Krnov

Město

Gotický farní kostel sv. Martina v centru Krnova
Gotický farní kostel sv. Martina v centru Krnova.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Město Krnov leží ve Slezsku na soutoku Opavice s Opavou při státních hranicích s Polskem. Administrativně spadá do Moravskoslezského kraje a okresu Bruntál. V současné době má přibližně 25 000 obyvatel a funguje zde průmysl textilní, strojírenský, potravinářský a dřevozpracující, od roku 1873 zde probíhá výroba varhan.
Jedním z krnovských podniků jsou Krnovské opravny a strojírny s.r.o. (KOS), které zajišťují zejména výrobu, rekonstrukce, modernizace a opravy nákladních a osobních železničních vozidel, tramvají a historických kolejových vozidel. Díky tomuto podniku se lze v Krnově setkat i s tramvajemi, i když bez cestujících.

Silniční doprava

Karosa C 734 BRA 03-99
Karosa C 734 BRA 03-99 dopravce Connex Morava na regionální lince do Čakové na autobusovém nádraží v Krnově pod dominantou poutního kostela na Cvilíně.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Krnovem prochází silnice 1. třídy číslo I/45 Šternberk - Bruntál - Krnov (státní hranice s Polskem), která se zde kříží se silnicí 1. třídy I/57 Brumov-Bylnice (státní hranice se Slovenskem) - Valašské Klobouky - Vsetín - Valašské Meziříčí - Nový Jičín - Fulnek - Hradec nad Moravicí - Opava - Krnov - Město Albrechtice - Třemešná - Vysoká (státní hranice s Polskem). Dále do města vedou silnice 2. třídy II/459 Leskovec nad Moravicí - Horní Benešov - Lichnov - Krnov a II/460 Deštné - Velké Heraltice - Brumovice - Úvalno - Krnov.
Jedinými významnými provozovateli regionální a dálkové autobusové dopravy v Krnově jsou Connex Morava a.s. a Osoblažská dopravní společnost, s.r.o. Autobusové nádraží leží v blízkosti centra města, v docházkové vzdálenosti železniční stanice, nicméně mnoho autobusových linek zastavuje i přímo před výpravní budovou nádraží (zastávka Krnov, žel. st.).
Provozovna Connexu Morava v Albrechtické ulici
Provozovna Connexu Morava v Albrechtické ulici.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007

Železniční doprava

ŽST Krnov
Železniční stanice Krnov.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Krnovem prochází železniční trať číslo 310 Olomouc - Moravský Beroun - Valšov - Bruntál - MIlotice nad Opavou - Krnov - Opava východ, od které se zde odpojuje trať 292 Krnov - Třemešná ve Slezsku - Mikulovice - Jeseník - Lipová Lázně - Hanušovice - Bludov - Šumperk. Obě tratě jsou jednokolejné a neelektrifikované, ale jsou po nich kromě osobních (zastávkových) vlaků vedeny i vlaky spěšné a rychlíky. Železniční stanice Krnov se nachází v blízkosti centra města. Kromě ní leží na území města ještě zastávka Krnov - Cvilín (na trati 310), ve které stejně jako v ŽST Krnov zastavují všechny vlaky.
Parní lokomotiva 200.003 jako pomník u nádraží
Parní lokomotiva 200.003 jako pomník u nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007

Městská hromadná doprava

Karosa B 732 BR 91-28
Karosa B 732 BR 91-28 vyjíždí na lince 802 z konečné Autobusová stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Městskou hromadnou dopravu v Krnově provozuje dopravce Connex Morava a.s., následnická organizace většiny dopravních závodů bývalého krajského národního (od roku 1988 státního) podniku ČSAD Ostrava v autobusové dopravě. Krnovská provozovna Connexu Morava (dříve dopravní závod 715 ČSAD Ostrava) se nachází v Albrechtické ulici č. 155.
Karosa-Renault CityBus 12M BRA 23-04
Karosa-Renault CityBus 12M BRA 23-04 přijíždí na lince 801 do zastávky Autobusová stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Provoz městské hromadné dopravy je zajištěn sedmi autobusovými linkami označenými čísly 801 - 807. Toto číselné označení bylo přijato místo původního 1 - 7 od 13. června 2004 v souvislosti se začleněním krnovské MHD do Ostravského dopravního integrovaného systému (ODIS).
Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou uvedeny všechny zastávky a varianty větvení jednotlivých spojů. Konečné (některých nebo všech spojů) jsou vyznačeny tučně.
801

Nemrocnice točna - Dílny KOS - Partyzánská depo - Aut. st. - Pošta - Opavská škola - Opavská smyčka - Petrův důl - Průmyslová zóna (zpět) - Červený dvůr - Průmyslová zóna (tam)

802

Opavská smyčka - Opavská škola - Pošta - Aut. st. - Žel. st. - Nemocnice - Dílny KOS - Ježník, domov důchodců - Ježník, sanatorium

803

Žel. st. - Nemocnice točna - Aut. st. - Lázně - Chářová garáže - Sokolovská ul. - Opavská škola - Opavská smyčka

804

Nemocnice točna - Dílny KOS - Partyzánská depo - Kostelec, prádelna - Slévárna - Aut. st. - Pošta - Opavská škola - Opavská smyčka - Petrův důl - Červený dvůr (tam) - Průmyslová zóna (tam)

805

Krásné Loučky, pila - Chomýž, točna - ČSAD - Dílny KOS - Nemocnice - Žel. st. - Aut. st. - M. Gorkého - Pošta - Opavská pošta - Žel. st. Cvilín - Hlubčická Na Špici

