost na historické tramvajové lince 1. Tato linka každoročně jezdí zpravidla o státních svátcích 1. a 8. května, 5. a 6. července, 28. září, 28. října a 17. listopadu.

Historický motorový vůz 6MT

Po roce 1945 nastala ve všech tramvajových provozech potřeba obnovy vozového parku. Zatímco pro rozchod 1435 mm se připravovala nová řada čtyřnápravových tramvají řady T, pro rozchod 1000 mm byl vyvinut jednotný obousměrný dvounápravový vůz, označovaný jako typ 6MT. Celkem 50 tramvají tak bylo v letech 1952 až 1953 dodáno do provozů v České republice (Teplice, Jablonec, Most - Litvínov, Ústí nad Labem a Liberec), dalších deset dorazilo i do Bratislavy. Původně byla plánována i výroba vlečných vozů shodné konstrukce. Přímo pro Jablonec bylo určeno celkem 9 vozů čísel 112 až 120 a do Liberce bylo dodáno šest vozů čísel 41 až 46. Dochovaný vůz ev. č. 117 byl vyroben pro Jablonec nad Nisou v roce 1953. V souvislosti s likvidací ostatních tramvajových provozů v okolních městech se do těchto obou měst dostaly i další tramvaje tohoto typu. Provedení vozů vycházelo z předválečných zkušeností firmy Ringhoffer. Vozy byly vyráběny ve vagónce TATRA v České Lípě (vozy pro Bratislavu vznikly ve Studénce). Tramvaje měly samostatný výměnný podvozek, na kterém spočívala jednoduchá skříň s ocelovou kostrou. Elektrická výzbroj od BEZ Bratislava byla vyráběna ve spolupráci se Škodou Plzeň. Pro odběr proudu byl na střeše pantograf. Současný vůz ev. č. 117, který se jako jediný z celé série dochoval do současné doby, byl již v roce 1957 z Jablonce nad Nisou dlouhodobě zapůjčen do Liberce, administrativně byl převeden až v roce 1960 a po obnově nátěru v letech 1961-62 dostal nové ev. č. 47. V roce 1966 změnil označení na č. 7 a po převedení do stavu služebních na č. 128. V roce 1973 opět změnil inventární číslo na 106 a v roce 1979 putoval do depozitáře Technického muzea v Brně - Líšni.
6MT u jabloneckých lázní
Motorový vůz 6MT u městských lázní v Jablonci nad Nisou v roce 1953.
Na začátku roku 2001 byl za účelem zajištění opravy do provozního stavu dlouhodobě zapůjčen Dopravnímu sdružení obcí Jablonecka a ve spolupráci s Dopravním podnikem města Liberce deponován v autobusových garážích ve Vilové ulici, kde jsou pod vedením Boveraclubu prováděny renovační práce. Záměr zprovoznit vůz nejpozději k příležitosti padesátého výročí zahájení tramvajové dopravy mezi Libercem a Jabloncem nad Nisou se však neobejde bez finanční podpory sponzorů.
Začátek renovace tramvaje 6MT
Začátek renovačních prací. Motorový vůz 6MT postupně chytá druhý dech.
(21. 4. 2001))
V současné době je dokončena hrubá stavba vozové skříně včetně základní podoby interiéru. Vrcholí práce na povrchových úpravách karoserie. Z elektrické výzbroje jsou již do vozu instalovány oba opravené kontroléry. Jejich renovaci, stejně jako opravu podvozku, smluvně zajistila firma PARS NOVA Šumperk. V průběhu měsíce září byl, před převozem do vozovny na Den otevřených dveří (18. - 19.9.2004), zavázán podvozek. Vůz tak mohli poprvé obdivovat obyvatelé města i dopravní fandové.
Interiér tramvaje 6MT
Interiér vozu během rekonstrukce.
Aby se vůz dostal do provozuschopného stavu, zbývá ještě dokončit povrchovou úpravu skříně, dodat pantograf (respektive upravit pantograf z vozu Gotha), zajistit renovaci dalších částí výzbroje (odporníky, vypínače...) a adekvátní a vyhovující náhradu hlavních vypínačů a srážecího odporu pro dobíjení baterie či např. instalovat kompletní kabeláž.
Zkouška osvětlení
Zkouška osvětlení.
(15. 11. 2003)
Stav vozu po dodání podvozku
Stav vozu po dodání opraveného podvozku.
(24. 5. 2004)
Nyní ještě porovnáme základní technické parametry obou vozů (Bovera / 6MT): délka přes spřáhla: 10700 mm / 11452 mm. Délka vozové skříně: 9800 mm / 10000 mm. Rozvor: shodně 3200 mm. Šířka vozové skříně: shodně 2200 mm. Výška vozové skříně: 3280 mm / 3150 mm. Rozchod: shodně 1000 mm. Počet míst k sezení: 20 / 22. Počet míst k stání: 40 / 38. Celková obsadizelnost: shodně 60. Výkon motorů: 2x45 kW / 2x60 kW.

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20