karvina

Karviná

Město

Masarykovo náměstí v Karviné - Fryštátu
Masarykovo náměstí v Karviné - Fryštátu.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Okresní a od 1. července 2006 také statutární město Karviná leží v Moravskoslezském kraji ve Slezsku v Ostravské pánvi na řece Olši, v blízkosti státních hranic s Polskem. V současné době má přibližně 63 000 obyvatel, v 80. letech však na území města žilo kolem 80 000 lidí. Hojně zastoupena je slovenská (11,8%) a polská (10,1%) národnostní menšina.
Karviná je střediskem těžby černého uhlí a funguje zde průmysl hutnický a kovoobráběcí, potravinářský a polygrafický a tepelná elektrárna. V městské části Lázně Darkov se nacházejí se nacházejí jodobromové lázně, ve kterých se léčí onemocnění pohybového a oběhového ústrojí dětí.
Většina současné Karviné je tvořena poválečnou sídlištní zástavbou. Původní Karviná byla zbourána a současným centrem města je někdejší město (dnes městská část) Fryštát.

Silniční doprava

Budova starého autobusového nádraží v Karviné - Fryštátu
Budova starého autobusového nádraží v Karviné - Fryštátu ještě v provozu.
Foto Michal Vrobel, 12. května 2005
Nejdůležitější pozemní komunikací obsluhující Karvinou je silnice 1. třídy číslo I/59 Ostrava - Petřvald - Orlová-Město - Karviná. Velký význam mají také silnice 1. třídy I/67 Bohumín (státní hranice s Polskem) - Dolní Lutyně - Karviná - Český Těšín a 2. třídy II/475 Havířov - Horní Suchá - Karviná. V Karviné se nachází silniční hraniční přechod Karviná Ráj - Kaczyce a v blízkosti města dále přechody Dolní Marklovice - Marklowice Górne a Závada - Golkowice.
Většinu regionální a dálkové autobusové dopravy v Karviné zajišťuje podnik ČSAD Karviná a.s., na provozu se významně podílejí i dopravci ČSAD Havířov a.s., BUS Slezsko, a.s. (Třinec) a REGIOBUS, s.r.o. (Karviná). Z Karviné jezdí jediná mezinárodní autobusová linka na Slovensko (do Čadce), spojení s Polskem linkovými autobusy neexistuje.
Opuštěné staré autobusové nádraží v Karviné - Fryštátu
Opuštěné staré autobusové nádraží v Karviné - Fryštátu.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Autobusové nádraží - Karviná, Fryštát, aut. nádr. - leží přímo před výpravní budovou železniční stanice, v docházkové vzdálenosti centra města. Postaveno bylo v letech 2005 - 2006 a nahradilo původní, podstatně rozlehlejší autobusové nádraží umístěné v blízkosti železniční stanice, ale na opačné straně Nádražní ulice. To je nyní vyklizeno, nástupiště jsou odstraněna a vyklizené budovy jsou postupně devastovány vandaly.
Na území města mají regionální a dálkové autobusy řadu dalších významných zastávek, např. v centru města stanoviště Karviná, Nové Město, Osvobození.
Jedna ze zdevastovaných opuštěných budov starého autobusové nádraží v Karviné - Fryštátu
Jedna ze zdevastovaných opuštěných budov starého autobusového nádraží v Karviné - Fryštátu.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007

Železniční doprava

Výpravní budova ŽST Karviná hlavní nádraží
Výpravní budova ŽST Karviná hlavní nádraží a před ní nástupiště současného autobusového nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Karvinou prochází jediná železniční trať s osobní dopravou, číslo 320 Bohumín - Dětmarovice - Petrovice u Karviné / - Karviná - Český Těšín - Třinec - Mosty u Jablunkova - Čadca (součást košicko-bohumínské dráhy). Tato trať je dvoukolejná a elektrifikovaná a jsou po ní přes Karvinou kromě osobních (zastávkových) vlaků vedeny i rychlíky a vlaky InterCity, které v Karviné zastavují všechny.
Kromě železniční stanice Karviná hlavní nádraží (ve Fryštátu) se na území města nachází ještě zastávka Karviná - Darkov (v Lázních Darkov), ve které zastavují pouze některé osobní vlaky.
SOR BN 9.5 3T1 4685
SOR BN 9.5 3T1 4685 projíždí na lince 7 (dnes 517) autobusovým nádražím ve Fryštátu.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007