806

St. hranice CLO - Petrovická ul. - Žel. st. - Pošta (tam) - Aut. st. - Opavská škola - Nová Cvilínská - Cvilín statek - Cvilín točna

807

Aut. st. - Karnola záv. 1 - Mlékárna - Statek - Prádelna - Guntramovice, točna

Mercedes-Benz 310D BRA 01-31
Mercedes-Benz 310D BRA 01-31 na konečné linky 806 Cvilín točna.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Linka 801 jede v pracovní dny od 4.40 do 23.00 a v sobotu a neděli od 4.40 do 20.00 hodin. V pracovní dny má ve špičce jeden až tři spoje za hodinu a mimo špičku jeden spoj za hodinu až za dvě hodiny. Intervaly jsou nepravidelné. Mimo pracovní dny jede jen několik spojů.
Linka 802 jede v pracovní dny od 5.00 do 23.20 hodin a jindy od 5.40 do 18.30 hodin. V pracovní dny má méně než jeden spoj za hodinu, obvykle je interval okolo 90 minut, mimo pracovní dny jedou v každém směru čtyři spoje. Linka 803 má jediný spoj v každém směru ve dnech školního vyučování ráno. Linka 804 jezdí pouze v pracovních dnech, kdy na ní ve směru do Petrova dolu jede jeden spoj ráno a tři odpoledne, z toho dva poslední pokračují do průmyslové zóny. Opačným směrem jedou z Petrova dolu dva spoje ráno a jeden dopoledne.
Na lince 805 jede v pracovní dny v každém směru devět spojů mezi 5. - 18. hodinou, v sobotu dva a v neděli jeden spoj v době od 7.10 do 13.40. Linka 806 má v pracovní dny devět spojů ve směru na Cvilín a osm opačně mezi 5.10 a 18.30, v sobotu a neděli 2 spoje v každém směru mezi 9.40 a 16.50. Na lince s číslem 807 jedou v pracovní dny čtyři spoje v každém směru mezi 5.15 a 14.45, jindy nejezdí.
Karosa B 952E 4T1 5832
Karosa B 952E 4T1 5832 odjíždí na lince 801 ze zastávky Autobusová stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007

Tarif a odbavování

Do autobusů městské dopravy se nastupuje předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jízdné je možno platit buď jednotlivě v hotovosti nebo je možno cestovat na předplatní časovou jízdenku, která je vydávána v klasické papírové podobě. V poměru k jiným provozům MHD v menších městech (nemluvě o městech větších) je jízdné v Krnově dosti nízké. Jedna libovolně dlouhá jízda bez přestupu stojí 5,- Kč, zlevněné jízdné (děti 6 - 15 let, žáci a studenti do 26 let s průkazem dopravce) činí 2,- Kč. Dovozné za větší zavazadla a psa mimo schránu je stanoveno ve výši 5,- Kč. Měsíční občanská časová jízdenka stojí 150,- Kč, pro děti, žáky a studenty do 26 let však pouhých 40,- Kč a pro důchodce 80,- Kč. Čtvrtletní občanskou jízdenku lze pořídit za 400,- Kč a roční za 1 100 Kč.
Předplatní časové jízdenky lze použít i v příměstských autobusech dopravce Connex Morava a.s. zastavujících na shodných zastávkách se zastávkami MHD Krnov pro cesty mezi těmito zastávkami a dále pro cesty do/ze zastávek Chomýž, rozcestí a Chomýž, Jednota.

Vozový park

SOR B 10.5 2T1 9131
SOR B 10.5 2T1 9131 na lince 805 u zastávky Autobusová stanice.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Provoz na linkách MHD je zajišťován autobusy městského trojdvéřového provedení typů Karosa B 732 a B 952E, Karosa-Renault CityBus 12M a SOR B 10.5 v modro-bílém nebo červeno-bílém laku s jediným barevným pruhem ve spodní části vozu. Linka 806 je obsluhována bílým midibusem Mercedes-Benz 310D.

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva Železniční stanice, Nemocnice a Dílny KOS.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Zastávky MHD jsou osazeny nejčastěji označníky červeně natřené dvoutyčové nahoře zakulacené konstrukce, ve které je uchycen hranatý terč s vyobrazením autobusu a uvedením čísel zastavujících linek a názvu zastávky a pod ním deska s vylepenými jízdními řády. Výjimečně je terč uchycen na budovu u zastávky nebo na konstrukci čekárny a deska s jízdními řády je umístěna v jeho blízkosti samostatně. Ostatní autobusové linky zastavují u shodných označníků s MHD, zřídka je kvůli nim osazen druhý terč, který je klasický kulatý s nápisem "zastávka".
Jízdní řády linek 802 a 803 označených chybně čísly 2 a 3
Jízdní řády linek 802 a 803 označených chybně čísly 2 a 3.
Foto Lukáš Vrobel, 27. srpna 2007
Jízdní řády jsou městského provedení, tj. s uvedením odjezdů spojů pouze z aktuální zastávky v tabulce vedle seznamu zastávek. Případné odlišnosti trasy jednotlivých spojů jsou označeny různými značkami za časy odjezdů. V záhlaví jízdních řádů je výrazně uvedeno "MHD Krnov - ODIS" a číslo linky, jehož zkrácená podoba je však chybně uváděna jednomístným číslem 1 - 7 místo 801 - 807, jak je běžné na orientacích na vozech, zastávkových označnících a ostatních materiálech dopravce a integrovaného dopravního systému. Licenční číslo je uvedeno drobným písmem pod zjednodušeným označením.

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20