Tramvaje v Karviné 1909 - 1967

K minulosti veřejné hromadné dopravy v Karviné patří i provoz tramvají, které však netvořily systém pouze vnitroměstských linek, jak jej známe z většiny současných českých provozů, nýbrž byly v provozu na dvou regionálních tratích spojujících Karvinou s Ostravou.
Místní dráha Ostrava - Karviná (MDOK) byla uvedena do provozu v roce 1909. Jednokolejná trať s výhybnami dlouhá zhruba 19,7 km s úzkým rozchodem 760 mm začínala na dnešním Smetanově náměstí v Moravské Ostravě a vedla přes Kunčice, Hranečník, Radvanice, Petřvald a Orlovou k nádraží v Karviné (dnes již neexistující železniční stanici v městské části Karviná - Doly). Do roku 1914 byla v provozu i odbočka do Polské (dnes Slezské) Ostravy.
V roce 1912 byla uvedena do provozu úzkorozchodná tramvajová trať Slezských zemských drah od nádraží v Karviné do Fryštátu, o rok později bylo realizováno tramvajové spojení s Orlovou a Novým Bohumínem. Z nového Bohumína tramvajová trať od roku 1914 pokračovala do Hrušova, odkud se jezdilo po starší trati do Moravské Ostravy. Tramvaje používaly v Karviné dvě vozovny - jednu ve Fryštátu a druhou, dřevěnou, u pivovaru.
Karosa B 932E KIS 34-72
Karosa B 932E KIS 34-72 na lince 1 (dnes 511) v zastávce Nové Město, gymnázium.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
V roce 1952 byl zrušen koncový úsek v Karviné na náměstí ve Fryštátu a nahrazen novou tratí z Bohumínské ulice k OÚNZ. V roce 1953 byl zahájen provoz na sídliště Stalingrad (dnes Nové Město), kde byla trať zakončena smyčkou - jedinou v celé síti úzkorozchodných tramvají na Ostravsku. Už v roce 1961 byla však doprava na většině tratě v Karviné, tj. v úseku U haldy - Bohumínská ul. - Sídliště, ukončena, v roce 1962 se přestalo jezdit od haldy k nádraží, roku 1964 od haldy do Doubravy a od nádraží k Jindřichově kolonii. Poslední úsek tramvajové tratě na území Karviné, k Jindřichově kolonii (trať z Hranečníku a Petřvaldu), byl pak zrušen v roce 1967. Tím tramvaje z ulic Karviné zmizely.
Schémata výstavby a likvidace úzkorozchodných tramvajových tratí na Ostravsku naleznete na stránce "Ostravsko-karvinské úzkorozchodky" v nabídce vlevo.

Městská hromadná doprava

SOR B 9.5 1T4 5209
SOR B 9.5 1T4 5209 na lince 10 (dnes 520) přijíždí do zastávky Nové Město, ČSAD.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Městskou hromadnou dopravu v Karviné zajišťují autobusy společnosti ČSAD Karviná a.s., která má sídlo a garáže na adrese Bohumínská 1876/2, Karviná - Nové Město. Tato společnost vznikla v roce 1992 privatizací státního podniku, který byl následníkem dopravního závodu 705 Karviná krajského státního (do roku 1988 národního) podniku ČSAD Ostrava. V roce 1997 byla ČSAD Karviná a.s. společně s ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Frýdek Místek a.s. začleněna do skupiny obchodních, dopravních a výrobních firem sdružených kolem společnosti CIDEM Hranice, a.s. Od roku 2006 je při zachování začlenění do této skupiny jediným akcionářem ČSAD Karviná a.s. firma ČSAD Havířov a.s. ČSAD Karviná a.s. je zároveň od roku 2006 jediným akcionářem firmy ČSAD Frýdek-Místek a.s. a od roku 2007 i jediným akcionářem dopravce REGIOBUS , s.r.o. (Karviná).
Dle údajů ze svých internetových stránek má ČSAD Karviná 314 zaměstnanců a provozuje 116 autobusů, z toho pět v zájezdovém provedení.
Karosa-Renault CityBus 12M 1T4 1958
Karosa-Renault CityBus 12M 1T4 1958 na autobusovém nádraží v Karviné - Fryštátu.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
V současné době je v provozu 10 městských autobusových linek označených souvislou číselnou řadou 511 - 520 (licenční čísla jsou 877511 - 877520). Trasy linek jsou uvedeny v následující tabulce. Nejsou uvedeny všechny zastávky a varianty větvení jednotlivých spojů. Konečné (některých nebo všech spojů) jsou vyznačeny tučně.

511

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Fryštát, aut. nádr. - Nové Město, stadion házené - Hranice, okružní - Mizerov, urnový háj - Ráj, TESCO - Fryštát, univerzita - Nové Město, Osvobození - Nové Město, gymnázium - Fryštát, aut. nádr.

512

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Fryštát, aut. nádr. - Nové Město, gymnázium - Nové Město, Osvobození - Fryštát, univerzita - Ráj, Kosmonautů - Mizerov, urnový háj - Hranice, okružní - Nové Město, stadion házené - Fryštát, aut. nádr.

513

Fryštát, aut. nádr. - Nové Město, gymnázium - Nové Město, Osvobození - Fryštát, univerzita - Ráj, Kosmonautů - Ráj, Na Kopci

514

Staré Město, konečná - Staré Město, Nové Pole - Fryštát, aut. nádr. - Nové Město, Osvobození - Fryštát, univerzita - Ráj, TESCO - Ráj, státní hranice

515

Ráj, nemocnice - Ráj, Kosmonautů - Mizerov, urnový háj - Hranice, okružní - Hranice, Jäkl - Nové Město, stadion házené - Staré Město, Nové Pole

516

Fryštát, aut. nádr. - Nové Město, gymnázium - Nové Město, Osvobození - Fryštát, univerzita - Ráj, osvobození - Ráj, TESCO (tam) - Darkov, nadjezd - Fryštát, aut. nádr. - Doly, zast. ČSA - Doly, Barbora

517

Fryštát, aut. nádr. - Nové Město, stadion házené - Hranice, okružní - Mizerov, Kosmos - Fryštát, Poštovní - Darkov, lázně

518

Ráj, Na Kopci - Ráj, Kosmonautů - Fryštát, univerzita - Nové Město, Osvobození - Nové Město, gymnázium - Staré Město, Nové Pole - Staré Město, konečná (tam)

519

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Fryštát, aut. nádr. - Nové Město, Osvobození - Fryštát, univerzita - Ráj, TESCO - Ráj, Kosmonautů - Ráj, hřbitov - Hranice, poliklinika - Mizerov, urnový háj - Ráj, Kosmonautů - Fryštát, univerzita - Nové Město, Osvobození - Fryštát, aut. nádr.

520

Polookružní provoz, jen v uvedeném směru:
Fryštát, aut. nádr. - Nové Město, Osvobození - Fryštát, univerzita - Ráj, Kosmonautů - Mizerov, urnový háj - Hranice, poliklinika - Ráj, hřbitov - Ráj, Kosmonautů - Ráj, TESCO - Fryštát, univerzita - Nové Město, Osvobození - Fryštát, aut. nádr.

Karosa B 732 KIA 70-86
Karosa B 732 KIA 70-86 na lince 9 (dnes 519) u zastávky Nové Město, Osvobození.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Nejintenzivnější je provoz na linkách 511 a 512, což jsou proti sobě jedoucí polookružní linky (stejně jako linky 519 a 520). Na linkách 511 a 512 jedou v pracovní dny většinou maximálně čtyři spoje za hodinu (výjimečně i pět) a mimo pracovní dny 1 - 2 spoje za hodinu. Linky 514, 517, 519 a 520 mají celotýdně maximálně dva spoje za hodinu. Na lince 513 jedou v pracovní dny 1 - 2 spoje za hodinu, jindy nejede. Linky 515, 516 a 518 jsou tvořeny pouze několika spoji v pracovní dny.
Intervaly jsou většinou nepravidelné. Na některých linkách dochází kromě zkracování spojů i k jejich větvení.
Čtyřdvéřový SOR BN 12 a Karosa B 932E
Čtyřdvéřový SOR BN 12 a Karosa B 932E na starém, dnes již opuštěném autobusovém nádraží ve Fryštátu.
Foto Michal Vrobel, 12. května 2005

Tarif a odbavování

Do autobusů MHD se nastupuje pouze předními dveřmi a vystupuje se dveřmi ostatními. Jízdné se platí buď čipovou kartou nebo v hotovosti do pokladny u řidiče.

Vozový park

Trojdvéřový SOR BN 12 3T1 4045
Trojdvéřový SOR BN 12 3T1 4045 na konečné linky 1 (dnes 511) Fryštát, aut. nádr.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Provoz linek MHD je zajišťován autobusy městského provedení s podlahou v normální úrovni typů Karosa B 732, B 932, B 932E a B 952, se sníženou podlahou typu SOR B 9.5 (jeden schod u předních a středních dveří, dva u zadních) a nízkopodlažními typů Karosa-Renault CityBus 12M, SOR BN 9.5 a SOR BN 12. Vozy SOR BN 12 jsou provozovány kromě trojdvéřového i ve čtyřdvéřovém provedení, které je však pro karvinský provoz zcela nevhodné, protože k urychlení odbavování vzhledem k nástupu předními dveřmi nijak nepřispívá a jen je kvůli němu ve voze méně míst k sezení.
Karosa B 932 KIA 77-57
Karosa B 932 KIA 77-57 na lince 4 (dnes 514) u zastávky Stadion házené.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Autobusy MHD jezdí v nátěru červeno-bílém, zeleno-bílém (s jedním zeleným pruhem ve spodní části vozu) nebo v městském nátěru tvořeném žlutými, oranžovými, červenými a hnědými proužky na bílém podkladě a na bocích znakem města Karviné a červeným nápisem "MĚSTO KARVINÁ". Některé vozy jsou opatřeny reklamními samolepkami, jiné jezdí v celovozových reklamních nátěrech resp. polepech.
Všechny autobusy jsou vybaveny digitálními orientacemi.
Garáže ČSAD Karviná v Bohumínské ulici v Karviné - Novém Městě
Garáže ČSAD Karviná v Bohumínské ulici v Karviné - Novém Městě.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007

Zastávky a jízdní řády

Označníky zastávek MHD
Označníky zastávek MHD zleva Nové Město, gymnázium a Fryštát, autobusové nádraží.
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Zastávky MHD jsou obvykle osazeny označníky jednotyčové tmavě zeleně natřené konstrukce, u kterých se tyč rozdvojuje a vytváří ovál, do kterého je vložen terč s vyobrazením autobusu, desky s názvem zastávky a čísly zastavujících linek a deska s jízdními řády, které jsou kryty plastovou deskou. Na autobusovém nádraží jsou všechna stanoviště (městských i ostatních linek) osazena hranatými dvoutyčovými označníky, na kterých je kromě názvu zastávky a čísel zastavujících linek uveden název dopravce, číslo stanoviště a nápis "Městská hromadná doprava".
Jízdní řády
Jízdní řády linek MHD číslo 3 (dnes 513) a 4 (dnes 514).
Foto Lukáš Vrobel, 29. srpna 2007
Jízdní řády linek MHD jsou městského provedení, tj. s uvedením odjezdů spojů pouze z aktuální zastávky v tabulce vedle seznamu zastávek. Případné odlišnosti trasy jednotlivých spojů jsou označeny písmeny za časy odjezdů. Spoje s garantovaným nasazením nízkopodlažního vozidla jsou označeny piktogramem invalidy na vozíku.
Karosa B 932E KIR 32-81 na konečné linky 9 (dnes 519) Fryštát, aut. nádr. L. Vrobel, 29. 8. 2007 Karosa B 932E KIS 34-01 na konečné linky 14 Fryštát, aut. nádr. L. Vrobel, 29. 8. 2007 Karosa B 952 KIT 61-20 na lince 3 (dnes 513) v zastávce Nové Město, ČSAD. L. Vrobel, 29. 8. 2007 Karosa B 732 1T4 3793 odjíždí na lince 1 (dnes 511) ze zastávky Nové Město, ČSAD. L. Vrobel, 29. 8. 2007

Vyhledávání

Vánoční trolejbus 2022

NEJHEZČÍ VÁNOČNÍ TROLEJBUS 2022

  

Třetí ročník ankety o nejhezčí Vánoční trolejbus zná své vítěze.

Kompletní výsledky

  

vanoce20